De dwingelandij van groen activisme is misschien te ver gegaan.

De aankondiging vorige week dat investeringsgiganten JPMorgan Chase en State Street zich hebben teruggetrokken uit ’s werelds grootste coalitie van groepen die een financiële oorlog tegen fossiele brandstoffen voeren, is een teken dat zelfs ruggengraatloze bankiers de moed kunnen vinden zich te verzetten als ze te veel onder druk worden gezet.

En het gaat de klimaatactivisten veel kosten.

Volgens The New York Times zijn de besluiten in totaal een klap ter waarde van 14 biljoen dollar (met een “tr”) voor Climate Action 100+, een coalitie die ernaar streeft haar maatstaven voor “milieu, sociaal en ondernemingsbestuur” – “ ESG ” te gebruiken in het bedrijfsleven. – woke steno – om te beslissen welk geld waar naartoe gaat in de beleggingswereld.

Er is geen argument dat – zelfs te midden van de stijgende inflatie in het Amerika van president Joe Biden – 14 biljoen dollar een flink stuk verandering is. Maar de implicaties van deze stappen zouden zelfs nog groter kunnen zijn, omdat ze niet alleen breuken in de coalitie van klimaatbevlogenen laten zien, maar ook laten zien dat de grote monetaire instellingen zichzelf niet uitsluitend tot dochterondernemingen van Green Inc. hebben gemaakt.
Volgens The Washington Times citeerden JPMorgan en State Street een eis die vorig jaar door Climate Action 100+ werd aangekondigd en waarin werd geëist dat leden “meer details bekend zouden maken over hun investeringsbeslissingen.” Met andere woorden, het spande de teugels aan van enkele van de rijkste en machtigste bedrijven ter wereld in een poging om hen te dwingen tot steeds grotere naleving van de groene agenda.

Dat was blijkbaar te veel voor de meesters van het universum, die beweerden dat dergelijke onthullingen een bedreiging zouden vormen voor ‘fiduciaire plichten’, aldus The Washington Times.

Fiduciaire plicht” betekent dat een vermogensbeheerder de hoogste prioriteit moet geven aan de belangen van zijn beleggers. Als we de radicalen van Climate Action 100+ de boeken zouden laten doornemen en beslissingen zouden laten analyseren in het licht van hun veronderstelde schade aan het milieu, zou dat in wezen neerkomen op het opgeven van cruciale onafhankelijkheid.

Een financiële wereld die het gemakkelijk vond om zich over te geven aan de hysterie van de klimaatverandering, heeft dus plotseling de moed gevonden om weerstand te bieden.

Dit levert geen helden op in dit verhaal. De mondiale financiële sector is bereid met de overheid in zee te gaan. Diezelfde financiële instellingen hechten ook geen waarde aan individuele vrijheden als ze de agenda in de weg staan. Jamie Dimond, CEO van JPMorgan, heeft bijvoorbeeld publieke verklaringen afgelegd waarin hij aangeeft dat hij meer dan blij is dat de regering de rechten van de kleine mensen met voeten treedt in naam van de strijd tegen de ‘klimaatverandering’.

Door zich terug te trekken uit Climate Action 100+ beweert JPMorgan dat het nu zijn eigen interne staf heeft aangesteld om zijn investeringen te beoordelen in relatie tot hun milieukosten, aldus Reuters. (“Bedankt, we houden onze eigen boeken in de gaten”, met andere woorden.)

BlackRock is zo duidelijk geweest over zijn inzet voor ESG-prioriteiten dat het de aandacht heeft getrokken van de Texaanse procureur-generaal Ken Paxton, die wil dat het bedrijf onthoudt dat het bestaat om geld te verdienen voor zijn investeerders, en niet om linkse politieke doelen te bevorderen.

Alleen al de overdracht van het lidmaatschap van BlackRock aan de internationale tak kost Climate Action 100+ ongeveer 6,6 biljoen dollar, aldus Reuters.

Volgens The Washington Times werd Climate Action 100+ opgericht in 2017. Het verklaarde doel is om “ervoor te zorgen dat de grootste uitstoters van broeikasgassen ter wereld de nodige actie ondernemen tegen de klimaatverandering.” (Het is vergelijkbaar met de context waarin een woekeraar een lener suggereert “de noodzakelijke actie te ondernemen” bij het betalen van de afbetaling van deze week. De gevolgen van het niet doen zijn waarschijnlijk pijnlijk, zo niet verlammend.)

Climate Action 100+ bestempelde zijn nieuwe vraag naar informatie vorig jaar als een “natuurlijke en logische evolutie” om de doelstellingen van de investeringsgroep te verwezenlijken, aldus The Washington Times.

Er bestaat geen twijfel over dat het vanuit de visie van een klimaatextremist ‘logisch’ is om alle beleggingsfondsen ter wereld in de handen van klimaatextremisten te leggen. Dat betekent niet dat het een goed idee is.

Het is opmerkelijk dat ze daarmee de Climate Action 100+ freaks een voorproefje van hun eigen medicijn geven. De elite in Davos-stijl zou niets liever willen dan andersdenkenden uit de markt te verdrijven door hen van financiering te beroven.

Hen 14 biljoen dollar ontnemen is een stap in de goede richting, ook al wordt deze genomen door degenen die al zo lang medeplichtig zijn.

***

Bron hier.

***