Ook KNMI betrokken bij climategate

De scherp bekritiseerde hockeystickgrafiek

De scherp bekritiseerde hockeystickgrafiek

Veel onderzoekers en journalisten zullen nieuwsgierig dan wel verontrust zijn gaan zoeken op hun eigen naam in de duizenden gehackte e-mails van de Climate Research Unit. Veel van de discussies in de e-mails gaan over de zogenaamde hockeystickgrafiek, dus er was een gerede kans dat Natuurwetenschap & Techniek (NWT), dat in februari 2005 als eerste medium in de wereld met de kritiek van de Canadezen Stephen McIntyre en Ross McKitrick op de hockeystick naar buiten kwam, genoemd zou worden.

Na even zoeken blijkt het hockeystickartikel genoemd te worden als ‘that Dutch magazine‘. Het gaat om een e-mail van Phil Jones aan Michael Mann op 11 februari 2005, ongeveer twee weken nadat het artikel in NWT is verschenen. Zowel Mann als Jones moeten het artikel gelezen hebben want eind januari plaatste de Canadese krant de National Post een vertaling van het stuk en ook Ross McKitrick plaatste een vertaling op zijn website.

In de e-mail schrijft Jones onder andere dit: “KNMI are doing the same re Rob van Dorland and that Dutch magazine [NWT, red.]. The chief scientist at KNMI has got involved as Rob didn’t say the things attributed to him.”

Met ‘the same’ doelt Jones geheel onschuldig op het geven van een achtergrondverhaal op de KNMI-website (wat het KNMI destijds ook deed). De tweede regel is pikanter, want daar wordt gesuggereerd dat Rob van Dorland van het KNMI onjuist geciteerd zou zijn in mijn stuk in NWT. Dit zei Van Dorland destijds in NWT: “Voorlopig beschouw ik het nog als een incident, maar het is heel dubieus dat de klimaatreconstructie van Mann beide peer review -ronden van het IPCC zelf is gepasseerd zonder dat iemand die echt heeft gecontroleerd. Ik denk dat dit op de volgende IPCC-bijeenkomst in mei in Peking op de agenda zal staan.”

Altijd een hockeystick
Toen Van Dorland deze reactie destijds gaf vond ik ‘m eerlijk gezegd nogal keurig, bijna op het slappe af, gezien de kritiek die McIntyre en McKitrick hadden neergelegd op de hockeystickgrafiek, een grafiek die de temperatuur op het noordelijk halfrond weergeeft over de afgelopen duizend jaar. Kort gezegd toonden zij in hun wetenschappelijke artikel in Geophysical Research Letters aan dat de statistische methode die Michael Mann had gebruikt ALTIJD een hockeystick oplevert, zelfs als je er alleen maar ruis in stopt of beurskoersen. De methode pikt namelijk die tijdreeksen eruit die in de twintigste eeuw ‘toevallig’ (bij ruis) omhoog gaan en geeft die vervolgens veel meer ‘gewicht’ dan andere signalen en hopla daar is de hockeystick.

Uit de e-mail van Jones aan Mann blijkt echter dat zij de opmerking van Van Dorland helemaal niet zo keurig vonden. Mann, Jones of andere leden van het ‘hockeyteam’ (zo worden de onderzoekers genoemd die dit soort temperatuursreconstructies maken)  moeten Van Dorland op het citaat hebben aangesproken. Van Dorland, die op dat moment lead author was van hoofdstuk 2 van het vierde IPCC-rapport moet vervolgens als een kat in het nauw een rare sprong gemaakt hebben en nadat het artikel in NWT eind januari 2005 verscheen distantieerde hij zich opeens van het citaat in NWT. Hij zou onjuist geciteerd zijn. Zijn positie binnen het IPCC was blijkbaar erg belangrijk voor hem en een leugentje had hij daar wel voor over.

Terug naar maandag 10 januari 2005 toen ik de volgende e-mail ontving van Rob van Dorland als reactie op het conceptartikel dat ik hem gestuurd had. Van Dorland schreef: “Beste Marcel, Je hebt grondig onderzoek verricht! Ik heb het verhaal met interesse gelezen, Verder enkele opmerkingen geplaatst (in rood) rond quotes en IPCC. Ik spreek je moregen hierover verder. met vriendelijke groet, Rob”

Hij was dus positief over het artikel, maar wilde inhoudelijk pas reageren als het wetenschappelijke artikel van McIntyre en McKitrick (MM) had gelezen. Ik stuurde hem die maandag dus het artikel van MM en vervolgens belden we dinsdag. Uit dat gesprek kwam het gewraakte citaat voort waar hij later afstand van nam. Mijn indruk is dat hij collega’s nooit verteld heeft dat we dat telefoongesprek gevoerd hebben.

‘In de problemen’
Ik hoorde later van een medewerker van VROM dat Van Dorland overal rondbazuinde dat ik hem onjuist geciteerd had en daarmee kreeg ook het hele artikel in klimaatkringen het label ‘onbetrouwbaar’, hoewel het citaat in feite los stond van de gedetailleerde kritiek van McIntyre en McKitrick. Vorig jaar interviewde ik Van Dorland voor mijn boek over een heel ander onderwerp (het broeikaseffect) en toen blikten we terug op de hockeystickaffaire. Van Dorland liet toen doorschemeren dat hij door zijn uitspraken internationaal ‘in de problemen’ was gekomen. Met de e-mail van Jones aan Mann valt alles op zijn plaats.

Ik ben hier nooit eerder op teruggekomen en heb de zaak verder laten rusten. Later in 2005 ontving ik de Glazen Griffioen voor het artikel, wat wij als NWT-redactie beschouwden als een mooie bekroning voor al het speurwerk dat aan het verhaal ten grondslag had gelegen. Door de gelekte e-mails werd de zaak echter weer opgerakeld. NWT vroeg me deze week een stukje te schrijven over de link tussen ‘climategate’ en ‘that Dutch magazine’. Vervolgens pikte ook Simon Rozendaal van Elsevier het op.

Ik vroeg Van Dorland deze week per e-mail en telefonisch om een reactie, maar hij was woedend en wilde niet reageren. Hans von Storch, die ook in de e-mail van Jones genoemd wordt wilde wel reageren. Over de passage over Van Dorland zei hij: “Uit de e-mail blijkt overduidelijk dat ze hem onder druk gezet hebben.”

Niet op de agenda
De relevante passage in NWT over Von Storch is de volgende: De twee Canadezen zijn niet helemaal roependen in de woestijn. Ook dr Hans von Storch, specialist in klimaatstatistiek aan het hetzelfde instituut als z’n collega Zorita, publiceerde met hem in Science van 22 oktober 2004 een kritisch artikel over de hockeystick uit 1998. Hun kritiek richtte zich toen weliswaar op een ander deel van Mann’s analyse, maar Von Storch laat na bestudering van McIntyre’s simulaties telefonisch weten dat “het simuleren van hockeysticks uit red noise [ruis, red.] klopt. De kritiek van McIntyre and McKitrick op de hockeystick uit 1998 is volledig terecht.”

Jones schrijft naar aanleiding hiervan aan Mann: “Hans von Storch zal waarschijnlijk spijt hebben van de dingen die hij gezegd heeft.” Von Storch liet me aan de telefoon weten dat hij zelf destijds niet onder druk gezet is. “Ze weten dat dat bij mij toch geen zin heeft.”

Hoewel deze hele zaak natuurlijk een storm in een glas water is vergeleken bij andere zaken die aan het licht zijn gekomen in de gehackte e-mails – zoals het niet willen vrijgeven van data, zelfs als die onder de Britse Freedom of Information Act vallen, het terzijde schuiven van kritische geluiden uit de onderzoeksgemeenschap, het soms weglaten van onwelgevallige gegevens en het beïnvloeden van het peer review proces – bewijst de e-mail wel dat ook Nederlandse IPCC-medewerkers niet altijd immuun zijn voor de druk die er vanuit invloedrijke IPCC-auteurs soms op hen wordt uitgeoefend. Om die reden is het ook betreurenswaardig dat Van Dorland niet wilde reageren. De CRU hack maakt duidelijk dat het IPCC lang niet zo transparant en open is als de politiek en het publiek dacht. De tijd is nu daar om meer openheid te geven en te proberen schoon schip te maken. We nodigen Van Dorland dan ook uit alsnog te reageren op deze blog.

