Amerikaanse weerman John Coleman over de oorsprong van het klimaatalarmisme

John-Coleman

John Coleman is waarschijnlijk de meest bekende weerman in de VS die gedurende tientallen jaren voor miljoenen kijkers dagelijks het weerbericht heeft gepresenteerd. Als bekende TV-persoonlijkheid geniet hij het vertrouwen van het publiek. In een video (zie hieronder) legt hij uit wie vooral verantwoordelijk waren voor het Amerikaans en wereldwijde klimaatalarmisme.

Zijn voordracht is getiteld: ‘How the Global Warming Scare began’. Coleman vertelt dat hij het klimaat vele tientallen jaren heeft bestudeerd en hij kwam tot de conclusie: ‘There is no significant global warming.’

Hij toont de grafieken van de gemiddelde wereldtemperatur gemeten met satellieten sinds 1978, die een stijging van minder dan een graad Celsius laten zien. Maar vanaf 1998 is er nauwelijks enige opwarming. Vervolgens toont hij het aanzienlijke verschil tussen de geprojecteerde opwarming van de klimaatmodellen en de werkelijk gemeten temperaturen, die geen opwarming laten zien. Maar ondanks dat gaan de overheid en MSM bijna dagelijks door met paniekverhalen over klimaatverandering. Hoe komt dat?

Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Volgens Coleman komt dit omdat daarin jaarlijks 4,7 miljard dollar wordt geïnvesteerd … ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’.

Aan de hand van grafieken toont hij aan dat de recente opwarming niet veel anders (zelfs minder) is dat die welke de laatste duizenden jaren eerder heeft plaatsgevonden. Na een kleine dip in 2007, is ook het smelten van drijfijs op de Noordpool weer afgenomen. Ondertussen is de ijsberenpopulatie op de Noordpool aanzienlijk gegroeid en groter dan sinds deze dieren worden geteld. Het ijsoppervlak rond de Zuidpool heeft op dit moment een recordomvang bereikt sinds de metingen begonnen.

Een de stijging van de zeespiegel dan? 18 cm. per eeuw. En er is geen versnelling geconstateerd. Ook er is geen toename van superstormen. Dat geldt eveneens voor tornado’s, droogten en hittegolven … allemaal natuurlijk, niet door mensen veroorzaakt, aldus Coleman.

Maar hoe begon deze klimaathysterie? In de VS begon het met Roger Revelle, een eminente wetenschapper, die als directeur van het Scripps Instituut voor oceanografie (San Diego) samen met Hans Suess in 1957 een artikel publiceerde over de mogelijke invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen op het klimaat.

Tien jaar later vertrok Revelle naar Harvard. In het eerste jaar was de jonge Al Gore een van zijn studenten. Deze was zeer onder de indruk van wat hij daar opstak. Hij beschouwde Revelle als zijn mentor en held. Toen hij later senator werd, organiseerde hij hoorzittingen met klimaatwetenschappers en verspreidde hij de angst voor de opwarming van de aarde. Vanaf dat moment begon de overheid grote sommen gelds beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor klimaatwetenschappers was twijfel aan de menselijke broeikashypothese geen optie meer, op straffe van verlies van onderzoeksgelden en uiteindelijk ook van baan.

Ook de VN-bureaucraat, Maurice Strong, pikte de gedachte op. Hij was voorstander van een wereldregering en gebruikte de angst voor de opwarming van de atmosfeer als hefboom om zijn doelstellingen te verwezenlijken. E.e.a. leidde uiteindelijk tot de oprichting van het VN-klimaatpanel (IPCC).

Een andere hoogtepunt in de klimaatsaga was het verschijnen van ‘An Inconvenient Truth’, een documentaire van Al Gore die hem zowel een Oscar als een Nobelprijs (voor de vrede!) opleverde. De ‘documentaire’ werd op vele scholen vertoond.

Een aantal jaren eerder was Roger Revelle weer naar San Diego teruggekeerd. In die tijd (1988) schreef hij brieven aan Congressman Tim Wirth, Tim Bates en anderen, waarin hij onder meer stelde: ‘ … we should be careful not to arouse too much alarm until the rate and amount of warming becomes clearer.’

De man die aan de wieg had gestaan van de opwarmingscampagne in de VS waarschuwde dus voor overhaaste conclusies.

In 1991 schreef Roger Revelle samen met Fred Singer een artikel in Cosmos, dat concludeerde dat de wetenschappelijke basis van het broeikaseffect te zwak was om op dat moment drastische actie te rechtvaardigen.

Dat werd hem natuurlijk door Al Gore cum suis niet in dank afgenomen. Die verklaarde dat Revelle seniel was geworden. ‘The debate is over’. Ook Singer werd als zondebok aangewezen omdat hij Revelle zou hebben gemanipuleerd.

De video vervolgt met een interview van Coleman met Singer over de onverkwikkelijke verwikkelingen rond het gewraakte artikel. Hierin verklaart Singer dat Revelle tot het eind van zijn leven scherp was – hetgeen ook uit zijn brieven en publicaties bleek – en de beschuldigingen dus niet op feiten berustten.

