Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.Een gastbijdrage van Bas Obladen.

 

 

 

 

 

 

 

Citaat Rijksoverheid:

“Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit en naar land gebracht. De windparken dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid. Ook draagt wind op zee bij aan de Nederlandse economie.”

Citaat Rijksoverheid:

“De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2-meer uitstoten. Windenergie op zee is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen.”

Alles dat hierboven staat, is onjuist. Een overheid die zijn burgers zo voorlicht, maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Vooral de windparken die hun stroom aan datacentra van grote multinationals zoals Google, Apple, Microsoft en Amazon via Crosswind naar Engeland sturen, betalen geen belasting en geen SDE-bijdrage in Nederland. Als er mee bedoeld wordt dat zij een negatieve bijdrage aan onze economie leveren, dan is het correct.

De enige energie die werkelijk zou kunnen bijdragen aan deze doelstellingen is – helaas voor de klimaatbevlogenen – kernenergie. De rest is flauwekul die wordt verspreid door onvolledig geïnformeerde politici. Ze lossen niets op, ze verschuiven het probleem, dat daardoor alleen maar groter wordt.

Sprookjes 

Iedereen is dat hele klimaatgebeuren zat, want het is de grootste onzin. Dat het goed is voor de economie is evenmin juist want dat hele gebeuren gaat het Nederlandse huishouden 312.500 Euro kosten dat kunnen alleen de happy few betalen meer dan 10.000 euro per jaar. Als alle huizen van het gas moeten dan kost dat € 150.000,- per woning (Het stond hier, maar helaas is het filmpje verwijderd – waarschijnlijk paste het niet in het plaatje van de overheid wat die projectontwikkelaar zei.) Er zijn ca. 8 miljoen woningen; dus dit kost alleen al € 1200,- miljard. Daarnaast hebben we ook nog de kosten voor allerlei andere zaken die genoemd staan in het Rapport De Kosten van het Energieakkoord. Hier kost een reductie van 12% van de CO2 ca. € 940,- miljard, de rest, 88%, zal niet veel minder kosten, d.w.z. bijna € 3500,- miljard (2020-2050). De totale kosten voor deze onzin (2020-2050) kosten de huishoudens dus ca. € 600.000,- dat is € 20.000,- per jaar. Leuker kunnen we het niet maken.

Terwijl kernenergie totaal ca. 100 miljard gaat kosten. Dat hebben we nu al uitgegeven aan allerlei onzin en dan helpt ook nog niet eens, de CO2 uitstoot neemt alleen maar toe. Als we zo doorgaan met deze flauwekul, dan komen we in 2050 als nog tot de conclusie dat we als nog kerncentrales moeten bouwen. Dat heet dan visie!

Het is goed voor de bedrijven die aan de uitvoering hiervan werken zoals de bouwers van de windmolens en de aannemer om ze neer te zetten, het is een fantastisch businessmodel risicoloos geld verdienen maar U en ik zijn de dupe.

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Figuur 1, Het NAO effect – geen wind over een groot oppervlak, zie tekst.

Weerfenomenen

Dan zijn er nog hele volksstammen die zeggen als het bij ons niet waait, kunnen we onze stroom wel uit andere landen om ons heen halen. Alleen het vervelende is dat het dan in heel Europa niet waait of de zon niet schijnt vanwege het zgn. NAO-effect (Noord Atlantische Oscillatie). Dit is een natuurlijk weerfenomeen, waar wij als mens geen invloed op kunnen uitoefenen, net zomin als we dat kunnen op het klimaat. Klimaatverandering is de norm. Die verandering vindt al 4,7 miljard jaar plaats en zal het nog wel 4,7 miljard jaar uithouden, of de mens er wel of niet meer is.

Willen we geen koude voeten krijgen dan moeten we onmiddellijk over op kernenergie. Een Thorium MSR-centrale die is zo veilig dat je hem overal neer kunt zetten – zelfs vlakbij een dorp of stad in iedere provincie één. De brandstof is in oneindige hoeveelheden ter beschikking en niet in schurkenlanden, zelfs op onze eigen Waddenstranden. Dan hebben we nergens problemen meer en zijn we voor een paar centen helemaal klaar.

Maar die reactor is nog niet uitontwikkeld. Nee, dat klopt maar we hebben ons mond vol van innovatie dan is nu de gelegenheid daar om deze centrale verder te ontwikkelen. Omdat wij in Petten een reactor hebben staan, kunnen we daar de testen 1 op 1 uitvoeren. Wij zijn zo’n beetje het enige land dat die gelegenheid schijnt te hebben. Dan maken we een sprong voorwaarts en doen we aan een echte oplossing van een niet bestaand probleem want CO2 is helemaal geen probleem. In 90% van de tijd voor ons was het warmer en zat er veel meer  CO2 in de lucht tot wel 7000 PPM en toen waren er bijna geen mensen op deze aarde en helemaal geen fabrieken.