Stond, zoals Van Dorland in NWT zei, dit onderwerp nu op de agenda van het IPCC? Nou niet echt, want Jones schrijft aan Mann: “IPCC won’t be discussing this in Beijing in May – except as part of Chapter 6.”

Door | 2009-12-07T14:58:11+00:00 3 december 2009|15 Reacties

15 Reacties

 1. harold 5 december 2009 om 00:30- Antwoorden

  Leuk, dit stuk is al (via Google vertaald) op een blog verschenen:
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2009/12/4/

  "The following is a very rough, google-assisted translation of Marcel Crok's article about a dutch scientist being put under pressure by the Hockey Team. If there are any Dutch speakers reading this, I'm grateful for any corrections you can give me. I'm not convinced I have captured all the subtleties of what Crok is saying."

  Marcel, ik heb een vraag. Lang geleden, op een blog van wetenschapsjournalisten, las ik dat een redacteur (?) van NWT vertelde dat hij door Dr. Mann onder druk werd gezet om dat 2005 artikel van jouw niet te plaatsen. Het is mij nooit duidelijk geworden hoe die druk zich uitte, en überhaupt of het ging over het artikel of over de(IMO idiote) antwoorden die Mann gaf op jouw vragen:
  http://www.natutech.nl/00/nt/nl/49_65/nieuws/2299

  Ohja, de vraag is: kan jij hier helderheid in kan brengen?

 2. Anton 5 december 2009 om 05:13- Antwoorden

  Schokkend, dat de Nederlandse beta wetenschapper Rob van Dorland eerst de manipulatie van collega Micheal Mann doorziet, maar er daarna in alle talen over zwijgt. Meer informatie in het "Trip Report – Holland" door Steve McIntyre on September 24th, 2006 ( http://www.climateaudit.org/?p=830 )

  Hoe zit dat met al die andere wetenschappers in het KNMI eigenlijk? Slapen ze, zijn het makke schapen of domineren ook daar de ambities over de integriteit?

 3. Ron de Haan 5 december 2009 om 23:38- Antwoorden

  Ga naar http://climate-gate.com
  Doe een search op "Engelen" en "Start reading".

  Kijk ook in de map FOIA en open document tdutch.pdf

  Doe op dezelfde site een search op "Pavel"

  Veel plezier.

 4. Marcel Crok 6 december 2009 om 15:12- Antwoorden

  Harold,

  Het ging destijds zo: ik vroeg Mann om toestemming om zijn antwoorden door te sturen naar Arthur Rorsch, die in de redactieraad zat van NWT. Rorsch had in het verleden bv gekeken naar de Lomborg-affaire en Lomborg daarin vrijgepleit. De alarmbellen moeten zijn gaan rinkelen want Mann gaf geen toestemming en vroeg mij om de naam en het e-mailadres van de hoofdredacteur van NWT, Erwin van den Brink. Hem stuurde hij vervolgens een vriendelijke doch dwingende e-mail, met als teneur, weet u wel waar uw redacteur mee bezig is. Hij eindigde met te zeggen dat New Scientist een verhaal over McIntyre had afgeblazen. Het was allemaal niet heel dreigend, anderzijds komt het niet vaak voor dat wetenschappers het hogerop zoeken bij een tijdschrift om een publicatie te beinvloeden dan wel te voorkomen.

  Anton, Ik heb behoudens dit akkefietje met Rob nooit problemen gehad met KNMI'ers en kom er geregeld over de vloer. Persoonlijk vind ik alleen dat ze zich teveel verschuilen achter het IPCC en ik denk dat het KNMI'ers ook niet is toegestaan in de media kritiek te uiten op het IPCC. Zo hebben ze bijv. vertrouwen in de mondiale temperatuur van CRU en GISS terwijl je op Watts Up With That en Climate Audit toch kunt lezen wat er allemaal mis gaat bij deze T-reeksen. Zolang die kritiek echter niet gepubliceerd is in de peer reviewed literatuur zullen ze echter doen alsof het allemaal dik in orde is.

