€ 580 miljard

Hoe vaak horen of lezen we niet dat een of andere aangekondigde draconische en kostbare beleidsmaatregel noodzakelijk is omdat we anders de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs niet halen? Zo moeten we minder fossiele energie gaan gebruiken om de CO2–uitstoot terug te dringen. Ook moet het door de industrie geproduceerde CO2 worden afgevangen en tegen astronomische kosten in lege gasvelden buitengaats worden geïnjecteerd. Verder moeten we van het gas af en aan de warmtepomp. We moeten minder auto rijden, minder vliegen en meer met de trein. Ons land wordt volgeplempt met windmolens en zonnepanelen. De veestapel moet worden ingekrompen. En we moeten minder vlees eten.

En dat alles kost handen vol geld. Maar Heer Olie B. Bommel zei het al tegen Tom Poes: ‘Geld speelt geen rol, jonge vriend.’

Hoe komt het toch dat Nederlanders, die toch bekend staan als een zuinig volkje, in de komende jaren honderden miljarden willen gaan uitgeven aan dit pakket klimaatmaatregelen? En heeft dat allemaal wel zin?

Laten we eerst eens kijken wat er nu op de klimaatconferentie van Parijs precies is afgesproken.

De doelstellingen zijn duidelijk. We zouden volgens ‘Parijs’ moeten komen tot een vermindering van de door de mens veroorzaakte CO2–uitstoot, opdat de opwarming beperkt blijft tot 2 graden Celsius, liefst anderhalve graad, ten opzichte van het pre–industriële niveau.

De rijkere landen beloofden bovendien vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar ofwel 91 miljard euro in het klimaatfonds van de Verenigde Naties te zullen storten om de armere landen te helpen bij hun klimaatbeleid.

Maar zal het lukken om de temperatuurstijging onder het afgesproken niveau te houden? Dat is niet uitgesloten. Want de over de afgelopen decennia gemeten temperatuurstijging is aanmerkelijk minder dan die welke door de alarmistische klimaatmodellen werd geprojecteerd.

Maar àls het al zal lukken, zal dat niet door de afgesproken beleidsmaatregelen komen.

De klimaatconferentie van Parijs eindigde in euforie. De indruk werd gewekt dat de planeet was gered! Maar die indruk was geheel misplaatst. Zorgvuldige lezing van de tekst toont het volgende aan:

 • ‘Parijs’ is niet meer dan een verzameling nationale intentieverklaringen van landen om hun CO2-uitstoot te verminderen.
 • Die intentieverklaringen worden INDC’s genoemd: Intended Nationally Determined Contributions (CO2-reductie).
 • De overeenkomst is niet bindend en er staan geen sancties op niet–nakoming.

Als alle landen zouden doen wat ze hebben beloofd, zal de temperatuur in 2100 0,04 graden Celsius minder zijn gestegen dan wanneer ze niets zouden hebben gedaan. Dat is zó weinig dat dat niet op een thermometer valt af te lezen.

De ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’ (UNFCCC), heeft de CO2-reductie en temperatuur weergegeven in bijgaande grafiek.

De rode pijl boven laat de broeikasgasemissies zien als we doorgaan op de ingeslagen weg. De band met gele verticale lijntjes laat zien wat het effect van de nationale plannen is. Daaruit blijkt dat de uitstoot nog steeds toeneemt. De onderste pijlen laten zien wat volgens de voorstanders van een stringent klimaatbeleid nodig zou zijn. Het verschil is groot, om niet te zeggen gigantisch.

Je zou mogen verwachten dat na de overeenkomst van Parijs de wereldwijde uitstoot van CO2 nu wel omlaag zou gaan. Maar dat is niet het geval, zoals uit deze grafiek blijkt.

De uitstoot stijgt nog steeds. Kortom, het bevestigt maar weer eens dat men afspraken op internationale conferenties niet moet verwarren met de realiteit. Het zal duidelijk zijn dat welke maatregelen Nederland ook zal nemen, deze geen merkbare invloed zullen hebben op de mondiale uitstoot. Maar ja, of dat ook tot gekke Henkie doordringt?

En wat zou nu de Nederlandse bijdrage aan de vermindering van de temperatuurstijging zijn? De voormalig staatssecretaris voor milieu, Sharon Dijksma, heeft daarover in een brief aan de kamer in verband met de Urgenda-zaak geschreven:

De extra reductie [van 9%], zoals bevolen door de rechtbank, zal 0,000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg hebben.

Rekenen we dit om naar de totale Nederlandse klimaatinspanning volgens het energieakkoord dan komen we op een getal van ongeveer 0,0005 graden vermeden opwarming.

Het is een getal met drie nullen achter de komma. Kortom, de Nederlandse bijdrage is zó klein dat deze niet aantoonbaar is – ook niet aan het einde van de eeuw.

Maar inmiddels zijn er weer nieuwe, verdergaande afspraken gemaakt in het regeerakkoord.

Hoeveel gaan die dan kosten? Nederland wil zijn emissie in 2030 met 49% verminderd hebben. De kosten van de huidige nieuwe plannen (huishoudens van het gas af en vervanging door warmtepompen) zullen afgerond €580 miljard bedragen en leveren ca. 15% van die doelstellingen op. Tot 2030 is dus ruim 3 maal meer nodig.