Vervolgens wijst Coleman erop dat Singer niet de enige wetenschapper is die kritisch is. Er zijn er tienduizenden. Daar hoort men echter niet over in de media, omdat die een ‘Al Gore-liberal bias’ hebben.

Ondanks het feit dat Revelle in de laatste fase van zijn leven tot voorzichtigheid maande inzake de opwarmingscampagne en zijn excuses aanbood voor zijn eerdere alarmisme, ontving Al Gore van het Scrippt Instituut in 2009 als eerste de Roger Revelle-prijs voor zijn werk op het gebied van milieubescherming. Revelle stierf in 1991. Zou hij het eens zijn geweest met de toekenning van de naar hem vernoemde prijs aan Al Gore?

Aan het eind van zijn presentatie vraagt Coleman zich af waarom het publiek hiervan niet op de hoogte is en waarom de media daarover niet hebben bericht.

Well it is 4.7 billion dollars a year of our tax money. And that is de power of money. … What is going to defeat this global warming scare? It is like David and Goliath. I don’t think you can defeat 4.7 billion dollars … What is going to defeat them? Time. A few more bitterly cold winters, a turn toward a colder climate, when the global warming fails to materialise. Opinion polls say global warming is not a big deal. We have plenty of other big deals. Global warming is at the bottom of the list.

Bekijk en beluister verder hier.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

Commentaar van Kees le Pair
Een prachtige voordracht van Coleman. Feitelijk hoorde ik niets nieuws, maar de menselijke noot die hij er in bracht door Revelle als schepper van de mythe en latere scepticus in het voetlicht te plaatsen, maakt heel veel indruk.

Met kritiek kunnen we het geloof niet keren. Het zal pas uitsterven, als het koud wordt. Maar de laconieke manier waarop Coleman dat naar voren brengt: “Kunnen we het uitroeien? Nee, natuurlijk. Tegen 4.7 miljard dollar kunnen wij het niet opnemen,” vat die kwestie indrukwekkend samen.

De link is prima om door te sturen aan twijfelaars, al is er een onderdeel, waarmee ik moeite heb. De lijn Revelle – Al Gore is interessant voor politicologen en in macht geïnteresseerde historici. Maar te doen of Revelle de enige schepper van het geloof is, is goed voor dramamakers, maar brengt niet de geschiedenis evenwichtig boven tafel.

Arrhenius, heeft al een eeuw eerder het zaad gezaaid. Dat is sindsdien nooit meer uitgeroeid, al heeft hij zelf later zijn conclusies gemitigeerd. Het lijkt me ook sterk dat er in de wetenschappelijke literatuur sindsdien niet van tijd tot tijd artikelen opdoken, die broeikasgas opbrachten.

Ik weet wel dat verhalen beter beklijven, wanneer er een hoofdfiguur is, waaraan alles kan worden opgehangen. Maar daarom beschrijven ze nog niet hoe het werkelijk ging.

Kortgeleden las ik ergens dat je wetenschappelijke en technische nieuwigheden niet te sterk moet verbinden met personen. ‘Indien Einstein de relativiteitstheorie niet bedacht had, zou Lorentz het wel hebben gedaan.’ Of iemand anders in ongeveer dezelfde periode. Met dat in gedachten staat het centraal stellen van Revelle, zonder anderen zelfs maar te noemen, mij tegen. Voor de rest vind ik het een prachtige voordracht.

Aldus Kees le Pair.

Wanneer mogen we van onze eigen weerman, Gerrit Hiemstra, een dergelijke voordracht verwachten? Zie hier een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (blz. 17).

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.

Door |2016-09-02T22:20:10+00:003 september 2016|108 Reacties

108 Comments

 1. dwk 4 september 2016 om 17:48 - Antwoorden

  @Herman Vruggink

  Wat mij bij Brexit duidelijk is geworden is dat al die jongeren blijkbaar helemaal niet zo geëngageerd en bevlogen met hun toekomst bezig waren als ze ons met het dragen van linnen tasjes wijs probeerden te maken.

  Je zou dus net zo goed kunnen beweren dat jongeren mentaal niet bestand zijn tegen de massieve overheidspropaganda e.d.
  Het zijn allemaal praatjes voor de vaak.

  Mag dit meisje stemmen? https://www.youtube.com/watch?v=WZl2udKDG3g

  • J van der Heijden 5 september 2016 om 06:06 - Antwoorden

   Je zou ook kunnen zeggen dat dek slecht geïnformeerd is.

  • David 5 september 2016 om 14:19 - Antwoorden

   Mee eens: kuddevee, die jongeren.

