greenpeace_india

Ik had hem van WUWT maar het blijkt in de hele Angelsaksische wereld breaking nieuws. Wat is er gebeurd? We hebben net een nieuwe centrumrechtse regering in India waar Tony Abbott al mee flirt op klimaatgebied en dan is het wachten op een trendbreuk op milieugebied in India zelf. Die lijkt op gang gekomen met een rapport van de Indiase veiligheidsdienst waarin is gekeken naar welke NGO’s die deels met buitenlands geld worden gefinancierd een bedreiging vormen voor veiligheid of economische groei van India. Guess what: in het rapport staat dat Greenpeace India met buitenlands geld goed is voor verhindering van 2 à 3 procent economische groei in India. De organisatie heeft nu een brief gekregen van de nieuwe regering dat de organisatie zelf maar moet uitleggen waarom haar vergunning om buitenlands geld te mogen ontvangen NIET moet worden ingetrokken.

Laat die 2 à 3 procent verlaging van de groei nu net ongeveer het percentage zijn dat ik ook bezig aan de borreltafel als ik mensen probeer uit te leggen hoe groot de schade is van de milieubeweging in Europa. In Europa is het het verschil tussen stilstand of achteruitgang en gewoon een waanzinnig mooie groei waarmee we de BRIC landen zouden kunnen voorblijven. Het verschil tussen torenhoge werkeloosheid en eindeloze bezuinigingen en een samenleving met ruim voldoende werk en veel surplus voor leuke linkse hobby’s. In India ia het het verschil tussen langzaam naar een normale burgerlijke welvaart groeien en dat gewoon in één of twee generaties doen. Wij maken ons zorgen om het oprukken van ISIS naar Bagdad, maar de milieubeweging die minstens zo verderfelijk kan ongestoord haar vernietigende – ja ook natuurvernietigende – werk doen.

Hoor en wederhoor. Hier doet de oud-minister van milieu van India (vriendje van Pachauri natuurlijk – maar met een nieuwe regering is het duurzame ons kent ons spelletje voorbij) zijn Greenpeace verdedigende zegje. Hier blaat de woordvoerder van Greenpeace India haar gelikt getrainde weerwoorden uit. Hier nog een Greenpeace woordvoerder. Hier stelt een Indiase commentator in een lang verhaal dat alleen gevraagd mag worden of Greenpeace wel of niet de wet overtreedt. Alsof het niet zo is dat het de taak van de volksvertegenwoordiging is om desnoods ook nieuwe wetten te maken of bestaande aan te scherpen om recht te doen aan het voortschrijdende inzicht wat de mens van de dieren onderscheidt.

Dan nu naar de eerlijke commentaren op het nieuws: hier nog een mooie uitleg van wat er precies aan de hand is en wat de kern is van het 21-pagina’s tellende rapport.

Intelligence Bureau Joint Director S. A. Rizvi accuses Greenpeace, the largest international NGO listed, of breaking laws to “change the dynamics of India’s energy mix,” using its “superior network” of Indian organizations to stir anti-nuclear agitations and mount “massive efforts to take down India’s coal-fired power plants and coal mining activity.”

Greenpeace is accused of violating provisions of India’s Foreign Contribution (Regulation) Act of 2010 and financing “sympathetic studies” at the Tata Institute of Social Sciences and at IIT-Delhi. Greenpeace will target India’s information technology sector next, the report said.

Greenpeace “is assessed to be posing a potential threat to national economic security … growing exponentially in terms of reach, impact, volunteers and media influence,” the report said. “The efforts are focused on ‘ways to create obstacles in India’s energy plans’ and to ‘pressure India to use only renewable energy.’”

Hier lees je dat er ook wel acute noodzaak is om in verweer te komen, want:

As India reels under severe power woes during the peak summer, here’s some more bad news. The entire nation may find itself plunged in darkness in less than a week. According to the Central Electricity Authority (CEA) sources, out of the 100 power plants that the CEA monitors, 38 are left with only 7 days of coal and 20 plants are left with only 0 to 4 days of Coal. The CEA sources say that there is only 67 per cent supply of coal from the Mahanadi Coal Field. The reason for the shortfall is a politically-motivated agitation resulting into massive law and order problem in the region. The areas affected include Tamil Nadu, AndhraPradesh, Maharashtra and some NTPC plants.

Dit is tenslotte wat Reuters ervan maakt.