 • Wind Energieakkoord 2013                                                                   € 72 miljard

 • Extra stroom door warmtepomp                                                          € 44 miljard

 • Kosten warmtepomp € 10.000/huishouden x 7,7 miljoen hh =       € 77 miljard

 • Afkoppelen van gas € 50.000/huishouden x 7,7 miljoen hh =        € 385 miljard

 • Totaal                                                                                                       € 580 miljard

Dit is een astronomisch bedrag waarbij men zich geen voorstelling kan maken. Maar het komt aardig in de buurt van het jaarlijkse BNP van Nederland. En dan gaat het nog maar om 15% CO2–reductie in plaats van de 49% die de huidige coalitie wenst.

Hoe komt het toch dat deze getallen in de maatschappelijke discussie nooit naar voren zijn gekomen? Ook de media hebben het laten afweten. Want dit zou toch voorpaginanieuws hebben moeten zijn.

De conclusie kan niet anders luiden dan dat we hier hebben te maken met uiterst kostbaar getuigenisbeleid, dat geen aantoonbaar klimaateffect zal hebben.

Waarom doen we dit toch?

Rebus sic stantibus.

Door |2018-04-12T20:08:50+00:0013 april 2018|72 Reacties

72 Comments

 1. J. van der Heijden 13 april 2018 om 08:13 - Antwoorden

  Ik begrijp ook niet waarom je die rare sommetjes maakt zinder verdere onderbouwing, ook begrijp ik niet waarom je grafiekjes plaats die allang als frauduleus zijn weerlegd. Ook begrijp ik niet dat je verwacht dat de CO2 uitstoot al gedaald zou zijn, terwijl je eigen cijfers laten zien dat je dat nog helemaal niet kunt verwachten.

  Ook begrijp ik niet dat je de kosten van het energie akkoord zo hoog in schat terwijl er reden is om aan te nemen dat met de huidige dalende investeringskosten het een stuk minder wordt.

  • Boels 13 april 2018 om 08:47 - Antwoorden

   “als frauduleus zijn weerlegd”
   of
   frauduleus zijn weerlegd?

   Zolang er in de klimatologie met verschillende soorten gemiddelden wordt gewerkt is alles mogelijk.
   “4.8.5 Average daily temperature
   There are many methods for calculating an average daily temperature. These include methods that average a daily maximum and daily minimum, 24 hourly observations, synoptic hour observations, and observations at certain specified hours during a day. The best statistical approximation of an average is based on the integration of continuous observations over a period of time; the higher the frequency of observations, the more accurate the average. Practical considerations generally preclude the calculation of a daily average from a large number of observations evenly distributed over a 24-hour period because many observing sites do not measure an element
   continuously. For comparative purposes, a standard processing methodology is desirable for all stations worldwide, with the number of stations maximized.
   All ordinary climatological stations observe a daily maximum and minimum temperature (see section 2.2.1). Hence, the recommended methodology for calculating average daily temperature is to take the mean of the daily maximum and minimum temperatures. Even though this method is not the best statistical approximation, its consistent use satisfies the comparative purpose of normals. An NMHS should also calculate daily averages using other methods if these calculations improve the understanding of the climate of the country.”
   wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/documents/Normals-Guide-to-Climate-190116_en.pdf

 2. Hugo 13 april 2018 om 08:26 - Antwoorden

  J.van der Heijden

  Kun je wat concreter worden?

  • J. van der Heijden 13 april 2018 om 09:21 - Antwoorden

   Ja Hugo, natuurlijk kan ik concreter worden en heb ik voor alles wat ik heb een logische onderbouwing, jammer genoeg heb ik niet het idee dat jij dat uberhaupt zal LEZEN dus verder onderbouwen heeft absoluut geen zin. Jij hebt jouw geloof en de feiten zijn voor jou totaal onbelangrijk. Dat maakt de discussie met jou dan ook onmogelijk. Mijn respect voor jouw mening is net zo hoog als die voor de mening van Jeroen Hetzler.

   Jammer

   Heb je al de moeite genomen om te onderbouwen waarom de mening van Zwally zoveel beter is dan de anderen of heb je daar na 3 jaar nog geen tijd voor gevonden

   • Leo Bokkum 13 april 2018 om 09:29 - Antwoorden

    Er lezen hier nog meer mensen dan alleen Hugo, dus laat die logische onderbouwing maar komen Jan.

    • Henk 13 april 2018 om 09:56 - Antwoorden

     Er lezen hier inderdaad meet mensen. EN ik ben het eens met JvdH: Hans geeft geen enkele onderbouwing voor zijn berekeningen. Ze zijn heel simplistisch en alarmistisch – het zijn de AGW-negationisten die hier alarmistisch doen en niet de AGW-realisten.

     Het is bovendien al duidelijk dat Hans nogal creatief is in zijn berekeningen (om niet te zeggen dat hij rekenfouten blijkt te hebben gemaakt). Loskoppelen van gas impliceert dat je kosten hebt voor een andere bron van verwarming. Dat zit dus in de “50,000 €”. Dus je kunt dan niet opnieuw nog eens “10,000 €” voor de warmtepomp meerekenen.

     Dus als je eventjes nadenkt, dan besef je dat dit bedrag gewoon alarmistische propaganda is, zonder degelijke onderbouwing.
     Fake news!

     • Leo Bokkum 13 april 2018 om 10:08

      Je zou die €50000 ook voor isolatie kunnen gebruiken natuurlijk. Dat ga ik met mijn huidige boerderij wel redden.

      Maar Hans schrijft dit soort stukjes inderdaad wat beperkt, of simplistisch zoals jij dat noemt.
      Bijna zo simplistisch als het klimaatgeleuter wat we iedere dag in de MSM mogen aanschouwen. Daar lees ik vreemd genoeg ook heel erg weinig protest tegen vanuit alarmistische zijde, jij wel?

