Waarom toch al die misplaatste loftuigingen windmolens en zonnepanelen Groepsdenken Massahysterie? wanproducten menselijk vernuft onwaardigEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Waarom toch al die misplaatste loftuigingen over windmolens en zonnepanelen? Groepsdenken? Massahysterie?

Windmolens en zonnepanelen zijn immers wanproducten het menselijk vernuft onwaardig, althans in deze tijd van technische ontwikkeling. Ooit waren windmolens prachtvindingen die bijvoorbeeld polders droogmaalden en de productiviteit stimuleerden op bijvoorbeeld scheepswerven. Een verre voorvader van mij, 400 jaar geleden, was molenaar en was welvarend door zijn houtzagerij. Toen waren windmolens een technische vooruitgang.

Inmiddels ligt dit heel anders, want andere vindingen en innovaties hebben de wacht overgenomen. Toepassing van steenkool, olie, gas en uraan (liefst in kweekreactoren) hebben onze wereld in ontwikkeling en welvaart sterk gestimuleerd. Cruciaal is het enorme verschil in vermogensdichtheid. 400 Jaar geleden was een windmolen top of the bill. Nu laten fossiele en kernbrandstoffen windmolens en zonnepanelen met straatlengten achter zich vanwege hun tot vele malen meer dan 1000-voudige vermogensdichtheid. En laten we niet vergeten ook door hun weersonafhankelijke planbare leveringszekerheid van bijna 100% en superieure levensduur.

Windmolens en zonnepanelen zijn door hun armzalige vermogensdichtheid gewoon rommel, die afval produceren en na 2 decennia vervallen tot onrecycleerbare rotzooi. Ze zijn stappen terug in de welvaarts- en energie-evolutie. De twee vormen na een kleine dertig jaar nu inmiddels slechts 2,7% van de totale energie (was 2,3% in 2019). Bron

Tientallen miljarden zijn er verspild aan die rotzooi zoals dit schamele resultaat laat zien.

Protagonisten van die rommel negeren menselijke innovatiekracht, zoals die begon bij de uitvinding van gereedschap en vuur. Het lijkt er eerder op dat die protagonisten de weg zijn kwijtgeraakt door al die quasi wetenschappelijke bangmakerij door bijvoorbeeld eco-fanaat Maurice Strong, bij wie al deze ellende begon.

In werkelijkheid is er geen klimaatcrisis en al helemaal geen reden voor urgentie. In de afgelopen 40 jaar is er geen enkele door alarmisten, vaak met veel bombarie in diverse media, geprojecteerde ramp uitgekomen. Ook weersextremen zijn niet toegenomen en is verder ook niets te merken van een verschrikkelijke opwarming. Zo langzamerhand wordt het gênant zoals alarmisten als de NOS in het algemeen en o.a. GroenLinks en D66 in het bijzonder, krampachtig proberen de illusie van die verschrikkelijke opwarming in stand te houden. U weet wel, die CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Als het warm is, betreft het die verschrikkelijke opwarming. Als het koude betreft hoor je niks of heet het weer. Doden door warmte worden breed uitgemeten. Het 18-voudige aan doden door kou komt nimmer aan bod in het NOS-journaal. Het meten met 2 maten is bon ton in alarmismeland.

Is er nog wel enige reden om alarmisten qua kunde serieus te nemen? Het begint er namelijk steeds meer op te lijken dat er een innige verstrengeling is tussen politiek en Eco Industrieel Lobbyisme. Immers, het gaat om het feest voor de portemonnee van de windmolen- en zonnepanelenindustrie, zo veel is wel duidelijk. Kernenergie is hun aller concurrent. Daarom verzinnen zij de meest vergezochte argumenten tegen kernenergie. En nu treedt weer eens useful idiot naar voren, namelijk de oud-communist Maarten van Poelgeest die er geen been in ziet om de democratie te vervangen door een dictatuur:

Ook moet een volgend kabinet volgens de GL’er de energiebelasting op gas verhogen. Huiseigenaren moeten in het uiterste geval door gemeenten gedwongen kunnen worden te stoppen met verwarming via gas, klinkt het.

Bron

Tja, het is moeilijk. De ‘glorierijke’ dagen van de USSR-dictatuur blijven lonken. Vraagt geen enkele weldenkende politicus zich af waarom Nederland als één van de weinige landen zo strikt het niet=bindende Parijs 2015 uit te voeren? De opbrengst is immers onmeetbaar gering, de kosten zo exorbitant hoog dat Nederland zichzelf tot de bedelstaf brengt, het de burgers ziek maakt, dictatuur nastreeft, industrie het land uit jaagt, het landschap verwoest en alle boeren verjaagt.

Groen slaat volkomen door en verliest elk maat uit het oog. Parijs 2015 is een giftige cocktail van massahysterie en groepsdenken kortzichtigheid dat niemands belang dient, anders dan die van een industriële elite. Een elite die nu spreekt over Build Back Better. Parijs 2015 dient slechts de belangen van het verdienmodel in Nederland gesteund door het dictatoriale planeconomische ideaal van met name GroenLinks (bastaard CPN) en D66 als de useful idiots.

Het redden van de planeet en al die andere modelgestuurde alarmistische prietpraat zijn slechts gelegenheidsargumenten. Wat een morele armoede van het partijkartel! De uitkomsten zijn er dan ook naar. Daar is allereerst de twijfel over het RIVM-rapport over gezondheidsklachten door windmolens dat als te rooskleurig in twijfel wordt getrokken door een groep artsen. We lezen:

De actievoerende artsen zijn niet de enigen die zich verzetten tegen windenergie. Zo stapten omwonenden van windpark Delfzijl Zuid in Groningen naar de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde vorige week dat het windpark voorlopig niet mag uitbreiden.

Bron.

En over de regels van democratie, deze zijn met voeten getreden, maar dit heeft de rechter nu gecorrigeerd:

De rechters verwijzen naar een uitspraak die het Europees Hof van Justitie vorig jaar deed in een zaak over een Belgisch windmolenpark. Ook daar had een milieubeoordeling gemaakt moeten worden, oordeelde het hof. De overwegingen uit de uitspraak gelden ook voor Nederland.

Bron.

Waarom toch al die misplaatste loftuigingen windmolens en zonnepanelen Groepsdenken Massahysterie? wanproducten menselijk vernuft onwaardig

Jeroen Hetzler.

Het moge duidelijk zijn dat het klimaatbeleid op het verkeerde spoor zit, maar dit had men van meet af aan kunnen weten als men de ingenieurs niet opzettelijk buiten de ondemocratische deuren had gehouden bij zowel de Energietransitie als de Klimaattafels. Berouw zal na de zonde komen.

Wat een onbenullig gas als CO2 al niet kan bewerkstelligen. Ik vergelijk het maar met dezelfde heisa om Dihydrogen Monoxide.  Zo valt er tenminste nog wat te lachen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***