Van een onzer correspondenten.

Climategate.nl signaleert.

Door Edwin Timmer.

‘Meer welvaart voor toekomstige generaties’ Hij is net als veel klimaatbetogers een bezorgde grootouder. Maar vooral is Frans van der Werf uit Ermelo ongerust over de welvaart van toekomstige generaties. Met Milieu en Mens strijdt hij ‘voor betrouwbare levering van betaalbare energie’. Van der Werf wil niet uit naam van ons kroost alles opzijzetten voor het klimaat. ‘Alleen als we welvarend zijn, bekommeren we ons om onze omgeving. Het rechterlijke vonnis heeft dat onbesuisd op het spel gezet.’ Toen de rechter Shell veroordeelde tot een reductie van zijn CO2-uitstoot – en die van zijn klanten – met 45 procent in 2030, reageerde Van der Werf verbouwereerd. Met een kleine groep personen van de ideële stichting Luister, besloot men een voet tussen de deur te krijgen.

Voelt u zich niet een beetje Kleinduimpje?

Uw eerste succes is binnen. Milieu en Mens is als derde partij toegelaten tot het hoger beroep.

‘Als het een strijd zou zijn tussen Milieudefensie en Shell alleen, dan zou ik denken ‘zoek het lekker uit’. Maar dit gaat over miljoenen Nederlandse burgers. Milieudefensie stelt dat ze de rechtszaak voert namens het algemeen belang. Dat is niet zo. Daarom willen we niet aan de zijlijn blijven staan.’

Waarover bent u bezorgd?

‘Om de betrouwbare levering van betaalbare energie. We gaan in Europa al harder met klimaatbeleid dan elders. Als we onze bedrijven via de rechter dwingen om de uitstoot van broeikasgassen nog sneller te verminderen, is dat niet efficiënt. Moeten we nog vlotter aan de stekkerauto met een overbelast stroomnetwerk? Nee, dat gaat niet. Het maakt onze energie alleen maar duurder. Er leven al 600.000 Nederlanders in energiearmoede.’

Waarom raakt dit onze welvaart?

‘Betrouwbare en betaalbare energie is de basis van welvaart. We hadden 99,9 procent gegarandeerde energieleverantie. Een te snelle energietransitie zet dat op het spel. Bovendien, nu is Shell het mikpunt, straks ING. En Milieudefensie heeft nog 28 Nederlandse bedrijven dreigbrieven gestuurd. Deze actieclub streeft de antikapitalistische idealen na van een kleine, niet gekozen minderheid.’

Milieudefensie heeft toch gelijk dat Shell zijn klimaatdoelen eerder afzwakt dan versterkt?

‘Het parlement en de regering horen te beslissen over klimaatbeleid. Dat is gebeurd via het klimaatakkoord waarbij doelen zijn gesteld. Het akkoord van Parijs biedt geen basis om specifieke bedrijven eruit te pikken en die te verplichten hun uitstoot te verlagen. Dit vonnis is een inbreuk op de democratische rechtstaat.’

Hoe moet het dan wel?

‘Dat is aan de politiek. Maar de belangrijkste voorwaarde is voldoende welvaart. Alleen dan kun je dijken bouwen en airconditioning aanschaffen. Als we dit land eerst verarmen, dan doen we het omgekeerde: dan brengen we mensen in gevaar.‘

Voelt u zich niet een beetje Kleinduimpje?

‘Ja, dat klopt wel. Milieudefensie krijgt miljoenen subsidie per jaar. Shell is een reus van een multinational. Milieu en Mens is afhankelijk van vrijwilligers, inzamelingsacties en anderhalve advocaat. We doen het graag, maar het is zwoegen.’

Voor Milieu en Mens, zie hier,

Voor het gehele artikel van Edwin Timmer, zie hier.

***