      Het hoeft echter niet iedere dag een feest van exacte cijfers en linkjes te zijn op CG.
      Zo nu en dan een lichtvoetig stukje met wat duistere cijfers kan geen kwaad.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 april 2018 om 10:18

      Allen,

      Achter elk cijfer schuilt een duizelingwekkende wereld van gedetailleerde cijfers en berekeningen. Die heb ik de lezer willen besparen.

     • Ronald 13 april 2018 om 13:12

      De getallen van Hans zijn pas zinvol als de error bars erbij worden gegeven. Dat eisen we tenslotte ook van het IPCC. Pas met error bars krijgen de getallen waarde. En gezien de “duizelingwekkende wereld van gedetailleerde cijfers en berekeningen” konden die error bars wel eens duizelingwekkend zijn. En dan zijn de getallen inderdaad niets waard.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 april 2018 om 13:25

      Ronald,

      Alle getallen zijn aan officiële publicaties ontleend. Wij hebben daarin geen ‘error bars’ aangetroffen.

      Het is ook hoogst ongebruikelijk daarin ‘error bars’ aan te geven. Er zijn – voor zover mij bekend – geen statistische methoden die dat mogelijk maken.

     • Ronald 13 april 2018 om 17:56

      Dat weet ik Hans, en dat neem ik jou ook niet kwalijk, maar het geeft ook direct de zwakte aan van dergelijke ‘officiële publicaties’. Een variabele met een waarde van 1000 en een spreiding van 1000 is voor mij veel minder informatief dan een diezelfde variabele met een waarde van 1000 en een spreiding van 1.

      Zonder er een spreiding bij te vermelden zeggen dergelijke getallen mij dus helemaal niets.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 april 2018 om 19:01

      Ronald,
      Je verwart metingen/cijfers van natuurverschijnselen, zoals temperatuur en CO2, met die uit begrotingen en financiële jaarverslagen van bedrijven. Het is niet gebruikelijk dat bij de laatste categorie spreidingen worden weergegeven. We zullen het dus met de officiële cijfers moeten doen.

     • Ronald 13 april 2018 om 19:35

      Hans, ik verwar niets, maar geef alleen maar de enorme beperkingen aan van dergelijke ‘harde’ economische cijfers, die later altijd soft blijken te zijn.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 april 2018 om 20:41

      Ronald,

      Dat ben ik met je eens. Vaak is er sprake van enorme kostenoverschrijdingen.

     • Henk 13 april 2018 om 22:21

      Hans, je beweert “Achter elk cijfer schuilt een duizelingwekkende wereld van gedetailleerde cijfers en berekeningen. Die heb ik de lezer willen besparen.”
      Wat een pover excuus.
      Het is toch niet zo moeilijk om bij elk cijfer een hyperlink te maken? Aangezien je echter die moeite niet doet, blijft de kritiek die jij al zo vaak hebt moeten aanhoren hetzelfde: onderbouw! Want nu blijf ik bij mijn standpunt: jou bedragen zijn “fake news”

    • J. van der Heijden 13 april 2018 om 09:56 - Antwoorden

     Nou Leo,

     Ga dan maar op zoek uit welke wetenschappelijke publicatie de grafiek staat die Hans op voert.

     Of doe eens iets geks, vraag het eens aan Hans L. die er zou van overtuigd is dat er geen wetenschappelijke consensus is, dus het zou makkelijk moeten zijn om die publicatie te vinden !

     Het zelfde geld natuurlijk voor de kampioen van de statistiek (en spijkers zoeken op laag water als het gaat om alles wat zijn mening niet bevestigd Boels!)

     Oh en Scheffer, graag een beetje betere bronnen aanvoeren dan de only trickszone, je laat zou duidelijk merken dat ze je alles wijs kunnen maken

     • Leo Bokkum 13 april 2018 om 10:23

      … natuurlijk kan ik concreter worden en heb ik voor alles wat ik heb een logische onderbouwing,

      Bij bovenstaande dacht ik meer aan logische onderbouwingen van je eigen hand Jan. Bijvoorbeeld een berekening met je eigen cijfers + uitleg wat volgens jou deze transitie dan wél gaat kosten. Want daar gaat bovenstaand stukje over.

      Dat CO2 gebeuren interesseert me niet, net zo min als je grieven tegen andere reagluurders. Da’s jouw probleem.

     • Boels 13 april 2018 om 10:28

      Die spijkers staan met de punt naar boven.
      Ik heb een hekel aan lekke banden, van daar.

      Het is de m.i. nogal onbetamelijke stelligheid waarmee het IPCC de politiek weet te overtuigen die mij dwars zit.
      Aantoonbaar is dat het gebruik van verschillende manieren van het bepalen van de gemiddelde temperatuur tot veel meer onzekerheid leidt.
      Met de ruwe data van De Bilt kan dat oplopen tot een afwijking van rond de 6K.
      En mede op basis daarvan gaan overheden geld weggooien.

     • Hugo 13 april 2018 om 23:34

      JvdH
      Wetenschappelijke consensus?
      Consensus zie je in de politiek of het geloof maar kan nooit wetenschappelijk zijn.

   • Hugo 13 april 2018 om 10:04 - Antwoorden

    JvdH Dat is erg jammer.

