Hele wereld in rep en roer over Shakun en NASA

Man wat is internet een grappige plaats voor de vrije stroom van informatie. Ik geef grif toe dat zo lang er geen ruime sponsoring is voor wat wij op Climategate.nl doen, dat van zware serieuze onderzoeksjournalistiek maar beperkt sprake kan zijn. Vooral ikzelf bezondig me vaak aan snelle vondsten die ik ter discussie met de [...]