Vernieuwend en inspirerend

Vernieuwend en inspirerend

Het plan Vismigratierivier oogt op het eerste gezicht sympathiek. Je boort voor 55 miljoen euro een extra gat in de Afsluitdijk om – althans op papier- de migratie van diadrome (zoet-zout migrerende) vis als paling te bevorderen. Daar zit sinds de jaren ’30 vorige eeuw een beetje de klad in. Omdat de ruimtelijke kwaliteit van die monumentale dijk toch al te grabbel wordt gegooid met windturbinefarms in IJsselmeer en mogelijk OP de Afsluitdijk, is dat tegenargument alvast om zeep geholpen. De voordelen zijn evident.

  1. Het Waddenfonds zit toch vol geld, en dat moet je zo snel mogelijk uitgeven voor het allemaal op is.
  2. De dit jaar op te heffen Dienst Landelijk Gebied (DLG) kan als opkoper van boerengrond voor de Ecologische Hoofd Structuur dan als zwanenzang dit stukje natuurbouw trekken.
  3. De Waddenvereniging is jarig dit jaar, en kan haar existentiele identiteits-crisis (waartoe zijn wij na 50 jaar nog op aard) met de Vismigrarierivier bestrijden door eens iets constructiefs te doen. Alleen maar vissers pesten, dat vermoeit ook.
  4. Jaap Quak en Fred Bloot van Sportvisserij Nederland houden zichzelf zo aan de bal van visserijbeleid, waar zij zelfs bij hun achterban omstreden zijn als vertegenwoordigers van de sportvisser.
  5. Het vaderlands constructiewezen heeft extra werkgelegenheid.
  6. Bij Rijkswaterstaat is men kritisch, je kunt met visvriendelijker spuibeheer tegen een fractie van de kosten meer effect bereiken, maar werk is werk
  7. En alsof dat nog niet genoeg argumenten VOOR die Vismigratierivier zijn. Imares, NIOZ en andere financieel noodlijdende onderzoeksinstituten hebben met de Vismigratierivier weer jaren een gevulde onderzoeksportefeuille om na aanleg te kijken of die migratierivier eigenlijk wel helpt waarvoor die is bedoeld
Maar de onderbouwing leunt op drijfzand, en welk probleem lost het op voor wie?

Maar de onderbouwing leunt op drijfzand, en welk probleem lost het op voor wie?

Maar, zegt de MER…
En dan is er een klein maar, waar nu de MER-commissie op wijst, puntje 7: zij willen dat de opstellers op voorhand beter onderbouwen, waarom dit dure gat in de dijk meer gaat doen dan- zoals wij hier bespraken- een visvriendelijk spuibeheer bij Kornwerderzand en Den Oever doet tegen een fractie van de kosten. En welke visstand wil men nu herstellen? Ook dat is eigenlijk niet wetenschappelijk onderbouwd. Kijk, dat komt bij ons niet als een verrassing binnen, wanneer een milieuclub als de Waddenvereniging kartrekker is van het project met DLG als frontsoldaat.

Zoals het ANT-onderzoek van Deltares al aantoonde is de ‘achteruitgang’ van veel vissoorten in het IJsselmeer sinds fosfaatrijke jaren ’80-90 toe te schrijven aan de nutrienten-afname. Tel daarbij de explosie van aalscholvers -die eten meer vis uit het IJsselmeer dan beroepsvissers- de vertienvoudigde zeehondpredatie in de Waddenzee sinds de jaren ’80, en het feit dat de Waddenvereniging over de effecten daarvan al jaren zwijgt.

En eh, ja dan heb je toch wel iets uit te leggen.

Maar we blijven geloven dat dit marginale puntje 7- dat immers toch alleen maar gaat om het effect op vismigratie van dit megaproject- geen klomp in de machinerie zal gooien. De punten 1/6 zijn wat ons betreft ruimschoots overtuigend genoeg om die 55 miljoen euro Waddenfonds-subsidies aan te spreken. Driewerf hoera voor de jarige Waddenvereniging, wij zijn de beroerdste niet en gunnen ze een verjaardagskadootje.

Als ze hier zoet mee worden gehouden, houden ze misschien op met vissertje pesten via de Coalitie Wadden Natuurlijk: of gaan jullie daar gewoon meer door?