 3. Scheffer 13 april 2018 om 09:11 - Antwoorden

  De CO2-stijging wereldwijd zal niet afnemen de komende 30 jaar.

  De klimaatgevoeligheid voor CO2 neemt echter niet toe boven 400 ppm, maar de trend voor klimaatgevoeligheid voor CO2 neemt af richting nul.

  knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/wereldwijde-toename-co2-in-2015-het-grootst

  co2.earth/2100-projections

  notrickszone.com/2017/10/16/recent-co2-climate-sensitivity-estimates-continue-trending-towards-zero/

  En de Nederlandse economie / belastingbetaler wordt opgezadeld met de lasten van 580 miljard € weggegooid geld.

  Welke kritische wetenschapper gaat dat in de 2de kamer uitleggen aan de “groen”/”duurzaam” dogmatisch benevelde volksvertegenwoordigers.

  • Hugo 13 april 2018 om 10:03 - Antwoorden

   Scheffer Het KNMI kan je pagina niet vinden.
   Heb je ook een link naar dit onderwerp van het KNMIdie werkt,

   • Boels 13 april 2018 om 10:19 - Antwoorden

    Werkt op mijn PC wel 😉

 4. Marc 13 april 2018 om 10:30 - Antwoorden

  Gemiddeld gasverbruik Nederland 1500 m3 per huishouden oftewel 14.700 kWh. Overgang naar warmtepomp met isolatiemaatregel moet minimaal tot een reductie van de warmtevraag leiden naar 7.500 kWh. Nieuwe generatie lucht water warmtepompen halen een SCOP van 4-5 en halen zelfs bij -7 een SCOP van meer dan 3. Bij een SCOP van 4 is dat 1.875 kWh per huishouden. Bij 20 cent per kWh is dat 375 euro gemiddeld per jaar. Zonder maatregelen met gas van 60 cent per m3 zou dat zou dat 900 euro per jaar zijn. Een structurele besparing van 525 euro per jaar. In 20 jaar tijd is er dan 10.500 euro per huishouden aan energie bespaard.

  M.a.w., de post stroomkosten van 44 miljard is te hoog en de besparingen zijn gemakshalve achterwege gelaten.

  Wanneer je vervolgens nog indexatie op de energieprijzen zou loslaten dan zouden de structurele besparingen nog hoger zijn.

  Verder zijn de gemiddelde kosten per warmtepomp te hoog. Voor mijn eigen situatie kan ik toe met een 3.2 kWh warmtepomp, Kosten inclusief maatregelen voor SWW, 5000 euro. Als ik voor een zonneboiler warmtepomp combi ga is het iets duurder maar kan ik 2700 subsidie krijgen.

  De 72 miljard voor de windmolentjes betreft een hele oude berekening uit de tijd dat niemand dacht dat windenergie op zee enorm veel goedkoper zou worden.

  50.000 per huishouden lijkt mij gemiddeld gezien ook veel te hoog. Voor 10.000 euro inclusief installatie, isolatiemaatregelen, wandverwarming, kozijn vervangen en veel zelf doen, ben ik klaar. Met zonneboilerondersteuning op de warmtepomp verwacht ik nog maar 300 kWh per jaar aan verwarming en SWW kwijt te zijn.

  Wat ook ontbreekt is dat huishoudens verbouwingen doen die gecombineerd kunnen worden met de maatregelen om naar LTV te gaan en isolatie meenemen. Verder is 2030 geen realistische horizon dus 7.7 miljoen huishoudens die dan van het gas af zijn en hun huis verbouwd hebben is natuurlijk onzin. Dus die post 385 miljard is te hoog. Ook is er geen rekening gehouden met woco’s die huurhuizen renoveren. Dat gaat projectmatig tegen lagere kosten per huishouden. Dus niet ieder huishouden hoeft zelfstandig te investeren.

  M.a.w., er is nog al wat aan te merken op de berekening en ik vraag mij af of het doel was om een realistische berekening te maken.

  • Boels 13 april 2018 om 12:03 - Antwoorden

   @Marc:
   Aanpassen 450 appartementen: 8 miljoen; 17.000 per appartement incl. gemeenschappelijke ruimtes en vliesgevels.
   Dak- en muurisolatie, plafondisolatie parkeergarages begane grond, vervangen ~1800 kozijnen + hoogwaardig glas.

   Eerdere toezeggingen begin- en einddatum moesten met 4 maanden verschoven worden door leveringsproblemen materiaal.
   Het is nog wennen in de toeleveringsindustrie.

  • Peerke 13 april 2018 om 13:40 - Antwoorden

   Als je na isolerende maatregelen ook voor gas uitgaat van een behoefte van 7500kWh dan zijn de jaarlijkse kosten voor gas 7500/14700*900=460 euro.

   Die warmtepomp moet zichzelf dan verdienen uit 460-375=85 euro per jaar.

   Is dat realistisch..?

   • Boels 13 april 2018 om 14:25 - Antwoorden

    Niemand doet voorspellingen over energieprijzen.
    Wel voorspel ik dat de nettokosten per energie-eenheid door het plafond gaan door de inpassingskosten van “hernieuwbaar” en het wegvallen van restwarmte voor stadsverwarming.

    Een terugverdientijd is dan ook niet in euro’s te berekenen maar wel in energie-eenheden.

