1,8 miljoen euro subsidies krijgt Milieudefensie voor dit soort ongein

1,8 miljoen euro subsidies krijgt Milieudefensie voor dit soort ongein

De windmolen-lobbyclub Milieudefensie drijft nog steeds (2014) voor een kwart van haar budget van 8 miljoen euro op subsidies, en spaarde zo 5,3 miljoen euro bij de ASN (in staatseigendom) en Triodosbank. Met miljoenensubsidies lobbyen ze nu tegen een hoger beroep dat de Staat kan aanspannen tegen de rechterlijke uitspraak door het klimaatshowproces van Urgenda. De rechter verplichte de staat toen – wanneer je zoals onze huisingenieur Theo deed de consequenties doorrekent– tot 200 miljard euro lastenverzwaring binnen 5 jaar voor windmolens en andere particuliere belangen.

nog steeds voor een kwart op subsidie om te lobbyen voor meer politieke invloed van Groen Links

nog steeds voor een kwart op subsidie om te lobbyen voor meer politieke invloed van Groen Links

Dankzij de rechterlijke uitspraak komt er na 2020 liefst TWEEDUIZEND EURO  extra energiebelasting bij over uw energierekening, om de subsidies te betalen voor windmolenaars en de bijstokers van bos in kolencentrales of ‘biomassa’-centrales.

Lobbyisten voor windhandel

Lobbyisten voor windhandel

Urgenda is de academische dochteronderneming van Greenpeace, en wordt ondermeer door de Postcodeloterij op de been gehouden (2 miljoen euro tot 2014) en met subsidies. In Duitsland heeft Greenpeace al een handeltje in energie, bij ons heeft Urgenda een handeltje (Thuisbaas) in duurzame spulletjes en dus zakelijk belang dat de overheid niet in beroep gaat.

Waddengas-lobbyist betaald door Exxon/Shell founding father van Milieudefensie
Milieudefensie werd opgericht door Wouter van Dieren naar model van het Environmental Defense Fund. Van Dieren werkte recent nog als lobbyist voor gasboringen op Terschelling, waar hij eerder de milieubeweging over de rug van de visserij afkocht met oprichting van het Waddenfonds, betaald als lobbyist voor de NAM (Exxon en Shell, de klassenvijanden van Milieudefensie). Milieuclubs als de Waddenvereniging, Natuurmonumenten cs lopen dankzij dit fonds nu voor tientallen miljoenen euro’s binnen met allerlei ‘natuurherstel’ ten koste van de bestaande natuur, en hun wetenschappers krijgen via de Waddenacademie een miljoentje of 30 om het Wad plat te onderzoeken. Nu onder leiding van Pier Vellinga, die ongetwijfeld weer close friend is van Wouter.

Vijf miljoen euro vermogen door subsidies
Bedenk dat Milieudefensie tot 2010 voor liefst 90 procent van haar budget door de Staat op de been werd gehouden, om daarmee tegen onze welvaart te protesteren. Met de afwijzing van de SMOM-subsidies werd aan deze luxe een einde gemaakt. Maar nog steeds baden deze politieke activisten in het gemeenschapsgeld om ons daarmee belastinggeld afhandig te maken voor hun voorkeursbedrijven en politieke steunpilaren.

Zo kon Milieudefensie een vermogen opbouwen van liefst 5 miljoen euro. En met de daaruit ontvangen rente voeren ze weer extra campagne.

Screen Shot 2015-08-19 at 13.00.33

Bedenk dat klimaatkraker Duyvendak van deze club liefst 1 miljoen Euro subsidies kreeg van Jacqueline Cramer van deze club voor een klimaatdemonstratie, zoals de Telegraaf onthulde. Zijn ex Mirjam de Rijk is weer de zus van anti-kernenergie-activist Peer de Rijk, en deelt nu in publieke functies in Utrecht de subsidies uit aan Groen Linkse geestverwanten.

Misschien ben ik wel een dinosaurus, die in Nederland gefossilliseerde begrippen als ‘democratie’, rechtstaat en publiek versus privaat belang onder een dikke laag lobbystof ziet verdwijnen. Als ik daadwerkelijk gek ben, zou me dat enorm geruststellen. Maar mag ik de vraag stellen:

  • Waarom in godesnaam krijgt een club nu subsidies om tegen de staat en de belangen van burgers te lobbyen? Wat is het publieke belang van 1 specifieke energie-industrie, de windmolenlobby?
Wat is daar in godesnaam het publieke belang van?

Wat is daar in godesnaam het publieke belang van?

Ook subsidies Buitenlandse Zaken en Europese Commissie
OK, ik ken het antwoord al: omdat we in Nederland leven. Vanuit Buitenlandse Zaken krijgen ze ook bijna een half miljoen euro subsidiesteun om met de anti-wetenschappelijke actiecoalitie van Friends of the Earth Europe, tevens zwaar gesubsidieerd (bijna 2 miljoen euro per jaar) door de Europese Commissie, te lobbyen voor meer Europese controle over onze energierekening en meer windmolens.

Probeert mensen te beinvloeden in politieke keuzes voor een (extreem) linkse partij

Probeert mensen te beinvloeden in politieke keuzes voor een (extreem) linkse partij

Tegelijk geeft Milieudefensie een Europese kieswijzer uit, ook ongetwijfeld met subsidie. Het is dus gewoon een POLITIEKE PARTIJ, en dient alleen het algemene belang als je vindt dat eigenlijk iedereen Groen Links hoort te stemmen of zo’n andere neo-communistische splintergroepering met vertakkingen in een welvarende elite in de grote steden. Omdat de coalitie van Groen Links in 1 Prius past, vinden zij met enkele ambtenaren op vooral Buitenlandse Zaken dat zij boven de wet en het recht horen te staan.

Wij hopen dat het Milieudefensie-probleem op een rechtstatelijke wijze valt op te lossen.

  • Welk Kamerlid heeft (nog) de moed om deze voorkeurpositie van het ecofascisme bij de overheid ter discussie te stellen?
  • Welke ambtenaar op Buitenlandse Zaken is zo lucratief bezig voor Milieudefensie, naam en rugnummer graag?