Keurmerkmonopolisten

Keurmerkmonopolisten gericht op marktexpansie, 70 procent omzet uit logo-licenties

Het door Unilever en Wereld Natuur Fonds met agressieve marketing in de markt gezette vislabel MSC fuseert nu met kweekvislabel ASC van het Wereld Natuur Fonds en zusterclub Stichting de Noordzee/Good Fish Foundation. Dat ASC-label voor kweekvis werd met subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (IDH Sustainable Trade) in de markt gezet als ‘de’ standaard, terwijl er vele andere (kweek)vis-labels zijn.

Zo is nu in Nederland een unieke situatie ontstaan in supermarkten, die hooguit door het Groen-Bruine Duitsland wordt ge-evenaard. In echte vislanden als Frankrijk maar ook in Belgie speelt MSC geen rol van betekenis in de markt. Mogelijke verklaring: Omdat daar geen PvdA-gezinde Postcodeloterij is die MSC (tenminste 2 miljoen euro) en Wereld Natuur Fonds (330 miljoen euro) haar kas spekt om via media druk te zetten op supermarkten. Daarmee maken zij kartelafspraken over het weren van de concurrentie van MSC, na het zetten van mediadruk over ‘De paling sterft uit’ en ‘De zee is leeg’-campagnes.

Met Postcodeloterij-miljoenen wordt alvast een privaat label gericht op marktexpansie aan de supermarkten opgedrongen en daarmee de consument, op basis van misleidende voorlichting over visserij, die zoals wij aantoonden:

  • a. een situatie over visserij schetst die 25 jaar achterhaald is
  • b. een wetenschappelijk onjuist beeld schetst van de staat van visbestanden
  • c. Men claimt dat dit label de enige weg is tot een ‘verduurzaming’ van visserij, terwijl MSC voor Nederlandse visserij niets aan verduurzaming toevoegt, behalve tonnen euro’s lastenverzwaring
  • Daarbij overtreden MSC, Wereld Natuur Fonds en supermarkten het consumentenrecht.
  • En MSC is een privaat bedrijf dat omzet vergroot via het exploiteren van logo-licenties (70 procent omzet), gemaskeerd als ‘goed doel’ omdat ze zo in een gunstiger belastingregime vallen en voor donaties in aanmerking komen.

Er ligt hier dus een zaak panklaar, maar vanuit de Visssersbond zal dat niet gebeuren. De reden? Omdat hun voorzitter een Pussy is, een visieloze lafmens die de zaak wat laat aanmodderen zolang de PO-contributies maar binnen komen en subsidies voor zijn Ursa Major. Iedere visser afzonderlijk is verder machteloos en daarnaast zijn vissers bepaald ook geen raketgeleerden.

Visserij als metafoor voor Nederlandse economie
Vissers zijn daarmee eigenlijk een metafoor voor de Nederlandse burger en ons MKB. Die wordt door overheid en banken ook van alle kanten steeds verder van vrijheden, keuze- en bestedingsruimte (= bewegingsvrijheid) beroofd, is zelf machteloos en weet zich vertegenwoordigd door….niemand, ja een intellectueel incompetente politicus die angstvallig zijn imago in media moet bewaken om zelf te overleven. Waarbij kiezersverraad de norm is. Meer dan boos worden rest je niet, om dan je schouders maar op te halen.

Zie de VVD: ik stemde vorige maal VVD, en kruiste het vakje Rene Leegte. Die zit er niet meer, en we kregen heel liberaal de grootste lastenverzwaring in de geschiedenis van het Nederlandse staatsbestel cadeau: 200 miljard euro uitgesmeerd per gezin 2000 euro per jaar om windmolenaars en milieuclubs van subsidies te voorzien…Met dank aan het door de Postcodeloterij (2 miljoen euro) gesteunde Urgenda, dat is Greenpeace in academischer jasje, (Minnesma is Greenpeace) met ’s lands grootste academische fondsengraaier en klimaatalarmist Pier Vellinga (Bezinningsgroep Energie tegen Kernenergie) als lid.

Vandaar dat ik Nederland zie als een snelkookpan van sluimerende woede, steeds meer mensen zien hoe ze genomen worden. En ik vraag me slechts af: wanneer kookt het over?