liesbeth-achtergrond-throwing_money_at_wind_powerkopie

Windmolens hebben diverse maatschappelijk selectief door de milieubeweging genegeerde invloeden; een niet uitputtende greep:

Ze roeien vogels en vleermuizen uit, ook die bedreigde diersoorten zijn;

Ze houden omwonenden uit hun slaap en veroorzaken gezondheidstoornissen;

Ze verpesten het landschap en het uitzicht op zee;

Ze vormen een gevaar voor verkeersveiligheid door hun slagschaduw;

Ze vormen een gevaar voor scheepvaart;

Ze tasten uw koopkracht aan;

Ze veroorzaken planschade;

Ze leveren stroom wanneer niemand er op zit te wachten;

Ze verhogen het risico van een black-out.

Bij dit lijstje voegt zich nu de uitspraak van mevrouw van Tongeren (GroenLinks) op het Noordwijkse strand enige maanden geleden, dat windmolens het Russisch aardgas zullen verdrijven. Inmiddels beperkt zich dit niet langer tot Russisch gas maar alle aardgas, te beginnen bij de huishoudens. Wij moeten van het gas af. Daar schreef ik eerder al iets over. Hier. Er kwam o.a. deze reactie op:

In uw blog schreef u, dat sommigen, o.a. Natuur en Milieu de verwarming van huizen elektrisch willen. Een onrealistisch idee. In ons huis verbruiken wij 3500 kilowattuur elektriciteit en 1500 m3 aardgas op jaarbasis. 9 kilowattuur aan elektriciteit levert net zoveel warmte als 1 m3 aardgas. Dus 1500 m3 aardgas inruilen voor 13500 kilowattuur.  Bij toepassing van een goede warmtepomp installatie , met een c.o.p. waarde van 4 is het kilowattuur verbruik voor verwarming 13500/4 = rond 3400 kilowatt uur.

Dus een verdubbeling van het jaarverbruik. Het verbruik van elektriciteit voor verwarming vindt plaats met flinke pieken tijdens vorstperiodes en hoofdzakelijk in de 4 wintermaanden, een verviervoudiging van het verbruik in de winter door de particuliere verbruikers. Daar het verbruik van de particulieren nu 25 % van het totale elektra verbruik is, betekend dit een verdubbeling van het productie park.  De helft van het productiepark staat dan 9 maanden per jaar stil.

Hoe vertalen we dit? In de grafiek van het gasverbruik per maand zien we een piek in december en januari van ca. 240 kuub elk. Dus dit is wat hoe dan ook aan alle (98%) 7,7 miljoen huishoudens geleverd moet kunnen worden. Die 240 kuub zal, omgezet in elektriciteit, vertaald moeten worden naar maximaal vereist opgesteld vermogen. Het gemiddeld gasverbruik per huishouden is 1.250 kuub = 100 kuub/maand, inclusief de winter. Aldus 2,4 maal het gemiddelde is vereist als maximaal op te stellen vermogen. Bij een aantal huishoudens van 7,7 miljoen en een gemiddeld verbruik van 1.250 kuub in 2015 krijgen we 9,6 E^9 kuub. Echter vereist is 2,4 maal zo veel voor de winter. Maakt 23 E^9 kuub. Zetten wij dit om in kWh dan krijgen we:23 E^9 x 9,8 kWh/kuub = 225,4 TWh.

Bij een cop-waarde van 4 voor een warmtepomp komt dit uit op 56,4 TWh. Bij een productiefactor van 100% komt dit neer op 56,4 TWh/8760 (uren per jaar) = 6,4 GW extra opgesteld vermogen, bijna 50% extra bovenop het huidige geïnstalleerde vermogen van 13,3 GW. Dit is dus nogal wat, en dit moet allemaal uit de Tongerensiaanse windmolens komen.

Er is echter een probleem, want de productiefactor van windmolens is op zijn best 34% op zee. De vraag is hoe van Tongeren dit gat van bijna 70% denkt op te vullen? (Ik ga er vanuit de windmolens op land uitgesloten zijn.) Er wordt gesproken over windmolens van 8 MW in Borssele. Dan zouden er nog eens extra 800 nodig zijn. Waar zouden deze geplaatst moeten worden als de hele kust al vol staat?

Verder is het zo dat in de winter het elektriciteitsgebruik met 15% toeneemt, waarbij het van belang is te bedenken dat voor het opwekken van elektriciteit in Nederland aardgas de grootste energiebron is. In 2014 werd bijna 50% van onze elektriciteit opgewekt door aardgascentrales. Het huidige geïnstalleerd vermogen is 13,3 GW, waarvan de helft gedekt wordt door aardgas. Dan wordt het interessant, want moeten we dit nu halveren vanwege die 50% gas en het aantal windmolens verhogen tot 1.630 van die monstermolens en de rest van de stroom uit kolen, olie en uranium laten komen?

Gezien de utopische plannen van Kamp c.s., denk ik dat het voor de eenvoud verstandiger is om ook die resterende 50% door windmolens te vervangen, zodat wij er nog eens 830 zwaaipalen van 8 MW bij krijgen. Bij windmolens van 4 MW krijgen we er dus totaal bijna 5.000 bij. Lijkt mij niet best voor de kustvaart. Belangwekkend is overigens om het antwoord te vernemen van mevrouw van Tongeren op deze vraag: wat wanneer het niet waait? Er is immers geen back-up meer in haar visie. Dit roept de vraag op hoe vooruitdenkend en verantwoordelijk voor de komende maatschappij mevrouw van Tongeren zich nu eigenlijk opstelt. Ik heb hier mijn twijfels over. Bovendien heeft mevrouw van Tongeren niet alles te pakken van dat Russische gas. Ruim 9% van het gas wordt gebruikt in de petrochemische industrie. In de glastuinbouw komt dit ook op 9%. Totaal toch 18%.

Nederland zonder gas en geheel onafhankelijk van Putin, is het zoveelste staaltje van wensdenken dat niet ondersteund wordt door enige neiging tot rekenwerk of gezond verstand. Wat nodig is, is een paradigmaverschuiving van wensdenken naar gezond verstand. Immers, wie weigert het rekenwerk te doen, is gedoemd onzin te verkondigen. Welnu, dit is wat mevrouw van Tongeren deed op dat Noordwijkse strand. Misschien muziek in de oren van GroenLinkse groepsdenkers, maar waarschijnlijker muggengezoem in de oren van realisten. Wat nodig is, is een paradigmaverschuiving van klimaatalarmisme naar nuchtere observatie en feiten. Het ziet er naar uit dat het Trumpianisme deze paradigmaverschuiving teweeg zal brengen en het is maar de vraag wat alarmisten zullen doen hier in Europa.

De windmolens van mevrouw van Tongeren illustreren de negatieve karakteristieken van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) die steeds verder buiten de realiteit staat.