THE DAY AFTER TOMORROW ¥ HI RES 7 ¥ TYPE VERSIONS: 1,2&3 ¥ 03/04/04Hoe was het ook alweer? Ouderen onder ons die regelmatig de stijgende global warming grafieken onder ogen krijgen, zullen zich misschien wel eens afvragen, hoe dat nu ook alweer zat met die ijstijd die er vroeger aan zat te komen. Hoe was het ook alweer? Die vraag kan tegenwoordig verrassend nauwkeurig worden beantwoord met behulp van een brilliant mooie website

Acht miljoen Nederlandse krantenpagina’s uit vier eeuwen ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek, en met een geweldige zoekmachine. Een prachtig geschenk voor het Nederlandse taalgebied.

Wat kun je zo al vinden als met de zoekterm “nieuwe ijstijd”; nader gepreciseerd tot krantenartikelen in de jaren zeventig van de vorige eeuw? Enige resultaten:

Leeuwarder Courant 28-01-1974

image1

Nieuwsblad van het Noorden, zelfde dag

image2

Telegraaf 11-05-1973

image3

Limburgs dagblad 29 01 1974

image4
De Waarheid 14-11-1974

image5

Voordat ik me in nostalgie verlies – je kunt er dagen rondwandelen op die site -, het gaat er hier om, dat iedereen het erover eens was dat de wereld toen rond een halve graad kouder was geworden na 1945. Geen twijfel mogelijk. Een wetenschappelijk, peer reviewed artikel van 1978 bevestigt dat nog eens.

Tegenwoordig bestaat die halve graad daling van temperatuur tussen 1945 en 1974 niet langer meer. Hoogstens een stagnatie tussen twee stijgende lijnen ingeklemd.

Sommigen, de meer geletterden onder ons, zouden nu associaties kunnen krijgen met de roman 1984 van George Orwell, waar de hoofdpersoon Winston Smith op het Ministerie van waarheid de taak heeft om het verleden te herschrijven en aan te passen aan de waan van de dag. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten tegenspreken.

Geïnspireerd door dit.