   • Marc 13 april 2018 om 14:42 - Antwoorden

    @Peerke, nergens pretendeer ik dat de TCO kosten van een warmtepomp lager zijn dan gas. Het enige wat ik meld is dat er op de berekeningen nogal wat aan te merken is. Zie ook de reactie van Boels over 17k renovatiekosten vs de 50k + 10K uit de berekening van Hans. Over die 85 euro per jaar, het bedrag zal iets hoger zijn want het gas kan de deur uit dus vaste maandelijkse kosten gerelateerd aan gas vervallen. Dat is gemiddeld ook zo rond de 230 euro waarbij met name het transportdeel er in hakt.
    Maar dan nog, een warmtepomp zal zich vooralsnog niet snel terugverdienen, het zijn met name de isolatiemaatregelen die tot besparingen leiden en al helemaal als dat gecombineerd wordt met een verbouwing die toch al gepland is.

    Mijn voorspelling, de gasketel wordt voorlopig niet verboden. Huizenbezitters doen er verstandig aan om te anticiperen op de situatie over 15-20 jaar waarbij het bestaansrecht van de gasketel onzeker is door extra isolatiemaatregelen en vloer of wandverwarming te overwegen. Tegen die tijd zijn er ook de economy of scale effecten meer aanwezig en zullen warmtepompen goedkoper zijn. Misschien zijn ze dan ook nog zuiniger en is aardgas erg duur geworden zodat de TCO dan wel gunstiger is voor een warmtepomp. Ook zal tegen die tijd de energieprestatie van woningen meer in de huizenprijzen zijn verdisconteerd of zelfs gefiscaliseerd wat een extra argument is om voor EPC verlagende warmtepompen te kiezen.

    • Leo Bokkum 14 april 2018 om 00:42 - Antwoorden

     @Marc, Ergens moet er geld uit de lucht vallen, anders komen jouw berekeningen niet uit.

     a) Je telt de isolatiekosten niet mee, want volgens jou komen die wel terug in de verkoopprijs van het huis.
     Je vergeet alleen dat je die isolatiekosten eerst zal moeten betalen en eventuele rente over dat bedrag zal moeten dokken.
     Het bedrag afschrijven lijkt me eerlijker, want tegen de tijd dat jij je huis verkoopt zal je nieuwe woning óók geïsoleerd en dus óók duurder zijn. Hoe dan ook, behalve wanneer je snel dood gaat zul je die isolatiekosten moeten betalen. Linksom of rechtsom wordt het gewoon duurder dan nu en dat zul je moeten meerekenen.

     b) Isoleren meenemen in een verbouwing: Alsof iedere 20 jaar een huis totaal wordt verbouwd. Daarnaast blijven het extra kosten die je anders niet zou hebben.

     c) Wooncoöperaties gaan isoleren, volgens jou hoeven de huurders die extra kosten dus niet te betalen.
     Geloof je dat nou zelf? Een huurder moet alle kosten van zo’n huurhuis betalen. Kan ook niet anders, want van verlies kan geen enkele verhuurder of coöperatie bestaan. De huurder betaalt het wel niet in 1 keer, maar betalen moét hij die extra kosten anders gaat de verhuurder failliet.

     d) In een ander bericht had je het zijdelings over een eventuele subsidie.
     Subsidie wordt door ons allen betaald, zijn dus doodgewoon kosten die op conto komen van de transitie. Moet je dus wel meerekenen als extra kosten.

     e) Ten voordele noem je een eventuele verhoging van de gasprijs in de toekomst.
     Het barst in de wereld van het gas, de gasprijs zal daarom niet snel omhoog gaan vanwege de kostprijs.
     Wat wél zal gebeuren is dat onze graaiers in Den Haag er idiote milieubelastingen op gaan heffen. Iets wat niet zou gebeuren wanneer men deze belachelijke transitie niet zou uitvoeren.
     Extra belasting betalen heb ik nog nooit als een voordeel gezien. Jij wel?

     F) Windmolens worden goedkoper volgens de alarmistische kant van dit blog.
     Niet echt hoor. Er wordt met kostenposten geschoven en men doet vóórkomen alsof die molens goedkoper worden. Het is maar of je besodemieterd wil worden.
     Het maakt geen niets uit op welk papiertje in welk kolommetje je de kosten zet. Of je nou de molen-aansluitingen via de belasting betaalt of via de stroomprijs, of je die “gratis” molen nou betaalt via een opslag, een belasting of een kleine prijsverhoging .. Het maakt onder de streep geen moer uit Marc, je moet het hele zooitje betalen.

     De “transitie” zet NAAST een goed en goedkoop werkend systeem een beroerd werkend systeem neer wat ook nog eens peperduur is. Het bestaande systeem (waar niets van weg kan) moet daarom minder economisch gaan draaien. Ook gewoon iets wat jij gewoon zal moeten betalen.
     Dat is dubbelop duurder voor hetzelfde produkt. Niks anders.

     En dan hier durven beweren dat de kosten van die transitie wel meevallen?
     Er bestaat geen geldboom. Er bestaat geen gratis geld. Er bestaat niet zoiets als een goedkope transitie, inderdaad ook niet als men de molen/zon/bio-troep vervangt door kernenergie.
     Het voordeel van kern is echter dat het betrouwbare energie levert waarbij de oude centrales gesloten kunnen worden. Daarnaast heeft het geen subsidie nodig wanneer het geld van investeerders en banken wordt geleend (net zoals met de huidige stroomvoorziening is gebeurd).
     De kale prijs van de kernstroom zal dan hoger zijn, misschien wel het dubbele of driedubbele van vandaag.
     Maar omdat het spul zonder subsidie en toeslagen gebouwd kan worden kunnen de energiebelasting en transitieopslagen verdwijnen. En dan zijn we als consument uiteindelijk goedkoper uit dan nu. Plus dat we een betrouwbare stroomlevering hebben die niet het hele landschap plus zee verpest met zijn “groene” fallussymbolen, geen bossen in ovens gooit en geen kostbare landbouwgrond opvreet door er siliciumwoestijnen van te maken..