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Figuur 2

We moeten ons wel goed realiseren dat we heel gevaarlijk bezig zijn met de zgn. CO2 reductie want de speling naar onder is vele malen kleiner en gevaarlijker. De speling naar boven is vele malen groter en minder gevaarlijk als de CO2 concentratie met meer dan een factor 2 toeneemt, is er nog niets aan de hand. Als de CO2 met de helft afneemt tot onder de 200 PPM gaan we allemaal dood. CO2 is geen vervuiler maar een levensgas en het prikkelt ons ademhalingssysteem. Daarbij wordt nu de aarde groener en kunnen we meerdere keren per jaar oogsten.

Klimaat- en energietransitiegekte

De eerdergenoemde NAO heeft ook een grote invloed op wind en zonne-energie. Ook deze kan positief en negatief zijn.

De Noord-Atlantische Oscillatie is om verschillende redenen een belangrijk onderwerp van onderzoek, maar in recente jaren is er een nieuwe noodzaak ontstaan voor verder begrip van dit fenomeen. De meeste landen in Europa streven naar het vervangen van fossiele brandstoffen door meer duurzame energiebronnen. Windmolens en zonnepanelen, die voor energieopwekking afhankelijk zijn van het weer, zijn daarbij veelgebruikte middelen.

Onderzoekers hebben gewezen op de potentiële kwetsbaarheid van een Europees elektriciteitsnet dat grotendeels van wind- en zonne-energie afhankelijk is. Een negatieve Noord-Atlantische Oscillatie kan namelijk door geheel Europa omstandigheden creëren die het opwekken van voldoende energie met wind en zon onmogelijk maken. Een negatieve NAO zorgt voor extra lage wintertemperaturen in West-Europa, waardoor de energievraag stijgt. Tegelijkertijd staat er bij een negatieve NAO een zwakke wind, zodat de opbrengsten uit windmolens tegenvallen. Samen met de korte en donkere winterdagen, neemt de kans op Dunkelflaute toe. Omdat de NAO voor overeenkomstige weersomstandigheden door meerdere landen tegelijk zorgt, kan tegenvallende elektriciteitsproductie niet zomaar geïmporteerd worden uit buurlanden met hetzelfde probleem.

Tijdens een negatieve NAO neemt de windkracht in Zuid-Europa juist toe, maar dit valt samen met toegenomen bewolking. Hierdoor hebben de Zuid-Europese landen hun windenergie nodig om tegenvallende zonne-energie te compenseren en kan er weinig geëxporteerd worden. Dus de opmerking van Diederik Samsom (PvdA) dat we dat dan maar van de buurlanden moeten halen, geeft blijk van een gebrek aan kennis.

Renewables discontinue en asynchroon

Die zogenaamde renewable energies hebben nog wat andere nadelen: ze zijn discontinue en asynchroon. Als er weinig energie nodig is, waait het vaak hard en kan de stroom niet gebruikt worden. Als je deze dan over hebt, moet hij weggegooid worden. Duitsland gooit op deze manier 1 miljard euro aan stroom per jaar weg en heeft door het toepassen van deze zogenaamde renewable energies de hoogste stroomkosten van Europa. (Zie grafiek hieronder).

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Figuur 3, De wind- en zonne-energie landen, 30 cent/kWh, wij zijn er nu ook.

De besluitvorming van ons kabinet leidt tot nog hogere stroomkosten. Dat leidt op zijn beurt tot groei van de energiearmoede. In Duitsland lijden al 650.000 huishoudens daaronder. Men verwacht dat dit nog wel met een factor 2 zal toenemen – en misschien nog wel meer.

In plaats van dat Nederland hier van leert, gaat de overheid – zonder dat de bevolking hierin wordt betrokken – gewoon haar eigen weg. Dit zal leiden tot de financiële ondergang van Nederland, want als alles tegen zit gaat dit 3.000 miljard euro kosten.

Wind- en zonne-energie discontinue en asynchroon

Het is misschien nog steeds niet doorgedrongen tot de diverse mensen, maar zowel wind- als zonne-energie leveren geen spat energie als noch de wind waait en noch de zon schijnt. Er wordt echter wel om energie gevraagd, die op die momenten dus niet geleverd kan worden. Dus moet deze door andere productie eenheden geleverd worden. Als er X GWh op zee of op het land aan windturbines of zonnepanelen wordt neergezet, dan moet er een volledige back-up op het land staan om deze X GWh energie te leveren en wel door snelstartende gascentrales. (Zie figuur 3).

 

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

 

Figuur 4, Een CCGT (Combined Cycle Gas Turbine), STEG (Stoom en Gasturbine) als backup centrale.

Onderzoeker Alexander Bakker van het KNMI heeft vastgesteld dat de wind met 1% per jaar afneemt, geen goede vooruitzichten voor de toekomst, dus ook geen duurzame oplossing maar dat zijn renewables toch niet. Zie hier.

Door gebruik renewables neemt de CO2 uitstoot toe!

Van het toepassen van renewables wordt altijd gezegd dat deze geen brandstof nodig hebben en daarom CO2 uitsparen. Maar wat nooit wordt gezegd, maar doelbewust wordt verzwegen, dat er wel back-up centrales op het land staan, die deze energie leveren en daardoor CO2 uitstoten. Dus geen windmolens en geen zonnepanelen als er geen back-up centrales staan. In principe staat er dus een dubbele set aan productie eenheden omdat we renewables gebruiken. Als we de renewables stil zouden zetten, merkt niemand daar iets van en we zouden dan minder brandstof gebruiken en daardoor minder CO2 uitstoten. Dus door het gebruik van renewables neemt de CO2-uitstoot toe. Dat zie je bij onze buren ook. De gascentrales staan de hele dag te draaien van stationair tot volgas. Ze zijn constant aan het op- en afregelen. Dat betekent dat ze dan een ongunstige verbranding hebben en de CO2-uitstoot significant groter wordt dan bij normaal gebruik.

Doordat de windsnelheid in de formule om de energie uit te rekenen een derdegraads functie is, veroorzaken kleine fluctuaties in de windsnelheid hele grote energie veranderingen, bijvoorbeeld als de windsnelheid 10% verandert dan verandert de energie productie met 33%. Om deze bij of af te regelen is een hele klus en kost veel extra brandstof.

Voorrang geven aan renewable energie

Omdat er voorrang gegeven moet worden aan energie van deze renewables staan de centrales constant de vraag te regelen want dat kunnen die renewables niet. Het grote nadeel van elektriciteit is dat je deze niet in voorraad kan maken, maar deze moet er zijn wanneer ze nodig is. Daarom moet je in een elektriciteitsnet regelbare productie eenheden hebben.

Wat ook heel erg belangrijk is, dat het elektriciteitsnet een stabiele frequentie van 50 Hz levert. Als deze zou variëren dan hebben we binnen een paar minuten een volledig ontwrichting van ons land, omdat een heleboel systemen gebruik maken van deze 50 Hz om tijdsafhankelijke systemen te kunnen sturen. De spoorwegen bijvoorbeeld en alle klokken. Kortom, één grote chaos!

Een paar jaar geleden had de NS bij Rotterdam een elektriciteitsstoring van 0,1 sec. waarna de dienstregeling, in het hele land, een dag in de war is geweest.

Hoe meer renewables hoe instabieler het netwerk wordt en hoe meer CO2 er wordt uitgestoten omdat de rendementen van de centrales steeds meer zakken. Dit houdt in dat er ook een overcapaciteit van gascentrales als back-up in bedrijf gesteld moeten worden hetgeen nog meer extra uitstoot geeft. Dus nog meer gascentrales bouwen of de kolencentrales openhouden. Maar het beste is natuurlijk een kerncentrale met zijn 95% inzetbaarheid.

Renewables zijn een drama voor het elektriciteitsnet

Zo’n 10-15 jaar geleden moest het elektriciteitsnet hooguit 3 keer per jaar gestabiliseerd worden. Nu ruim 10 jaar later moet het 1 keer per 1,4 uur (6300 keer per jaar) gestabiliseerd worden. Het punt van een volledig black-out komt steeds dichterbij. In Zuid Australië heeft zich al eens eens een dergelijke black-out voorgedaan. Zie hier.

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Figuur 5, Net stabilisatie van 3 keer naar 6300 keer/jaar.

Een ander nadeel is de gevoeligheid van de windmolens voor het weer, vooral als het koud wordt. Als het kouder zou worden, kan dat wel eens een groot probleem worden. Als de wieken vol met sneeuw zitten, moet dit eerst verwijderd worden, want anders gaan de windmolens kapot. Ik vraag me af of ze zijn berekend op een eenzijdige sneeuwbelasting. En hoe ze zich in een koude omgeving gedragen, want voor zover ik weet, zijn die testen nog nooit gedaan.

