RZ09Psalm23

´Op de dag van de schepping bracht God 350 deeltjes CO2 per miljoen deeltjes in de lucht, en hij sprak: Ik zal mij wreken wanneer deze norm wordt overschreden.´ Aldus een citaat uit het Oude Testament van de nieuwe Klimaatbijbel, waar eigentijdse christenen inspiratie uit putten.

Als de ‘klimaatbewuste kerken’ die deelnemen aan Fairclimate zondag14 december toestemming kregen in uw gemeente hoorde u die dag 350 keer de klimaatklokken luiden om 3 uur. Voor een ‘eerlijk klimaat’. Een kerkelijke klimaatcreatie naast ‘het beschadigde klimaat’van de Volkskrant, terwijl we toch de ‘gezonde klimaten’of de ‘schone klimaten’ willen . Het is goed bedoeld.

Op de website van stichting Oikos staat nu dagelijks een verslag te lezen van de Klimaatkerkelijken. Een citaat: “De Deense hoofdstad Kopenhagen heeft voor twee weken haar naam veranderd in Hopenhagen. En waar hopen de 25.000 deelnemers op: overheden, bedrijven, milieu- en ontwikkelingsorganisaties? En de wereld? Ten diepste hopen we toch allemaal hetzelfde: Het stoppen van de klimaatverandering.”

We konden via Fairclimate een ‘klimaatbelofte’tekenen, waarin de klimaatkerkelijken beloven dat ze minder gaan douchen, en ‘klimaatprojecten in ontwikkelingslanden ondersteunen’. De ‘klimaatschuld’die ons land moet geven aan derdewereldlanden bedraagt dankzij belofte-ondertekenaar Balkenende inmiddels 300 miljoen euro per jaar. We bezuinigden op ontwikkelingshulp, maar de behoefte blijft om te Pronken met andermans geld. Noem ontwikkelingshulp ´klimaatschuld´ en dan kan ons belerende landje er weer vol gas tegenaan.

Maar sinds de tijd van Pijpje Drop en de zendingsbus is veel veranderd. De Derde Wereld krimpt buiten Afrika dankzij zelfstandige economische ontwikkeling in Azië en Zuid Amerika. En moderne Afrikanen willen niet meer door kerkmensen gepamperd worden. Zij keren zich af van het hulpeloosheidsimago. Ga eens te rade bij de site van Kenyaan James Shikwati, of lees het boek ´Dead Aid´ van Dembisa Moyo. Zij willen juist af van alle moralistische bemoeizucht. Vele Afrikanen zijn juist succesvol en oriënteren zich nu op de nieuwe grootmachten als China.

De kerken in actie willen Al Gore´s creatieve waarheidspresentatie in An Inconvenient Truth nu actief verspreiden onder leden. Waarschijnlijk vormen Gore´s untruths de belangrijkste bron van kennis bij klimaatkerksen. Maar Gore’s film botst met het gebod dat gij geen vals getuigenis zult geven. Zoals over het Tsjaadmeer en de orkanen, waarbij geen verband met Global Warming bestaat behalve bij Al Gore. Het opdrogen van het Tsjaadmeer, klimaatdames en heren kwam door wateronttrekking voor irrigatie en de bouw van dammen.

Daarnaast doorloopt de regio, de Sahel cycli van droogte en relatieve vochtigheid. Droogte ontstaat in tijden dat de oceaan rond de keerkringen kouder is, ten opzichte van de tropen. Momenteel klimt de regio weer langzaam uit die droogteperiode, zoals u kunt lezen in de prachtige vogeltrekpil ´Living on the Edge´met co-auteur en mede-Fries Eddy Wymenga die al een kwart eeuw het gebied bezoekt. De auteurs schrijven dat ´de laatste grote droogte niet uniek´is. Wel volgt uit klimaatmodellen de voorspelling dat bij verdere opwarming over 20 jaar een daling in neerslag volgt. Al bestaat op het gebied van neerslag juist de grootste onzekerheid in klimaatmodellen.

Ook schrijven de klimaatkerkelijken dat er ´jaarlijks 30 tot 60 miljoen extra malariagevallen bijkomen als de temperatuur met 2 graden stijgt´. Ach Heere, zij weten niet wat zij zeggen. Malaria is een armoedeziekte, die ook in koudere gebieden voorkomt. Tot eind jaren veertig vorige eeuw hadden wij hier in Nederland ook malaria, maar dankzij DDT roeiden wij de malariamuskiet uit, die de plasmodiumparasieten overdragen. In de Tachtigjarige Oorlog stond Malaria hier bekend onder de naam ´Zeeuwse Coortsen´. In Trouw heb ik daar in augustus 2005 nog een artikel over geschreven.

Zie bijvoorbeeld www.fightingmalaria.org, en lees het boek Eco-imperialism van Paul Driessen. Malaria blijft volgens Driessen en vele Afrikaanse intellectuelen in stand dankzij de plicht die goedbedoelenden de Afrikaan opleggen om primitief te leven met een CO2-arme levensstijl, en het verbod op DDT.

Laten we een gebed citeren uit de folder van Fairclimate en Kerk in Actie uit november dit jaar, die de kennis van activistische kerken in treffend perspectief zet. “Grote God, geef ons een hart, dat begrijpt dat wij er een warboel van maken”.

Trauma

Het is niet mijn bedoeling om tegen de kerk te schoppen. Ik helaas geen geloofstrauma dat me de inspiratie geeft voor een autobiografische bestseller, waarin ik me ontworstel aan bedden met violen.

Wel probeer ik een verklaring te vinden voor de motivatie van deze kerken in actie. De personele en geestelijke leegloop is een goede kandidaat. Alleen al de protestantse kerken verliezen 52.000 leden per jaar.Dan kun je de klimaatactie uitleggen als een moderniseringspoging, bedoeld om grotere doelgroepen aan te spreken. Secularisatie speelt zeker mee. Dit activisme is typisch voor Europese post-christenen, waar de meeste dominees niet meer in de opstanding van Jezus geloven en dus ietsist zijn. Zie de Harrie Kuiterts in deze wereld, die alleen op de kansel blijven omdat hun atheïsme buiten de kerk zo weinig relevant is.

Veel activistische kerkelijken in Europa zijn vaak links, en links heeft nu eenmaal meer met klimaatzorgen dan rechts. In Amerika zijn gelovigen vaak gezond rechts, en minder geneigd tot ietsisme. Cfact, de organisatie die de website Climatedepot van sceptische communicator Marc Morano in de lucht houdt, ontleent juist veel support van Amerikaanse ´evangelicals´.

Een andere verklaring lezen wij in de klimaathandleiding van Fair Climate. Fair Climate wil 2 procent van de landelijke kerkbegroting hebben. Als God zich zorgen maakt over het klimaat, kan er dus ook een simpele aardse verklaring bestaan.