hajosmit-ipcc-highlight
In 1990 en 1991 had ik als potentiële rock star climate scientist een kortstondige affaire met Pier Vellinga. Toen ik aan deze review meedeed kreeg hij blijkbaar een oogje op me. Hij betaalde vanuit VROM een stuk van mijn stage in Amerika en wilde me na terugkomst zeer graag als rechterhand in zijn Instituut voor Milieuvraagstukken hebben. Ik gaf echter vol twijfels over deze gepolitiseerde wetenschap de pijp aan maarten en werd skileraar en uiteindelijk wintersportweerman nog voor ik in 2009 via dit blog weer in aanraking zou komen met mijn voormalige weldoener. Maar hate mail?

Gisteravond orakelde Vellinga een vol uur lang op Radio 1 over klimaatwetenschap (luister hierrr). Compleet de schaamte voorbij, als een chefkok die een veelgebruikt recept beschrijft, ons tot in de kleinste details uitleggend welk weer en klimaat we over enkele decennia zullen hebben. Met de aloude vaagheid over het verschil tussen een wetenschappelijke prognose en waarschijnlijke scenario’s. Met hetzelfde zalvende toontje als zijn Duitse evenknie Joachim Schellnhuber. Helemaal netjes opererend volgens Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions: in onze ogen evident aan cognitieve dissonantie leidend juist ons verwijten eraan te leiden. En ook Max Planck indachtig van wie de gevleugelde quote is: Science advances one funeral at the time. Tenminste Hans Labohm en Salomon Kroonenberg zouden hun onverbeterlijke scepticisme tot in hun graf meedragen, weet Vellinga. Terwijl wij natuurlijk weer weten dat Pier Vellinga zijn alarmisme tot zijn laatste snik zal bewaren. Samen met James Hansen dan die volgens Vellinga zojuist als een ware Ghandi in pure goedertierenheid zijn alarmistische paper zonder peer review heeft uitgebracht om als zeventigjarige nog voor de conferentie in Parijs het verschil te kunnen maken.

Over deze peer review maakt Vellinga een kardinale blunder in het interview. Hij zegt letterlijk dat in de wetenschap na de peer review iets “waar is”. Nee Pier. Pier review (pun intended) is er voor het uitfilteren van rekenfouten en andere formalismen. Na publicatie komt dan pas het proces van reproduceerbaarheid en falsificatie op gang. Vele jaren later blijkt dan pas of iets al dan niet aanspraak op waarheid kan maken. Kijk als je niet eens begrijpt hoe wetenschap werkt, hoe kun je dan trots zijn op het feit dat je de eerste Nederlandse klimaathoogleraar was?

Ik zou graag willen weten welk in wetenschap geïnteresseerd mens tientallen minuten wil luisteren naar iemand die zo vol van zichzelf is, geen enkele twijfel lijkt te kennen en die vooral in al die tijd geen enkel verrassend nieuw wetenschappelijk inzicht weet te vermelden. Alsof de science zo settled zou zijn dat ondanks de vele miljoenen aan onderzoeksgelden in vele jaren niets nieuws zou worden ontdekt. Zelfs interessante actuele details zoals het ineens flink achterblijvende antarctische zeeijs of de huidige super El Ninjo noemt hij niet. Kun je klimaathoogleraar zijn en volledig los zijn van enige nieuwsgierigheid over het klimaatsysteem zelf? Ja dat kan dus want je kunt klimaatmodelhoogleraar zijn en hoog opgeven van het KNMI dat net zoals ze met weermodellen perfecte prognoses geven voor de komende 10 dagen, natuurlijk met klimaatmodellen perfecte prognoses geeft voor de komende decennia. Een pauze in de opwarming die zelfs door het IPCC wordt erkend? Nee hoor: de reële opwarming die Vellinga “al in de jaren tachtig voorspelde loopt nog keurig langs het lijntje van de modelberekeningen”.

Vanaf 35 minuten en 18 seconden wordt het interview ineens toch nog interessant. Want Climategate.nl komt ter sprake. Echt waar? Dat is toch veel te veel eer? Iedereen met een beetje benul van PR weet dat je trollen beter dood kunt zwijgen. Maar Vellinga ziet ons natuurlijk als exponent van de door de olieindustrie gefinancierde desinformatiecampagne. Terwijl ik vaak heb uitgelegd dat juist alleen de olieindustrie baat heeft bij de klimaathype. Alles wat bijdraagt aan een hogere olieprijs – zoals de peak oil mythe – grijpt de olieindustrie natuurlijk met beide handen aan. En van sceptici die de burger goedkope energie gunnen – omdat het kan – wil de olieindustrie juist niets weten getuige de geheel afwezige sponsoring vanuit die hoek. Dan Pier Vellinga. Of hij zich nobel als Hansen ook aan een kolencentrale zou vastketenen? Nee dat zou hij niet doen, maar hij heeft wel – en je ziet hem ijdel in een denkbeeldige spiegel kijken – altijd met de industrie gewerkt. Ja dan ben je echt een Robin Hood hoor. Je onderzoeksprogramma en al je conferentiebezoeken laten financieren door lobbygroepen en dat verkopen als nobele daad van een hoogleraar die zijn handen vuil durft te maken om de wereld te redden. Nee als je dat mensen wijs kunt maken ben je net zo’n PR genie als Elon Musk. En die elektrische auto’s gaan volgens Vellinga ook echt het verschil maken. Waarom zou je ook eens met een gelauwerde klimaateconoom als Richard Tol gaan praten?

Wat zegt Vellinga over Climategate.nl? Oh nee. Eerst nog even wat hij zegt over climategate an sich. Hij noemt Phil Jones als een wetenschapper die kapot is gemaakt door de sceptici. Een man die zelf voor een commissie heeft toegegeven pretty awful e-mails aan collega wetenschappers en redacties van journals te hebben geschreven wordt door Vellinga beschermd. En o ja: James Hansen portretteert hij als een soort Einstein. Natuurkunde dit en natuurkunde dat. Het is allemaal zo simpel. Gewoon natuurkunde. Terwijl nog nooit een natuurwetenschappelijke Nobelprijs is uitgeloofd aan enige wetenschapper in dit nog zo prille onderzoeksveld. Waarom vraagt zo’n interviewster Vellinga niet naar zijn mening over Michael Mann en zijn hockeystick? Kun je hem vervolgens om de oren slaan met het nieuwe boek van Mark Steyn: “A Disgrace To The Profession” The World’s Scientists, In Their Own Words, On Michael E Mann, His Hockey Stick And Their Damage To Science Volume I. Ja er komen nog wat volumes bij in het kader van de lopende rechtszaak van Mann tegen Steyn omdat deze het aandurfde hem het stempel “frauduleuze wetenschap” op te plakken.

[perfect_quotes id=”27252″]

Deze moet er even tussen door als intermezzo. Misschien een leuk tegeltje voor op de WC bij Vellinga thuis? Nu dan snel naar at hij over ons te melden had. Hou je vast:

Ja van die hate mail. We gaan je kapot maken. En dat is dan een groepje klimaatsceptici die zichzelf georganiseerd hebben rondom een website – climategate – en dan krijg je van die individuen echt… we zullen wel wat vinden om je kapot te krijgen. Nou ja daar schrik je even van maar ik weet dat …

En dan komt dat zielige stukje over Phil Jones. Die zou dus door sceptici zijn kapotgemaakt en zijn gezin ook! Laten we eens kijken op Wikipedia

He temporarily stepped aside from Director of the CRU in November 2009 following a controversy over e-mails which were taken and published by person(s) unknown. The House of Commons’ Science and Technology Select Committee inquiry concluded that there was no case against Jones for him to answer, and said he should be reinstated in his post. He was reinstated in July 2010 with the newly created role of Director of Research, after a further review led by Sir Muir Russell found no fault with the “rigour and honesty as scientists” of Jones and his colleagues, although finding that the CRU scientists had not embraced the “spirit of openness” of the UK Freedom of Information Act. The university said that the new position was not a demotion and would enable Jones to concentrate on research and “reduce his responsibilities for administration.”

Iemand die dus kortstondig is terug getreden daarna van blaam is gezuiverd en vervolgens is benoemd als directeur klimaatonderzoek bevrijd van de last van administratie is dus “kapot gemaakt”? Mmmm wat zou Henk Tennekes daarvan vinden? Net trouwens deze mooie pdf gevonden met alle climategate e-mails verwerkt tot een spannend jongensboek. Alle quotes van Phil Jones zijn rood gemarkeerd. hide the decline, remove troublesome editor, for your eyes only, delete after reading. Nee deze man is echt kapotgemaakt. Onderzoeksdirecteur! Wat een demotie! Kan iemand even uitzoeken of Jones inderdaad in een scheiding is beland door het schandaal?

Als je dan één foutje maakt, dan wordt je daarop gepakt.

Nou Pier, dat doen we dan graag bij deze. Toch al een paar foutjes gevonden. En je zou nog wel extra opletten zeg je in het interview. Nee, Vellinga is bij een coach langs geweest die hem allereerst vleide: “Als je niet van de hitte houd moet je niet in de keuken gaan staan.” Je voelt Vellinga glimmen van trots van ja: “Ik heb het toch maar mooi ver geschopt.” Vellinga verder:

Het waren wel per e-mail fysieke hate mails zo van “We hangen je aan de hoogste boom of zo” maar het was minder erg dan wat onze voetbalcoaches te verduren krijgen.

Vreemd. “Zo van ..aan de hoogste boom… of zo”. Kom op. Je weet best wat er geschreven is. En ook wie de afzender was. Wij waren het niet. We zullen ook zeker even een jurist laten kijken of er grond is voor een zaak wegens smaad. Wie waren het wel? En wat was de exacte tekst. Hoe vaak worden voetbalcoaches bedreigd met een lynchpartij? Dit klinkt echt puur uit de duim gezogen. Vervolgens geeft Vellinga aan dat hij blij is dat er tegenwoordig tien klimaathoogleraren zijn, die nu Kafkaesk per toerbeurt strijden tegen de fossiele lobby om uiteindelijk … ja om wat eigenlijk? Die vraag dringt zich op. Kom ik toch uit bij de stelling van Smit: klimaatwetenschappers dicht bij hun pensioen draaien niet, klimaatwetenschappers verder van hun pensioen draaien. Pier Vellinga is 64. Nog even volhouden voor hij van zijn welverdiende pensioen gaat genieten. Oeps of heb ik nu iets hatelijks geschreven en wil ik hem kapot maken? Nog een laatste dingetje uit het interview…

Vellinga wijdt na de climategate.nl passage breed uit over de energiepolitiek. Dat het evident is dat duurzame energie aan het doorbreken is. Dat zie je aan de olieprijs: die zakt omdat er door al die duurzame energie geen vraag meer is naar olie. En dan komt hij tenminste met één betrouwbare prognose. Namelijk van de krantenkoppen na de grote Klimaatconferentie in Parijs komende december. Er komen volgens Vellinga twee soorten koppen: Historisch akkoord en Te weinig te laat. En weer is Vellinga er trots op dat hij anders dan James Hansen bij degenen hoort die het helemaal zien zitten met zo’n historisch akkoord.

Als eenmaal elektrische auto’s goedkoper zijn en wind en zon dan doet die politiek er niet zoveel meer toe. De economie neemt het over. En dat is nu eigenlijk al aan de gang. Eigenlijk neemt de intelligentsia het nu al over. Als je kijkt waar mijn slimste studenten naartoe gaan… nou er gaat er geen een meer naar Shell… ze willen allemaal in renewables en in water. Dat vinden ze de leukste onderwerpen. Grote energiemaatschappijen nou daar gaan ze met een grote boog omheen. Dus ja daar werken dan wat Russen nog nou ja en anderen. De elan is eruit!

Ach luister hierrr maar verder. Vanaf 43 minuten. Vellinga draaft heerlijk door met boude voorspellingen. “Ach CO2 dat lossen we wel op!” Ja echt hij zegt het! Landgebruik is nog een beetje een issue en vlees eten blijft natuurlijk een boosdoener. Maar ook hier is de Nederlandse intelligentsia ver vooruit. “Veel sneller dan eerst gedacht neemt de vleesconsumptie af in Nederland”, aldus Vellinga. Foodlog komt tenminste voor heel Europa zojuist echter met de cijfers dat tegen de verwachting van politici in de vleesconsumptie sterk blijft stijgen: tussen 2013 en 2014 2kg vlees per hoofd van de bevolking per jaar meer! Maar als lid van de intelligentsia heb je van dergelijke weerbarstige feiten (inconvenient truths?) natuurlijk geen last. Hoe kun je het anno 2015 uit je strot krijgen: “Eigenlijk neemt de intelligentsia het nu al over.” Dat is natuurlijk de eigenlijke onderliggende natte droom van elke klimaatalarmist. Het is Marx en Lenin maar dan via de omweg van het klimaat.

causesofdeath

Nog kwalijker is het als Vellinga aan het einde van het interview durft te stellen dat hart- en vaatziekten en obesitas in Zuidoost-Azië nu al doodsoorzaak nummer één zijn. Lees even mee in bovenstaande grafiek. De top 10 voor het al behoorlijk welvarende Zuidoost-Azië is:

  1. Hersenaandoeningen
  2. TBC
  3. Infecties van de ademwegen
  4. Hartaanvallen
  5. Verkeersongevallen
  6. Diaree
  7. Geboortecomplicaties
  8. Diabetes
  9. HIV/AIDS
  10. Zuurstoftekort bij geboorte

De ziektes die Vellinga noemt zijn dus 4 en 8 in deze lijst. Laten we Vellinga het voordeel van de twijfel gunnen omdat de bovenste ook een vaatziekte is. Hierrr het hele rapport. Feiten en details zijn wel belangrijk. En hier moet je de voedingswetenschap goed kennen (en dus ook hier sceptisch zijn) om de meest waardevolle verbanden te kunnen zien.

meat

Zou het bijvoorbeeld kunnen dat hart- en vaatziekten in Azië en ook nog wel in Afrika zoveel voorkomen omdat men er zo weinig vlees eet? En omdat ook daar de goedkope ongezonde plantaardige (trans)vetten in opkomst zijn? Als je The Big Fat Surprise leest – een geschiedenis van de wetenschappelijke dwaalweg van de demonisering van dierlijke vetten – weet je beter: juist de dierlijke vetten beschermen tegen hart- en vaatziekten. Verzadigd vet verhoogt je HDL – het goede cholesterol – en verlaagt de bewezen schadelijke VLDL fractie binnen je LDL, het zogenaamd “slechte cholesterol”. Dat wij in het westen zoveel hart- en vaatziekten hebben, komt ook door die margarines en transvetten in combinatie met onze ontstekingsbevorderende tarweconsumptie en ons geval zeker ook door een gebrek aan beweging. Dat diabetes zo sterk in opkomst is in derde wereld landen heeft ook met een genetische predispositie te maken, die de Kaukasische mens evolutionair heeft verloren vanwege eeuwenlange consumptie van melkproducten. Ach wetenschap is zo boeiend! Hoeveel uren zou ik erover vol kunnen praten zonder met een intelligentsia en een op handen zijnde heilstaat aan te komen.

Afsluitend mijn boodschap aan de grote Pier.

Beste Pier,

Met humorvolle vijanden zoals jij hebben we geen vrienden meer nodig. Je zegt zoveel dingen die allemaal voor het nageslacht worden bewaard. Jaren na je pensioen – als er van het klimaatsysteem meer inzichtelijk is geworden, de robuustheid van de ecologie nog meer algemeen begrepen is en de toekomstige energiesystemen al worden uitgerold en ook vele medische dwalingen en voedingskwesties zijn opgelost – gaan we er nog smakelijk over lachen.

Pier, we love you!

En oeps ben ik nu ook met een heilstaat op de proppen gekomen? De intelligentsia met pensioen en al die verbeterde inzichten op al die fronten? Nu ja net als Vellinga ben ik optimist! En ietsje jonger…