  Ron,

  dank voor de suggesties. Zie jij zelf een 'smoking gun' daar? Ik weet van McIntyre dat die van Engelen reeks wel gebruikt wordt in hockeystick-reconstructies en dat het een beetje vreemd is, omdat het een op historische bronnen gebaseerde reeks is en niet op proxies.

 5. Youri Carma 7 december 2009 om 04:11- Antwoorden

  Ja zeker, ook het KNMI is bij de CO2 Hoax betrokken en hebben er zelfs mensen voor ontslagen Vrij Nederland "De eenzame strijd van de broeikasongelovigen. De klimaatsceptici over hun twijfels" 13 december 2006. De CO2 hoax is bedacht door de Club van Rome en de Bilderbergmeeting "De Mens als vijand van Zichzelf" Uit ijsonderzoek is onomstotelijk komen vast te staan dat de CO2 toename op aarde altijd na de opwarming komt en nooit ervoor! Ook is uit onderzoek van de planeten in ons zonnenstelsel gebleken dat na een opwarmende trend deze planeten ook opwarmden en de ijskappen op Mars kleiner werden en daar rijden toch echt geen SUV's rond. Deze trend heeft zich omgebogen en nu zijn deze ijskappen ook weer gegroeid en sneeuwden het zelfs op mars "Sneeuw boven Mars" NRC Handelsblad, 2 oktober 2008.

  – Buitenaardse opwarming Door: Marcel Crok

  " De ijskappen op Mars smelten, delen van Jupiter zijn tien graden opgewarmd, Neptunus' maan Triton is ook opgewarmd en zelfs Pluto is licht opgewarmd de laatste jaren, als je -230oC in plaats van -232oC tenminste 'warmer' wilt noemen. Kortom, global warming lijkt ook buiten de aarde aan de orde van de dag in ons zonnestelsel. "

 6. Didier Van den Meers 7 december 2009 om 14:43- Antwoorden

  Schrijf ook eens een stukje over de vele miljoenen die door de olie-industrie uitgegeven worden om Global Warming te ontkennen, dat veel van dat geld naar de handvol wetenschappers gaat die dit ontkennen. Dat deze wetenschappers ook degenen waren die het verslavend en kankerverwekkend karakter van sigaretten ontkenden…

  Of over hoe de topic van dit artikel dus eigenlijk zelf gefabriceerd is, een hoax van formaat. De ultieme laatste stuiptrekking hopelijk van de olie-industrie?

  • Marcel Crok 7 december 2009 om 15:32- Antwoorden

   Didier, dat is wel erg snel en gemakkelijk de bal weer bij de ander leggen, daarom doe ik dat nu ook; wat voor onderzoekers liggen nu zoal onder vuur in de gelekte e-mails: McIntyre, McKitrick, Soon, Baliunas, Lindzen, Michaels, Pielke sr, Legates, Christy, Spencer, Douglass, Singer; ik heb de meesten van hen inmiddels een of meerdere keren ontmoet en bij geen van hen heb ik het idee dat ze een loopjongen zijn van de industrie; dus mijn vraag aan jou: tegen wie heb je dermate sterke bewijzen dat we de persoon uit het debat zouden moeten verwijderen? En, stel dat er netjes bij staat dat een onderzoek van een van hen gefinancierd is door de industrie, vind jij dat zo'n onderzoek dan in de literatuur mag verschijnen (in de medische wereld hakken ze continu met dit bijltje want daar wordt vrijwel al het onderzoek door de industrie betaald)? Uit een van de gelekte documenten blijkt dat CRU overwoog om Shell te laten participeren in een onderzoeksinstituut. Zou je dat afwijzen? Mijn eigen gevoel hierbij is dat ik graag wil weten wie het onderzoek gefinancierd heeft, maar dat ik op voorhand het onderzoek daarmee niet diskwalificeer. Ik kreeg jouw punt ook een keer te horen van een fijnstofonderzoeker, die een criticus diskwalificeerde omdat ie door de industrie betaald was; hij zelf was echter vlak daarvoor betaald door het Astmafonds; heeft geld van het Astmafonds geen invloed op de objectiviteit van een onderzoeker en geld van de industrie wel? Dit zijn geen gemakkelijke onderwerpen… Marcel

