Lot van Hooijdonk, GL. Foto: Gemeente Utrecht.

Van een onzer correspondenten.

Er komt voorlopig geen warmtenet in de Utrechtse wijk Overvecht-Noord, schrijft het AD. Energieleverancier Eneco heeft besloten zich uit het project voor deze proefwijk terug te trekken. Het warmtenet was nodig om Overvecht aardgasvrij te maken, maar het energiebedrijf vreest nu dat deze vorm van verwarming te duur wordt voor de bewoners. Utrecht is boos en zegt onaangenaam verrast te zijn.

Veel bewoners keken ook al naar alternatieven.

Dit besluit van Eneco is een klap voor energiewethouder Lot van Hooijdonk. Zes jaar geleden wees ze Overvecht-Noord aan als proeftuin voor een warmtenet. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Utrecht heeft ruim twee jaar geleden 24 buurten met ongeveer 40.000 woningen aangewezen die als eerste aan de beurt zijn.

Eerder klonken de jubeltonen van Eneco zo:

‘Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat we onze aarde uitputten en dat we slimmer en duurzamer moeten omgaan met energie. Daarom zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen (waarvan CO₂ de belangrijkste is) tegen te gaan. De gemeenten Utrecht en Nieuwegein en energieleverancier Eneco hebben grote ambities om bij te dragen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo streven de gemeenten Utrecht en Nieuwegein ernaar om klimaatneutraal te worden. Dat wil zeggen dat er minder energie wordt gebruikt en dat de energie die er wel wordt gebruikt, wordt opgewekt met duurzame energiebronnen.’

Het failliet van energietransitie met grote woorden wordt steeds meer voelbaar. Het gaat maar liefst om bijna een derde van alle woningen in de stad Utrecht. RTV Utrecht spreekt van ‘gehannes’:

‘Eneco geeft ook aan teleurgesteld te zijn. Toch staat het achter het genomen besluit. ‘We balen er zeker van, maar nog twee jaar gehannes én oplopende ontwikkelingskosten zag ik niet zitten’, vertelt Ron Wit, directeur Warmte bij Eneco. Wit blikt terug op het besluit van januari om het warmtegebied te verkleinen. ‘Veel bewoners keken ook al naar alternatieven en als er goedkopere opties zijn, gaan mensen minder snel in jouw plannen mee. De betaalbaarheid voor mensen moet vooropstaan. Dat zij naar andere opties keken, was voor ons al een signaal, maar niet de hoofdreden om te stoppen.’

***

Bron o.a. hier,

***