Uw blogger op Radio Urk FM

Ik wist niet dat het bestond, tot ze belden: natuurlijk, Urk heeft een radiostation Radio Urk FM en ik mocht daar zaterdagochtend in 8 minuten de Bodemwijzer 2012 toelichten, die ik voor de SWNM maakte: Bodemberoering door visserij in perspectief. Ik kreeg niet het idee dat de interviewer de Bodemwijzer gelezen had. Dus [...]