In dit humoristische artikel op haar blog Climate Etc. tooont Judith Curry een cartoon die haar uit Frankrijk werd toegezonden. We zien hoe de Groene Khmer de  naar het sceptische kamp overgelopen wetenschapster op de brandstapel zet maar vertwijfeld uitroept dat ze niet warm te krijgen is.

Wat mij betreft is Curry echter geen koude kikker die het warme alarmistische nest heeft bevuild en verlaten, maar een warmbloedige humaniste. Theo vroeg me onderstaande quote van de actieve reageerder MichaelC58 – door Hans Labohm en andere bloggers abusievelijk aan Judith Curry toegeschreven – in de climate quotes rechtsboven op de site mee te laten draaien. Dat gebeurt ook, maar ik vond de quote in deze bezuinigingstijden een apart artikel waard.

Niet de negatie van de negatie
Is jullie ook opgevallen dat de “groene” sector in de nieuwe bezuinigingsplannen niet wordt genoemd? Rypke drong erop aan om weer eens te gaan rekenen hoeveel minder we zouden moeten bezuinigen als we onze duurzaamheidswaan zouden laten varen. Maar ik meende aan de hand van de reactie van MichaelC58 op een artikel over Judith Curry in Scientific American (beide uit oktober 2010) te willen laten zien dat het niet zou moeten gaan om de negatie van de negatie – minder bezuinigen – maar om hoeveel meer we zouden verdienen, hoeveel meer welvaart we zouden creëren, hoeveel meer problemen we zouden oplossen als we vrij waren van de Europese  ecodictatuur.

Komt ie:

“De klimaatwetenschap claimt al 30 jaar dat ze zich inzet voor de veiligheid van honderden miljoenen mensen en zelfs de gezondheid van de hele planeet. Maar stel nu dat ze het bij het verkeerde eind heeft, dan is het evengoed zo dat miljoenen mensen de dupe zijn van hoge energiekosten, voedselgebrek vanwege de biofuels en gemiste kansen door verkeerd gealloceerde gelden, in afwachting van de voorgespiegelde voordelen van nog onrendabele hernieuwbare energiebronnen. En toch hebben we deze wetenschap toegestaan ons wereldwijde beleid te dicteren en een biljoenen dollars zwaar groen industrieel complex te vormen – dit alles zonder een enkel kwaliteitssysteem toe te passen, zonder ook maar enige kwaliteitsstandaard voor klimaatmodellen, zonder ook maar een enkel resultaat uit een testlaboratorium en zonder ook maar een nationale onafhankelijke auditor of regulator. Het hele ding leeft alleen  in de wereld van de peer review, waarvan algemeen bekend is dat het een incestueuze door modes  gestuurde wereld is.”

Hieronder het Engelse origineel:

34. MichaelC58
02:38 AM 10/24/10

A hint of a rethink of blind faith in CAGW by the SciAmerican, even through the gritted teeth of Mr Lemonick, is most welcome.

There is another point Dr Curry makes which is dear to my heart  peer reviewed vs regulated science.

Industries affecting public safety, such as medicine and aviation are highly regulated. Peer review is fine for theoretical research, but if you want to inflict it on the public, you must use regulated science. This means complying with quality and performance standards in research, use independent test labs, government auditors and investigators such as the FDA and their gun-carrying enforcement officers. We, in the medical industry, must maintain all design, safety and all adjustments of data in auditable, incorruptible non-repudiatable forms, or we are not believed and are shut down. The public expect this – because lives are at risk.

Climate science has claimed for 30 years that it affects the safety of hundreds of millions of people, or perhaps the whole planet. If it gets it wrong, equally, millions may suffer from high energy costs, hunger due to biofuels, and lost opportunity from misdirected funds, notwithstanding the projected benefits from as yet impractical renewable energy.

Yet, we have allowed it to dictate global policy and form a trillion dollar green industrial complex – all without applying a single quality system, without a single performance standard for climate models, without a single test laboratory result and without a single national independent auditor or regulator. It all lives only in the well known inbred, fad-driven world of peer review. To a medical researcher like myself, it’s utter surreal madness.

And then you hear story after story of arbitrary adjustments, homogenization, lost data, breach of IPCC’s own protocol, conflicts of interests and colossal profiteering and even criminal activity (EU carbon trading) in the subsidized green industry. Has it not occurred to anyone that a trillion dollar industry may need independent scrutiny of its claims?

Please ask yourself – would you buy a headache tablet made by the IPCC process? i.e. by peer review between a bunch of pharmaceutical researchers, without FDA oversight?

Let me help you – NO, you would not. So why are we buying climate alarmism without the complete transparency and external audit of the assumptions, the data, the statistics and conclusions? After all, lives are at risk.

Hoe luiden de dichtregels van Van Randwijk ook alweer:

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.

Dat bovenstaand betoog na anderhalf jaar ineens weer rondzingt in de blogosfeer komt omdat in een actueel zeer uitvoerig interview op Oilprice.com – getiteld: The IPCC May Have Outlived its Usefulness – An Interview with Judith Curry – de interviewer Curry de quote van Michaelc58 voorhoudt. Hans Labohm becommentarieert het interview uitgebreid in dit artikel op De Dagelijkse Standaard en daar wijst hij de quote onterecht toe aan Curry. Erg goed is dat Labohm even noteert dat bij het interview expliciet vermeld staat dat Curry geen geld van de olieindustrie ontvangt (en als dat wel zo zou zijn, wat dan nog? of eigenlijk: des te beter).

Voor de volledigheid even Curry’s actuele reactie op de rake typering van MichaelC58 uit oktober 2010:

JC: I agree that there is lack of accountability in the whole climate enterprise, and it does not meet the standards that you would find in engineering or regulatory science. I have argued that this needs to change, by implementing data quality and model verification and validation standards.