Windenergie op zee en op land

Een gastbijdrage van Bas Obladen.               Citaat Rijksoverheid: “Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit en naar land gebracht. De windparken dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid. Ook draagt wind op zee bij aan de Nederlandse economie.” Citaat Rijksoverheid: [...]