Klimaatbeleid: wie gaat de rekening betalen?

Donald Pols, Milieudefensie.

Gerard Reijn schreef onlangs in de Volkskrant:

Rapport: laagste inkomens betalen het meest aan klimaatbeleid, Rutte III versterkt die ongelijkheid

De laagste inkomens betaalden al relatief het meest aan het klimaatbeleid, maar het beleid van het kabinet-Rutte III versterkt die ongelijkheid nog.

Dit staat in een rapport dat Milieudefensie heeft laten opstellen door onderzoeksbureau CE Delft en dat maandag werd gepubliceerd. De laagste inkomens krijgen de hardste klappen, concludeert het bureau, het bedrijfsleven krijgt nauwelijks lastenverzwaringen.

De laagste inkomens (een bruto inkomen tot 23 duizend euro) zouden in 2021 van hun besteedbaar inkomen 2,1 procent kwijt zijn aan heffingen voor klimaatdoeleinden. Vanwege het beleid van Rutte III verdubbelt dat percentage tot 4,2.

Aldus Gerard Reijn.

Het deed mij denken aan de metafoor van de kameelneus (camel nose).

Een kameelneus is een metafoor, die aangeeft dat een beslissing aanvankelijk klein en ogenschijnlijk onschuldig begint, maar uiteindelijk desastreuze gevolgen heeft. Deze is oorspronkelijk ontleend aan een oude Arabische vertelling (zie hier).

Op een dag trokken een Arabier en zijn kameel door de woestijn. Het werd donker en koud. De Arabier zette zijn tent op, bond de kameel vast en ging slapen. De temperatuur zakte nog verder en de kameel kreeg last van een koude neus. Hij vroeg aan zijn begeleider of hij zijn neus in de tent mocht steken. Die wilde dat eigenlijk niet, maar de kameel vroeg het zó vriendelijk dat de Arabier na enig verder aandringen toch toestemde – als het maar bij die neus zou blijven! Maar na een tijdje koelde het nog verder af. De kameel kreeg last van zijn voorbenen en vroeg of die ook naar binnen mochten. Na wat heen en weer gepraat mocht dat ook. Maar vervolgens kreeg de kameel last van zijn achterbenen. Hij zei te vrezen dat hij de volgende dag de reis niet zou kunnen voortzetten met bevroren ledematen. Nadat zijn achterbenen ook in de tent waren geschoven, was er geen plaats meer voor de begeleider. Die moest de rest van de nacht buiten slapen.

Een kameelneus is dus een maatregel of voorstel waarvan de betekenis aanvankelijk gering lijkt, maar die/dat vèrstrekkende negatieve gevolgen kan hebben. Dat geldt eveneens voor het klimaatbeleid met in zijn kielzog hernieuwbare energie.

Is men nu werkelijk verrast over de denivellerende invloed van het klimaatbeleid op de inkomensverdeling? Had men dat niet eerder kunnen bedenken? Op deze website is hiervoor al vele jaren gewaarschuwd.

Gerard Reijn:

De vraag wie de rekening gaat betalen lijkt een van de grote kwesties te worden in het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. Gesprekken daarover tussen regering, sociale partners en milieugroepen beginnen naar verwachting eind deze maand. Bij het oude Energieakkoord, dat in 2013 het begin markeerde van de vergroening van de Nederlandse economie, speelde lastenverdeling geen rol.

Verscheidene partijen die aan de besprekingen zullen deelnemen zeggen nu al duidelijk dat lastenverdeling voor hen een belangrijk punt is. ‘Het wordt voor ons een breekpunt’, zegt Donald Pols van Milieudefensie, de opdrachtgever van het rapport van CE Delft. Greenpeace zegt er ‘een groot issue’ van te zullen maken. En Kitty Jong van de FNV zegt: ‘Het vorige akkoord ging over petajoules en kilowatturen. In het nieuwe akkoord worden voor ons de arbeidsmarkt en de lastenverdeling heel belangrijk.’ ….

De kosten voor huishoudens stijgen door Rutte III flink, die voor het bedrijfsleven weinig of niet. Voor de grootste klimaatvervuilers, de zware industrie, is nauwelijks lastenverzwaring voorzien in het regeerakkoord.

Dat, zegt Donald Pols, moet onder het nieuwe Klimaatakkoord radicaal anders worden. ‘Als de lasten alleen op de burgers worden verhaald, komen die in verzet en gaan op rare partijen stemmen.’ Dat beschouwt hij als een bedreiging voor het klimaatbeleid. Volgens hem blijkt het verschil duidelijk bij de kosten voor het vermijden van de uitstoot van een ton CO2. Voor burgers is dat al gauw 190 euro; voor grote bedrijven minder dan een tientje. ‘Het bedrijfsleven moet substantieel meebetalen, anders komt er geen Klimaatakkoord.’

