WMO zaait angst via desinformatie

Auteurs: Gregory Wrightstone en Kip Hansen. Vertaling: Martien de Wit. In een recent rapport van de World Meteorological Organization (WMO) wordt beweerd dat het aantal natuurrampen de afgelopen 50 jaar dramatisch is toegenomen. Volgens de WMO-atlas van sterfte en economische verliezen ten gevolge van extreme weersomstandigheden, klimaat en water (1970 - 2019) zijn er wereldwijd [...]