WNF begroting: Het geld in NL bepaalt wat u moet denken

WNF begroting: Het geld in NL bepaalt wat u moet denken

Vandaag was alweer een nieuwe zitting bij de Raad van State over VIBEG, het op slot zetten van de Noordzeekustzone voor visserij, waarover wij nu dik vier jaar verslag doen. De argumentatie daaronder rust op basis van de pseudo-wetenschap van Imares-rapporten en overheidsbedrog, zoals wij aantoonden. Vorig jaar floot de Raad van State de overheid dan ook terug: ga eens wat aan je onderbouwing doen, die deugt niet. Een Pyrrhus-overwinning zoals ik toen al schreef, want uiteindelijk beoordeelt de RVS alleen of de zaak bestuursrechtelijk in orde is. Terwijl de inhoud van het dossier van de overheid niet deugt.

Toen kreeg de overheid OOK al 6 weken om nieuw bewijs te verzinnen tegen vissers, en verzon Ingrid Tulp plots dat bodemvisserij de invasieve mesheften bevoordeelt: omdat de overheid een weerwoord zocht op mijn constatering dat deze invasieve exoot de Spisula heeft verdrongen.

En nu krijgt de overheid dat van de Raad van State weer. Een van de RVS-leden was Wereld Natuur Fonds-donateur, en de RVS is natuurlijk gewoon de overheid.

  • En de overheid is de vijand van de burger. 

Speelt men hier net zo lang het toneelstuk ‘Nederland is wel degelijk een democratische rechtstaat’ (hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha,niet verklappen: het grote geld bepaalt wat er gebeurt)

….tot de gedupeerde partij is murw gebeukt? Daar lijkt het wel op wanneer wij de twitterende ambtenaar,  leugenaar, Macchiavellist en miljoenenschade veroorzakende ambtenaar Ton IJlstra het volgende zien tweeten.

Ton IJlstra, pay day komt, je wordt afgerekend op je daden, natuurlijk niet door de vijand van de burger- de overheid- maar ik geloof in rechtvaardigheid en je dag zal komen...

Ton IJlstra, pay day komt, je wordt afgerekend op je daden, natuurlijk niet door de vijand van de burger- de overheid- maar ik geloof in rechtvaardigheid en je dag zal komen…

Bodemberoering door visserij als ‘schadelijke’ ecologische factor is flauwekul in een stormachtige getijdenzone, waar de wind van afgelopen dag meer zand verplaatste dan de voltallige visserij in een heel jaar.

Daarmee zou het dossier gesloten kunnen worden, en zouden gedupeerde bedrijven gewoon door kunnen met wat ze het beste kunnen.

Maar wij bestaan als burgers blijkbaar om de overheid en al dat ambtenarenvolk in het zadel te houden, en het NGO-volk dat bij de overheid de hand op houdt om zichzelf in bedrijf te houden. Over de rug van de productieve sector die waarde toevoegt. Tenminste dat is de enige strategie die ik kan ontdekken achter het hele VIBEG-dossier.

En dat is in het klein geschetst ook de strategie die onze elite volgt voor Nederland. De zelfdestructie-modus. Nou ja, we doppen een lekker trappistenbiertje en halen onze schouders maar weer eens op. Uiteindelijk kiezen de vissers hier zelf voor, ik waarschuwde ze maar ze wilden niet luisteren. Met enkel procederen kom je er niet. De overheid is de vijand van de burger en de Raad van State is de overheid.

Zoek het maar uit, is mijn antwoord dan. Maar aan de andere kant zie ik: Het is oorlog mensen. Nederland glijdt af…