     Gaarne uw reacties op bovenstaande heren alarmisten, want volgens jullie valt het allemaal wel mee en is Hans een grote overdrijver. Ok, misschien is dat wel eens zo, maar jullie zijn notaire wegkijkers en ontkenners wanneer het om de werkelijke kosten gaat.
     De vraag is wat nou erger is…

     Mvg, Leo.

     • Ronald 14 april 2018 om 12:41

      Grappig dit. Laat 10 mensen aan het woord en je krijgt 10 totaal verschillende antwoorden wat betreft transitiekosten. De error bars zijn dus inderdaad gigantisch.

      Economische modellen zijn ook gebaseerd op aannames. Daarin zitten onzekerheden die doorwerken in de uitkomst. Er zit dus een (grote?) onzekerheid in de uitkomst. Zonder kwantificatie van die onzekerheid zegt de uitkomst helemaal niets.

      Weer -en klimaatmodellen lopen wat dat betreft mijlenver voor op economische modellen.

     • Leo Bokkum 14 april 2018 om 13:36

      Met andere woorden: Je geeft geen antwoord.

     • Marc 14 april 2018 om 14:45

      Diepe zucht. Ik reageer hier op het verhaal dat stelt dat we t/m 2030 volgens Hans 580 miljard gaan uitgeven aan de transitie. Niet meer en niet minder. Dat bedrag klopt gewoon niet. Nergens zeg ik dat het gratis is.

      In plaats van dat je belang zou hechten aan goede berekeningen ga je mij aanvallen, blijkbaar vanuit een diepgewortelde frustratie over de transitie. Ik vind dat hypocriet. Iedereen staat hier altijd vooraan wanneer het gaat om CO2 gevoeligheid, klimaatwetenschappers zouden er allemaal niks van snappen, kunnen niet rekenen, zouden slecht omgaan met error marges etc etc. Maar als het om transitiekosten gaat vindt niemand het belangrijk dat er verkeerde aannames gedaan worden want het gaat om het beoogde effect van het bedrag 580 miljard en hoe hoger dat bedrag hoe groter het effect. Als er dan vervolgens vraagtekens gezet worden bij dat bedrag zonder onderbouwing, dan zou ik ineens een alarmist zijn. 580 miljard, dat is alarmistisch.

      Inhoudelijk is jouw opsomming ook niet best en zit boordevol met frustraties.
      a) Hoezo tel ik ze niet mee, ik benoem ze toch. Ik relativeer ze alleen omdat het mij a) extra wooncomfort geeft wat mij ook wat waard is, b) voor een deel cosmetisch en c) voor een deel onderhoud. Isolatiemateriaalkosten zijn gering. Over of isoleren de woningwaarde zou verbeteren. Natuurlijk! Iedereen koopt liever een comfortabele geïsoleerde woning zonder koudestraling. Is het je verder ontgaan dat de energieprestatie van de woning tegenwoordig verplicht is bij verkoop?
      b) Zucht, natuurlijk verbouwd niet iedereen elke 20 jaar. Het is slechts één van de vele factoren waarom dat 50k verhaal van Hans slecht onderbouwd is en waarvan hij de onderbouwing niet wil geven.
      c) Jij bent koning in het verkeerd interpreteren. Ik heb kritiek op het verhaal dat voor 2030 7.7 miljoen huizen voor 50k verbouwd zouden worden aldus Hans. De 17k was slechts een voorbeeld waar ik niet eens zelf mee kwam. Ik heb geen enkele uitspraak over huurtarieven gedaan.
      d) Wie zegt van niet dan? Leer eens beter lezen, het ging over wat het mij zou kosten, niet over wat de samenleving het kost.
      e) Dat is allemaal niet relevant, de gasprijs is genoemd in de context of het voor de consument op termijn interessant kan zijn om voor een warmtepomp te gaan. De elektriciteitsprijs zit ook vol met belastingen, ook niet interessant. Voor de burger is alleen relevant wat de eindprijs is.
      f) Als je niet gesignaleerd hebt dat windmolens met inbegrip van overige kosten goedkoper zijn geworden dan kan je niet rekenen of je gelooft blind alles wat de climategate columnisten jou voorschotelen.

     • Ronald 14 april 2018 om 19:07

      Leo, als je mijn reacties volgt kun je zien dat ik me niet bezighoud met sommetjes over transitiekosten. En de reden daarvoor heb ik aangegeven; ik zie heel veel sommetjes met heel veel verschillende uitkomsten. En iedereen presenteert zijn/haar uitkomst als een absoluutheid. Dat kan dus niet kloppen. Kortom, ik wil foutenmarges zien bij de uitkomsten. Zonder zo’n foutenmarge heeft ieder van de sommetjes voor mij geen enkele waarde. Dat was de boodschap van mijn eerdere reactie en die zie ik hier op climategate maar ook bij officiële instanties steeds bevestigd.

     • Leo Bokkum 14 april 2018 om 19:34

      Ok Ronald, bedankt voor je nadere uitleg.
      In het rijtje van climategate en officiële instanties behoren nog de alle andere voorstanders van de huidige transitie te worden bijgevoegd.

