De kers sjanst met de bijen door zijn bloesems te laten knallen

De kers sjanst met de bijen door zijn bloesems te laten knallen

Wanneer de overheid en gelieerde instituten zich met ‘biodiversiteit’ gaan bemoeien leidt dat vooral tot bureaudiversiteit en veel geleuter van minimaal 100 euro per uur. Ondertussen blijft de verschraling van de veelvormigheid van de natuur in ons land doorgaan…Buiten natuurgebieden vooral, maar ook binnen natuurgebieden omdat TBO’s bezuinigen op beheer. Dat gebeurt omdat de landelijke overheid weer bezuinigt- pardon- het natuurbeleid decentraliseert naar provincies.

Dat schiet allemaal natuurlijk niet op, temeer omdat steeds meer tuinen de aanblik krijgen van een binnenplaats van een kerncentrale. En juist daar, achter huis moet het gebeuren in een door mensen gedomineerd land. Want waar anders? Moet ‘de overheid’ het doen?

U kunt zelf wat doen: tuinier en maak uw eigen biodiversiteits-hotspotje
Ik liep deze zondag in de Wieden waar Natuurmonumenten al megatuinierend er voor zorgt dat het nog wemelt van de dotterbloemen langs de slootkanten. Die zie je buiten natuurgebieden en het tuincentrum vrijwel nauwelijks nog. Ik heb ze zelf ook achter in de vijver die ik aanlegde, nadat hier voor mij barbaarse proleten woonden met onderhoudsarme hersenpan en een tuin die met dit gebrek aan herseninhoud gelijke tred hield: een tegeltuin. Wat een lol als het geel weer uit de vijver spuit.

Zo plantte ik kersenbomen die nu uit hun bloesems knallen. Het tuincentrum had Wildemanskruid, die had ik eerder alleen gezien in het Heempark van Amstelveen en slechts één maal in het wild in de Eifel. Alleen al de naam zorgt er voor dat je meteen tientallen euro’s van dat spul koopt. Van een goede kennis/ecoloog Edo kreeg ik het daslook, die prachtige lelie-achtige bladeren met dikke witte knoppen. De lelietjjes van dalen zijn getransplanteerd vanuit een berm, evenals de zwarte zegge die nu bijna een plaagsooort wordt . De stinkende gouwe transplanteerde ik vanuit een stek bij het recreatiepark Boornzwaag, eik-achtiger bladeren en kek gele bloempjes, die nu zich bijna ontwikkelen tot onkruid tussen de tegels. En de wolfsmelk komt weer uit het tuincentrum. Giftige rotzooi, maar een mooie gele bloei en aparte vorm.

Voorheen groeide hier in de Langweerder tokkiewijk geen stinkende gouwe, maar nu breidt het zich al uit. Mijn tuin vormt zo een biodiversiteitshotspotje, in een zee van tegels en grind, en ook mijn buurman doet mee, hij had al een gouden regen die zo gaat knallen.  Terwijl het agrarische land hier almaar verder verschraalt tot agrobusinessterrein. Wij voegen in het voorjaar wat kleur toe, op ons hele kleine stukje aarde.

RZ14tuin2 RZ14tuin3 RZ14tuin4 RZ14tuin5 RZ14tuin6 RZ14tuin7 RZ14tuin8

Mutant Ninja Turtle
Wat jammer: als ik weg ga verdwijnt deze natuur met mij, zoals dat ook met onze natuurgebieden gebeurt als mensen besluiten dat het allemaal maar teveel kost. Een barbaar/Friese Nederthaler zal al die ‘griene rommel’ uitrukken, de bomen omzagen om er een buitenruimte van te maken die correspondeert met zijn herseninhoud: tegels, grind en beton, met de snerpende kettingzaag als voorjaarsgezang. Onderhoudsarm, zodat hij met zijn kingkong-wijf met het figuur van een Mutant Ninja Turtle (het gemiddelde hier….)uren langer zinloze tv kan kijken, om na wat porno kijken nog enkele boerenborelingen te verwekken. Die op hun beurt het zelfde doen, ja laat dan maar een kernbom vallen…

In het Antropoceen, tijdperk van de mensen is het natuurlijk onzin om naar ‘de natuurlijkheid’ te streven, een staat van mensloosheid die slechts de monotonie bespoedigt, en al helemaal in een land waar iedere centimeter is omgewoeld. De veelvormigheid ligt nu in onze handen. Ik verzet mij dan ook tegen het genre Tom Bade en de wildernisfetisjisten.Alles dat afgeeft op ’tuinieren’ als vorm van natuurbeheer, de school van Victor Westhoff. Tuinieren op grote en kleine schaal geeft de wereld variatie en kleur, en afwisseling is de motor van het leven. Monotonie is de dood in de pot. Voor afwisseling is continue injectie van energie nodig, als moderate verstoring.

Dan voorkom je dat enkele generalistische dominante soorten gaan overheersen (dat is wat ‘achteruitgang van biodiversiteit’ concreet inhoudt), wie tuiniert ziet het Alterra-proza voor zijn ogen gebeuren. Grijp niet in en je houdt wat grasjes over, hondsdraf en paardenbloem. Geld is economische energie, die je moet toevoegen om die variatie te houden. Het leven bestaat tegen de klippen van de Entropie op, door toevoeging van energie.  Bezuinigen op natuur is het elimineren van diversiteit.

En wildernis…doe maar beschaving en cultuur
Ik heb liever wat meer ontwikkeling en beschaving, er is een hoge correlatie tussen een IQ lager dan 100, achteruitgang van kennisonderwijs en het voorkomen van grind en tegeltuinen. Het mag wat mij betreft weer normaal worden je te schamen voor zulke toetakeling van wat in het voorjaar kleur, geur, jazz en funk kan geven…. in plaats van het monotone ‘boem boem boem boem’ van Sjonnie, Desie en Rachel in hun Opel Ascona Sportmodel met wasbeerstaart aan het dashboardspiegeltje, en een bumpersticker ‘heu zin in een vluggertje’ of ‘Baby i’m bored’.. Ook dat is voor zulke mensen heel ‘natuurlijk’, dat is wat ze spontaan doen als niemand ze wat beschaving bijbrengt, de mens glijdt dan weer af naar wilde staat, aapmodel.

Over smaak valt WEL te twisten, er ís zoiets als wansmaak, dood aan het postmodernisme. De dommen, ’the brutes’ hebben wél bevoogding nodig en een flinke dictator om het er goed in te rammen op straffe van sterilisatie. De goede verstaander ziet hier de knipoog laat ik hopen… Hier nog even een paardebloemenveld naast de Langweerderweg, één perceeltje dat de boer niet platspoot tussen de monotone groenlakens van de gerationaliseerde agromonocultuur: wat wij vroeger ‘weiland’ noemden, nu Silent Spring deel 2.

Onkruid heeft haar eigen schoonheid

Onkruid heeft haar eigen schoonheid