De zgn. energietransitie leidt voorlopig alleen maar tot toename van de CO2 uitstoot (De Groene Paradox) en tot energietarieven die ondertussen al verdubbeld zijn ten opzichte van eerdere jaren door het toepassen van wind- en zonne-energie. Daarbij leiden wind en zonne-energie tot grote catastrofes, zoals we hebben gezien met de blackout van Texas vanwege de weersomstandigheden. Dit risico is nu zo’n voorbeeld dat de kans van optreden klein is maar de maatschappelijke gevolgen gigantisch zijn.

Zoals ik al zo vaak heb geschreven moet ieder GigaWatth (GWh) van windmolens door conventionele centrales op het land gedekt worden. Daarbij zijn al deze vormen van renewables alleen bruikbaar als de zon schijnt en het altijd waait. Helaas zijn deze vormen van energie niet betrouwbaar omdat ze asynchroon en discontinue zijn. Tevens zijn ze alleen bij een zacht klimaat bruikbaar zoals duidelijk is aangetoond in het geval van Texas.

Zonnepanelen met een dik pak sneeuw erop geven ook weinig energie. Windmolens met sneeuw op de rotorbladen kunnen niet werken. Net als vleugels van een vliegtuig moeten ze schoongemaakt worden met hele agressieve middelen. Deze de-icing is heel duur, gevaarlijk en duurt heel lang. De economische schade enorm.

Tevens treden er zeer gevaarlijke situaties op, op het gebied van de staatsveiligheid. Raketsystemen kunnen niet gelanceerd worden, radar doet het niet meer, kritische infrastructuur valt uit, brandstoffen kunnen niet meer getankt worden, kassystemen werken niet meer, de politie, brandweer, ziekenauto’s, alle communicatiemiddelen doen het niet meer, alle veiligheidssystemen werken niet meer, bruggen kunnen niet meer open of dicht. En en dat allemaal omdat er lieden zijn die denken dat ze de wereld kunnen redden. Nee, de wereld wordt er steeds gevaarlijker door. Dat is de realiteit!

Het kostenplaatje

Er wordt altijd gezegd dat windenergie goedkoop is en kernenergie duur is. Maar hoef ik eigenlijk niet eens uit te rekenen want dat kan je beredeneren. Als je de juiste berekening doet, dan moet je al het back-up gebeuren toerekenen aan de renewables. Dat geldt ook voor de extra uitstoot.

Maar we kijken ook nog even naar het kostenplaatje. Premier Rutte heeft in het verleden eens gezegd dat windmolens niet op wind, maar op subsidie draaien. Maar voormalig minister Wiebes heeft beweerd dat ze zonder subsidie draaien.

Als we naar de analyse van Fred Udo : ‘De Prijs van Windenergie‘ Geminipark, kijken, dan vallen een paar wonderlijke zaken op.

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Figuur 6, Totale kosten per jaar consument.

De afnemers, U en ik, betalen dus 509 miljoen Euro per jaar, de stroom die van dit project komt, heeft een waarde van 66 miljoen Euro. Dat betekent dat wij 443 miljoen euro betalen, per gezin komt dit neer op 55 Euro extra. Ik zou u aanraden om dit document helemaal te lezen.

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Figuur 7, Subsidie voor reeds bestaande parken.

De conclusie van Fred Udo:

Alleen de paragraaf windenergie uit het energieakkoord gaat de gemeenschap onvoorstelbaar veel geld kosten, terwijl een onderbouwing ontbreekt. De geplande investeringen in windenergie zijn groter dan de investeringen voor de hogesnelheidslijn, de Betuwelijn, de Noord-Zuidlijn en de JSF samen. De tijd voor bezinning is kort, want in de volgende vijf jaar moeten in het kader van het energieakkoord vrijwel alle windenergieprojecten worden aanbesteed.

Het akkoord bevat geen analyse van nut en noodzaak van deze investeringen, hoewel er een gerede kans bestaat, dat windenergie nuttig noch nodig is. Het is onbegrijpelijk dat geen der 40 partijen hierop heeft gewezen. Daarom is de overheid verplicht om ter bescherming van de bevolking van dit land het voorzorgsbeginsel toe te passen. Dat wil zeggen, dat de plannen moeten worden stopgezet totdat onomstotelijk het nut en de noodzaak is vastgesteld.

De regering voldoet niet aan de regel gesteld aan beleid dat het doelmatig en doeltreffend moet zijn: twee eisen waar beleid aan moet voldoen.

Totaal voor afnemers 509 miljoen subsidie geven voor een waarde van de stroom die het project voortbrengt van 66 miljoen euro, dat is een negatief rendement, buitenproportioneel en nergens voor nodig.

