Het nieuwe hoofdkantoor van SOVON Vogelonderzoek. Moet ik meer zeggen? Ze hebben de petitie vast getekend, en het gebouw heeft vast A-label energie. Maar de wet van Schaeffer geldt ook voor vogels: in gelul kunnen ze niet wonen

De nieuwe site ruimtevoorvogels.nl  biedt mensen de mogelijkheid een petitie te tekenen voor vogelruimte in bouwplannen bij nieuwbouw. Voor de gierzwaluw en de mus, en tegen de betegeling met Intratuinkasteelmuur in plaats van een mooie heg.  Uiteraard heb ik getekend, en ik wil alle Climategate-lezers vragen dat ook te doen.

 Zijn er toch weer een emeritusje of 1000 aan de lijst voor musjes toegevoegd en hij moet er 40.000 hebben om het een Kamerstuk te maken. Lees maar op z’n site wat die beste jongen precies wil.

Mussen in Langweer dakloos door klimaatbeleid
De mus heeft steun nodig. Momenteel maakt men met overheidssubsdie onder het mom van klimaatbeleid in Langweer alle dakranden ontoegankelijk voor mussen, en wordt alles zo hermetisch dichtgekit dat er geen gierzwaluw meer tussen kan. Enesssiebeesssparing noemen ze dat hier met harde S.

Eigen onderzoek stelt eenvoudig vast dat hier veel mussen zitten zonder harde S, omdat ze hier nog konden broeden, de daken zijn niet dichtgekit, net als in die oude plattelandshuizen. Een kwestie ook van dakpantype.(en beplanting)

Die  mussen zijn straks dakloos met dank aan de isolatiedrift van de overheid met haar energielabels. Ik weet, mijn conclusie is gebaseerd op onderzoek van Imares/Alterra-niveau (het is mijn mening en ik zoek er straks nog wat getallen bij) maar het zou zomaar kunnen.

 Klaag niet bij de overheid..
 De filosofie van de petitietekenaar geloof ik eigenlijk ook niet zo in. De zelfde ambtenaar die deze petitie in ontvangst neemt, tekent even lief een kapvergunning of een klimaatplan dat precies tegen de geest van de petitie indruist. Anti-mussencampagne hier wordt straks feestelijk afgesloten met een, tel tot tien, Klimaatstraatfeest. (brrrrr)

Als je iets wilt doen voor het groen moet je het zelf doen, en niet de overheid vragen om meer regels, en bij een iets andere subsidie legt ze even lief tegels.

Als het niet uit mensen zelf komt is het bij voorbaat kansloos. Neem dan het goede initiatief als het burgerbosje, heeft veel meer kans.Ik ga met de buurman een mussenflat bouwen, bij wijze van natuurcompensatie om de schade door klimaatbeleid te mitigeren.

doe het zelf!
 Ik heb mijn eigen tuin ook veranderd van de met tegels belegde parkeerplaats van de vorige bewoners (alleen geschikt om busje te parkeren) naar favoriete vogelhangout met vijver.

De merel komt dagelijks langs voor een bad, evenals kees de koolmees. En de Turkse tortel,  die noemen we hier Ikswirretje, loopt in de spiegel die ik boven de vijver aanbracht heel opgefokt tegen zichzelf te pikken. Hij spuugt ook steeds op de grond, en kent overigens maar één riedeltje, dat me steeds doet denken aan de Theo Maassen-persiflage van PSV-publiek. ‘komop PSV kom op PSV’..enzovoort.  Let er maar eens op bij uw duif… 

Met een paar succesvolle natuurtransplantaties achter de rug, en een paar degelijke geharde exoten uit het tuincentrum, van die fatsoenlije invasieve woekeraars, kan ik gerust stellen dat de tuin in slechts 3 maanden al groen bedekt is, groeit en bloeit. Alle lol.

De exoten doen het beter dan de inheemse soorten die ik met schep  bijelkaar winkelde uit het grootste tuincentrum van Nederland.De getransplanteerde sleedoorn beleeft door de droogte even een Prozacmoment, evenals de Lijsterbes. Maar met overvloedige verspilling van drinkwater denk ik ze er toch weer op te helpen.

Ook de overgebrachte dikkopjes in de vijver lopen een potje te donderjagen: dat gaat volgend jaar lekker kwaken. De moderne zeurmens zal dat dan wel weer ‘overlast’noemen, en middels petitie bij de gemeente vragen om verwijdering. Voor mij is dat ‘het leven’. Kortom, met ‘het milieu’heb ik helemaal niets, die ‘hang naar zuiverheid’, smetvrees,’veiligheid, dat is controledrang en angst voor het leven.

Milieubewustzijn is een dwangneurose
Ik beschouw doorgeschoten milieubewustzijn dan ook als een dwangneurose, voortkomend uit de zelfde mentaliteit als die van de tuinbetegelaars. Een combi van natuurvervreemding, smetvrees en gemakzucht. Natuurbeleid en milieubeleid zijn dan ook twee verschillende dingen.

De conclusie van dit korte Imaresonderzoek, uitgevoerd door Rypke Lindeboom is dus: ‘het wordt er niet mooier op dankzij klimaatbeleid en overheid. Maar om dat met meer zekerheid te kunnen zeggen is er meer onderzoek nodig.’