Man wat is internet een grappige plaats voor de vrije stroom van informatie. Ik geef grif toe dat zo lang er geen ruime sponsoring is voor wat wij op Climategate.nl doen, dat van zware serieuze onderzoeksjournalistiek maar beperkt sprake kan zijn. Vooral ikzelf bezondig me vaak aan snelle vondsten die ik ter discussie met de community deel.

Vandaag een mooie gevonden in een artikel van de 90-jarige voormalige IPCC-hotemetoot Vincent Gray die uitgebreid ingaat op de alarmistische claims van Shakun et al..

Heel fraai vind ik de eerste reactie op dat artikel:

geo
Apr 12, 2012 10:11
Wow…. Irrespective of whether you are inclined to believe him (and I do), I can only hope I am half that lucid and articulate when I am 90!
Correct that: I wish I were now!

Tot zo ver het thema of we oude gepensioneerde mannetjes wel of niet serieus moeten nemen of ze nu van NASA zijn of van een andere club, of ze nu alarmistisch zijn of sceptisch. Pas de dood legt mensen definitief het zwijgen op. En ik juich het toe als iedereen tot dat moment recht uit het hart en met volle verstand blijft ageren! Ook Vellinga en Van Oldenborgh: hou vol!

Maar nu de mooiste reactie daaronder die me bij bovenstaande video met een hoog complottheorie-gehalte brengt…. de reactie is van Oliver K. Manuel voormalig  NASA Principal Investigator for Apollo.
Hier komt ie integraal:

Oliver K. Manuel
Apr 12, 2012 16:28

Climategate is just the visible tip of a cancerous growth that developed out-of-sight on government science since 6 August 1945, when world leaders observed E = mc^2 in the nuclear fires that consumed Hiroshima and reacted by trying to hide information on the energy (E) stored as mass (m) at the centers of

a.) Heavy atoms like Uranium

b.) Some planets like Jupiter

c.) Ordinary Sun-like stars

d.) Galaxies like ours

Astronomy, astrophysics, cosmology, climatology, nuclear, particle, planetary and solar physics have been seriously compromised since 1945.

Here’s the rest of the story: http://omanuel.wordpress.com/about/

And this CSPAN video: http://www.youtube.com/watch?v=m3VIFmZpFco 

With kind regards,

Oliver K. Manuel
Former NASA Principal
Investigator for Apollo

Zie ook:

http://www.omatumr.com/

http://rarereaders.seablogger.com/2012/03/the-exceptional-views-of-oliver-k-manuel-professor-of-nuclear-chemistry/

Bizar eigenlijk dat deze Manuel niet bij de 50 namen staat in de open brief aan Charlie. Mijn beschikbare tijd per artikel (max 30 minuten) zit er weer op. Moet weer achter de fondsenwerving aan. Donaties zijn welkom. Schiet maar in de reacties!

PS Dat we in vele opzichten nog met erfenissen van de Koude Oorlog zitten vind ik op zich een waarheid als een koe. Zie Afghanistan. Zie Afrika. Zie EUSSR.