Subsidie-vrije elektriciteitsproductie windmolens

Wiebes kondigde het met trots aan. Alleen wat is er aan de hand? In 2014 heeft Kamp de aansluitingen van de windmolens uit het contract van de aannemers gehaald en naar de Netbeheerder TenneT geschoven. TenneT is voor 100% van de Nederlandse staat. Die kosten van die landaansluiting bedragen minstens 2-6 miljard euro afhankelijk hoeveel het er moeten zijn. Het hele transport gebeuren van de stroom is ondergeschoven bij TenneT, wordt dus ook door U en mij betaald via een ander kanaal.

Ik heb gehoord dat ze zoiets ook met het onderhoud hebben gedaan dat is ook nog 220 miljoen euro op jaarbasis. Het is toch allemaal geld van een ander, dus geef maar uit. Kamp gaf nooit antwoord als er iets door de PVV werd gevraagd over deze gang van zaken. Dat weigerde hij ook bij het energieakkoord. Degenen die het moesten betalen waren niet uitgenodigd.

Conclusie

Gevolg van het energieakkoord is een enorme door de staat afgedwongen geldoverdracht van arm naar rijk. Dit kan alleen bedacht zijn door klimaatbevlogenen zonder enig besef van de gevolgen van hun daden. Ook al wordt er vijf keer zoveel windenergie aangelegd, nog steeds moeten alle bestaande centrales in bedrijf blijven voor elektriciteit in periodes zonder wind.

Met inbegrip van onderhoudskosten en op het net veroorzaakte verliezen is de netto brandstofbesparing negatief en wordt meer CO2 uitgestoten dan zonder windenergie. De uitgaven voor windenergie zijn zinloos. Het vele geld kan beter voor andere doelen worden gebruikt. De overheid zou ter bescherming van de bevolking het voorzorgsbeginsel moeten toepassen door de plannen stop te zetten tot nut en noodzaak onomstotelijk zijn vastgesteld in plaats van onze zee en land vol te plempen met windmolens, die onze natuur en milieu volkomen verwoesten.

Iedereen is het zo langzamerhand zat, de CO2 uitstoot wordt door de renewables alleen maar groter, niet alleen bij ons maar ook bij onze buren. De Duitse econoom Hans-Werner Sinn noemt het een ‘Energiewende ins nichts‘. Sigmar Gabriel (vroegere minister was voorstander van windmolens) later heeft hij toegegeven dat het een vergissing is geweest.Peter Altmaier (huidige minister energie) wil een rem op windmolens. Zie hier.

Iedereen is het zo langzamerhand zat, de CO2 uitstoot wordt door de renewables alleen maar groter, niet alleen bij ons maar ook bij onze buren. De Duitsers noemen het een ‘Energiewende ins nichts‘. (Uitspraak van de Duitse topeconoom Hans Werner Sinn). Peter Altmaier (huidige minister energie) wil een rem op windmolens.

BERLIJN – “In plaats van het pijlsnel plaatsen van meer windmolens voor duurzame energie pleit de Duitse bewindsman Peter Altmaier voor een pas op de plaats. De federale minister van Economische Zaken (CDU) wil een minimale afstand van windmolens tot woonhuizen van duizend meter”.

Er is in Nederland al meer dan 100 miljard uitgegeven. De temperatuur wil maar niet stijgen. Elektrische auto’s is trekken aan een dood paard, lost ook niets op en leidt alleen maar tot een grote kapitaalvernietiging en CO2-toename. Grondstoffen voor accu’s worden schaars. Auto’s op LPG zijn milieuvriendelijker dan een Tesla, er hoeft ook niets aan de infrastructuur veranderd te worden want die ligt er al. Tien Thorium MSR-centrales en gewoon gas naar de huizen is de beste en goedkoopste oplossing. Van alle andere oplossingen worden de rijken alleen maar rijker en de armen alleen maar armer. Dat is noch een duurzame, noch ook een sociale oplossing.

***

Referenties
1. Kees le Pair, https://www.clepair.net/brandstofverspilling.pdf, De crash van de windmolens.
2. Fred Udo, https://www.clepair.net/gemini-1.html , De prijs van windenergie.
3. Kees le Pair, https://www.clepair.net/Nederlandse_elektriciteitsvoorziening.pdf
Brandstofbesparing bij de Nederlandse elektriciteitsvoorziening

Windenergie op zee en op land Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit.

Figuur 8, Specificaties bestaande windparken in de Noordzee

De prijs van 1 kWh 7,3ct één na laatste kolom figuur 6, huidige marktprijs 2,5 ct/kWh

***