John Clauser

Van een onzer correspondenten.

John F. Clauser, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde 2022 voor zijn werk aan kwantummechanica, heeft besloten de Wereldklimaatverklaring van Clintel te ondertekenen met als centrale boodschap ‘er is geen klimaatnoodsituatie’.

Clauser is de tweede Nobelprijswinnaar die de verklaring ondertekent, Dr. Ivar Giaever was de eerste.

Het aantal wetenschappers en experts dat de Wereldklimaatverklaring ondertekent groeit snel en nadert nu de 1600 mensen, aldus Clintel-directeur Marcel Crok.

Clauser heeft publiekelijk afstand genomen van klimaatalarmisme en is dit jaar ook toegetreden tot de raad van bestuur van de Amerikaanse CO2-coalitie.

We streven ernaar om van Clintel een volwaardige tegenhanger van het IPCC te maken.

Nobelprijswinnaar Clauser eerder:

Het populaire verhaal over klimaatverandering weerspiegelt een gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt. Misplaatste klimaatwetenschap is uitgezaaid tot massale shock-journalistieke pseudowetenschap. Op haar beurt is de pseudowetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere niet-verwante kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door gelijkaardige misleide zakelijke marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. Volgens mij is er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem met het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan de grote wereldbevolking en de bijbehorende energiecrisis. Dat laatste wordt onnodig versterkt door wat in mijn ogen onjuiste klimaatwetenschap is.’

Guus Berkhout, emeritus hoogleraar geofysica aan de TU Delft en president van Clintel, heet professor Clauser van harte welkom in de Clintel Community:

‘Het is heel bemoedigend als spraakmakende wetenschappers zoals dr. Clauser bereid zijn zich uit te spreken over de flagrante corruptie van de wetenschap door het klimaat establishment. We streven ernaar om van Clintel een volwaardige tegenhanger van het IPCC te maken. Hoe meer excellente wetenschappers in het Clintel-netwerk, hoe sterker onze positie in het debat met zowel het IPCC als de leiders van supranationale beleidsorganisaties.’

Voor een interview met Clauser, zie hier:

Zie ook: