Wouter van Dieren: ‘Gaswinning is milieuneutraal’

Opportunisme heeft een naam, en hij heet Wouter van Dieren (Club van Rome, 's lands nationale doempredikant). Dit is Van Dieren in 2004: 'Ik wil de Waddenzee redden en ik wil het kabinet redden', sprak Jan Pronk in december 1999, bij het toen hoog oplopende debat over het winnen van waddengas en het [...]