Methaanmolecuul in Slochteren, financier van Pier Vellinga zijn klimaatpropaganda

Methaanmolecuul in Slochteren, financier van Pier Vellinga zijn klimaatpropaganda

Opgehitst door de tegen fossiele energie tekeer gaande milieubeweging/media klagen Groningers over enkele decimeters bodemdaling dankzij de rijkdom die ons land vergaart uit Slochteren: 12 miljard euro aardgasbaten per jaar waaruit ondermeer de klimaatalarmistische propaganda van Pier Vellinga werd betaald – Klimaat voor Ruimte- via de BSIK-onderzoeksgelden én het propagandaprogramma ‘Kennis voor Klimaat’. (29 miljoen euro van Jacqueline Cramer, overgemaakt op de stichtingsrekening in Utrecht). Hiermee werden ook flauwekulzaken als Warme Truiendag betaald van klimaatzuster Anne Marie Pronk, het uitzetten van de verwarming op de kleuterschool om uw lieve kindjes een schuldcomplex aan te praten.

Verzakking en bodemdaling, wie is er niet groot mee geworden in Limburg: de zwarte lijn lijkt mij de Peelrandbreuk

Verzakking, beving  bodemdaling en bodemstijging, wie is er niet groot mee geworden in Limburg: de zwarte lijn boven lijkt mij de Peelrandbreuk

Limburgse bodem daalde decimeters en stijgt nu weer decimeter
We zijn echter nogal kort van geheugen, wanneer we weten dat dankzij de kolenwinning in Limburg de bodem tot in de jaren ’70 sterk daalde. De tot 2 meter hoge mijnschachten op 400-600 meter diepte, maar ook op 100 meter om bij de lagen uit het Carboon te komen leidden tot verzakkingen van de bodem.  Nu komt de Limburgse bodem door onder andere stijgend grondwater in de mijnen weer met 2 centimeter per jaar omho0g, zo kon Ramon Hanssen van de TU Delft al meten. Al lijken bij het ingezakte winkelcentrum in Heerlen andere geologische processen mee te spelen.

Tegelijk ontrekt het openleggen van grote bruinkoolmijnen in Duitsland- nu extra nodig doordat dankzij Greenpeace 8 functionerende kerncentrales werden stilgezet door Angela Merkel- zoveel grondwater aan de omgeving dat ook dit weer invloed heeft op de Limburgse bodem. Rij maar eens naar Julich (het vroegere Gulik) waar de gaten in de grond gapen.

Waarom klagen de Groningers zo hard, en hoor je de Limburgers niet?
Kijk, dat iedereen nog meer gratis geld wil: niets nieuws onder de Noorderzon.Ik zoek de reden van de overdreven aandacht voor reeds lang plaatsvindende geleidelijke bodemdaling in effectieve propaganda.

Waarbij  de Groninger klagers hulp kregen om hun nasaal en binnensmonds klinkende gezeur openbaar te verkondigen: niet alleen hulp van de milieubeweging/media maar ook de regionale overheid, mensen als Hans Alders enz kunnen hier een rol spelen.  Bedenk dat achterstandsregio Groningen zich wil profileren als (het door de Noordelijke Rekenkamer gekraakte) ‘energy valley’. Bedenk dat rond ons vanzelfsprekende aardgas een zweem van eindigheid moet hangen om al die molens te rechtvaardigen van het SER Energieakkoord (al vervangen windmolens geen fossiele brandstoffen door hun wisselvallige levering), en dat de Groningers met hun propagandisten van het Dagblad van het Noorden/Leeuwarder Courant (John Geijp) een duit uit dit zakje willen stelen: ondermeer via het 4,2 miljard euro subsidies kostende Gemini-windmolenfarmpje.

Waarbij het aanlanden van die stroomkabel dwars door Werelderfgoed de Waddenzee dan allerlei economische wonderen naar Delfzijl zou brengen (zo redeneren bestuurders wanneer hoop de ratio vervangt), evenals de mogelijkheid om al die molens op zee te bouwen vanuit de Eemshaven.  Het is maar een proefballon, maar de moeite waard om verder uit te zoeken.

Nog voor 40 jaar minus 3 jaar gas
Ik bezocht in 2011 de Slochterenbel-jubileumexpositie (zie foto) van Gasunie in Slochteren waarin werd gesteld dat er bij huidig verbruik nog voor 40 jaar Gronings gas in de grond zat. We zijn nu 3 jaar verder en we doen in media alsof het 40 jaar verder is, en we geen gas meer hebben…Ik zeg: haal al dat Groningse gas er uit tot het laatste methaanmolecuul en besteedt de baten eens niet aan het op peil houden van PvdA-stemvee en beloning van slecht gedrag. Maar doe het in een technologiefonds, net als de Noren: zodat wij met technologie voor energieopslag uit bv zon straks spekkoper zijn…Onze nanotech-sector en onderzoekers zijn ijzersterk, mondiaal koploper maar moeten nu concurreren om geld met mensen als Jan Rotmans, Pier Vellinga en andere onzinverspreiders die slechts van onnut zijn, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk.

Groningers gewoon niet zeuren
Natuurlijk wil iedereen graag geld zien: de Groningers ook. Maar dat zootje luie incompetente communisten/PvdA-of- erger-stemmers krijgt toch al voldoende uitkeringen en ontwikkelingssubsidies daar in die achtergebleven uithoek? Waarom geeft het hebben van een IQ lager dan 100 recht op honderden euro’s huurtoeslag per maand? En worden die kadootjes van de verzorgingsstaat ook  niet gewoon betaald uit de aardgasbaten? Laat ze maar weer graan verbouwen en iets nuttigs doen met hun leven toch?