Heel Liberia zou elektriciteit krijgen van Buchanan. De foto is in Monrovia gemaakt door een medewerker van SOMO, die hem welwillend aan ons heeft afgestaan

Vier jaar geleden, in 2008, toen ons onderzoeksteam met een onderzoek naar Fibroned, BioShape en zijn managers begon, kwam de naam Buchanan Renewables voor het eerst in beeld.Het bedrijf zou zich in Liberia schuldig maken aan landroof en de oorspronkelijke bewoners van hun land verdrijven.

Hoewel Buchanan buiten de opzet van ons onderzoek lag, hebben we gemeend er toch uitgebreid aandacht aan te moeten besteden, vooral omdat het aantal klachten over Buchanan Renewables opmerkelijk groot was. Tijd dus voor ons onderzoeksteam om op onderzoek uit te gaan en er uitgebreid aandacht aan te besteden. In mei 2011 hebben we op de website fibronot.nl een uitgebreid artikel gepubliceerd met als titel Na BioShape opnieuw Nederlands bedrijf in Afrika in opspraak

Vandaag werd bekend dat Nuon eigenaar Vattenfall zich terugtrekt uit het in Nederland geregistreerde bedrijf Buchanan Renewables dat in Liberia in sneltreinvaart bezig is het land van z’n natuurlijke rijkdommen te ontdoen.

Gezien de mensonterende toestanden die de plunderingen van Buchanan in Liberia teweeg hebben gebracht was het niet de vraag of, maar wanneer Vattenvall, zou vertrekken.
Uiteindelijk gaan de ogen bij dit soort investeerders open, helaas pas nadat ze veel ellende hebben veroorzaakt, net zoals Eneco Energie zich schielijk bij BioShape terugtrok na het horen van de misstanden in Tanzania , waarna BioShape failliet ging.

Vattenfall verkoopt zijn aandeel in het omstreden Buchanan project in Liberia en boekt er maar liefst ruim € 150 miljoen op af.
Nuon eigenaar Vattenfall kocht in juni 2010 20 procent van de aandelen Buchanan Renewables. Buchanan is in Liberia actief met het versnipperen van oude rubberbomen op rubberplantages. De houtsnippers zouden dan vervolgens per schip naar de elektriciteitscentrales van Vattenfall in Engeland, Zweden, Duitsland en Nederland worden vervoerd om daar als ‘duurzame’ biomassa meegestookt te worden.

Opslag houtchips in de haven van Buchanan

Tientallen berichten in de internationale pers over fraude, smeergeld en steekpenningen hebben kennelijk Vattenfall doen besluiten te vertrekken.

Het is te hopen dat de getroffen bevolking die de dupe werd van de handel in houtchips er wat beter van wordt, maar de reputatie van Buchanan en z’n huidige eigenaren kennende zal de bevolking voorlopig nog moeten lijden.

Corrupt en toch de Nobel Prijs voor de Vrede

De president van Liberia is mevrouw Ellen Johnson Sirleaf. Er bestaat nauwelijks een corruptere president op deze wereld dan zij is. Ze vindt het ook niet erg, zei ze op een conferentie van het World Economic Forum in Davos, dat buitenlandse bedrijven steekpenningen en smeergeld betalen in ruil voor diensten.

Deze mevrouw werd vorig jaar in het zonnetje gezet toen zij de Nobel Prijs voor de Vrede ontving.

De hele wereld stond erbij en keek er naar. Schande en een degradatie van de instelling die Nobel Prijs heet.

De president van Liberia met haar vaste bewakers achter zich terwijl de slijmende directie van Buchanan haar een bedrijfs t-shirt tracht aan te doen

Precies 1 jaar geleden schreef ons onderzoeksteam het volgende stukje als slot van ons artikel over Buchanan Renewables:

Het businessplan van BioShape in Tanzania faalde dramatisch en een faillissement was het gevolg. Wij zijn van mening dat zich eenzelfde situatie gaat voordoen bij Buchanan Renewables in Liberia. Nu heeft dit bedrijf aanzienlijk sterkere financiers dan BioShape, maar die financiers zijn ook niet gek en zullen op termijn tot het inzicht komen dat ze Liberia grotere schade berokkenen met het volledig leegstropen van de rubberplantages dan wanneer ze zich terug zouden trekken.