Potsdam Institut fur Klimaforschung; I see a risk in 2100 for you!!!

Potsdam Institut fur Klimaforschung; I see a risk in 2100 for you!!!


Het verzameld onbenul der mainstream-journalistiek zal vandaag weer een persbericht herkauwen van het epicentrum van klimaatwaarzeggerij: het Potsdam Institut fur Klimaforschung, met embargo 14:00. Als het in het jaar 2100 liefst 5 graden warmer wordt (1), én de gebruikte 20 klimaatmodellen door het PIK én vegetatiemodellen kunnen zinvolle voorspellingen doen voor het jaar 2100 (2) omdat ze volmaakte kennis bezitten van klimaatprocessen en ecosysteemverandering (3), omdat resultaten in het verleden op basis van gebrekkige data een exacte voorbode zijn voor de toekomst (4), én je wilt graag dat journalisten oude koeien uit de sloot vissen (5): dán lieve mensen, ja dan krijg je de kop van dit persbericht:

Terrestrial ecosystems at risk of major shifts as temperatures increase
Over 80% of the world’s ice-free land is at risk of profound ecosystem transformation by 2100, a new study reveals. “Essentially, we would be leaving the world as we know it,” says Sebastian Ostberg of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany. Ostberg and collaborators studied the critical impacts of climate change on landscapes and have now published their results in Earth System Dynamics, an open access journal of the European Geosciences Union (EGU).

The researchers state in the article that “nearly no area of the world is free” from the risk of climate change transforming landscapes substantially, unless mitigation limits warming to around 2 degrees Celsius above preindustrial levels.

je kunt de discussiepaper voor peer review hier downloaden

Als een hond een koe wordt krijgt ze uiers
De termen risk en shift zijn lege kreten die louter dienen om journalisten te lokken. De studie voegt nul komma niks toe aan wat iedereen wel weet: áls het inderdaad veel warmer wordt, dán verschuiven klimaatzones behoorlijk. De arctische gebieden raken bijvoorbeeld bebost, sommige bossen veranderen in savannes. Dat is vroeger ook gebeurd, hoewel we juist in de ijstijden zagen dat door verdroging veel regenwouden verdwenen.

Kunnen wij dat uitsluiten? Nee. De studie is per definitie ontoetsbaar. Wie staat er in 2100 nog bij? Modellen kunnen veel voorspellen, behalve de toekomst en al helemaal niet over 90 jaar. Dit is dus geen wetenschap meer

Mijn gok: het Potsdam Institut fur Klimaforschung is een voertuig van de beweging die van CO2 een commodity maakt en dat zo wil houden. Waardecreatie ex nihilio, zoals duurzaam meestal betekent: duur maken wat normaliter geen drol kost (in het academisch vertaald: internaliseren van externalities). Hete lucht is een handelspapier, met angst als ondergrond. Straks komt daar ‘biodiversiteit’ nog bij. Met wetenschap heeft dit uiteraard niets van doen.