De aanbidding van rommel

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Waarom toch al die misplaatste loftuigingen over windmolens en zonnepanelen? Groepsdenken? Massahysterie? Windmolens en zonnepanelen zijn immers wanproducten het menselijk vernuft onwaardig, althans in deze tijd van technische ontwikkeling. Ooit waren windmolens prachtvindingen die bijvoorbeeld polders droogmaalden en de productiviteit stimuleerden op bijvoorbeeld scheepswerven. Een verre voorvader van mij, 400 [...]