   • Remco van Ek 7 februari 2010 om 14:57- Antwoorden

    Het astmafonds pompt bij lange na niet zoveel geld in het onderzoek als de olie en kolenindustrie. Je hebt warempel wel erg veel boter op je hoofd als je denkt dat de olie en kolenindustrie niet al hun macht aanwenden om de discussie over klimaatverandering te sturen…

 7. Ron de Haan 11 december 2009 om 00:16- Antwoorden

  Marcel Crok writes: december 6th, 2009 at 14:12

  "Ron,

  dank voor de suggesties. Zie jij zelf een ’smoking gun’ daar? Ik weet van McIntyre dat die van Engelen reeks wel gebruikt wordt in hockeystick-reconstructies en dat het een beetje vreemd is, omdat het een op historische bronnen gebaseerde reeks is en niet op proxies".

  Marcel,

  Mann was op zoek naar "onafhankelijke support" voor de hockey stick graph en Van Engelen et al was een van de leveranciers.

  Doe eenzelfde "search" met "Pavel" en lees verder.

 8. Ron de Haan 11 december 2009 om 00:21- Antwoorden

  Marcel Crok writes: december 6th, 2009 at 14:12

  "Ron,

  dank voor de suggesties. Zie jij zelf een ’smoking gun’ daar? Ik weet van McIntyre dat die van Engelen reeks wel gebruikt wordt in hockeystick-reconstructies en dat het een beetje vreemd is, omdat het een op historische bronnen gebaseerde reeks is en niet op proxies".

  Marcel,

  Mann was op zoek naar "onafhankelijke support" voor de hockey stick graph en Van Engelen et al was een van de leveranciers.

  Doe een "search" met "Pavel", lees (aandachtig) verder en "connect the dots.

 9. Ron de Haan 11 december 2009 om 06:30- Antwoorden

  They lied, bullied, falsified documents, rewrote history, destroyed careers, impugned character, used people and placed the entire world economies in jeopardy

  The Lies and Deceptions Continue at Copenhagen and Beyond

  Dr. Tim Ball

  http://canadafreepress.com/index.php/article/1776

 10. mart 4 februari 2010 om 11:18- Antwoorden

  ik ben het wel met didier eens, een zelfgefabriceerde hoax!

  wie gaat er nou een hockeystick tekenen in een grafiek?

  gegroet

 11. mart 4 februari 2010 om 15:47- Antwoorden

  nu ik die telegraaf heb gelezen (over meetstations en zo) denk ik te begrijpen waarom er een hockeystick is getekend in die grafiek;

  er moet natuurlijk een en ander verbloemd worden: want als de temperatuur na 1990 stijgt door het opschonen van die meetstation bestanden, dan komt de vraag: en hoe zat dat dan vóór 1990;

  en ik meen dat er ook een periode is, ik dacht tussen 1940 en 1970 of 1975, dat de temperatuur daalde; die periode verklaart toch waarom co2 geen broeikasgas kan zijn?

  en daar zit nou net dat blad van stick voor!

  en hoe zit het eigenlijk met de temperaturen na 1998, volgens velen zou de temperatuur na 1998 toch dalen, of heb ik dat verkeerd begrepen;

  svp hulp, mart snapt het even niet meer!

 12. Great info….

  […] This chronicle really drives home the point. It is in complete accordance with my point of view and I deemed it worthy of a backlink on the blog I oversee. Thank you. […]…

 13. Hugo Matthijssen 1 28 juni 2016 om 00:23- Antwoorden

  Dit is de politiek volkomen vergeten
  De grote doofpot

Geef een reactie