      Er wordt zo enorm veel gesjoemeld & geschoven met cijfertjes dat waarschijnlijk helemaal niemand kan zeggen wat dit energiebeleid uiteindelijk gaat kosten. We hebben slechts 1 zekerheid: Het optuigen van een beroerd systeem náást een goed en goedkoop werkend systeem kost de bevolking erg veel geld.
      Geld wat heel veel mensen niet kunnen missen.

     • Ronald 14 april 2018 om 19:41

      Zo is het maar net Leo, niemand kan zeggen wat dit energiebeleid uiteindelijk gaat kosten. Hans deed een poging met z’n 580 miljard, maar wat is het waard? Ook dat weet niemand.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 14 april 2018 om 20:30

      Ronald,

      Zoals ik al eerder heb aangegeven, zijn alle cijfers gebaseerd op officiële bronnen. Wij hebben ze niet uit onze duim gezogen. Dat zijn de beste cijfers die te vinden zijn.

      Bovendien hebben ze betrekking op 15% CO2-reductie, voornamelijk in sfeer van de huishoudens. De regering mikt op 49%. Dat is meer dan drie maal zo veel. Dus de euro 580 miljard zou misschien met een factor drie dienen te worden verhoogd. Dit punt werd in de commentaren tot dusver genegeerd. Merkwaardig!

      Maar stel dat die cijfers (ze zijn niet van ons – ik herhaal het – maar van de officiële instanties) overdreven zijn en ze er een factor 2 of 3 naast zitten, dan nog rijst de vraag of een niet-aantoonbaar, theoretisch berekend klimaateffect (volgens de klimaatmodellen van de mainstream) wel zulke astronomische uitgaven rechtvaardigen. Neem bijvoorbeeld de huidige politieke heisa over euro 2,1 miljard extra voor de ouderenzorg. Daarover is veel commotie. Maar over euro 580 miljard hoor je in politiek Den Haag niemand. Wonderlijk!

     • Leo Bokkum 14 april 2018 om 20:13

      Bedankt voor je uitvoerige antwoord Marc.
      Ik heb echter een uur of twee zitten typen op weerwoorden toen ik tot de conclusie kwam dat je een groter plaatje dan je eigen omgeving gewoon niet bevat. Nou sta ik hier en daar bekend om mijn simpele uitleg van ingewikkelde dingen, maar nogmaals alles aan je uitleggen zou imho je zienswijze niet veranderen. Er zit ook niemand te wachten op een herhaling van zetten.

      En dit is geen persoonlijke aanval, net zo min als mijn vorige reactie dat was. Ben nou eenmaal iets directer in spraak en schrift dan een sneeuwvlokje. Iedere gek zijn gebrek.

      Prettig weekend verder.

     • Leo Bokkum 14 april 2018 om 20:25

      @Ronald; zijn we het tóch een keer eens. Een mens zou er bijna van schrikken…

      De onzekerheid over getallen neemt betekent echter niet dat we maar over de nadelen van het energiebeleid moeten zwijgen. Een kind snapt nog wel dat dit grote consequenties voor de burger heeft, waarbij de financiële kant er slechts 1 van is.

      Jij ook prettig weekend verder.

     • Ronald 14 april 2018 om 20:57

      Hans, je hebt het steeds over officiële bronnen. Ik heb het artikeltje nog eens gescand en ook de reacties, maar je noemt de bronnen nergens, maar ik kan erover heen gekeken hebben? Welke zijn die officiële bronnen?

     • Leo Bokkum 14 april 2018 om 21:28

      Beste Hans, tot mijn grote spijt moet ik bekennen dat ik Ronald hierin wel wat gelijk moet geven.
      Ook ik had graag een lijst (links?) gezien waaruit blijkt dat dit waanzinnige bedrag niet op een verkeerd geplaatste komma berust.

      In mijn discussies hier en irl kan ik toch kwalijk aankomen met ” Hans zegt dat…”
      En even aangenomen dat je bewering klopt, dan heb je hier wel de brandende lont in handen welke voor ontploffing van het idiote huidige energiebeleid-kruitvat kan zorgen. Voorwaar een goede reden om je cijfers controleerbaar te maken zou ik zeggen?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 14 april 2018 om 22:33

      Ronald en Leo,

      Jullie vragen naar de bronnen. Begrijpelijk! Dat is echter erg ingewikkeld.

      We zullen er naar kijken.

     • Marc 14 april 2018 om 22:56

      Lijkt mij geen rocket science, die officiële bronnen overleggen. Daar is de hyperlink voor uitgevonden.

     • Ronald 15 april 2018 om 21:51

      Bijzondere reactie van Hans (14 april 2018 om 22:33). Tja, wat moeten we hier nu van denken? Het niet kunnen leveren van bronnen geeft niet veel vertrouwen. En de antagonisten slikken dit als zoete koek? Geen enkele kritische vraag? Geen duimpjes omlaag? De kritisch/skeptische blik is onder de antagonisten wel heel subjectief. Confirmation bias ten voeten uit. Uitermate pijnlijk dit.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 15 april 2018 om 22:20

      Ronald,
      Een beetje geduld zou je sieren. De reactie zit in de pijplijn. Dinsdag!

 5. Tije 13 april 2018 om 10:36 - Antwoorden

  Tel er nog maar een tiental miljard bij op!
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/192752/Wie-draait-op-voor-misgelopen-miljarden-na-dichtdraaien-gaskraan

  Als het aan minister Hoekstra van Financiën ligt, worden financiële meevallers de komende jaren ingeleverd. Die moeten volgens hem de misgelopen aardgasbaten compenseren. Die mededeling bracht hij al over bij zijn collega’s. Als er geen sprake is van financiële meevallers, is de verwachting dat dit wordt doorberekend op de energierekening.

