Stichting de Noordzee heeft  nieuw jasje met de zelfde 3 gezusters Absil, Veraar en Van Vilsteren in het bestuur

Stichting de Noordzee heeft nieuw jasje met de zelfde 3 gezusters Absil, Veraar en Van Vilsteren in het bestuur

Met oprichting van een nieuwe stichting doet lobbyclub tegen vissers, Stichting de Noordzee een greep naar Europese visserijsubsidies, nu de nationale subsidiebron (Ministerie van EZ) langzaam opdroogt: dat blijkt als je hun financiële jaarverslagen op een rij legt. Bestonden in 2007 nog liefst 86 procent van de inkomsten uit subsidies waaronder een ‘ fijn dat jullie er zijn’ -bijdrage van 2,5 ton euro, dat aandeel is in 2013 geslonken tot 19 procent.

Hieronder op een rij de percentages subsidie die Stichting de Noordzee ving van het Ministerie van EZ/LNV als aandeel van hun totaal inkomsten

  • 2007: 86% (8 TON EURO VAN DE 9,30 TON EURO, SLECHTS 1 TON EURO EIGEN FONDSENWERVING)
  • 2008: 53%
  • 2009: 49%
  • 2010: 58 %
  • 2011: 68% 1 miljoen euro subsidie, waarvan 4,25 ton euro is besteed om tegen visserij te lobbyen met leugencoalitie ‘Seas at Risk’ voor de door onze vissers gehate discardban: waarmee ondermaatse vis die vangst (deels) overleeft dood meegenomen moet worden.
  • 2012: 39 % Dankzij een 1 miljoen euro gift van de Postcodeloterij werd de daling opgevangen
  • 2013: 19 %

De gloriejaren 2007-2011 leverde deze antivisserij-club (duurzaam blabla, zonder verantwoording economische consequenties van je gelobby) 4 miljoen euro gemeenschapsgeld op.

En dat- een door de overheid op de been gehouden club- heet dan een Non Governmental Organisation. Dankzij de – door Stichting de Noordzee en de Seas at Risk coalitie-lobby opgedrongen- discardban gaat de gehele Nederlandse kottervloot per 2016 onder water met tonnen euro’s lastenverzwaring per jaar per kotter.

En dat op een winst van 15.000 euro per jaar -per kotter, mede mogelijk gemaakt dus dankzij de subsidies van ons Ministerie van ECONOMISCHE (!!!!!!!) Zaken. Noem de naam Stichting de Noordzee bij vissers en ze beginnen te foeteren.

Nieuwe subsidiemagneet nodig
Met de nationale subsidies tuigde Stichting de Noordzee de Viswijzer op, om zo het MSC keurmerk aan sector en markt op te dringen, en de concurrentie van dat label uit de supermarkten te weren via geheime afspraken. In 13 juni richtte Christien Petronella Maria Absil (Stichting de Noordzee) de Good Fish Foundation op om de Viswijzer van Stichting De Noordzee onder te brengen om daarmee die MSC-lobby voort te zetten. Een nieuwe stichting waarvan zij zelf voorzitter is: zo kan zij aanspraak maken op een nieuwe subsidiepot voor die zelfde Viswijzer, waar Stichting de Noordzee dat niet (meer)kan.

Het voormalige Europees Visserij Fonds financiert dankzij lobby van milieuclubs nu met ingang van 2014 ook ‘ duurzaam gebruik’ -initiatieven, waarbij Stichting de Noordzee door de overheid is aangewezen als lid van comite van aanbeveling van die subsidie-aanvragen: dus Absil beoordeelt de subsidie-aanvraag van Absil. Zo’n constructie lijkt mij zeer subsidiabel in Groene Heilstaat 2.0. Je neemt op papier afstand van je Viswijzer, om zo nieuw publiek geld aan te boren voor het zelfde ding.

Voor het eerst in 3,5 jaar heeft Absil mijn mail beantwoord. Ze schrijft:

Over subsidie: subsidies, waar ook, zijn de dood in de pot.(………….) Maar Europese subsidies voor visserij en landbouw zijn er nu eenmaal. En wat denk je?? Natuurlijk is dat een interessante financieringsbron.

 

Dus: iemand van een club die jaarlijks voor de helft of meer leefde van subsidies zegt: subsidies zijn de dood in de pot, en richt vervolgens een nieuwe stichting op om ook van nieuwe mogelijkheden uit visserijsubsidies gebruik te kunnen maken voor het zelfde trucje: de Viswijzer.

Dood in de pot doet leven, althans: bij de milieubeweging…al staan diverse lieden uit visserijhoek ook in de rij rond de Europese subsidiepotten…

Wie zonder zonde is…