Potsdammer Klimaatwaarzeggers slaan vandaag weer toe in media

Potsdam Institut fur Klimaforschung; I see a risk in 2100 for you!!! Het verzameld onbenul der mainstream-journalistiek zal vandaag weer een persbericht herkauwen van het epicentrum van klimaatwaarzeggerij: het Potsdam Institut fur Klimaforschung, met embargo 14:00. Als het in het jaar 2100 liefst 5 graden warmer wordt (1), én de gebruikte 20 klimaatmodellen [...]