 2. Hetzler 4 september 2016 om 18:19 - Antwoorden

  Bindend? Daar is geen sprake van, anders hadden die 2 landen nooit getekend: http://www.thegwpf.org/paris-agreement-a-blank-cheque-for-co2-emissions-by-developing-nations/

 3. Turris 4 september 2016 om 19:21 - Antwoorden

  Komt niet vaak voor, Vruggink, dat IPCC skeptici aangaande het Parijs klimaatakkoord COP21 de extreme CAGW klimaatalarmisten aan hun zijde vinden. Klimaatakkoord stelt niks voor, is papieren tijger, feitelijk politiek bedrog, is green eyewash, en draagt geheel niks bij aan enige beheersing van het klimaat (voor zover klimaatbeheersing uberhaupt mogelijk is).

 4. Hetzler 4 september 2016 om 22:26 - Antwoorden

  We zouden eens moeten afstappen van het sprookje dat wij rampzalige droogtes, hongersnoden, overstromingen en ga zo maar door, zouden veroorzaken. Ik heb dan ook geen flauw idee wat de heren Vruggink en Heijden duidelijk proberen te maken. Moeten wij vrezen voor allerlei ongekende klimaatrampen?

  • Herman Vruggink 4 september 2016 om 23:54 - Antwoorden

   Hoe groot de rampen t.g.v. de opwarming van de Aarde zullen zijn weten wij niet precies. Wie roept dat het sprookjes zijn heeft blijkbaar een kristallen bol of een andere vorm van waarzeggerij. Je kan hooguit zeggen dat je er niet in gelooft. Prima, Jeroen Hetzler gelooft er niet in. Ieder zijn eigen geloof.

   Moeten wij vrezen voor allerlei ongekende klimaatrampen? Daar is natuurlijk alles om te doen. Ja, ongekende klimaatrampen kunnen wij helaas niet uitsluiten.

   • Erik 5 september 2016 om 00:51 - Antwoorden

    Herman,

    valt misschien wel mee. De totale hoeveelheid zeeijs neemt toe, wijst niet op een stijgende temperatuur.

    https://www.dropbox.com/s/88pac0igqzb0vjx/Schermafdruk%202016-09-05%2000.49.32.png?dl=0

   • Boels 5 september 2016 om 05:53 - Antwoorden

    @Herman:
    “Moeten wij vrezen voor allerlei ongekende klimaatrampen?”

    Vooralsnog is “hernieuwbaar” de grootste antropogene ramp, veroorzaakt door groene paniek politiek.
    Plan B (nucleair) ligt al 30 jaar klaar.

   • Hans de Pater 5 september 2016 om 07:35 - Antwoorden

    Het IPCC gaat uit van een klimaatgevoeligheid voor co2 tussen de 1,5 en 4,5 graden.
    Deze informatie is gebaseerd op schattingen.
    Dat is de basis voor ons klimaatbeleid een kristallen bol van het IPCC. Daarop zijn alle rampen gebaseerd.
    Een orakel is er niets bij.
    Laten ze eens echt aan het werk gaan en in plaats van schattingen data verzamelen en berekenen.
    Nu strooien ze alleen doelverhalen rond.

   • Hans Labohm 5 september 2016 om 09:29 - Antwoorden

    Wegens technische moeilijkheden namens Hugo Matthijssen.

    Herman

    Nederland 1945 de infrastructuur weg steden kapot, het water zwaar vervuild van de olie, De lucht grauw en geel van de smog en vol met fijn stof en dioxine. Dagelijks kwam er een golf gif uit het Ruhr gebied met de rijn ons land binnen en bij oosten wind nog veel meer troep met de lucht mee. Chemisch afval werd op vuilstorten gelost denk maar aan de vogelmeerpolder en zelfs gebruikt als opvulling onder nieuwe stadswijken zoals bij Lekkerkerk.

    De zee was het afvalvat van alles met de rivier mee kwam zoals chemicaliën, olie, pcb’s fosfaten en wat uit de rijn kwam werd afgezet in de waddenzee. Ook de dijkbescherming was niet adequaat dat bleek wel in 1953.

    Huizen kapot wegen een gatenkaas en de landbouw zeer inefficiënt de voedselproductie was afhankelijk van de graanschuren uit de VS.

    De keuze voor onze energievoorziening was gebaseerd op de vraag hoeveel plutonium er daarmee vrij kwam om bommen van te maken.

    Dat was Nederland in de jaren 50 van de vorige eeuw. De wederopbouw heette dat.

    eind jaren 60. Het drinkwater voor Rotterdam kwam uit die rijn en we bemonsterden het water vanaf de grens tot de inlaat van het waterbedrijf. Zo kozen de minst vuile momenten uit om water in te nemen. Uiteindelijk werd dit opgelost door spaarbekkens in de Biesbosch. In die tijd was greenpeace een belangrijke actor.

    Alls bodemvervuiling werd in de loop van de jaren aangepakt de afvoer van de Rijn is weer schoon ook de lucht trouwens. De meest fijnstof in Nederland komt van natuurlijke bronnen zoals zout uit de zee en uit het buitenland.

    Wat lieten wij achter na 65 jaar schoonmaken en opbouwen?

    Nederland een land met veel natuur, goed georganiseerd een perfect functionerende energievoorziening en droge voeten. Alle afval van onze voorgaande generatie opgeruimd, goede wegen bruikbare havens en een landbouw die steeds beter functioneert.

    Kijk nog eens om je heen en bedenk wat de oudere generatie voor jullie hebben gedaan we hebben de schouders er onder gezet een brommer uit de jaren 50 was vervuilende als 1000 auto’s van nu .

    En wat zien we de politiek heeft een aantal zaken naar zich toegetrokken waarvan ze echt weinig verstand hebben.

    Angst wordt aangewakkerd we zouden het vieste land van Europa zijn, wel eens bedacht hoe we met meer dan 17 miljard mensen op ons kleine stukje aarde zonder natuurlijke hulpbronnen het nog beter hadden kunnen doen.

    Maar terug naar angst aanjagen. We hebben nu veel betere fijn stof meters en dat betekent dat nu op piekmomenten op de meest drukke plaatsen fijn stof gemeten wordt. daar komen cijfers uit waarna geroepen wordt dat er veel mensen zullen sterven en dat terwijl de lucht nu schoner is als ooit. Paniek zaaien.

    De zeespiegel stijgt sinds de kleine ijstijd met iets meer an 30cm per eeuw daar is geen versnelling waargenomen en toch op basis van propaganda worden mensen bang gemaakt voor een natte toekomst er moeten miljarden richting deltawerken.

    Rampen worden verzonnen de een nog erger als de andere. vervolgens wordt iedere slecht weersituatie gekoppeld aan de opwarming die in de praktijk nauwelijks meetbaar is.

    Door te rommelen met oude data en die aan te passen omdat toen de metingen of de instrumenten niet goed geweest zouden zijn krijg je een fantasie ramp.

    We hebben de wereld zien veranderen het leven werd beter, aangenamer en de gemiddelde levensduur ging met sprongen omhoog mede dankzij een goede energievoorziening, de ontwikkeling in de medische wetenschap, de voedselzekerheid en veiligheid.

    Zomaar wat kreten van een oude man die in zijn jeugd eerst 1,5 jaar militaire dienst in moest en daarna heel veel werkte en meebouwde aan het huidige Nederland.

    Wat zien we nu politiek zonder inzicht, angstzaaien brood wetenschap (u roept en wij leveren een rapport) als je maar betaald.

    De korte termijn waan van de politiek de beslissers over de wereld van onze kleinkinderen en ze maken er een potje van.

    • Boels 5 september 2016 om 17:24 - Antwoorden

     Brommers vervuilen nog steeds meer dan een auto. Hernieuwbaren doen niets omdat ze dan een deel van het kwaad zouden aanpakken. Past niet bij de wervingsethiek(!) want het kost aanhang.

    • David 5 september 2016 om 19:30 - Antwoorden

     17 miljoen, geen miljard.

   • Andre Bijkerk 5 september 2016 om 09:38 - Antwoorden

    Klimaatrampen? Kijk naar het geologische verleden. Als die er al geweest zijn, dan heeft de mens er geen jota mee te maken gehad. Er zijn ook klimaat-cadeautjes geweest, bijvoorbeeld een groene Sahara, land van melk en honing en het begin is er weer. Hoe naïef kun je zijn om te geloven dat je dat allemaal kunt voorkomen door een stekkerkar aan te schaffen.

    Ook, rampen kunnen overal op de loer liggen. Met die stekkerkar bestrijdt je denkbeeldig maar één daarvan. Je kunt geld maar één keer uitgeven en bent daardoor dus niet voorbereid op al die andere mogelijke rampen.

    • David 5 september 2016 om 17:32 - Antwoorden

     Het klimaat hoort in de handen van de paus. Scheelt een hoop centen. Kapelletje hier en daar om de voorzienigheid gunstig te stemmen.

    • Hugo Matthijssen 5 september 2016 om 20:21 - Antwoorden

     David
     Bedankt zal wel met de haast te maken hebben.

 5. Hans de Pater 5 september 2016 om 08:30 - Antwoorden

  Herman

  Nederland 1945 de infrastructuur weg steden kapot, het water zwaar vervuild van de olie, De lucht grauw en geel van de smog en vol met fijn stof en dioxine. Dagelijks kwam er een golf gif uit het Ruhr gebied met de rijn ons land binnen en bij oosten wind nog veel meer troep met de lucht mee. Chemisch afval werd op vuilstorten gelost denk maar aan de vogelmeerpolder en zelfs gebruikt als opvulling onder nieuwe stadswijken zoals bij Lekkerkerk.
  De zee was het afvalvat van alles met de rivier mee kwam zoals chemicaliën, olie, pcb’s fosfaten en wat uit de rijn kwam werd afgezet in de waddenzee. Ook de dijkbescherming was niet adequaat dat bleek wel in 1953.
  Huizen kapot wegen een gatenkaas en de landbouw zeer inefficiënt de voedselproductie was afhankelijk van de graanschuren uit de VS.
  De keuze voor onze energievoorziening was gebaseerd op de vraag hoeveel plutonium er daarmee vrij kwam om bommen van te maken.
  Dat was Nederland in de jaren 50 van de vorige eeuw. De wederopbouw heette dat.
  eind jaren 60. Het drinkwater voor Rotterdam kwam uit die rijn en we bemonsterden het water vanaf de grens tot de inlaat van het waterbedrijf. Zo kozen de minst vuile momenten uit om water in te nemen. Uiteindelijk werd dit opgelost door spaarbekkens in de Biesbosch. In die tijd was greenpeace een belangrijke actor.

  Alls bodemvervuiling werd in de loop van de jaren aangepakt de afvoer van de Rijn is weer schoon ook de lucht trouwens. De meest fijnstof in Nederland komt van natuurlijke bronnen zoals zout uit de zee en uit het buitenland.

  Wat lieten wij achter na 65 jaar schoonmaken en opbouwen?
  Nederland een land met veel natuur, goed georganiseerd een perfect functionerende energievoorziening en droge voeten. Alle afval van onze voorgaande generatie opgeruimd, goede wegen bruikbare havens en een landbouw die steeds beter functioneert.
  Kijk nog eens om je heen en bedenk wat de oudere generatie voor jullie hebben gedaan we hebben de schouders er onder gezet een brommer uit de jaren 50 was vervuilende als 1000 auto’s van nu .
  En wat zien we de politiek heeft een aantal zaken naar zich toegetrokken waarvan ze echt weinig verstand hebben.
  Angst wordt aangewakkerd we zouden het vieste land van Europa zijn, wel eens bedacht hoe we met meer dan 17 miljard mensen op ons kleine stukje aarde zonder natuurlijke hulpbronnen het nog beter hadden kunnen doen.

  Maar terug naar angst aanjagen. We hebben nu veel betere fijn stof meters en dat betekent dat nu op piekmomenten op de meest drukke plaatsen fijn stof gemeten wordt. daar komen cijfers uit waarna geroepen wordt dat er veel mensen zullen sterven en dat terwijl de lucht nu schoner is als ooit. Paniek zaaien.
  De zeespiegel stijgt sinds de kleine ijstijd met iets meer an 30cm per eeuw daar is geen versnelling waargenomen en toch op basis van propaganda worden mensen bang gemaakt voor een natte toekomst er moeten miljarden richting deltawerken.
  Rampen worden verzonnen de een nog erger als de andere. vervolgens wordt iedere slecht weersituatie gekoppeld aan de opwarming die in de praktijk nauwelijks meetbaar is.
  Door te rommelen met oude data en die aan te passen omdat toen de metingen of de instrumenten niet goed geweest zouden zijn krijg je een fantasie ramp.

  We hebben de wereld zien veranderen het leven werd beter, aangenamer en de gemiddelde levensduur ging met sprongen omhoog mede dankzij een goede energievoorziening, de ontwikkeling in de medische wetenschap, de voedselzekerheid en veiligheid.
  Zomaar wat kreten van een oude man die in zijn jeugd eerst 1,5 jaar militaire dienst in moest en daarna heel veel werkte en meebouwde aan het huidige Nederland.
  Wat zien we nu politiek zonder inzicht, angstzaaien brood wetenschap (u roept en wij leveren een rapport) als je maar betaald.
  De korte termijn waan van de politiek de beslissers over de wereld van onze kleinkinderen en ze maken er een potje van.

 6. Turris 5 september 2016 om 09:48 - Antwoorden

  Ook de Nederlandse duin-/dijkverhogingen is puur werkverschaffing en had niets met risico analyse van het klimaat te maken.

 7. Peerke 5 september 2016 om 10:56 - Antwoorden

  Schiet me nu ineens zo te binnen…

  Wij, of in elk geval sommigen onder ons, maken zich tegenwoordig druk om een verhoging van de mondiale temperatuur en mogelijke gevolgen daarvan.

  Is er iets bekend over hoe men ten tijde van de Kleine IJstijd aankeek tegen de strenge winters en belabberde zomers? Had men in die tijd ook (behoefte aan) een zondebok?

  • David 5 september 2016 om 17:35 - Antwoorden

   Bij het inzetten van de koude na de middeleeuwse warmteperiode schijnen er veel heksen verbrand te zijn.

  • Hans Labohm 5 september 2016 om 19:56 - Antwoorden

   Peerke,
   Daarbij kwam CO2 vrij, waardoor het weer warmer werd.

 8. dwk 5 september 2016 om 11:09 - Antwoorden

  @ Vruggink

  Wat een gekkigheid; je schrijft …

  “De ouderen krijgen niet te maken met mogelijke problemen van klimaat verandering in de toekomst.”
  Dat krijgen ze al heel lang niet.
  “De ouderen” van nu moesten 30 geleden in Der Spiegel lezen dat ze zo ongeveer NU naar de bovenste verdieping van de Keulse Dom konden zwemmen als niet dit, dat, zus, zo …. Treibhauseffekt!

  Je schrijft: “En ik denk dat er verband bestaat tussen de mate van ontkenning bij sceptici en hun leeftijd.”
  Ja, de een is nou eenmaal wat gevoeliger voor dit soort causale constructies dan de ander.

  Je schrijft verder: “En wat natuurlijk helemaal een taboe is om te opperen dat de conditie van het menselijk verstand er met het bereiken van hoge leeftijd er niet op vooruit gaat.” Zoals gezegd; Dat lijkt me geen taboe, maar meer een obsceniteit uit de koker van lieden met een antidemocratische inborst.

  Mag ik het als volgt samenvatten? Je hebt een onbeheersbare drang tot het bespreken van zogenaamde flutproblemen.

  • Turris 5 september 2016 om 11:27 - Antwoorden

   Ik vond je conclusie wel sterk, DWK! ” Je [Vruggink] hebt een onbeheersbare drang tot het bespreken van zogenaamde flutproblemen”. Sterker nog, Vruggink legt zich toe op het antwoorden met argumenten vanuit gesubsidieerde onwetenschappelijke propaganda en door de media opgehitst klimaatalarmisme.

 9. Herman Vruggink 5 september 2016 om 22:57 - Antwoorden

  De vraag is of we rampen kunnen verwachten t.g.v. opwarming in de toekomst. Op basis van wat de wetenschap aangeeft is er maar één conclusie mogelijk: Ja, wij moeten in de toekomst rekening houden met rampen t.g.v. klimaatverandering. Hugo M schrijft vervolgens een lang betoog over de vorige eeuw en Andre Bijkerk betrekt de hele geschiedenis van de aarde er bij. Maar hoe relevant is dit nu? Ik heb er over na gedacht maar mijn voorlopige conclusie is dat dit er helemaal niet toe doet. De scenario’s die de wetenschap ons voorspiegelt veranderen er volgens mij niet door. Of mis ik soms iets? Voor de komende 50 jaar kunnen we zowel voor als nadelen verwachten maar indien het daarna sterk opwarmt is het niet zo moeilijk om een voorstelling te maken dat er dan de nodige complicaties zich zullen voordoen. Wat rest is : “Ik geloof er niet in”
  Prima, dat kan. Zeg dat dan gelijk.

  • Hans Labohm 6 september 2016 om 00:07 - Antwoorden

   Herman,
   Scenario’s zijn geen wetenschap en al helemaal niet ‘de’ wetenschap.

   • Herman Vruggink 6 september 2016 om 08:29 - Antwoorden

    Hans L je houdt je van de domme. Het is heel duidelijk wat de klimaatwetenschap middels IPCC AR5 ons aanreikt. Zijn er wetenschappers te vinden die anders denken? Vast wel. Uitzonderingen bevestigen de regel.

    • Andre Bijkerk 6 september 2016 om 09:06 - Antwoorden

     Herman, wetenschap is de toepassing van de wetenschappelijke methode. Daarop heeft niemand nog het IPCC kunnen betrappen. Wat het IPCC is, is preconceptual science.

     http://www.internet-d.com/2009/06/03/pre-conceptual-science/

    • Herman Vruggink 6 september 2016 om 09:20 - Antwoorden

     Andre, IPCC AR5 is niets anders dan een samenvatting van de literatuur die de afgelopen jaren daarvoor verschenen is. Dan kan jij wel roepen dat er geen sprake is van wetenschappelijke methode, maar vraag je nu eens af hoe geloofwaardig je bent. Bij dit soort beweringen stopt direct de discussie. Ik besteed daar verder geen tijd aan.

    • Turris 6 september 2016 om 19:10 - Antwoorden

     Een IPCC-AR5 samenvatting waar elke kritische klimaatwetenschappelijke kanttekening van werd uitgesloten/geboycot, Vruggink.

    • Andre Bijkerk 6 september 2016 om 21:19 - Antwoorden

     Nee Herman, het is niet een samenvatting maar een zorgvuldige selectie van artikelen die niet in de weg staan van het zo innig gewenste politieke alarm. Artikelen die niet stroken met de party line werden met kracht geweerd. Ik heb daar al eens eerder op gewezen.

     Wanneer het IPCC werkelijk wetenschappelijk te werk zou zijn gegaan, zou ze het hypothese over global warming getracht hebben te falsifiseren. Als dat niet zou lukken, dan zou het waarheidsgehalte aanzienlijk sterker worden. In plaats daarvan tracht men global warming met man en macht te bewijzen, met fantasy modellen en zo, en dat is preconceptuele science.

     Zie bijvoorbeeld:
     http://www.brisbanetimes.com.au/comment/how-politics-clouds-the-climate-change-debate-20140102-307ja#ixzz2pZDoQ0f5

    • Herman Vruggink 6 september 2016 om 23:22 - Antwoorden

     Zoals ik al aangaf lijkt mij een discussie met jou verder niet erg zinvol.

    • Andre Bijkerk 6 september 2016 om 23:49 - Antwoorden

     Oftewel Herman, wat je daar zegt is: lalala, I can’t hear you.

     Overtuigend hoor.

  • Ivo 6 september 2016 om 08:44 - Antwoorden

   Het SREX-rapport (IPCC) geeft aan dat er geen toename van rampen te zien is in deze periode van catastrofale opwarming. Natuurlijk kan je scenario’s maken die rampen simuleren en de consequenties in kaart brengen en waarschijnlijk kan dat zelfs met een wetenschappelijke methode. En het is heel slim om er rekening mee te houden, net zoals gemeenten “rekening” houden met een neerstortend vliegtuig op een basisschool of oefenen met een terroristische aanslag op een benzinestation.
   Maar het causale verband tussen klimaatverandering en rampen is tot nog toe zo klein dat concrete maatregelen, anders dan scenario’s oefenen, overdreven zijn.

   • Herman Vruggink 6 september 2016 om 08:53 - Antwoorden

    Het causale verband tussen klimaatverandering en rampen is tot nog toe erg klein. Dat ben ik geheel met je eens. Het is zelfs zo dat er vermoedelijk nog de komende decennia meer voordelen dan nadelen te verwachten zijn. Enorme rampen t.g.v. klimaatverandering zijn ook niet voorspeld voor deze decennia. Maar met doorgaande opwarming die in de tweede helft van deze eeuw zou kunnen versnellen is het voorspellen van rampen in de toekomst niet zo moeilijk. Het versneld stijgen van de zeespiegel en het daardoor overstromen van land is daarin het meest simpele voorbeeld.

   • Ivo 6 september 2016 om 09:51 - Antwoorden

    Geachte heer Vruggink, vergeef me mijn eigenwijsheid. De correlatie kan klein zijn, het causale verband is er wel of niet.
    Of de verandering een voor- of nadeel is (nieuw ingebracht argument) doet daar niets aan af.

 10. dwk 5 september 2016 om 23:44 - Antwoorden

  Stel nou even dat jouw uitgaStel nou even dat jouw uitgangspunten deugen. Dan krijgen we weer die hele discussie over nut en noodzaak van al die zogenaamd uitstootverminderende, miljarden verslindende flauwekul die we momenteel aan het optuigen zijn. Zinloos is dat. Of tegenwoordig dien je geloof ik te schrijven: Hoe zinloos is dat!
  Daar heb ik dus geen zin an. Daarom maar iets anders. Ik heb het echt allemaal niet gelezen hierboven dus misschien heb ik iets gemist, maar staat hier nu een gewoon een groot Olivat in the room “of wat?”
  Is het niet gewoon ons – eveneens dyslectische – Janos?
  ngspunten deugen. Dan krijgen we weer die hele discussie over nut en noodzaak van al die zogenaamd uitstootverminderende, miljarden verslindende flauwekul die we momenteel aan het optuigen zijn. Zinloos is dat. Of tegenwoordig dien je geloof ik te schrijven: Hoe zinloos is dat!
  Daar heb ik dus geen zin an. Daarom maar iets anders. Ik heb het echt allemaal niet gelezen hierboven dus misschien heb ik iets gemist, maar staat hier nu een gewoon een groot Olivat in the room “of wat?”
  Is het niet gewoon ons – eveneens dyslectische – Janos?

 11. Jeroen 6 september 2016 om 09:22 - Antwoorden

  @d’Olivat
  Was het niet Schopenhauer die iets zei in de trant van ‘de grote massa is zo dom dat zij het nieuwe boven het goede verkiest’?

  Ik vind het merkwaardig dat u zich enerzijds beroept op uw kennis van Kühn en Popper om vervolgens de wetenschapsfilosofie van de laatste volledig met voeten te treden.

  Popper is heel helder: een these is slechts valide wanneer deze falsifieerbaar is. Vervolgens serveert u de mening van een aantal mensen af vanwege het feit dat zij oud zijn. Daar vliegt u toch wel een beetje uit de bocht ten aanzien van Popper.

  Immers, u koppelt de mening van deze ‘ouderen’ aan hun hoedanigheid, namelijk het oud zijn. De falsifieerbaarheid van deze stelling is gelegen in zijn tegendeel, namelijk dat dezelfde mensen iets anders zouden beweren wanneer zij jonger zouden zijn. Dat is niet te testen, we kunnen de ouderen niet even wat jonger maken om vervolgens te luisteren wat ze dan te melden hebben. Oftewel: uw eigen stelling is niet falsifieerbaar en voldoet niet eens aan de vereisten die Popper eraan zou hebben gesteld.

 12. Arthur Rörsch 6 september 2016 om 18:48 - Antwoorden

  Het betoog van Coleman over de scam komt mij niet vreemd voor. Met name wat betreft het betoog over de positie van Revelle. Zijn getoonde latere terughoudendheid is wellicht wat te sterk door ‘sceptici’ uitgebuit.
  Wat ik in dit verhaal echter mis is de rol van Hansen (NASA)
  Het verhaal gaat . . . . . Na de maanlanding werd het budget geknepen. Hansen zocht een nieuwe ‘drive’ voor de organisatie.
  Vervolgens, als je Hansen’s betogen leest bij puur wetenschappelijke gelegenheden, klinkt de ‘scam’ ook niet zo prominent door. Ik heb zelfs een bijdrage gevonden (2000) van hem in een review over Global Circulation Models, waarin hij zich terughoudend toont over hun betekenis.
  De ‘scam’ wordt mijns inziens vooral geproduceerd door de PR afdelingen van instituten (e.g. KNMI) die ook de neiging hebben om de wetenschappers te instrueren vooral ‘politiek correct’ te blijven. Gezien de financiering.
  Ik durf veronderstellen als we de vrijheid zouden hebben om (anoniem) jonge onderzoekers naar hun mening te vragen over de CO2 hype, we daarover een heel ander beeld zouden krijgen wat daarover leeft onder de wetenschappers dan de PR afdelingen naar buiten brengen.
  Vandaag werd ik ernstig verontrust door een bericht dat een staatssecretaris O&W universitaire medewerkers opwekt om vooral deel te nemen aan publieke debatten. Mijn hemel, is dat waarvoor ze zijn aangesteld en een salaris ontvangen? Ik zou zeggen, jullie eerste plicht is om de wetenschap vooruit te brengen. Niet om er over te leuteren met buitenstaanders.
  Minstens zo verontrust ben ik over de recente rapportage van drie kleinkinderen, eerste jaars nanobiologie, duits, en sociologie, over de inhoud van hun eerste colleges. Doorspekt met sociale overwegingen. Ik zou zeggen leer jongere jaars nu in de eerste plaats de basis principes die in hun discipline van belang zijn en geef ze daarbij ook vooral de gelegenheid om de opvattingen van hun leermeesters te betwisten.
  Zo ben ik destijds (sinds 1950) in Delft opgevoed met belerende hoogleraren die de grootst mogelijke wijsheden verkondigden maar daarnevens bij een mondeling tentamen juist wel waardering hechtten aan de kritiek van de leerling op gevestigde meningen. Het induceren van zelf nadenken van de leerling werd vooral gedoceerd. Niet het accepteren van gevestigde opvattingen.
  Mijnerzijds dus de uitdrukking van treurnis hoe het onderwijs aan universitaire opleidingen zich heeft ontwikkeld.

 13. Hugo Matthijssen 6 september 2016 om 20:45 - Antwoorden

  Arthur

  Je verontruste reactie.
  “Minstens zo verontrust ben ik over de recente rapportage van drie kleinkinderen, eerste jaars nanobiologie, duits, en sociologie, over de inhoud van hun eerste colleges. Doorspekt met sociale overwegingen. Ik zou zeggen leer jongere jaars nu in de eerste plaats de basis principes die in hun discipline van belang zijn en geef ze daarbij ook vooral de gelegenheid om de opvattingen van hun leermeesters te betwisten.”
  Vraag:
  In hoeverre is er als je de huidige opleidingen afzet tegen je eigen opleiding nu nog sprake van wetenschap?
  Het lijkt meer een ouderwetse HBO opleiding voorzover ik dat op basis van deze beperkte info kan beoordelen.

 14. Arthur Rörsch 7 september 2016 om 17:37 - Antwoorden

  Hugo,
  Ik denk dat er nog wel degelijk sprake is van echte wetenschapsbeoefening aan de universiteit. Zie mijn boek Science Friction. Hele grote doorbraken zijn in chemie, fysica, biologie, medicijnen de laatste decennia verwezenlijkt. Dankzij creatieve wetenschappers die zich in het sociaal ontwikkelde milieu wisten te handhaven. Met hulp van NWO.
  De jongere jaars zie ik echter inderdaad, zoals je zegt, overgeleverd aan een opleiding die niet boven HBO niveau uitkomt. Met dat niveau is op zich ook niets mis. Het is vergelijkbaar met wat in de VS genoemd wordt, het college. Maar dat is geen opleiding in de filosofie van de wetenschapsbeoefening die tot doorbraken leidt.
  Ik heb ook nog enig contact met oudere jaars, drie keer per week die komen bijverdienen met het maken van een avondmaal vanwege mijn lichamelijke handicaps. Ik kom dan tot de conclusie, dat zij die de indoctrinerende ‘college’ opleiding hebben overleeft toch iets aan een eigen filosofie over wetenschapsbeoefening hebben ontwikkeld. Mijn hoop is op deze generatie gevestigd. Ik denk ook dat de creatieve wetenschappers die nog steeds aan de universiteit aanwezig zijn, hen weet te selecteren. En hen de ruimte kan blijven geven om zich tot onafhankelijke onderzoekers te ontwikkelen. Zonder gezeur over maatschappelijke implicaties van hun onderzoek.

 15. Hugo Matthijssen 7 september 2016 om 20:55 - Antwoorden

  Arthur

  Bedankt voor deze reactie.
  Er is nog hoop voor de toekomst.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK