..per jaar dus

..per jaar dus

De saboteur van de klimaatrevolutie/ statisticus Bjorn Lomborg becijferde wat het uitroepen van het Klimaatkalifaat in Parijs de wereld-economie zal kosten. EN wat het oplevert aan verminderde temperatuurstijging. 0,05 graden, kortom, iets dat niemand ook maar in de verste verte merkt.  Dat publiceert hij in Global Policy Journal. Voor het laatste gebruikte Lomborg een modelberekening die Tom Wigley (van Climategate-instituut CRU) in 1998 gebruikte om Kyoto door te rekenen in Geophysical Research Letters. Dus met aannames van VN-klimaatpanel IPCC.

Je kijkt dan hoeveel vermeden CO2-emissies het oplevert en koppelt dat aan modellen met aannames over gevoeligheid van het klimaat voor CO2. Wij deden dat al eerder voor de ‘winst’ van het Energieakkoord, dat de milieubeweging over ons uitstortte om Nederland te laten instorten de klimaattransitie te brengen. Daarvoor verbrandt Henk Kamp (VVD)  100 miljard euro belastinggeld via windturbine-subsidies en biomassa-subsidies. Al stelde de Algemene Rekenkamer dat bedrag laatst bij tot slechts 73 miljard euro. Een meevaller!

Mijn slordige berekening van de klimaatwinst van het Energieakkoord kwam toen op 0,00001 graden vermeden opwarming: niet detecteerbaar voor het menselijke zenuwstelsel. Maar een warm gevoel over jezelf, dat ons ons ook veel waard. Lees in Lomborg zijn persbericht de volgende zeer instructieve observatie over de zegeningen vanKyoto, waar de VS niet aan meedeed, Rusland, Japan  en Canada uitstapten:

The only reason Kyoto goals (in Europa RZ) were almost achieved was the global 2008 recession (………..). Moreover, emissions were shifted from one country to another. The EU, the most climate-engaged bloc, saw an increase in its emission imports from China alone equaling its entire domestic CO₂ reductions. In total, 40% of all emissions were likely shifted away from the areas that made promises.

Klimaatbeleid is een eufemisme voor een globaal geforceerde economische recessie. Waarbij Europa de kosten draagt voor buitenlandse CO2-emissies.

Wir haben es gewusst

Wir haben es gewusst

Bossen ten dode opgeschreven door klimaat-Jihad
Ook lezenswaardig is dit artikel over de door de nationale klimaatheks Marjan Minnesma, Greenpeace en Natuur en Milieu zo gewilde overstap op ‘biomassa’: de stook van Amerikaanse bossen in onze centrales. Het bevestigt wat ik 10 juni 2014 al voor het Financieele Dagblad schreef in ‘De Vervuiler wordt Betaald’, en wat de KNAW een half jaar later bevestigde. Alle feiten zijn wel bekend. Wir haben es gewusst.

Maar tegen de met miljoenen euro’s gestutte klimaatparanoia en massieve propaganda is geen rede of argument bestand. Ze ook hoe De Correspondent anderhalve ton subsidie vangt om klimaatprop te bedrijven voor de VN en EU.  Wie beweert dat dit iets met klimaat van doen heeft, die mag zich laten nakijken. Het heeft meer te maken met een totalitair machtstreven van de klimaat-jihadi’s.

  • Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda, het zijn vijanden van de menselijkheid
  • Er is niets zo slecht voor de natuur, onze bossen, ons landschap, ons welzijn als de milieubeweging.

Wij Ecomodernisten willen- in tegenstelling tot de vijanden van de mensheid- wel effectief zijn
Wie WEL een oplossing zoekt voor een gezonde transitie van fossiele brandstof naar een gelijkwaardig alternatief: die investeert de nutteloos verdampte subsidie-miljarden in R&D naar thorium, of andere veelbelovende technologie voor een tijdperk tussen 2050 en 2100 zonder dat olie, kolen en gas de hoofdmotor zijn van onze wereld-economie. Tegen die tijd hebben we een voor plantengroei zeer gunstige CO2-concentratie van +500 ppm. En wanneer de lage prognoses voor klimaatgevoeligheid kloppen slechts een 1-2 graden warmere wereld.

Dat is precies goed, kunnen we makkelijk mee omgaan als we dan maar welvarend zijn, en Greenpeace/Klimaatheks Marian Minnesma van Urgenda ons niet terug heeft geworpen naar de Middeleeuwen de transitie naar het duurzame avondland heeft bezorgd.

Het investeren in energie-onderzoek is ook de oplossing van ecomodernisten, en de oplossing die Lomborg aandraagt: investering in R&D die niet-fossiele energievormen goedkoper maakt, die betaalt zich terug.

Ander beleid is er enkel om ons terug in de Middeleeuwen te werpen. Het daarbij passende geloof- de Islam- hebben we alvast als 5de kolonne geïmporteerd. Dus het gaat nog gezellig worden hier in ons Klimaatkalifaat.