Eerder werd ik al door Amanda Porter – communicatie-onderzoekster bij Pier Vellinga’s vakgroep aan de VU- gevraagd om mijn ontkennersbrein te laten onderzoeken. Mijn prebuttal ‘Do we suffer from Climate Denial Disorder‘ aan Amanda schreef ik hier al op Climategate.

Even later mailde nóg een communicatiemiep die mijn hersenafwijking wil onderzoeken en nu is er wéér een collectief dat mijn ontkennersbrein aan een onderzoek wil onderwerpen, ditmaal afstudeerstudenten en je moet toegeven: hun standaardvragenlijst is toch lief, was ik ook zo netjes en beleefd toen ik nog studentje was?

Geachte meneer R. Zeilmaker,

Voor onze masterthesis zijn we bezig met een onderzoek naar klimaatsverandering. In dit kader willen wij graag experts op dit vakgebied interviewen. Wij onderzoeken de economische, wetenschappelijke en sociale aspecten van klimaat regulerende maatregelen (………!!!!!!! RZ) en de impact hiervan op de maatschappij.

Wij zijn masterstudenten in Environmental Resource Management (ERM) en Earth Science & Economics (ES&E) (flutstudies waarmee je bemoeiambtenaar of nog erger ‘deskundige wordt, waarom geen mooi biologisch of biotech-onderzoek? RZ) en doen onze masterthesis aan het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit.

Wij willen in onze thesis graag gezamenlijk onderzoek doen naar de sociale en economische gevolgen van emissiereductie, de impact hiervan op de maatschappij en de argumenten die hiervoor gebruikt worden.

Graag zouden wij een afspraak met u maken voor een objectief gesprek met betrekking tot uw mening inzake de voorspelde klimaatsverandering. Wij willen hierover graag discussiëren met u, zeker omdat u in deze discipline hoog staat aangeschreven.

Wij zouden het zeer waarderen als u hierover met ons het gesprek aan wilt gaan.
Wij hopen op een positieve reactie. In het kader van ons onderzoek zou het prettig zijn als dit gesprek in de periode van 15 april tot 10 mei kan plaatsvinden.
Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie,

Hans Kerkvliet (ERM)
Gert-Jan de Graaf (ES&E)

Jongens:
a. ik ben geen klimaatexpert en hoop dat ook nooit te worden
b. waarop rust jullie overtuiging dat je het klimaat kunt reguleren met beleid, en hoe weet je wanneer het klimaat ‘goed’is, dus het doel van regulering is bereikt?

Punt b vind ik het belangrijkste, dat zou jullie onderzoek moeten uitvinden en leg dat ook aan Pier voor: je zal ontdekken dat Pier ook niet weet hoe het klimaat ‘hoort’te zijn, en dus weet hij ook niet wat het doel van klimaatbeleid kán zijn of hoe het bereiken daarvan getoetst wordt, behalve dan dat hij onze economie wil vernietigen via het astronomisch duur maken van energie, daarom de nadruk op CO2. Vernietiging van het Westen/herverdeling van mondiale welvaart is namelijk het doel van klimaatbeleid, zie Agenda 21 en het proces daar naartoe.

Volg eerst meer onderwijs en Climategate.nl en ga wetenschapsfilosofische vakken volgen. Verder zien we nogmaals dat iemand die van de universiteit afstudeert dommer kan zijn dan een bouwvakker: die maken iets echt bestaands, bijvoorbeeld een huis en dat is veel knapper dan afstuderen in flutonderzoek. Zelf ben ik nu een boekenkast aan het maken, en je moet steeds afwegingen en beslissingen maken die bepalen of het een amateuristisch gedrocht zalworden of een bruikbaar en esthetisch bouwwerk.

Intelligentie bestaat niet.