Uw dagelijkse portie onzin: de zelfgenoemde 'diepgravende onderzoeksjournalistiek' veegt wat meningen in het veld op de hoop van het eigen politieke gevoel van de dag

Uw dagelijkse portie pretenties: de ‘diepgravende onderzoeksjournalistiek’ veegt wat meningen in het veld op de hoop van het eigen politieke gevoel van de dag

‘Follow the Money’ – hierna Follow the Leader genoemd- schrijft dat subsidies bij Natuurmonumenten teruglopen en dat ze dus op zoek MOETEN naar commerciële partijen, zoals Natuurbegraven. Het tegendeel van deze propaganda-operatie uit groene/Wageningse hoek is waar. Natuurmonumenten blijft ook na Henk Bleker zijn ingrepen na 2010 onverwoestbaar subsidie-magneet, met veel MEER subsidie-inkomsten dan in jaren (2010, 2009 en 2008) voordat Henk Bleker’s beleid invloed kreeg.

EXTRA Rijkssubsidies voor Natuurmonumenten haar Marker Wadden, naast de 30 miljoen euro die ze via EZ en I/M al toewaaide

EXTRA Rijkssubsidies voor Natuurmonumenten haar Marker Wadden, naast de 30 miljoen euro die ze via EZ en I/M al toewaaide

 

Stabiele subsidiestroom bij Natuurmonumenten

Stabiele subsidiestroom bij Natuurmonumenten in jaarverslag 2015. Zie ook de enorme beursflop in 2008 van 25 miljoen euro

Daarnaast hebben teruglopende ledentallen geen noemenswaardig effect op de begroting van Natuurmonumenten omdat die ledengelden de afgelopen 16 jaar slechts 1/3de zijn of minder van wat ze aan subsidies (rond de 45 miljoen euro gemiddeld) krijgen, schommelend tussen de 15-18 miljoen. Zo kregen ze in 2001 zelfs 71 miljoen euro subsidies om grond op te kopen: er is geen particuliere grondboer die sinds 1990 zo door de overheid is voorgetrokken als Natuurmonumenten.

De jaarbijdragen van de Postcode Loterij van 13,6 miljoen euro sinds 1991 maken het leeuwendeel uit van de ‘inkomsten fondsenwerving’.

screen-shot-2017-01-09-at-08-49-57De subsidie-jackpot van Marker Wadden
Waar ze in 2015 als percentage van de inkomsten (140 miljoen euro) lager zitten in de subsidies (47,7 miljoen euro), is dat enkel te wijten aan kadootje van de Postcode Loterij uit 2014 voor prestige project de Marker (malaria-)Wadden van 12,1 miljoen euro uit het ‘droomfonds’ dat ze op de begroting bijzetten.

Ze krijgen meer gratis geld van anderen. Er is dus eerder MINDER aanleiding om je natuurgebied commercieel te exploiteren dan minder.

Natuurmonumenten valt nu juist bij die prestigeprojecten ook in de jackpot van overheidskadootjes. Zo vingen ze voor de Marker Wadden van het Rijk (EZ& I/M) direct 30 miljoen euro als gift. Dankzij succesvolle lobby bij de Tweede Kamer is dat bedrag op 18 december verder opgehoogd, met 3 miljoen euro door Schultz Verhaegen (I/M).

En via de provincie Flevoland kwamen ook nog extra miljoenen binnen voor een project dat in de aanvang al 70 miljoen euro kost.  Als ik me niet vergis putten ze daarnaast nog gelden uit het fonds voor het IJmeer dat de Gemeente Amsterdam instelde als natuurcompensatie voor IJburg.

Subsidie-cashcow: subsidieteller staat al rond de 50 miljoen euro, precieze bedragen moeten nog geWOBt

Subsidie-cashcow: subsidieteller staat al rond de 50 miljoen euro, precieze bedragen zijn niet inzichtelijk door de vele aparte geldpotjes

Met leugen en bedrog tot stand gebracht
De meest uitgebreide variant van Marker Wadden kan uitkomen 0p een kleine half miljard euro voor een ganzen- en muggenmoeras onder de aanvliegroute van het nu uitbreidende Lelystad Airport. In dat muggenmoeras aan de Houtribdijk willen ze dan trouwpartijen gaan organiseren. Terwijl normale mensen wel wat beters te doen hebben. Die gaan bijvoorbeeld liever naar de schaatsbaan.

Net als Tiengemeten in het Haringvliet zal Marker Wadden een onvermijdelijke commerciële flop worden.

Natuurmonumenten verwierf deze publieke bijdragen op valse ecologische gronden. Ze veinsden een hersteldoel voor Natura 2000 via wetenschappelijke fraude. Tegelijk wil de regio Amsterdam-Almere ongebreideld verder kunnen industrialiseren. Door Marker Wadden op te voeren als vorm van natuurcompensatie (Toekomstbestendig Ecologisch Systeem). Daarmee overtreden ze ook de opzet van Natura 2000, om Almere en Amsterdam meer ontwikkelruimte te geven in Natura 2000-gebied Markermeer en IJsselmeer.

Heb ik allemaal al eens beschreven en onderbouwd.

Want natuurcompensatie  is een Nederlandse inpassing. Volgens mij is dat volgens de oorspronkelijke regels van de Habitatrichtlijn juist helemaal niet toegestaan. Of zit ik daar fout? Het doel van Marker Wadden is net als bij het Energieakkoord: publiek gefinancierde werkverschaffing van het grootbedrijf, met milieuclubs als politiek pressiemiddel.

OK, vergeleken met topjaar 2001 is het peanuts. Toen kregen ze liefst 71 miljoen euro subsidies om grond op te kopen

OK, vergeleken met topjaar 2001 is het peanuts. Toen kregen ze liefst 71 miljoen euro subsidies om grond op te kopen

Follow the Authority: de algemene overdatum-journalistiek
In dit geval is de spreekbuis van Follow the Leader de Wageningse socioloog Arjen Buijs, die in 2014 een artikel schreef over Bleker  in Land Use Policy: hoe Bleker relatief eenvoudig aanvankelijk vrij forse bezuinigingen op natuurbouw kon doorvoeren. De bezuinigingen betroffen echter vooral Staatsbosbeheer die aanvankelijk met 70 procent werd gekort dankzij een wraakoefening van een andere CDA-politicus.

Die ingreep is deels weer teruggedraaid. Dat er voor AANKOOP vervolgens per provinciepotje minder geld zou zijn verschilt per provincie. Er zijn ook provincies die meer geld weggeven voor grondopkoop.

Daarnaast kun je vanzelfsprekend de aankoop-subsidies (publiek gesponsorde bedrijfsuitbreiding) niet opvoeren als reden om de natuur in je bezit dan meer commercieel uit te baten. Zoals wij al toonden is Natuurmonumenten zeer slecht in commercie: ze draaien bijvoorbeeld een kleine miljoen euro verlies per jaar op Tiengemeten, en laten daarom de Provincie Zuid Holland mede opdraaien voor de aanleg van een extra buitendijkse asfaltweg: om meer bezoekers te verwerken.

Ledentallen zijn geen afspiegeling van 'draagvlak' voor specifiek beleid. Zie de plotse stijging in 1991 dankzij direct mailing acties Postcode Loterij.

Ledentallen zijn geen afspiegeling van ‘draagvlak’ voor specifiek beleid. Zie de plotse stijging in 1991 dankzij direct mailing acties Postcode Loterij. De clubs kregen geld om de ruimte tussen je oren te kopen. Miljoenen-Propaganda werkt!

Buijs is een typische academicus uit de ‘draagvlak’-school waar Haagse naturocraten op leunen. Hij gaat voorbij aan de eigen gegevens: dat ‘draagvlak’ altijd iets kunstmatigs was sinds de Postcode Loterij het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten kunstmatig groot maakte met ongeveer 700 miljoen euro voor propaganda in totaal.

Het is gekochte steun sinds 1991 die geen afspiegeling vormt voor de steun in de maatschappij voor deze clubs. In werkelijkheid was er voor die natuurbouw en grondroof nooit animo bij eerlijke informatie.

Daar zaten Ed Nijpels en Pieter Winsemius achter van de Nijpelitaanse Maffia (VVD), de voertuigen van Agenda 21/’De Transitie’ in NL. Winsemius was voorzitter bij Natuurmonumenten en bestuurder bij de Postcode Loterij.

 

 

Dankzij deze propaganda gelooft men dat Bleker de boeman is die voor geldnood bij Natuurmonumenten zou zorgen

Dankzij deze propaganda gelooft men dat Bleker de boeman is die voor geldnood bij Natuurmonumenten zou zorgen

 

 

Het gebabbel der PvdA-gezinde grachtengordeldieren is maatgevend voor 'kwaliteits'-journalisten

Het gebabbel der PvdA-gezinde grachtengordeldieren is maatgevend voor ‘kwaliteits’-journalisten

Conclusie:
De overheid blijft natuurclubs als Natuurmonumenten op alle fronten zwaar voortrekken in zowel macht als geld. Zie ook het Waddendossier. Tegelijk wil de Haagse naturocratie de weg vrij maken voor meer natuur-exploitatie omdat ze onder Economische Zaken zijn ondergebracht.

Omdat Natuurmonumenten zo aan het subsidie-infuus hangt en afhankelijk is gemaakt van de ambtenarij, gaan ze mee in het (commerciële) proza dat die ambtenarij nu wil horen om ‘draagvlak’ voor zichzelf te krijgen.

PvdA-of-erger-blaadjes als Vrij Nederland gingen in 2011 dankzij Thilo Wallaert (toen hoofd PR Natuurmonumenten en PR-manager/speech-schrijver van PvdA) vol campagne voeren. Zo’n grachtengordeldier van VN liet de door de Nationale Ombudsman op (windmolen)leugens betrapte Ed Nijpels vervolgens roepen dat Bleker leugenaar zou zijn. De subsidiepot verwijt de ketel. Uit die operatie van perceptie-management stamt de bewering dat subsidies teruglopen voor natuurclubs. Dat is onwaar.

Maar het werkt, want Follow the Leader is er De Prooi van. Ondertussen gooit Marc van den Tweel het erfgoed van Jac P door het putje, onder druk van de Nijpelitaanse Maffia (VVD), Haagse bureaucraten en het grootbedrijf.

Net aangeschaft, een originele uit 1908!

Net aangeschaft, een originele uit 1908! Waarschijnlijk weten ze bij FTM niet wie Jac P is, wat hij deed en moeten ze dat eerst googelen. En als je dat opmerkt reageren ze meteen defensief om zelf het laatste woord te hebben…