Detlef van Vuuren.

Van een onzer correspondenten.

EenVandaag vindt het gewoon te gek om waar te zijn: China stoot in vier dagen meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar. Maar de uitstoot per hoofd van de bevolking is in China wel veel lager dan in Nederland, zo stelt de TV-rubriek. En dan kun je wel beweren dat China kampioen CO2- uitstoter is, maar in wezen zijn wij dat zelf. Dit is de klimaat-alarmistische goocheltruc van de Publieke Omroep: neem niet het hele land China als uitgangspunt, maar de individuele Chinees.

Klimaatalarmisten zelf tellen ook ‘klimaatslachtoffers’ bij elkaar op.

Maar de truc mislukt. Men trommelt een aantal ‘experts’ op die proberen ons zo op het verkeerde been te zetten. Allereerst is daar de klimaatalarmist van het Planbureau van de Leefomgeving Detlef van Vuuren die ware dingen zegt:

‘De belangrijkste reden dat China zoveel meer kan uitstoten dan Nederland is omdat er veel meer mensen wonen in het land.’

Daar heeft hij als wetenschapper een groot punt. In China wonen 1.4 miljard mensen en in Nederland zo’n 17.5 miljoen. EenVandaag daarna trekt zomaar iets uit de hoge hoed. Wat is het:

‘En daarom vinden experts in Nederland dat de uitstoot van C02 ook niet moet gaan over hoeveel landen in totaal uitstoten, maar over hoeveel er wordt uitgestoten per inwoner. ‘

Maar waarom zou je de individuele uitstoot van burgers niet bij elkaar op mogen tellen? Het gaat toch om het totaal-effect? We tellen toch ook de totale uitstoot van kolencentrales en niet wat zij per stuk uitstoten? Klimaatalarmisten zelf tellen ook ‘klimaatslachtoffers’ bij elkaar op.

Dan wordt sinologe Ardi Bouwers van het Haags Centrum van Strategische Studies (HCSS) er bijgehaald. De geleerde vindt dat we hier in Nederland aan de bak moeten om de CO2 per persoon te verminderen. Niet haar vakgebied, maar toch gaat ze even op de stoel van Jetten zitten. We moeten kennelijk als Nederlandse burger een voorbeeld geven aan de Chinese burger. Bouwers:

‘Want daar zeggen ze natuurlijk: Jullie kunnen wel naar ons wijzen maar wij stoten nog steeds minder per persoon uit dan jullie. Dus laat maar eens even zien dat je bereid bent om omlaag te gaan, dan gaan wij daarna ook omlaag.’

De vooronderstelling dat de Chinese burger, laat staan de Chinese overheid, zich iets aan ons gelegen laat liggen, is natuurlijk kletskoek. En wil je als land iets in de melk te brokkelen hebben dan gaat het juist over totalen. Zelf erkent ze dat China een enorme energiehonger heeft die alleen maar met kolen kan worden gestild.

En als de voorvrouw van Urgenda het over zulke grote geaccumuleerde cijfers heeft, per land, zijn we weer bij af.

Als je echt een goocheltruc wil laten mislukken, moet je Marjan Minnesma inhuren. Dat deed EenVandaag dus ook. Ze vindt het ook misleidend om uitspraken over landen te doen, maar Minnesma vertelt wel mooi dat Nederland nog altijd in de ‘kopgroep’ zit qua uitstoters. Niet alleen per persoon, maar ook in absolute zin. Minnesma:

‘Als je kijkt naar de uitstoot per persoon, dan stoot China 7.44 ton C02 uit per persoon en wij 9.54 ton. Dus wij stoten per persoon meer uit dan China.’

Maar dan gaat ze verder en zegt: ‘Nederland behoort tot de 20 procent van landen met de hoogste uitstoot in absolute zin.’ We zijn dus volgens haar niet ‘Calimero met een beetje uitstoot’. Minnesma weer:

‘80 procent van alle landen stoten in absolute zin minder uit dan wij. Dus als wij zeggen dat we klein zijn en daarom niks hoeven doen aan de uitstoot, dan kan 80 procent van de wereld al helemaal op zijn rug gaan liggen.’

En als de voorvrouw van Urgenda het over zulke grote geaccumuleerde cijfers heeft, per land, zijn we weer bij af. Einde voorstelling.

***

Zie hier.

***