IPCC: alleen warmte is erg, en kou is goed/'zoals het klimaat hoort te zijn'. Onzin natuurlijk

Het IPCC blijft halve klimaatwaarheden verkondigen, eenzijdige klimaatoverdrijving verkopen en klimaatrisico’s uit haar verband rukken. Dat is de conclusie die ik kon trekken na een lezing op Trieste Next van klimaatmodelleur Fillipo Giorgi, van het door de Verenigde Naties/Unesco en IEA gefinancierde ICTP.

Zijn eenzijdige presentatie van klimaatwetenschap diende louter als opstapje voor Lidia Brito, hoofd ‘wetenschap’van Unesco om studenten aan te sporen politiek activist te worden uit naam van ‘DE’wetenschap. Onder vlag van Verenigde Naties. In Triest zag je hoe de klimaatwetenschap iedere ambitie tot waarheidsvinding heeft begraven ten gunste van geld, macht en ideologie.

    De Rypothese: met macht en geld is gedrag IPCC- ers te verklaren
    Het IPCC is dan ook geen wetenschappelijk orgaan, maar een machtsvehikel voor mondiale instituties van Westerse origine die zo hun invloed willen bestendigen in voormalige wingewesten in Afrika, Azie en tegelijk India, China en Brazilie willen beteugelen. Met het Neo-malthusiaanse paradigma als uitgangspunt, is de voor het Westen nadelig verschoven machtsbalans weer recht te trekken.

IPCC-rapport onfeilbare bijbel van de world-government evangelisten.
Giorgio gaf een lange reeks van wetenschappelijke eenzijdigheid, die voor ‘de feiten’moesten doorgaan. Bijvoorbeeld door ‘de recordzomer 2003’aan te halen. Hij voerde Europese doden door zomerwarmte op: in Europa zijn dat bejaarden die al op sterven lagen maar in de warmte dat een weekje eerder deden.

Giorgio en IPCC verzuimen te vermelden dat door koude een veelvoud mensen sterven in de winter, bijvoorbeeld door griep. Kortom: men wil iets opblazen tot exceptioneel probleem dat geen probleem is. Hij voert het slinkende zeeijs op in de Noordpool, maar verzwijgt de groei van zeeijs in de Zuidpool. Hij haalt grafieken aan waaruit zou blijken dat mondiale sneeuwbedekking afnam, maar verzuimt te vermelden dat in koude regionen neerslag bepalender is dan temperatuur voor sneeuw en gletsjervorming.

Kortom: het IPCC heeft niets geleerd van de kritiek, en dendert op oude voet verder met het voorzorgprincipe als retorische truc om ieder debat te ontlopen. Nu met mysterieuze ‘kantelpunten, ‘extreem weer’en andere scientistische beweringen die de bewijslast verleggen naar de tegenpartij: je kunt niet direct bewijzen dat het niet zo is,

    Je kunt de ventilator iets harder zetten, dan blijf je koel: heel Houston leeft zo al decennia zonder problemen. Het IPCC wil dat zelfde koelende effect bereiken via een wereldregering, die mondiaal CO2-beleid oplegt en de democratische orde van natiestaten omzeilt. Vanuit de hypothese dat dan afkoeling zou volgen naar een ‘ideaal klimaat’: een toestand die nooit heeft bestaan. Kwestie van verschil in logica en risicoperceptie. De één gebruikt gezond verstand, de ander redeneert vanuit geldzucht, prestige, machtshonger en utopisme.

Bij het IPCC stijgt de temperatuur als nooit te voren, door satellietdata te negeren, en welgevallige data te 'cherrypicken'

Jaroslav Mysiak: wetenschappelijkheid als sociale posé
Vooral de lezing van Jaroslav Mysiak die een Stern Review-achtige ‘nieuwe studie’van de Wereldbank aankondigde, deed mijn bloed koken: die komt binnenkort uit en doet alsof er géén voordelen zijn bij meer CO2 voor landbouw en alleen maar nadelen. En wel mooi zijn rol spelen van ‘genuanceerde wetenschapper die zo voorzichtig is’.

Een posé die enkel dient om klimaatoverdrijving te verheffen tot wetenschappelijkheid: ‘zie je wel dat ik kritisch ben, dus mijn uitzinnige beweringen die alle experimentele plantenbiologie tegenspreken heb ik ook kritisch tegen het licht gehouden’. Zo zijn ze allemaal, men vindt het wel best zo.

Waarom is zeeijs op Noordpool zo belangrijk, en het GROEIENDE zeeijs op de Zuidpool verzwijgen?

Ookal is dat biologisch onzin, want het fertilisatie-effect maakt planten niet alleen productiever maar ook droogtebestendiger
. Mysiak is een klassieke klimaatoplichter die gegevens levert op aanvraag van Europese en mondiale beleidsinsituten. Hij is in dienst van globale instituties die het klimaat gebruiken om mondiaal invloed te houden. Wereldbank, Oeso, Verenigde Naties, OECD, na WO2 opgerichte instituten: allen hebben ze belang bij klimaatalarmisme, om in een wereld met verschuivende machtsbalans toch hun zegje te kunnen doen, vooral in wingewesten als Azie en Afrika. Een andere verklaring dan deze machtstheorie kan ik niet geven.

Waarom verzwijgen dat zeespiegelstijging al een eeuw lang 2-3 millimeter is en NIET accelereert

Klimaatalarmisme is neokolonialisme.
Het presenteert een beetje temperatuurstijging als hét probleem dat koste wat kost voorkomen moet worden, zonder rentabiliteitstoetsing of effectmeting. Het dient slechts om de zelfstandigheid van de koloniale wingewesten uit te stellen: in plaats van deze mensen goedkope energie en welvaart te gunnen moeten zij onder een VN/Wereldbank-regime blijven, nu met CO2-beleid als machtsvehikel. Ook kunnen deze instituten zo hun zegje houden over groei-economieen als China en Brazilie.

Extreem weer, kantelpunten: retorica en eenzijdigheid verschuiven bewijslast naar tegenpartij met beroep op het voorzorgprincipe

Nou ja, dat is mijn Rypothese dus: vanuit het idee dat wetenschappers geen haar beter zijn dan de mensen die de kredietcrisis veroorzaakten. Het morele verval dat hieraan ten grondslag lag, is ook de wetenschappelijke wereld niet voorbij gegaan. Liegen is alleen erg als je gesnapt wordt, zolang je ermee wegkomt ben je ‘maatschappelijk relevant wetenschapper’, die de wereld redt en daarmee zijn eigen prestige en inkomen bestendigt.

Rampenpornografie bij 'wetenschappelijke'presentatie