Klimaatalarmisme machtsvehikel voor mondiale instituties

IPCC: alleen warmte is erg, en kou is goed/'zoals het klimaat hoort te zijn'. Onzin natuurlijk

Het IPCC blijft halve klimaatwaarheden verkondigen, eenzijdige klimaatoverdrijving verkopen en klimaatrisico’s uit haar verband rukken. Dat is de conclusie die ik kon trekken na een lezing op Trieste Next van klimaatmodelleur Fillipo Giorgi, van het door de Verenigde Naties/Unesco en IEA gefinancierde ICTP.

Zijn eenzijdige presentatie van klimaatwetenschap diende louter als opstapje voor Lidia Brito, hoofd ‘wetenschap’van Unesco om studenten aan te sporen politiek activist te worden uit naam van ‘DE’wetenschap. Onder vlag van Verenigde Naties. In Triest zag je hoe de klimaatwetenschap iedere ambitie tot waarheidsvinding heeft begraven ten gunste van geld, macht en ideologie.

  De Rypothese: met macht en geld is gedrag IPCC- ers te verklaren
  Het IPCC is dan ook geen wetenschappelijk orgaan, maar een machtsvehikel voor mondiale instituties van Westerse origine die zo hun invloed willen bestendigen in voormalige wingewesten in Afrika, Azie en tegelijk India, China en Brazilie willen beteugelen. Met het Neo-malthusiaanse paradigma als uitgangspunt, is de voor het Westen nadelig verschoven machtsbalans weer recht te trekken.

IPCC-rapport onfeilbare bijbel van de world-government evangelisten.
Giorgio gaf een lange reeks van wetenschappelijke eenzijdigheid, die voor ‘de feiten’moesten doorgaan. Bijvoorbeeld door ‘de recordzomer 2003’aan te halen. Hij voerde Europese doden door zomerwarmte op: in Europa zijn dat bejaarden die al op sterven lagen maar in de warmte dat een weekje eerder deden.

Giorgio en IPCC verzuimen te vermelden dat door koude een veelvoud mensen sterven in de winter, bijvoorbeeld door griep. Kortom: men wil iets opblazen tot exceptioneel probleem dat geen probleem is. Hij voert het slinkende zeeijs op in de Noordpool, maar verzwijgt de groei van zeeijs in de Zuidpool. Hij haalt grafieken aan waaruit zou blijken dat mondiale sneeuwbedekking afnam, maar verzuimt te vermelden dat in koude regionen neerslag bepalender is dan temperatuur voor sneeuw en gletsjervorming.

Kortom: het IPCC heeft niets geleerd van de kritiek, en dendert op oude voet verder met het voorzorgprincipe als retorische truc om ieder debat te ontlopen. Nu met mysterieuze ‘kantelpunten, ‘extreem weer’en andere scientistische beweringen die de bewijslast verleggen naar de tegenpartij: je kunt niet direct bewijzen dat het niet zo is,

  Je kunt de ventilator iets harder zetten, dan blijf je koel: heel Houston leeft zo al decennia zonder problemen. Het IPCC wil dat zelfde koelende effect bereiken via een wereldregering, die mondiaal CO2-beleid oplegt en de democratische orde van natiestaten omzeilt. Vanuit de hypothese dat dan afkoeling zou volgen naar een ‘ideaal klimaat’: een toestand die nooit heeft bestaan. Kwestie van verschil in logica en risicoperceptie. De één gebruikt gezond verstand, de ander redeneert vanuit geldzucht, prestige, machtshonger en utopisme.

Bij het IPCC stijgt de temperatuur als nooit te voren, door satellietdata te negeren, en welgevallige data te 'cherrypicken'

Jaroslav Mysiak: wetenschappelijkheid als sociale posé
Vooral de lezing van Jaroslav Mysiak die een Stern Review-achtige ‘nieuwe studie’van de Wereldbank aankondigde, deed mijn bloed koken: die komt binnenkort uit en doet alsof er géén voordelen zijn bij meer CO2 voor landbouw en alleen maar nadelen. En wel mooi zijn rol spelen van ‘genuanceerde wetenschapper die zo voorzichtig is’.

Een posé die enkel dient om klimaatoverdrijving te verheffen tot wetenschappelijkheid: ‘zie je wel dat ik kritisch ben, dus mijn uitzinnige beweringen die alle experimentele plantenbiologie tegenspreken heb ik ook kritisch tegen het licht gehouden’. Zo zijn ze allemaal, men vindt het wel best zo.

Waarom is zeeijs op Noordpool zo belangrijk, en het GROEIENDE zeeijs op de Zuidpool verzwijgen?

Ookal is dat biologisch onzin, want het fertilisatie-effect maakt planten niet alleen productiever maar ook droogtebestendiger
. Mysiak is een klassieke klimaatoplichter die gegevens levert op aanvraag van Europese en mondiale beleidsinsituten. Hij is in dienst van globale instituties die het klimaat gebruiken om mondiaal invloed te houden. Wereldbank, Oeso, Verenigde Naties, OECD, na WO2 opgerichte instituten: allen hebben ze belang bij klimaatalarmisme, om in een wereld met verschuivende machtsbalans toch hun zegje te kunnen doen, vooral in wingewesten als Azie en Afrika. Een andere verklaring dan deze machtstheorie kan ik niet geven.

Waarom verzwijgen dat zeespiegelstijging al een eeuw lang 2-3 millimeter is en NIET accelereert

Klimaatalarmisme is neokolonialisme.
Het presenteert een beetje temperatuurstijging als hét probleem dat koste wat kost voorkomen moet worden, zonder rentabiliteitstoetsing of effectmeting. Het dient slechts om de zelfstandigheid van de koloniale wingewesten uit te stellen: in plaats van deze mensen goedkope energie en welvaart te gunnen moeten zij onder een VN/Wereldbank-regime blijven, nu met CO2-beleid als machtsvehikel. Ook kunnen deze instituten zo hun zegje houden over groei-economieen als China en Brazilie.

Extreem weer, kantelpunten: retorica en eenzijdigheid verschuiven bewijslast naar tegenpartij met beroep op het voorzorgprincipe

Nou ja, dat is mijn Rypothese dus: vanuit het idee dat wetenschappers geen haar beter zijn dan de mensen die de kredietcrisis veroorzaakten. Het morele verval dat hieraan ten grondslag lag, is ook de wetenschappelijke wereld niet voorbij gegaan. Liegen is alleen erg als je gesnapt wordt, zolang je ermee wegkomt ben je ‘maatschappelijk relevant wetenschapper’, die de wereld redt en daarmee zijn eigen prestige en inkomen bestendigt.

Rampenpornografie bij 'wetenschappelijke'presentatie

Door | 2012-10-21T14:02:14+00:00 21 oktober 2012|13 Reacties

13 Reacties

 1. Niek Rodenburg 21 oktober 2012 om 16:09- Antwoorden

  Ik begrijp niet dat dit stuk niet in een groot ochtendblad staat.

  Het IPCC moet aan de schandpaal en wel zo snel mogelijk.

 2. boels069 21 oktober 2012 om 16:13- Antwoorden

  Waren er ook echte klimaatwetenschappers bij?

  Dan bedoel ik wetenschappers met een, tegenwoordig schaars, welhaast bovennatuurlijk niveau op het gebied van natuur- en wiskunde.

  En niet de grapjassen die kennis uit de tweede hand transformeren naar eigen dunk.

 3. Hajo Smit 21 oktober 2012 om 16:58- Antwoorden

  Ik begrijp heel goed waarom dit niet in grote kranten staat. Die liggen namelijk al op de pijnbank van de teruglopende lezersaantallen en afnemende advertentie-inkomsten. Zij zullen pas ongegeneerd negatief schrijven over het IPCC-gebeuren als het "kantelpunt" bereikt is. Vgl. met Lance Armstrong. We naderen dit kantelpunt wel. Tegen de tijd dat de bevolking rijp is voor de eerste paginagrote advertentie van een schaliegasbedrijf… dan is het kantelpunt echt bereikt. En dan nog is het de vraag of het dan in het belang van die krant is om achteraf uit te gaan spitten waarom men jarenlang nonsens heeft geschreven. Man zal liever zeggen "zand erover" en door. Nieuwe rondes nieuwe kansen.

 4. Harry van Schalkwijk 21 oktober 2012 om 17:16- Antwoorden

  Klimaatalarmisme is neokolonialisme.

  Het presenteert een beetje temperatuurstijging als hét probleem dat koste wat kost voorkomen moet worden, zonder rentabiliteitstoetsing of effectmeting. Het dient slechts om de zelfstandigheid van de koloniale wingewesten uit te stellen: in plaats van deze mensen goedkope energie en welvaart te gunnen moeten zij onder een VN/Wereldbank-regime blijven, nu met CO2-beleid als machtsvehikel. Ook kunnen deze instituten zo hun zegje houden over groei-economieen als China en Brazilie.

  China trekt zich er gelukkig niets van aan!

  Chinese wetenschappers denken meer als skeptici, zo zag ik in enkele publicaties.

  Ook in Westerse landen komt steeds meer weerstand op.

  Dat betekent dat de klimaat-alarmistische ideologie en overheersing van de genoemde instellingen die van deze ideologie gebruikmaken, niet zonder meer aan de wereld kan worden opgelegd.

  Met dat 5 jaar oude IPCC rapport is al zo veel mis gebleken te zijn dat je het algemene publiek er toch al niet meer bang mee maakt !

 5. Koud 21 oktober 2012 om 18:03- Antwoorden

  Astroloog Astronoom Klimatoloog …

  Lang geleden, Stonehenge en zo, waren er mensen die aan de sterrenhemel konden zien dat de winter voorbij was, of dat er gezaaid moest gaan worden. Nuttige kennis, daar had je wat aan.

  De mens wil altijd weten wat er morgen gaat gebeuren, dus wie kun je dat beter vragen dan die wijsneuzen. Astrologie was geboren, en iedereen vond dat prachtig. (Behalve Maagden natuurlijk, die zijn daar te nuchter voor)

  De hofastroloog had een prima baantje en vond het goed zo, voorspelde machtstoename voor de vorst en donder en bliksem voor de ongehoorzame horige.

  De astroloog kwam steeds verder van de hemel en de sterren te staan. Daar ontstond het gat voor de astronoom. Die was met suffe baanberekeningen, sterrenkleur en andere waarnemingen bezig de werkelijkheid te vatten en te begrijpen.

  Een paar honderd jaar verder.. We weten nog steeds allemaal wat ons sterrenbeeld is, en vinden het ook niet vreemd dat bij bijvoorbeeld dating sites die gegevens relevant geacht worden. Maar, ik denk dat er nog weinig vorsten zijn met een eigen astroloog. Dat zijn we toch wel ontgroeid. Toch?

  Maar, daar is de klimatoloog. Het begon als wetenschap die nuttige info kon geven, maar ontaarde al snel in het over elkaar heen vallen met modellen en voorspellingen. Voorspellingen die machtstoename voor de machthebbers nodig achtten en hel en verdoemenis voor de ongehoorzame horigen inhielden. De machthebbers grijpen dat maar al te graag aan, en de manier waarop wetenschap gefinancierd wordt maakt dat 95% van de klimatologen wel uitkijkt tegen de stroom in te gaan, waardoor er consensus is, en iedereen zijn onderzoeken gefinancierd blijft zien.

  De vraag is nu, wordt het tijd voor Klimatonomen? Wetenschappers die het klimaat in natuurkundige en scheikundige termen trachtten te begrijpen. Wiens doel het begrip is, en niet een consensus of een beleid. Die niet modelleren maar interpreteren. En vooral, die zich op hun eigen terrein terugtrekken…

 6. Chris Schoneveld 21 oktober 2012 om 18:34- Antwoorden

  Ze moeten mij toch eens uitleggen waarom het een probleem zou zijn en niet een zegen als de klimaatzones wat naar het noorden opschuiven zodat bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur van Amsterdam over 100 jaar 2 graden hoger zou worden, met andere woorden een temperatuur krijgt vergelijkbaar met dat van Parijs. Of Kopenhagen de temperatuur van Amsterdam of Oslo de temperatuur van Trondheim etc. etc. Want volgens de (overigens onbetrouwbare) computermodellen zal bij de opwarming van de aarde de meeste opwarming op hogere breedtegraden optreden en niet of nauwelijks bij de evenaar.

 7. Chris Schoneveld 21 oktober 2012 om 18:38- Antwoorden

  Correcie: Trondheim de temperatuur van Oslo

 8. Harry van Schalkwijk 21 oktober 2012 om 19:06- Antwoorden

  Chris Schoneveld heeft gelijk, het opschuiven van klimaatzones naar het Noorden brengt welvaart in de enorm uitgestrekte Noordelijke kustgebieden van Azië en Noord-Amerika en het is absurd om die opwarming te willen tegengaan.

  IJs is de vijand van het leven en hoe meer het verdwijnt hoe beter.

 9. Turris 21 oktober 2012 om 19:42- Antwoorden

  Zolang de subsidie blijft toestromen blijven dit soort besmettelijke alarmpresentaties doorgaan.

 10. Rypke 21 oktober 2012 om 21:06- Antwoorden

  BIj deze presentatie in Triest liep ik me ongegeneerd op te vreten, en ik heb er ook wat publiekelijk van gezegd.

  Ik had niet willen gaan, omdat je dit vantevoren zag aankomen: je kunt je ook opwinden over het feit dat honden hun drollen zelf niet opruimen met een plastic zakje, maar zo zijn honden niet. Dus heeft het geen zin je druk te maken daarover.

  Een blog is dan toch aardig

 11. DWK 21 oktober 2012 om 22:36- Antwoorden

  Chris Schoneveld

  Het grootste deel van de wereldvoedselproductie vindt nog steeds plaats op het noordelijk halfrond. Het nadeel is dus dat die productie nog weer zal toenemen.

  Dat klinkt cynisch, maar er zijn nu eenmaal “partijen” die geen baat hebben bij echte oplossingen voor echte problemen.

  En dan heb ik echt niet over allerlei griezelige loges (alleen), maar neem nou zo’n Wubbo of Jacqueline of wat te denken van die transitie-idioot uit Rotterdam en alle Ben Wagendorps van deze wereld die deze Rotman kwijlend aan de voeten liggen. Wat moeten die mensen in vredesnaam verder met hun leven?

  Het is een mechanisme dat zichzelf door de eeuwen bewezen heeft: het volk onder de duim houden door het bang te maken. Vandaar ook dat mensen als “de veelbelovende antidemocraat” Fransje Timmermans en PvdA-dominee Van Rossem zo’n spijt hebben van die ooit zo vurig bepleitte verheffing van het volk.

  Ja, ja mensen; dialectisch denken, je kunt er soms verdomd veel last van hebben.

 12. klimwim 22 oktober 2012 om 00:40- Antwoorden

  Had een subsidieverzoek gedaan om op Pampus bananen of cassave te verbouwen voor de voedselbanken. En rond Krommenie open air kweekvijvers voor tropische Nijlbaars en Gamba's voor het noodlijdende Zuiden. En in Duitsland in de buurt van DWK het magere potentieel aan zonne-energie wat op te lappen met uit de failliete Spaanse boedel opgekochte Sahara zonnepanelen.

  Immers water in overvloed en gegarandeerde hoge temperaturen. Allemaal afgewezen,zoas ooit door het Agentschap de subsidie voor de club. Twijfels over de effectiviteit en de grote onzekerheden rond Global and Regional Warming. Dat vond ik dan weer Triest.

 13. DWK 22 oktober 2012 om 14:24- Antwoorden

  Mooi stukje over hetgeen ik hierboven schreef bij Labohm:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/het-eva

  Hoort u het ook eens van een echt filosoof.

Geef een reactie