Lees verder hier.

Wat zou Pols toch met ‘rare partijen’ bedoelen? Zou hij misschien partijen bedoelen die kritisch zijn ten aanzien van dat klimaatgedoe en die niet willen dat de burger wordt belast met megakosten voor allerlei leuke klimaatinitiatiefjes die geen enkel meetbaar effect hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur (volgens de voorstanders van een dergelijk beleid!) ?

Wat is het toch in dit land dat niet-democratisch gekozen dialoogpartners met ‘breekpunten’ dreigen? En wat zou Pols toch met ‘breekpunt’ bedoelen? Loopt hij dan weg uit de vergaderzaal? Of zou wat hem betreft dan verder klimaatbeleid achterwege kunnen blijven?

De toekomst zal het leren.

Maar niet alleen in Nederland, ook in Duitsland lijken de inkomensverdelingseffecten van het klimaatbeleid hoger op de politieke agenda te komen.

Zo schreef Rochus Görgen onder de titel, ‘Energiewende bedeutet Umverteilung’, onlangs in de ‘Berliner Zeitung’

Dietmar Woidke (SPD).

Dietmar Woidke sieht im Erneuerbare Energien Gesetz schwere Konstruktionsfehler und fordert umfassende Änderungen an der Finanzierung.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat eine scharfe Korrektur an der Förderung erneuerbarer Energien gefordert. Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) führe derzeit zur größten Umverteilung von unten nach oben in der Geschichte der Bundesrepublik, weil alle die Kosten mit der Stromrechnung zahlten, aber vor allem vermögende Investoren davon profitierten.

Het begint voor hoe langer hoe meer mensen hoe langer hoe duidelijker te worden dat vele landen zich hebben vertild aan klimaat- cum energiebeleid. In de ban van de klimaathype hebben zij onverantwoorde beslissingen genomen. Zij hebben niet nagedacht over de kosten en baten van een dergelijk beleid. Zelfs als de klimaatmodellen zouden kloppen – hetgeen niet het geval is – zou het klimaateffect van dat alles zó klein zijn dat het niet meetbaar is. Ondertussen moet de samenleving grondig op de schop. Met welk doel, vraagt men zich af? De transitie naar een klimatologische heilstaat?

Het wordt hoog tijd voor een flinke injectie van gezond verstand ter bestrijding van de klimaathysterie en al de beleidsmatige megalomanie die daaruit voortvloeit.

De ‘betrouwbare mannetjes’ zeiden het al:

Onheilroepers richten doorgaans meer schade aan dan dat waarvoor ze waarschuwen.

 

Door |2018-02-07T21:05:39+00:008 februari 2018|69 Reacties

69 Comments

 1. Dirk Visser 9 februari 2018 om 13:08 - Antwoorden

  Per jaar is in Nederland het totale energieverbruik ruim 3 EJ (exajoule), zie de bijdrage van Hugo Matthijsen van een paar dagen geleden.
  Wat zijn de investeringen om dit verbruik door uitsluitend windmolens te laten produceren?
  Om de continuïteit van de stroomlevering te waarborgen zal gebruik gemaakt worden van oplaadbare batterijen.
  Bij het verbruik van genoemde 3EJ zijn rendementsverliezen, ik neem aan dat 2 EJ aan elektriciteistproductie volstaat.
  Als basis neem ik het Gemini project.
  Dit windpark kostte € 4 miljard en levert 0,24 GW (= 7,6 PJ per jaar)
  Er zijn dus zo’n 260 vergelijkbare windparken nodig, kosten ruim € 1 biljoen.
  Nu de opslag door accu’s.
  Om windluwe perioden te overbruggen lijkt het mij voldoende om over 1 maand opslagcapaciteit te beschikken.
  De Tesla accu in Australië kostte 50 miljoen Australische dollars en heeft een opslagcapaciteit van 129 MWh. Dit komt neer op € 240 per KWh.
  Reduceer dit bedrag tot € 100 per KWh dank zij schaalvergroting.
  Één maand elektriciteit à 167 PJ (= 46 mld KWh) kost dan € 4,6 biljoen aan accu’s.
  Er zijn verdere kosten, om er één te noemen: omschakeling van alle woonhuizen naar aardwarmte. Geschat bedrag € 0,5 biljoen.
  Per huishouden kan deze energieomschakeling € 1 miljoen gaan kosten.

  Maar dan heb je ook watt.

  • J van der Heijden 9 februari 2018 om 13:13 - Antwoorden

   Dirk ,

   Intussen daalt de prijs voor wind energie ook op zee snel, de 4 MLD is dan ook al achterhaald kosten ca. 6-7 ct kWh

   Ook de opslag voor een maand is nergens op gebaseerd en kan ook op andere manieren worden opgelost

   Het gebruik is dat primair vermogen (kolen) of electriciteit? Want daar zit een factor tussen die we niet nodig hebben

   Er zijn niet alleen huishoudens in Nederland

   Het geld gaat ook de economie in

   • Dirk Visser 9 februari 2018 om 14:42 - Antwoorden

    Jan,
    Ik verwacht ook wel dat de prijzen zullen dalen, maar er kunnen ook tegenvallers zijn. Dit is een momentopname.

    -De periode van één maand is gebaseerd op een visuele inspectie van het windpatroon en geeft geen 100% leveringsgarantie.
    Ik zal een keer berekenen tot hoever de opslagcapaciteit gereduceerd kan worden bij een acceptabel aantal keren van stroomonderbrekingen per jaar.

    -Ik heb het primaire gebruik (3EJ) omgezet in elektriciteitsgebruik (2EJ).

    -De ecomische waarde van Nederland zal hierdoor wellicht toenemen, over de kosten van het onderhoud van die toegevoegde waarde valt nog weinig te zeggen.

  • Scheffer 9 februari 2018 om 13:20 - Antwoorden

   Heyden vindt energie opslag in accu’s als back-up voor weersafhankelijke energie “verstandig”, nog los van de exorbitante wereldwijde milieuvervuiling van de lithium en zware metalen in de accu’s. De drogreden dat “duurzame” energie goedkoper wordt is gebaseerd op aanhoudende subsidies en dus onjuist.

   De conclusie al heel lang is: Duurzame energie bestaat niet !

   • J van der Heijden 9 februari 2018 om 13:41 - Antwoorden

    Ja Ja Scheffer,

    de enige conclusie die je kunt trekken is dat de “sceptici” slecht zijn geïnformeerd en door een ideologische bril naar het klimaat en energie debat kijken.

    Duurzame energie wordt snel goedkoper. Feit

    Jammer dat mensen denken recht te hebben op hun eigen feiten

   • Scheffer 9 februari 2018 om 14:08 - Antwoorden

    Subsidie aan industrie of (eco-)belasting verhoging is het zelfde voor de consument / midden en lage inkomens die beide betaald. De energie kosten trend is alleen maar stijgend en blijft stijgen de komende jaren voor de consument, 100% geheel door “duurzame” energie en megalomane idiote “duurzame” politieke ambities, niet door de fossiele prijzen.

    In de UK zijn ze meer realistisch over stijgende energie-prijzen/kosten:

    With the cost of energy bills steadily increasing year after year, many are wondering if it will ever let up. Energy prices are already rising more quickly than the average salary, and many people are struggling to pay bills as it is.

    https://www.ukpower.co.uk/home_energy/future-gas-electricity-price-forecast

 2. Frans Galjee 9 februari 2018 om 13:41 - Antwoorden

  @ Scheffer Goedkoper of duurder zijn relatieve beschrijvingen. Dat ‘duurzame’ energie goedkoper wordt kan naast uiteraard de subsidies ook komen door die andere energieomzetters buiten spel te zetten of juist duurder te maken door bv wet en regelgeving. Het maken van berekeningen gericht op een verlangde uitkomst is tegenwoordig tot kunst verheven en als uitkomst van sommetjes dan nog niet bevalt kan je de omstandigheden dus naar je hand zetten.
  Duurzaam in deze tijd is de samentrekking van ‘ duur ‘ als het kost veel geld en ‘ zaak ‘ als deel van zeldzaam daar waar de effectiviteit en efficiëntie zelden een bedoelde nuttige waarde halen.

  • J van der Heijden 9 februari 2018 om 13:51 - Antwoorden

   Ja ja want aan eurocent / kWh is heel veel te doen

   cleantechnica.com/2018/01/11/wind-solar-storage-prices-smash-records/
   cleantechnica.com/2018/02/06/acwa-power-develop-first-ever-utility-scale-renewable-project-saudi-arabia-record-breaking-tariff/

 3. Frans Galjee 9 februari 2018 om 13:43 - Antwoorden

  Zaak is zaam

 4. Leo Bokkum 9 februari 2018 om 15:25 - Antwoorden

  Van der Heijden,
  als jij voor een t-shirt €50 moet afrekenen, ga je dan ook staan te juichen dat hij zo goedkoop is omdat de maakkosten maar €2 waren?

 5. Leen 9 februari 2018 om 21:29 - Antwoorden

  En nog steeds geen eigenhandige berekening gezien van jvdh……

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK