Lasterlijke aanval op wetenschappelijke integriteit van Canadese zoöloge Susan Crockford

Onlangs verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience een opmerkelijk artikel van de hand van 14 auteurs, overwegend biologen en zoölogen en slechts weinig klimatologen, waaronder de beruchte Michael Mann (van de hockeystick-grafiek) en onze ‘eigen’ Bart Verheggen. Het was een frontale aanval op de wetenschappelijke integriteit van een van hun collega’s, Susan Crockford, een Canadese zoöloge en ijsbeerdeskundige, die het had gewaagd op basis van tellingen van het groeiend aantal ijsberen te beweren dat het alarmisme over het uitsterven van deze diersoort misplaatst was. Hoofdauteur was prof. dr. Jeff Harvey, die in Wageningen werkzaam is.

14 tegen één. Het deed mij denken aan de beruchte aanval op Albert Einstein: ‘Hundert Autoren gegen Einstein‘. Volgens de overlevering zou Einstein hier laconiek op hebben gereageerd: If I were wrong, it would only take one.’

Hier de samenvatting van het oorspronkelijk artikel in BioScience:

Increasing surface temperatures, Arctic sea-ice loss, and other evidence of anthropogenic global warming (AGW) are acknowledged by every major scientific organization in the world. However, there is a wide gap between this broad scientific consensus and public opinion. Internet blogs have strongly contributed to this consensus gap by fomenting misunderstandings of AGW causes and consequences. Polar bears (Ursus maritimus) have become a “poster species” for AGW, making them a target of those denying AGW evidence. Here, focusing on Arctic sea ice and polar bears, we show that blogs that deny or downplay AGW disregard the overwhelming scientific evidence of Arctic sea-ice loss and polar bear vulnerability. By denying the impacts of AGW on polar bears, bloggers aim to cast doubt on other established ecological consequences of AGW, aggravating the consensus gap. To counter misinformation and reduce this gap, scientists should directly engage the public in the media and blogosphere.

Bron hier.

Als ik het goed begrijp, staat hier dat men geen feitelijke informatie over de flink groeiende populatie ijsberen mag geven omdat daarmee het klimaatalarmisme wordt ondermijnd en de ijsbeer als icoon van de opwarming van de aarde moet worden afgeschreven. Tja, zo gaan die dingen.

Paul Luttikhuis (NRC) en Frank Straver (Trouw) waren er weer als de kippen bij om deze laster slaafs en onweersproken in Nederland te verspreiden. Zoals gebruikelijk werden klimaatsceptici weer ‘ontkenners’ genoemd en werd het niet nodig geacht om het goede journalistieke beginsel van wederhoor te toe te passen.

Paul Luttikhuis

Onder de titel, ‘Overleeft de ijsbeer de klimaatdiscussie?’, schreef Paul Luttikhuis:

Over de opwarming van de aarde bestaat veel ‘nepnieuws’. Een onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Bioscience laat zien hoe klimaatontkenners te werk gaan.

Op het gebied van klimaatverandering is ‘nepnieuws’ al jaren gemeengoed. Degenen die ontkennen dat de aarde opwarmt, dat dit mede door de mens wordt veroorzaakt, of dat het een ernstig probleem is, hebben een grote vindingrijkheid. Ze gebruiken allerlei organisaties die voor buitenstaanders moeilijk van serieuze wetenschappelijke instituten te onderscheiden zijn en websites die over het algemeen heel degelijk ogen. ….

Woensdag verscheen er een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Bioscience, waarin de werkwijze van ‘sceptische’ klimaatbloggers wordt beschreven (hier een blog van een van de auteurs). De onderzoekers, onder leiding van Jeff Harvey van het NIOO-KNAW, het Nederlands Instituut voor Ecologie, hebben gekeken naar de manier waarop op internet wordt geschreven over de ijsbeer, een icoon van de opwarming, in relatie tot het snel verdwijnende Arctische zeeijs.

De onderzoekers laten zien dat klimaatsceptische blogs zich vrijwel allemaal op één website baseren, die van Susan Crockford, zoöloog aan de universiteit van Victoria. Zij schrijft weliswaar veel over ijsberen, maar nauwelijks in peer-reviewed tijdschriften. [Noot HL: onjuist – nepnieuws – zie haar publicatielijst.]

Dit staat haaks op de visie van vrijwel alle wetenschappelijke studies over het lot van de ijsbeer, zeggen de onderzoekers. De meeste wetenschappers gaan er van uit dat de negatieve effecten van klimaatverandering voor de ijsbeer groot zullen zijn, aangezien hun leefomgeving letterlijk onder hen vandaan smelt ….

Frank Straver

En onder de titel, ‘Klimaatwetenschappers: Online onzin voedt wantrouwen’, schrijft Frank Straver in Trouw:

Op grofweg de helft van de online klimaatblogs circuleert foutieve, misleidende informatie over klimaatverandering. Via sociale media bereikt zulke desinformatie dagelijks een miljoenenpubliek. Dit kan ‘twijfel en wantrouwen’ rond de ernst van klimaatverandering voeden, waarschuwt een groep wetenschappers vandaag in een publicatie in het vakblad BioScience.

De onderzoekers analyseerden negentig klimaatblogs uit verschillende landen. Ongeveer de helft daarvan plaatsen structureel ongefundeerde, niet-wetenschappelijke informatie. “Vaak zijn misleidende gegevens gebaseerd op dezelfde paar bronnen”, zegt hoofdonderzoeker Jeff Harvey, bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). “Dubieuze blogs praten elkaar na, het is één grote echo.”

Het team van Harvey keek speciaal naar berichtgeving over het smelten van arctisch ijs en de aanwezigheid van ijsberen. Kortstondige positieve cijfers worden neergezet als het bewijs dat het ‘allemaal wel losloopt’, aldus de studie. Een onterecht frame, zegt Harvey, waarmee klimaatschade gebagatelliseerd wordt. Volgens co-auteur Bart Verheggen, klimaatonderzoeker aan de UvA, is het logisch dat ijsberen en poolijs soms even pieken, gedurende de teloorgang. “Biologische effecten zijn vaak niet-lineair.” Schommelingen breken de trend niet.

Voor klimaatexperts is het bij veel blogs, zoals het Nederlandse platform Climategate, volgens Harvey direct duidelijk dat ze bestaan om twijfel te zaaien. Ze zijn vaak niet zo professioneel opgezet als wetenschappelijk gefundeerde klimaatblogs. De onderzochte klimaatblogs zijn óf wetenschappelijk correct, aldus het NIOO-KNAW, of deugden inhoudelijk niet. “Maar voor de invloed op de publieke opinie maakt dat niet uit, die is groot.” Dat merkt de onderzoeker zelf ook. Desinformatie remt de discussie over oplossingen. Het risico bestaat dat het debat blijft hangen op de vraag ‘is klimaatverandering echt zo erg?’

Volgens Harvey is het noodzakelijk dat wetenschappers van zich laten horen. “Wij moeten juiste informatie verspreiden, maar ook desinformatie weerleggen.” Die oproep staat op gespannen voet met brede overtuiging in de wetenschap dat onderzoekers een neutrale, niet-activistische positie moeten innemen.

Aldus Frank Straver.

In de Angelsaksische wereld is er intussen verontwaardigd gereageerd op deze lasterlijke publicatie in BioScience.

Susan Crockford

Zo schreef Larry Kummer op de website van Anthony Watts, WUWT:

Internet Blogs, Polar Bears, and Climate-Change Denial by Proxy’, posted in Bioscience (an Oxford Academic journal).

This is an important new paper by a team of blue-chip authors. It reveals much about modern science, and shows one reason the campaign for policy action to fight climate change has produced so little despite so much invested over the past three decades. It defies standard analysis, so I will take you on a page by page tour. Each page makes a new low! You can draw your own conclusions.

First section of the paper.

The opening repeats scientists’ consensus about global warming, as described in the IPCC’s reports (which I support). But it quickly goes off the rails.

“However, much of the public … believes scientists continue to debate AGW causes or even process …”

People believe that because it is true. The Working Group 1 report in the IPCC’s AR5 (2014) describes the confidence of its conclusions and forecasts. A large fraction of these conclusions are rated “likely” or less, which the IPCC defines as …

To see the many fundamental issues debated by climate scientists, look at the “Climate Change Statement Review Workshop” Climate held by the American Physical Society (APS) in NYC on 8 January 2014. See this summary by Rupert Darwall and the full transcript.

“A blog is a website that contains regularly updated online personal ideas, comments, and/or hyperlinks provided by the writer (Nisbet and Kotcher 2013).”

With commendable precision, the authors define the term “blog” (although that citation does not appear in the references and Google does not show the quote). But the authors do not define the more important and vaguer terms “denier”, “science denier”, “climate change denier”, and “AGW-denier.” Worse, they use these different terms interchangeably. Peer review should have caught this.

“Indeed, credible estimates suggest that the entire Arctic may be ice-free during summer within several decades (Snape and Forster 2014, Stroeve and Notz 2015, Notz and Stroeve 2017), a process that, as has been suggested by both theoretical and empirical evidence, will drastically reduce polar-bear populations across their range …”

The authors fail to mention previous “credible estimates” that have proven to be false. To mention a few…

2002: “Arctic melting will open new sea passages“, in which Peter Wadhams of the Scott Polar Research Institute in Cambridge says “Within a decade we can expect regular summer trade there.” Not by 2012. Not by 2017.

2007: “Arctic summers ice-free ‘by 2013’.” “Professor Wieslaw Maslowski told an American Geophysical Union meeting that previous projections had underestimated the processes now driving ice loss. …So given that fact, you can argue that may be our projection of 2013 is already too conservative.” Nope.

2008: “NSIDC — Arctic melt passes the point of no return, “We hate to say we told you so, but we did.” But the polar ice minimum extents in 2008 and 2017 were almost identical.

“To characterize how blogs and related online sources frame the topic of AGW, we identified a total of 90 blogs covering climate-change topics that mentioned both polar bears and sea ice.”

This is climate science, so the paper neither identifies the 90 blogs nor the methodology used in this analysis. There is no Supplement with that additional information.

About Susan Crockford and her work.

The next section is the core of the paper, examining her writings about polar bears. The authors misrepresent her qualifications and her analysis. Any competent peer review would have forced revisions.

“Approximately 80% of the denier blogs cited here referred to one particular denier blog, Polar Bear Science, by Susan Crockford, as their primary source of discussion and debate on the status of polar bears. Notably, as of this writing, Crockford has neither conducted any original research nor published any articles in the peer-reviewed literature on polar bears. …scientists such as Crockford who are described as “experts” on denier blogs in fact typically have little in the way of relevant expertise, and their expertise is often self-manufactured to serve alternative agendas.”

This is a serious misrepresentation of relevant facts. The authors fail to mention her Ph.D. in zoology (her dissertation mentions polar bear evolution) and her peer-reviewed publications (details here). She is even cited in a paper published in Bioscience.

En zo gaat hij door.

Zijn conclusie:

This paper follows the forms of science without its substance. In this respect is resembles pseudoscience more than science.

This paper demonstrates the often discussed institutional failures in modern science. Papers whose claims are easily disproven. Sloppy peer review. Politicization. These are the elements creating the replication crisis, slowly spreading through the science (details here). …

Let’s hope that scientists begin institutional reforms as soon as possible. The rot seen in this paper, directed as it is at a major public policy issue, can have ugly repercussions.

Lees verder hier.

Natuurlijk heeft Susan Crockford ook steun gekregen van andere wetenschappers. Zo schreef Thomas W. Fuller2 op ‘Climate Scepticism’ onder de titel: ‘Climate Scientists Harassing Women (asexually of course) – Again – Matt Lauer, Meet Michael Mann’:

Consensus climate scientists have long been personal and damning in their criticism of those who don’t agree with them. They’ve threatened physical violence (Ben Santer: “Next time I see Pat Michaels at a scientific meeting, I’ll be tempted to beat the crap out of him. Very tempted.”). They of course use the epithet ‘denier’ specifically to associate opponents with those who deny the Holocaust occurred.

But when they talk about male scientists they are somewhat restrained. … But when Mann speaks of Judith Curry, another climate scientist who disagrees with some consensus positions, he says ‘she is a carnival barker in the circus of climate denial.’ This is somewhat odd, as Judith Curry has 224 scientific publications credited to her–Mann is calling her a denier of a science she is helping create. She is also dismissively referred to on blogs published by climate scientists as ‘Aunt Judy’ and much worse.

The same is true for scientists like Sally Baliunas, Jennifer Marohasy, even consensus female scientists like Tamsin Edwards (called a ‘careerist’ by Josh Halpern for not being critical enough of lukewarmers). While male scientists definitely get their share of criticism–even abuse–with females, the invective seems more personal.

Now it is the turn of Dr. Susan Crockford, who has been a zoologist for 35 years. Despite that, despite her PhD from the University of Victoria in Canada, despite over 30 scientific publications, she is now classed as a ‘denier.’ …

Lees verder hier.

Wie is Jeff Harvey?

Jeff Harvey

Jeff Harvey, hoofdauteur van het gewraakte artikel in BioScience, is hoogleraar in Wageningen. De foto hiernaast is ontleend aan zijn website. Hoewel hij als bioloog waarschijnlijk over beperkte kennis beschikt van de klimatologie en bij mijn weten geen enkele publicatie op dat terrein op zijn naam heeft staan, stelt hij zich op als de Torquemada van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’). Een ieder die kritiek daarop durft te hebben, wordt door hem geïntimideerd en genadeloos neergesabeld.

In ons boek, ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma‘, (Hans Labohm, Simon Rozendaal, Dick Thoenes, Multi-Science Publishing Co. Ltd.), heb ik over mijn ervaringen met hem geschreven onder de titel: Modernday Scientific Inquisition: A Case Study’.

Ik pik er een aantal fragmenten uit.

After having suggested to Hans Labohm’s employer that he should sack him, which failed for obvious reasons, the omnipresent Jeff Harvey changed tack and came up with more serious comments, which not only show his expertise in his scientific field – biology – but also his firm commitment to his convictions, which seemed to justify a his special passionate style of scientific discourse which was, until then, unfamiliar to us. It makes fascinating reading in various respects.

Dear Dr. Labohm,

I would like to respond to your article (jointly authored with D. Thoenes) which appeared in the ‘Volkskrant’ (Saturday 7/6) entitled, ‘Europa hecht ten onrechte aan Kyoto’ (Europe unjustifiably attaches importance to Kyoto), which paints, in my view as a senior scientist, a very misleading impression about the issue of global warming. I will tell you why. …

En dan volgt een uitleg over wat gewoonlijk voor de klimaatconsensus doorgaat.

Vervolgens:

For their part, the contrarians, of which I assume you are one, are not taking this con­sensus lying down, and are using science to question the seriousness, or even existence, of global processes that the scientific community knows are occurring. The reality is that this has very little to do with science, but more to do with a corporate agenda of looting and polluting for profit, such that science, of which there is little to support the hollow ar­guments of the contrarians, becomes an extension of corporate power through a multi­million dollar media campaign aimed at confusing the public and policy makers. More­over, thanks to the billions of dollars that are invested into right wing think tanks and public relations firms, corporations are attempting top create enough doubt in the minds of the public which will deflect from the need for real reform. This metaphoric war is not being waged through proper scientific discourse, because science does not support the arguments that you have put forward. Instead, it is being fought through a sophisticated media campaign in newspapers, radio, books and television, which have not been scrutinized for the accuracy of the science. In other words, the article you co authored con­tains virtually no credible science but considerable misinformation   it was not peer-reviewed and would never stand the chance of being published in a journal like Science or Nature. I was an associate editor at Nature 2 years ago and I can vouch for that.

En zo gaat hij nog bladzijden door.

Enkele fragmenten uit mijn reactie:

Apparently, you believe that there is no room for legitimate differences of view on the issue of global warming. You are suggesting that Thoenes and I have a hidden agenda much like the ‘corporate agenda of looting and polluting for profit’ and that we belong to those who become ‘an extension of corporate power through a multimillion dollar media campaign aimed at con­fusing the public and policy makers’. I can assure you that that is not the case. We are in­dependent from industry, both intellectually and financially. We are simply con­cerned about the single mindedness with which the proponents of the global warming thesis promote their case and the absence of any opposing views in the media. …

As regards ‘corporate myths and the methods of manipulation of environmental issues’ my feeling is that the Netherlands (or European) industry is not very successful compared with the steady advancement of environmental policies. By the way, I welcome the achieve­ments in this field, because I also like a clean environment. But at the same time I believe that en­viron­mental policies should be subject to careful cost-benefit analysis – not only to alleviate the burdens for our industries, but also for the population at large – and should take due account of the uncertainties and caveats of scientific research. They should also be subject to open debate and not be restricted to the experts.

Aldus enkele fragmenten uit mijn reactie aan Jeff Harvey

Ik sloot af met enkele indrukken van de persoon Jeff Harvey

Jeff Harvey is an almost perfect example of the environmental/scientific activist. He is smart and eloquent. He belongs to a new breed of almost autistic green totalitarians. He is our Big Brother who is closely watching us and is eager to lead us towards his Utopia. He does not tolerate dissent. He does not shy away from using intimidation. He does not want to be confused by the facts, because he has already made up his mind. Let there be no doubt, he is acting in good faith … his own!

Door |2017-12-05T11:16:16+00:006 december 2017|53 Reacties

53 Comments

 1. J van der Heijden 6 december 2017 om 08:33 - Antwoorden

  Blijft natuurlijk een feit dat stilussen crockford geen enkele serieuze publicatie heeft geschreven over ijsberen en ook geen onderzoek doet naar ijsberen. Ze meent het wel beter te ween dan de mensen die dat wel doen

  Dan is het natuurlijk vreemd dat “scpetische” blogs haar mening als doorslaggevend beschouwen

  Dat heeft biets met een persoonlijke aanval op Crickford te doen maar meer met het totaal gebrek aan kwaliteit binnen de “sceptische” blogesfeer

  En inderdaad het zou kunnen dat Crockford gelijk heeft, we wachten haar onderzoek met spanning af !

  Oh en als het gaat over het zwartmaken van mensen, waarom noem je Michael Mann dan berucht? Hij heeft keurig onderzoek gepubliceerd en zijn werk wordt keer op keer door vervolg onderzoek bevestigd

  Dus als je graag opmerkingen wil maken over mensen moet je eerst zelf eens kijken naar al jouw negatieve bijwoorden die je gebruikt on wetenschappers af te schilderen

  • Boels 6 december 2017 om 09:47 - Antwoorden

   @J van der Heijden:
   Jij bent hier berucht omdat 98% van jouw reacties onzinnig zijn omdat je niet begrijpt wat je ingefluisterd wordt.
   MM is berucht om het weigeren van inzicht in methoden en gebruikte gegevens.
   Daarom dus.

   • J van der Heijden 6 december 2017 om 09:53 - Antwoorden

    Methode is bekend, gegevens staan al 17 jaar op het internet

    Zoals gewoonlijk verteld Boels weer sprookjes

    • Arthur Rörsch 6 december 2017 om 14:29 - Antwoorden

     Dat moet een vergissing zijn. Deze mensen hebben 10 tot 15 jaar studie achter de rug op de klimatologie en daaraan gerelateerde onderwerpen. Ze hebben niet van alles even veel verstand, maar waarschijnlijk meer ervaring met over de grenzen van hun eigen, (vroegere) werkterreinen heen kijken dan de hedendaagse onderzoekers die onder de druk staan van politieke correctheid.
     De conclusie klinkt niet erg logisch dat ik HIERMEE het resultaat zou bevestigen van de STUDIE. Ik heb wat principiële bezwaren tegen het beer- proxytstuk in herinnering geroepen andere dan in de hoofdpost werden genoemd.

    • Arthur Rörsch 6 december 2017 om 15:01 - Antwoorden

     JvdH 6-12-2017 09.53
     Onderstaande reactie AR 14.29 is verkeerd geplaatst. Ze hoort bij een andere vergissing van JvdH. 13.15 over de kwaliteit van mensen die onlangs hun gedachten over principiële zaken in de klimatologie hebben laten gaan.
     Maar deze opmerking dat Boels sprookjes vertelt, is ook een vergissing.
     Ja, NU staan methode en files 17 jaar op het net, echter niet dankzij maar ondanks MM. Dankzij het zoeken van McKitrick naar files op het web die als geheim werden aangemerkt. Dar leidde tot het selectief gebruik van dat van Mann cs.
     Mann weigerde voorts zijn computerprogramma aanvankelijk bekend te maken omdat hij dit als intellectueel eigendom beschouwde.

     • J van der Heijden 6 december 2017 om 15:12

      Arthur

      Die documenten stonden voor het fiasco van M&M op het internet, alleen kunnen “sceptici” niet goed zoeken en weigeren ze het te vragen

      Ik weet dat feiten optioneel zijn voor je, net als het doen van onderzoek

  • John 6 december 2017 om 09:52 - Antwoorden

   Hier een link naar wat claims van Michael Mann en de realiteit die hem niet ondersteunt:
   https://wattsupwiththat.com/?s=michael+mann

  • Jeroen 6 december 2017 om 12:30 - Antwoorden

   J. van der Heijden, kijk even naar de link van Marcel Crok hieronder. Daarin vind je een mooi lijstje van publicaties van Susan Crockford. Daaruit blijkt glashelder dat je desinformatie verspreidt, dan wel buitengewoon sclecht geïnformeerd bent. In beide gevallen val je weer eens genadeloos door de mand (ad hominem in 3,2,1 ….)

   • J van der Heijden 6 december 2017 om 13:05 - Antwoorden

    Nou nou Jeroen,

    welke publicatie gaat er over de populatie van ijsberen?

    O ja geen een.

    Maar goed voor Jeroen is voldoende dat Marcel Crok iets vindt.

    • Jeroen 6 december 2017 om 13:31 - Antwoorden

     Noemde jij dan wel de populatie van ijsberen met betrekking tot de publicaties? Nee.
     Dus je doet het wéér… je draait en verdraait.

     • J van der Heijden 6 december 2017 om 13:44

      Ach ja Jeroen

      De publicatie gaat vooral over “sceptische” blogs die desinformatie verspreiden als het gaat over arctisch ijs en ijsbeer populatie grote en of deze in de toekomst zal toe of afnemen

      Daar gaat het over

      Als het gaat over ijsberen heeft ze wel nog wat geschreven over de genetica maar niets over populatie grote (waar het artikel van Verheggen over gaat) dat is dus de relevantie kennis.

      Sorry hoor, ik weet dat “sceptici” zich het liefst baseren op de mening van mensen die ergens geen verstand van hebben

  • Hugo 6 december 2017 om 14:18 - Antwoorden

   Van der Heijden
   Simpele info van de koude grond.
   Voedsel ijsberen
   De ijsbeer leeft van zeehonden. Vooral de ringelrob is geliefd, maar ook andere soorten, als baardrob, en in mindere mate zadelrob en klapmuts, worden gedood. Ook aas, walrussen, kleinere walvissen als beloega’s en narwallen, vis, sneeuwhaas, lemmingen, zeevogels, eieren, rendier en muskusos worden soms gegrepen. In de zomer trekken enkele ijsberen naar land, waar ze ook plantaardig voedsel als bessen en grassen eten, evenals menselijk afval.

   Op 15 november 1973 sloten de Verenigde Staten, Canada, de Sovjet-Unie, Noorwegen en Denemarken (Groenland) een verdrag tot bescherming van de ijsbeer. De jacht op het dier werd verboden met uitzondering van de traditionele jacht met traditionele middelen (art. 3). Ook de handel in ijsbeerbont werd aan banden gelegd.

   Er zouden er in 2006 nog ongeveer 20.000 – 25.000 leven op de hele wereld, waarvan 2.200 in Alaska.
   Bron wikipedia.

   (Zolang er niet veel gejaagd wordt blijft de populatie toenemen)
   En beste JvdH peer reviewed mijn kleinzoon loopt stage bij Wildlands en schrijft daar een scriptie over.

  • L. de Haan 18 december 2017 om 17:18 - Antwoorden

   Ik vind het erg mooi om te zien dat op deze ontkenners blog iedereen meteen vol op de man aanvalt. Ook het artikel zelf moet meteen foto’s gebruiken van auteurs om ze zwart te maken gok ik dan maar?Hij dit hij dat, totaal geen goed onderbouwde discussie over alle feiten uit het gepubliceerd artikel. Het enige wat ontkenners eigenlijk hier doen is het neerhalen van personen en daarmee gelijk al hun uitgevoerd onderzoek onderuithalen.

   Het feit dat alle blogs die sceptisch zijn over klimaatverandering in verband met ijsberen terugvallen op maar 1 enkele onderzoeker spreekt boekdelen. Als 1 uit 100 wetenschappers iets anders vind dan de rest, waarom zouden we allemaal die ene persoon geloven? Puur en alleen omdat die bevindingen ons persoonlijk beter uit zou komen. Niemand houdt van verandering en zeker niet als in dit geval de problemen ook nog eens door onszelf versterkt zouden zijn. Toch mogen we wat mij betreft iets kritischer kijken dan ons gevoel alleen, waarbij je beide kanten af gaat eerlijk afweegt.

   Ik ben het eens dat ze in dit artikel niet zo gericht Susan zouden mogen neerhalen, waar ze dus wel gelijk in hebben is dat er maar 1 uit zovelen deze bevindingen heeft gedaan. Ook weet ik dat genoeg mensen nu zullen zeggen dat alleen haar bevindingen zouden kloppen en alle andere niet maar dan gok ik dat je de andere literatuur bewust niet leest omdat die bevindingen je persoonlijk niet zouden bevallen.

   • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
    Hans Labohm (Hoofdredacteur) 18 december 2017 om 17:29 - Antwoorden

    L. de Haan,

    De foto is overgenomen van ‘Ad Valvas’. Die heeft de foto weer van de persoonlijke website van Jeff Harvey. Dit is de manier waarop hij zichzelf presenteert en – naar ik aanneem – wenst te presenteren. Dat moeten we respecteren.

    Het gaat hier om feiten/tellingen van ijsberen versus modelmatige toekomstprojecties van de ontwikkeling van de ijsberenpopulatie op basis van bepaalde veronderstellingen.

    Binnen de kring van ijsbeerdeskundigen heerst hierover verschil van mening. Susan Crockford is dus niet de enige die deze zaak aan de orde stelt.

    ‘It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.’
    Richard P. Feynman

 2. Boels 6 december 2017 om 09:20 - Antwoorden

  Inmiddels:
  Retraction request for Harvey et al. attack paper on Dr. Susan Crockford
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/05/retraction-request-for-harvey-et-al-attack-paper-on-dr-susan-crockford/

 3. Anton Bakker 6 december 2017 om 09:47 - Antwoorden

  Het interessante is dat er op alarmistische sites, zoals van Bart Verheggen, Paul Littukhuis van NRC of die van Michael Mann (realscience.com), nagenoeg geen reacties zijn. Op realistische sites zijn overal enorme aantal reacties. Natuurlijk maken de alarmisten zich zorgen, echter met zulke artikelen 14 tegen 1 maken zij zich nog belachelijker. Wie zal nu gelijk hebben? Natuurlijk zijn er meer ijsberen, omdat er niet meer op geschoten wordt.

  • Boels 6 december 2017 om 09:54 - Antwoorden

   IJsberen zijn beren die noodzakelijkerwijs jagen op prooien die zich verstoppen onder het ijs (wel in de buurt van goed onderhouden luchtwakken). Hinderlijk voor de jager en het succes is veel vaker mis dan raak.
   Verdwijnt het ijs dan verlegt het strijdtoneel zich naar open water langs de kusten.
   Goed voor de (dan zee-)beer en slecht voor de potentiële prooien.
   Dus binnenkort in het alarmistische theater: “de prooidieren dreigen uit te sterven”.

 4. Guus Derksen 6 december 2017 om 09:50 - Antwoorden

  Paul Luttikhuis schrijft vandaag hierover een pagina vol in De Limburger.

 5. Arthur Rörsch 6 december 2017 om 10:28 - Antwoorden

  We kunnen voor principiële bezwaren tegen het beren-proxy stuk volstaan met verwijzen naar een aantal andere recent geschreven commentaren. Wellicht nuttig om de essentie daarvan nog eens op te halen in verband met de eerste zin waarmee Harvey et al (2017) denken met de deur in huis te kunnen vallen. “ Increasing surface temperatures, Arctic sea-ice loss, and other evidence of anthropogenic global warming (AGW) are acknowledged by every major scientific organization in the world.”
  Hier enkele korte aanhalingen.
  1.
  https://www.climategate.nl/2017/10/oproep-aan-ongelovigen/
  Oproep aan de ongelovigen. A.Rörsch en F. Udo
  Op rationele gronden gaat een aantal wetenschappers publiek en politiek wijzen op het feit dat er geen direct bewijs geleverd is, dat de CO2 toename in de atmosfeer een bedreiging is van onze samenleving.
  Een dergelijk geluid is in tegenspraak met de doctrine die wordt verkondigd door de opeenvolgende “Summaries for Policymakers” van de rapporten van het “International Panel Climate Change” (IPCC) van de VN. Conform zijn opdracht besteedt het IPCC alleen aandacht aan de klimaatverandering ten gevolge van het menselijk handelen.
  Wij willen nuchter blijven. Zijn de argumenten die in de IPCC rapportage van Werkgroep 1 “the Scientific base” naar voren worden gebracht wel zo steekhoudend als de politieke interpretatie “Summary for Policymakers” voorgeeft dat zij zijn? In de originele rapporten vindt men duizenden verwijzingen naar serieuze wetenschappelijke artikelen over klimaatverandering. De wetenschapper die zich daarin gaat verdiepen zal het moeten opvallen dat het bewijs ontbreekt dat menselijk handelen wezenlijk de oppervlaktetemperatuur van de aarde beïnvloedt.
  2.
  https://opiniez.com/2017/12/03/wat-natuurwetenschap-is-en-waarom-klimatologie-dat-niet-is/
  C. de Lange
  Wat een normale tak van natuurwetenschap zou moeten zijn, is onder politieke druk verworden tot een klimaatreligie. Aanhangers van de klimaatwetenschap en organisaties die een groot belang hebben bij politieke beslissingen genomen op dubieuze gronden hebben zich verenigd in een kongsi die optreedt met een agressiviteit die in de serieuze natuurwetenschap ongekend is. Alles wordt uit de kast gehaald om wetenschappers die twijfels durven uiten over wat de klimatologie ons vaak voorschotelt verdacht te maken en zelfs voor de rechter te slepen. Ook scheldpartijen schijnen tot de ‘bon ton’ van die vorm van wetenschap te behoren. Waar politiek en wetenschap niet langer gescheiden worden, is de wetenschap het voornaamste slachtoffer.
  3.
  https://www.climategate.nl/2017/11/pseudo-natuurkunde-nnv-bestuur/
  C le Pair & K. de Lange et al.
  Onlangs verscheen op de website van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) een notitie onder de titel “NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik”. Op de handelwijze van het NNV-bestuur hebben enkelen van ons, (Kees de Lange & Kees le Pair) leden van de NNV, separaat gereageerd. In deze bijdrage gaan we samen met collega’s in andere disciplines wetenschappelijk-inhoudelijk in op deze notitie.
  Allereerst stellen we vast dat de titel van de NNV-notitie niet door de inhoud gedekt wordt. Het is een filippica tegen fossiele brandstoffen wegens hun CO2-uitstoot. Op geen enkel wijze wordt getracht te analyseren hoe een ontwikkelde complexe wereld dan wel op een betrouwbare, betaalbare en veilige wijze grootschalige energieproductie ter hand zou moeten nemen. Het zou toch voor de hand hebben gelegen uitgebreid in te gaan op de onmogelijkheid om wind en zon te exploiteren zonder fossiele back up, of over de beloften die kernsplitsing op basis van uraan, thorium, of kernfusie als welhaast oneindige energiebron te bieden hebben. Een gemiste kans, met name voor een gezelschap van lieden die pretenderen namens de natuurkundigen te spreken. Vooral omdat de genoemde opties nog veel onderzoek en ontwikkeling vergen.

  • J van der Heijden 6 december 2017 om 13:15 - Antwoorden

   Arthur allemaal blogjes van mensen die er ook niet voor gestudeerd hebben

   Je bevestigd dus het resultaat van de studie

   • Arthur Rörsch 6 december 2017 om 14:36 - Antwoorden

    Lees aub hier de reactie die ik per vergissing heb geplaatst bij JvdH 6-12-2017 09.53 over MM

   • Werff 6 december 2017 om 17:22 - Antwoorden

    @JvdH, waar heb jij eigenlijk voor gestudeerd? Ik heb tot nu toe vrijwel nooit een zinnig artikel van jou gelezen. Alleen maar zielige, kinderachtige reacties. Begin eens met goed leren spellen en schrijven.

    • J van der Heijden 6 december 2017 om 18:07 - Antwoorden

     Werff

     Ik wist niet dat de reaguurdertjes hier geïnteresseerd waren in de inhoudelijke discussie ….,,.

     Ze onderbouwen zelf namelijk nooit gun mening met verwijzing naarvde relevante wetenschappelijke literatuur

     • Peter 6 december 2017 om 20:41

      J van der Heijden.

      Voor een inhoudelijke discussie zijn er volwaardige gesprekspartners nodig,geen figuren die niets meer laten horen als zien dat ze ongelijk hebben.

 6. Bart Vreeken 6 december 2017 om 10:46 - Antwoorden

  Het stuk in BioScience lijkt me over de top. Laten we eens kijken wat er aan gegevens buiten Canada bestaat. Op Svalbard (Spitsbergen) worden de aantallen bijgehouden en daar gaat het op dit moment (laatste telling 2015) goed:

  http://www.npolar.no/en/news/2015/12-23-counting-of-polar-bears-in-svalbard.html

  Er spelen twee dingen. Doordat de jacht 40 jaar geleden gestopt is heeft de popluatie zich kunnen herstellen. Daarnaast is er de verminderende hoeveelheid zeeijs. Het effect daarvan is volgens het artikel nog niet duidelijk maar men houdt er rekening mee dat het in de toekomst een negatieve invloed gaat hebben. Niet zo veel anders dus als de situatie in Canada.

 7. Twan Hendriks 6 december 2017 om 10:50 - Antwoorden

  Hoe is het overigens met de rechtszaak ban Mann versus Ball afgelopen?

  https://www.climategate.nl/?p=69438

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 6 december 2017 om 12:10 - Antwoorden

   Twan Hendriks,

   Weet ik niet. Ik heb het inmiddels aan Tim Ball gevraagd.

   • paai 8 december 2017 om 12:13 - Antwoorden

    Ik ben nog eens gaan zoeken. Ik zie bericht envan 22-12-2016 en 24-01-2017 dat de rechtszaak tegen Simberg, Steyn en de NR, die Mann met een pedofiel hadden vergeleken, kan doorgaan.

    Ik vraag me eveneens af of iemand met een pedofiel vergelijken onder de definitie van ‘moddergooien’ valt.

    Paai

    • paai 8 december 2017 om 12:32 - Antwoorden

     En nu de rechtszaak tegen Ball: ik zie in juli en augustus 2017 een groot aantal blogs en berichten van de sceptische media dat Mann nu ieder ogenblik veroordeeld kan worden wegens contempt of court omdat hij zijn data niet zou willen overhandigen. Mann ontkent dat . Het laatste bericht dat ik kon vinden was van september 2017 en er is zover ik weet nog steeds geen veroordeling uitgesproken.

     Paai

 8. Honest Broker 6 december 2017 om 11:36 - Antwoorden

  De auteurslijst is heel opmerkelijk: veel Nederlandse auteurs dan wel werkzaam bij Nederlandse onderzoeksinstituten.

  Een aantal heeft zich tot dit moment nooit actief gemengd in het klimaatdebat en zijn biologen of ecologen, geen sociologen. En dit is toch echt een sociologisch onderzoek, ook al is het gepubliceerd in een biologisch tijdschrift.

  Meer bekende namen zijn:

  Verheggen – op climategate.nl welbekend
  Kampen – die geen affiliatie heeft maar zich wel onder de reaguurders van het blog van Verheggen bevindt
  Crowther – ook alarmist, werkzaam KNAW-NIOO
  Nuijten – duurzame top 100

  De rest uit het buitenland zijn vriendjes van Verheggen uit de ‘clan’ rondom Mann, Cook, Lewandowsky & Co

  – Lewandowsky
  – Stirling
  – Balgopal
  – Armstrup
  – Mann

  De enige die ik niet kan plaatsen is Post.

  Aangezien er veel NL of NL-geaffilieerden als auteur vermeld staan lijkt met het volgende een reeel scenario:

  – Verheggen is actief blogger en alarmist met een obsessie voor critici en skeptici (vraag Marcel Crok maar)
  – … probeert via ‘wetenschappelijke’ publicaties al tijdenlang allerlei critici in diskrediet te brengen (Lewandowsky/Mann style)
  – … ergert zich daarom (ook) aan GWPF en Crockford
  – … en dit is het volgende project

  Vanwege zijn toegang tot de Mann/Lewandowsky clan (ML-Clan) was het makkelijk om bv Armstrup als co-auteur te benaderen. Die wilde ongetwijfeld maar wat graag. Ook is er binnen de ML-Clan naar nog wat andere bereidwillige co-auteurs gezocht (Stirling, Balgopal, Post).

  Binnen NL en in de omgeving Amsterdam (Verheggen = University College Amsterdam) zijn auteurs gerecruteert om meer gewicht aan het artikel te geven, en om te voorkomen dat de skeptische goegemeente denk: ah, de ML-Clan (vandaar Harvey als eerste auteur). Tot het tegendeel bewezen is vermoed ik dat het vooral goedgelovige en wat naieve mensen uit de Amsterdamse Universiteits-Bubbel zijn. Uit de wetenschap, van alarmistische inslag, en die zich ook al lang zich ergeren aan critici en skeptici. Ik vermoed ook dat ze daarbij niet goed nagedacht hebben of dit artikel wetenschappelijk integer is en wat eventuele wetenschappelijke consequenties zouden kunnen zijn vanwege het controversiele gehalte ervan. Daar kun je een heel epistel over schrijven, zoals waarom er 14 auteurs op dit artikel moeten staan, en of ze uberhaupt ooit serieus kritisch naar de methodiek gekeken hebben (zie onder).

  In ieder geval heeft Verheggen zijn zin: zijn blog wordt weer bevolkt door allerlei actieve critici en alarmisten. Richard Tol veegt methodologisch weer eens de vloer aan met het artikel. Wat een terugkerend patroon lijkt te zijn binnen de ML-Clan artikelen die betrekking hebben op wat je de “sociologie van het klimaatdebat” zou kunnen noemen.

  Ben benieuwd of dit een beetje zal blijken te kloppen. We zullen zien.

  HB

  • Hans Erren 6 december 2017 om 18:32 - Antwoorden

   Post deed dit tot 2016:
   Assistant/Associate/Full Professor Pennsylvania State University (2000-2016)
   Director of The Polar Center at Penn State (2012-2016).

   Dus werkte bij Michael Mann

   Jeff Harvey kennen we vooral van zijn aanval op Björn Lomborg in 2002, dezelfde taktiek gebruikt hij nu bij Crockford.

   8 auteurs werken in Nederland daarmee is dus Nederlands onderzoeksgeld misbruikt voor het produceren van een smaadschrift met een dun “wetenschapoelijk” vernisje.

 9. Werff 6 december 2017 om 15:14 - Antwoorden

  Alleen al het feit dat de populatie ijsberen na het beëindigen van de jacht fors is toegenomen bewijst al dat die verschrikkelijke opwarming kennelijk geen of vrijwel geen negatieve invloed heeft op de populatie.

 10. Rien Boluijt 6 december 2017 om 15:16 - Antwoorden

  Niet on topic, maar heeft iemand met verstand van zaken dit al een onderzocht/ bekeken? Als ik een en ander lees bekruipt mij het gevoel dan niet langer in Nederland te willen leven. Arme kinderen en kleinkinderen.

  https://www.energieakkoordser.nl/~/media/files/energieakkoord/nieuwsberichten/2017/presentatie-dirk-sijmons-voor-borgingcommissie.ashx

  Rien

  • Boels 6 december 2017 om 15:59 - Antwoorden

   Met open grenzen is de 25% reductie al niet haalbaar.
   Men waagt zich ook niet aan een kostenplaatje tussen al die kleuterplaatjes.

   Blijven hopen dat de hysterie overwaait en er weer gerekend wordt voor er besluiten worden genomen.
   En anders vertrekken.
   Voor gepensioneerden een prima strafmaatregel want tenminste €70 miljard jaarlijks aan AOW- en pensioenuitkeringen wordt dan niet meer in NL uitgegeven (2014: 34 miljard euro aan AOW-uitkeringen en tenminste hetzelfde bedrag aan aanvullend pensioen).

 11. David 6 december 2017 om 16:19 - Antwoorden

  Dit is een tijd van omkeringen:
  – de milieu organisaties zijn de grote natuurvernielers
  – slecht nieuws is goed (de ijsbeer sterft uit, de planeet trekt het niet langer en gaat kokend ten onder)
  – goed nieuws is slecht (met de ijsbeer gaat het prima, graadje warmer is lekker voor iedereen, de planeet vergroent zichtbaar)
  – de verlichting is de rug toegekeerd (meningen winnen het van feiten)
  – kwakzalvers verkrijgen wetenschappelijke status (doctoraat “transitiekunde” of “duurzaamheid”)
  – nieuwe democratie = de kunst het electoraat de stuipen op het lijf te jagen met virtuele werkelijkheid
  – de nieuwe kleren van de Keizer worden geprezen (energietransitie)

  • Hetzler 6 december 2017 om 18:18 - Antwoorden

   @David Mee eens. Wat ik zo opmerkelijk vind ter aanvulling, is dat de obsessie van diverse alarmisten wel erg begint door te schieten. Dit heeft nu wel het stadium van moddergooien bereikt. Het blijk uit de analyse van Honest Broker hierboven bovendien om een beperkte groep te gaan, waaronder Mann en zijn kliekje, en Verheggen. De eerste heeft zijn verlies nooit kunnen accepteren en lijkt de tweede in dezelfde frustratie mee te sleuren.
   Alles bij elkaar vind ik het maar een weinig verheffende vertoning. Verontrustend is de houding binnen de MSM die dit allemaal maar kritiekloos na papegaait.
   Achter dit alles schuilt naar mijn mening een toenemende onzekerheid onder alarmisten die ze verhullen door steeds grovere aanvallen.

   • paai 8 december 2017 om 11:42 - Antwoorden

    Jeroen, kunnen we in godshemelsnaam niet eens ophouden elkaar van moddergooien te beschuldigen? Het is volslagen zinloos en het staat alleen maar in de weg van normale discussie.

    En als je dan toch met alle geweld iets wilt zeggen over de toon van diverse uitlatingen, kom dan in naam van dezelfde godshemel met een fatsoendelijke, controleerbare definitie van moddergooien.

    Paai

 12. Scheffer 6 december 2017 om 16:49 - Antwoorden

  We moeten wederom constateren dat het kankergezwel van het gesubsidieerde klimaatalarmisme vanuit GreenPeace-basisland Nederland zich nog nog steeds verspreidt, ook over de wereld.

  In UK gaat onderwijs op scholen in NEP-nieuws worden gedoceerd: “Hoe te ontdekken hoe de alarmistische klimaatwetenschap werkt?” is daar vast geen onderdeel van, zo is te verwachten.

  Wees waakzaam!

  De term “NEP-nieuws” dreigt ideologisch te worden gekaapt door de linkse en groene politieke en gesubsidieerde media, die elke terechte kritiek over (1) onzinnig ineffectief klimaat-energie-beleid en (2) de alarmistisch gefabriceerde IPCC-computer-klimaat-grafieken NEP-nieuws noemt.

  • J van der Heijden 6 december 2017 om 16:58 - Antwoorden

   Dat komt Scheffer omdat de meeste klimaat “scepsis” nep nieuws is

   Dus durf eens buiten je ideologische hokje te komen en met open mind naar de wetenschap te kijken

   • STENDEC 7 december 2017 om 11:58 - Antwoorden

    Kan iemand van de redactie deze drammer eens een poosje in de bakboordsbezemkast opsluiten?

  • David 6 december 2017 om 17:23 - Antwoorden

   -nep- nieuws en democratie zijn onlosmakelijk verbonden. Sociale media versterken deze band nog eens.
   De “waarheid” van de meerderheid is bovendien onwetenschappelijk.

   • David 6 december 2017 om 17:27 - Antwoorden

    De gemiddelde levensduur van een staat is 200 jaar, waarin de volgende stadia worden doorlopen:
    -onderdrukking->-zelfvertrouwen->-moed->-vrijheid->-welvaart->
    -zelfgenoegzaamheid->-apathie->-afhankelijkheid->-onderdrukking
    (Alexander Fraser Tytler, Schots rechtsgeleerde en schrijver, 1747 – 1813)

 13. Scheffer 6 december 2017 om 18:58 - Antwoorden

  Michael Mann over ijsberen? Hij is er bijgehaald zoals Honest Broker terecht analyseert. Is die Mann niet genoeg bekritiseerd over zijn wetenschappelijke benadering van een dubieus politiek verondersteld wereldprobleem op basis van door hem gemanipuleerde historische klimaatdata in zijn volstrekt achterhaalde klimaat-hockeystickcrve?
  Blijkbaar niet!

  Sommige politiek gemotiveerde alarmistische klimaat-“wetenschappers” blijven na hun wetenschappelijke afstraffing hun kop stoten in eigenwijsheid, trotsheid, koppigheid, ontkenning van recente echte kritische metingen en eindigen in verzet en pathetische verstarring. Het is voer voor psychologen!

  Met een toegevoegde handtekening van Michael Mann is dergelijk Nederlandsgedreven “wetenschappelijke” aanval op de integriteit van diverse betrouwbare studies over de inmidels 400% gegroeide wereldpopulatie van ijsberen inderdaad nog meer ongeloofwaardig geworden.

 14. Guus Derksen 7 december 2017 om 08:32 - Antwoorden

  Met wiskundige precisie, (PCA), aangetoond dat sceptici twijfelloos de waarheid weten te vinden.

 15. Kees Kolebrander 7 december 2017 om 14:40 - Antwoorden

  Alweer grappig, dat de heer v.d. Heijden bevestigt wat ik eerder al in een stukje beweerde.Het wordt zelfs steeds grappiger.
  Een soort variant op “Wie Neerlands bloed, door de aderen stroomt …”, maar dan anders. “Wie het activistenbloed door de aderen stroomt ….” Het wordt nog koddiger denk ik.

 16. paai 8 december 2017 om 09:10 - Antwoorden

  Beste mensen,
  ik heb de moeite genomen de lijst met wetenschappelijke publicaties van Crock nauwkeurig door te nemen en ik heb heel weinig over ijsberen gevonden, behalve twee ‘comments’ op artikelen van andere mensen.

  Ongeacht haar andere verdiensten moet ik tot de conclusie komen dat ze op grond van haar publicaties geen expert genoemd mag worden op het gebied van ijsberen.

  Het is niet bij voorbaat uitgesloten dat wetenschappers iets zinnigs te melden hebben op gebieden die in de buurt van hun specialisatie liggen. Als we onze kinderen met hun echtgenoten op bezoek hebben zitten er vier PhDs aan de ontbijttafel, waarvan drie in DNA onderzoek en die hebben een heleboel te melden over aanpalende specialisaties. Maar ze zijn er heel duidelijk over dat ze speculeren en dat ze niets “weten” tot het in Science heeft gestaan, om het wat gechargeerd te brengen.

  Tenslotte vind ik dat de eigen inbreng van de blogger wel erg karig is. Ik zou hopen meer inhoud en dicussie te vinden dan ellenlange engelstalige citaten uit de eigen parochie.

  Paai

 17. Aad Vermeulen 8 januari 2018 om 01:18 - Antwoorden

  Ik heb wat gelezen van Susan Crockford over het onderzoek naar de ijsbeerpopulaties. Ik heb me niet verdiept in al haar publicaties, maar ik zie er vele in haar wetenschappelijke carriere als zoologe. Het maakt niet zo erg veel uit of je als zooloog gespecialiseerd bent in een bepaalde diersoort als het gaat om populatieonderzoek. De methode is gelijksoortig, voor een aantal gegevens heb je wat specifieke kennis nodig, die een getraind iemand snel op kan doen. Bij populatieonderzoek doe je eerst tellingen of reeele schattingen (bij sprinkhaanplagen hoef je ze niet stuk voor stuk te tellen). Vervolgens kijk je naar voedselaanbod, de gezondheidstoestand van de individuen, voortplantingsmogelijkheden en bedreigingen (ziektes, predatoren)
  Op basis van deze onderzoekstermen heeft Susan Crowford een onderzoek gepubliceerd, dat er gewoon robuust uit ziet. Opvallend is dat er weinig diskussie is over de uitkomsten van haar onderzoek. Andere ijsbeeronderzoekers zoals Taylor komen tot soortgelijke uitkomsten. Conclusie van haar onderzoek is dat het op dit moment goed gaat met de populatie van ijsberen en dat er geen relatie is tussen het terugtredend noordpoolijs en de huidige stand van de ijsbeerpopulatie. Die conclusie kan overigens niet getrokken worden voor alle subpopulaties omdat niet van alle subpopulaties voldoende gegevens zijn.
  Is daarmee de ijsbeer gered?
  Natuurlijk niet, dat kun je met dit soort populatieonderzoek niet aantonen en ik heb ook nergens kunnen vinden dat Susan Crockford dat beweert. Bij verdere afkalving van het noordpoolijs moet je kijken of populaties de mogelijkheid hebben ergens aan wal te komen om op ander voedsel over te stappen. In Alaska is dat het geval, voor Spitsbergen zal dat een moeilijke toer worden voor de ijsbeer, hoewel bekend is dat ie makkelijk een ijskoude zee van 1000 km kan zwemmen. Het blijft koffiedik kijken hoe het verder zal lopen met de ijsbeer.
  Mocht de ijsbeer uitsterven, troost je dan met deze gedachte. Hij is niet aaibaar, is niet charismatisch, is niet kindvriendelijk en op de keper beschouwd is het een gedoemde soort in de evolutieketen. Weggeconcurreerd door zijn neefje, de Gryzzlybeer, heeft ie met zijn witte jas aan zich nog kostelijk vermaakt sinds zeker 600000 jaar met het neersabelen van jonge zeehondjes in het hoge noorden.

 18. Aad Vermeulen 8 januari 2018 om 12:15 - Antwoorden

  Ik had in eerste instantie een reaktie geplaatst in de blog klimaatverandering van o.a. Bart Verheggen, Jos Hagelaars, Hans Custers. Maar ik moet dat herzien omdat ik dacht dat het paper van de 14 wetenschappers ging over het ijsbeeronderzoek. Dat is niet zo. De paper maakt een omweg door de diverse blogs te analyseren die er bestaan over klimaatgerelateerde onderwerpen. Ze komen dan tot de verrassende conclusie dat blogs die uitgaan van de AGW-theorie voornamelijk op wetenschappelijke studie zijn gebaseerd, terwijl blogs die dat niet aannemen niet op wetenschap zijn gefundeerd. “Verrassend” gebruik ik hier enigszins sarcastisch.
  Mijn theorie is waar omdat die op wetenschappelijk onderzoek berust. Alle weerleggingen van mijn theorie zijn niet op wetenschap gebaseerd, dus moet mijn theorie wel waar zijn.
  Dat is zo’n beetje de cirkelredenering die ik kan ontdekken. Maar zo werkt wetenschap niet en zo komen we ook niet verder in zinvolle theorievorming.

Geef een reactie

Solve : *
20 × 8 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK