Is dit een gekke vraag over zeespiegelstijging?

In De Levende Natuur stond een artikel van Martin Baptist en Wim Wiersinga over zandsuppleties om voorspelde zeespiegelstijgingen op te vangen. Zie hier het suppletieprogramma 2012-2015. Per millimeter zeespiegelstijging zou ongeveer 7 miljoen kuub zand nodig zijn. Factor 12 meer suppleties bij uitvoering scenario Deltacommissie In het meest extreme scenario van de Deltacommissie [...]