Ook in Nederland komen zowel grijze als bruine kleurvarianten voor van de bosuil

Hoera! We hebben er weer een nieuwe charismatische klimaatkanarie in de koolmijn bij, en ditmaal roept hij hoeh, hoe hoehoeeoe!

Alle massamedia brachten gisteren het bericht dat dankzij ‘De Opwarming’ de bruine kleurvariant van de bosuil in Finland meer voorkomt, in vergelijking met zijn grijzere broeder (geen aparte soort, ze kruisen onderling). De BBC bracht het nieuws weer op haar vertrouwde econegativistische wijze:

As winters become milder, the scientists say, grey feathered tawny owls are likely to disappear.

 En natuurlijk:

But as the winters have become warmer, and snow cover has been reduced, the brown tawny owl populations have greatly increased.

BBC kletst
 Het echte onderzoek van Patrick Karell in Nature, kun je gratis downloaden. Ik heb Karell even gemaild. En ik vroeg wat klimaat voor invloed had op jachtsucces, of op overleving? Maar hij kon zelf ook geen zinnige biologische verklaring geven om zijn claims te staven. Ik moest maar afgaan op wat  Karell zelf schrijft in Nature, waar de aap uit de mouw komt:

Our survival analysis does not show a selective advantage of the brown morph: survival during the last (warm) winters was approximately equal for the grey and brown morphs. Furthermore, the brown morph has no reproductive advantage.

Typische ‘klimaatbiologie’ dus weer. Karell heeft

    a. geen verklaring voor evolutionaire selectie door opwarming, alleen een correlatie.
    b. geen data van sneeuwbedekking bekeken en vergeleken. (BBC) Hij suggereert slechts een link met opwarming van de laatste decennia, omdat hij mede op basis van de kleur van gevangen vogels een verschuiving ziet in kleurvarianten sinds 1961. .

Hij claimt zelfs:

Our study constitutes, to our knowledge, the first empirical evi­dence of climate-driven change in selection on a heritable trait.

Rood- Grijs van West naar Oost
Dat klopt niet, want afgelopen jaren regende het van dit soort claims, zoals van uitstervende zwarte soayschapen op het ijselijke Saint Kilda door opwarming. Veel aardiger: De frequentie van voorkomen van de grijze variant en de bruine kleurvariant van de bosuil vertoont geen noord-zuid, maar west-oostpatroon: grijs komt vaker voor in het Oosten.

Als klimaat al een rol speelt bij kleurpatroonverschuiving (geen uitsterven), lijkt een land-zeeklimaatverschuiving waarschijnlijker. Geen simpel warmkoudgeneuzel dus, en zeker geen minder sneeuw : want een westelijker stroming leidt in het zeer oostelijk gelegen en arctische Finland vooralsnog tot méér sneeuw: al kunnen de winters korter worden.

Jajaaa, ik ben een ontkenner.
Maar…Wanneer je dit klimaatproefschrift download van een Finse Klimaatdeskundige, die de ontwikkelingen in temperatuur, neerslag en verspreiding van weerstations doorrekent zie je dat mijn eigen theorie waarschijnlijker is.

a. De Daily Temperature Range (DTR) afnam, met een toename van een westelijke (=atlantische) stroming en wolkenbedekking. Uiteraard is het nu warmer dan begin vorige eeuw, begin jaren zestig koelde het af en nu is het weer iets warmer dan de jaren veertig: het bekende patroon. 

b. er een zeer kleine positieve neerslagtrend is in de laatste decaden, zie bladzijde 68 van het proefschrift.

c.  de Finse bosbouwdienst voorspelt  bij standaard klimaatscenario’s tot 40 procent meer neerslag tot 2080 (En een grote extra houtopbrengst) : in het arctische Finland valt die neerslag ’s winters vooralsnog als sneeuw.  Dus sneeuwbedekking zal waarschijnlijk meer toenemen, niet afnemen. Byebye BBC. Al kan het aantal dagen sneeuw natuurlijk afnemen. 

Boterzachte wetenschap
Klimaat zal altijd een selectiefactor kunnen zijn.  Maar het enige belang van Karell’s onderzoek is dat van genetische overerving van kleurvarianten, die géén overlevingsvoordeel lijken te hebben. Hoe kan dat? Dat weten ze niet, maar ‘kweetniet’ , hoe wetenschappelijk ook, krijg je niet in Neetjur of in een geil persbericht . Er is hier dus een duidelijke correlatie aangetoond tussen de toename van klimaatkanaries in de koolmijn en de behoefte bij Nature ’to restore confidence in climate science’.

Gadhaffi herstelt het vertrouwen
Wat ook opvalt, is dat zijn Finse studieregio de afgelopen decennia enorm veranderde. Kijk maar hoe Espoo explodeerde met de technologisch-economische boom in Finland. Speelt landgebruik geen rol?

Op deze manier (zie ook de Francis Zwiers ‘het is bewezen’claim) lijkt het klimaatbombardement van Neetjur een beetje op de wanhoopstoespraak van Gadhaffi, die ‘het vertrouwen’in zijn gezag herstelt.  Dit Finse staaltje opgewarmde prak lijkt verdacht veel op de eerdere publicatie over ‘verdwijnende zwarte Soay-schapen door opwarming’-hysterie, die onze progressief urbane massamedia ook roeptoeterden. Laat ik afsluiten, hoe serieuze wetenschappers daar gelukkig mee afrekenden in Proceedings of the Royal Society.

Given the scrutiny that climate change science is currently under, attributing biological changes to global warming should surely require the highest standards of proof. In this case, there is no evidence that warming climate is responsible for the decline in frequency of dark Soay sheep on St Kilda. (verkleuren van bosuilen RZ enzovoort)

Ik geloof dus dat de waarheid uiteindelijk wint.
Tot die tijd moeten bloggers het voorbarige geleuter in zogenaamde ‘kwaliteitsmedia’ (= progressief urbaan slecht geinformeerde postmodernisten, die dankzij gewoonterecht het juiste imago hebben) corrigeren. Zo, tijd om weer eens wat geld te verdienen, want waar blijft die zak euro’s van de olielobby toch?