Ons voormalige Ministerie van VROM was en is niet vies van een beetje paniek:'Zure Regen Onze Schuld': 'bewustwording'noemt het PBL dat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert afgelopen najaar in een rapport dat zure regen géén hype was en alle beleid zinvol. Maar het enige feit dat na jaren ‘verzuringsbeleid’ wetenschappelijk sterk staat, is dat stikstofdepositie vegetaties verandert in natuurgebied. Zwavelzuurdepositie nam al af zónder beleid, bossterfte vond niet plaats, gezondheidsclaims bleken omstreden en door stikstofdepositie groeit bos mogelijk 40 procent beter.

Wat is de definitie van een hype?
‘Het op overdreven wijze aanprijzen van product of persoon waarvan de verdienste nog moet blijken’ zo stelt Kramers woordenboek. Voldeed zure regen met de geclaimde ecologische rampen daaraan? Het vocabulaire van het vroegere Ministerie van VROM over ‘Das Grosse Waldsterben’, spreekt voor zich: ‘Zure regen, onze schuld’ bezweert zij onder affiches uit 1985.
lees verder hier