 6. David 13 april 2018 om 10:45 - Antwoorden

  Overdrijving verkeert gewoonlijk in het tegendeel.
  Ik voorzie derhalve een energietransitie naar kolen. In mijn jonge jaren hielden we daar ’s winters het huis mee warm. En een paar mud kolen in je schuur geeft meer zekerheid dan een investering van tonnen aan zonnepanelen en wall boxes. Gisteren wat geGOOGLEd naar kolengestookte CV installaties en ziet: kreeg de melding later terug te komen omdat de site overbezet was ! Voor een paar eurootjes per dag aan eierkolen houd je je huis warm. Ik weet het zeker, de kolenboer komt terug. De luchtkwaliteit zal wel wat teruglopen. Maar ja, om de planeet te redden maken we al industriegebied van natuur en verbranden we al de bossen.
  Een andere gedachte dringt zich op: in een theocratie is het leger de enige rationele factor.

  • Marc 13 april 2018 om 18:51 - Antwoorden

   Leuk man, allemaal weer aan het kolenscheppen om het huis warm te krijgen. Weet je zeker dat je tegen die tijd nog fit genoeg bent?

 7. Marinus de Korte 13 april 2018 om 16:21 - Antwoorden

  Om aan de nieuwe duurzaamheidseisen van het kabinet te voldoen, te denken valt dan aan het aanpassen van de isolatie enz. van de woningen, heeft de voorzitter van alle woningbouwcorporaties in Nederland tijdens een uitzending van Nieuws uur enige maanden geleden gezegd dat uit voorlopige berekeningen de kosten per woning ongeveer €50.000 zullen bedragen, maar waarschijnlijk meer en zij beheren 2 miljoen huurwoningen. Bovendien moet uit een proefproject in Groningen nog maar eens blijken wat het resultaat wordt bij nieuwbouwwoningen die klimaatneutraal gebouwd moeten worden, wat dat ook moge zijn, maar het heeft niets te maken met klimaatverandering en opwarming van de aarde.

  Wel deze informatie die ik vandaag tegenkwam op SkepticalScience.com: Sea Level Rise: Some Reason for Hope?

  https://youtu.be/yN7S_YmMnQc

  De bangmakerij gaat gewoon door, maar ik heb nooit een enorme stijging van de zeespiegel meegemaakt in mijn leven, behalve de watersnoodramp waarbij het laagwater moest zijn en het zeewater stond toen nog hoger dan bij hoogwater tijdens springtij en deze stormvloeden kwamen de afgelopen eeuwen regelmatig voor.
  Ongeveer 12 duizend jaar geleden, na de laatste ijstijd, is de zeespiegel in een snel tempo 120 m gestegen, maar in de laatste 5 duizend jaar was er nauwelijks sprake van een stijging hiervan.

  Voor mij telt alleen de realiteit en het reageren op kortstondige wisselingen in de klimatologische omstandigheden en daar gevolgen aan verbinden voor langere termijn heeft met het klimaat op zich weinig van doen en houd ik mij vast aan wat mij in de tweede helft van de jaren vijftig is geleerd omtrent dit onderwerp op de HBS(B) van het Goese Lyceum, en tot op heden wordt dit nog steeds zo onderwezen heb ik begrepen met een aanvulling wat wordt bedoeld met Klimaatverandering en dan bedoel ik niet in het gebouw.

  Ik kan mij goed vinden in de bijdrage van Hans Laböhm.

 8. Cornelis van den Berg 13 april 2018 om 17:01 - Antwoorden

  Stop een keer met al dat schrijven. Dat baat niet. Ga over tot actie. Sticht een club voor alternatieve energie, een coöperatie die zich specialiseert in b.v. het leveren van op diesel draaiende verwarmingssystemen (inverter generatoren inclusief in te graven tank voor dieselopslag) voor mensen die in de situatie dreigen te komen, door de club van Samsom, dat zij hun gastoevoer kwijtraken. Het liefst zou ik een lpg-tank in mijn tuin laten ingraven, maar dat schijnt niet te mogen. Ik ben atechnisch, dus houdt mijn gefantaseer over voorstellen en ideeën hier op. Maar er zijn vast genoeg mensen met technisch vernuft die aan zo’n coöperatie willen meedoen en concrete alternatieven met elkaar kunnen ontwikkelen, zonder subsidie uiteraard. Dit klinkt als toekomstmuziek.
  Toch wil ik er zelf nu al wat aan doen. Ik vervang binnenkort mijn oude gasketel door een nieuw exemplaar en ben op zoek naar een apparaat dat veel CO2 produceert, dat via de schoorsteen in de lucht geblazen neerslaat op het groen van mijn tuin, die daardoor nog weelderiger zal gaan groeien. Ik wil dat ook aan mijn omgeving laten weten om anderen te inspireren. Ik herdoop daarom straks de tuin, inclusief boomgaard (met daarin de boom van kennis van goed en kwaad en ook die andere boom waarvan ik het geheim voor mij zelf houd), en geef die de naam HET CO2 PARADIJS, die met grote letters op een bord aan de weg getoond zal worden. Omdat ik nogal afgelegen woon, op een plek waar nooit een hond komt (gelukkig wel de postbode), wil ik daarop de aandacht vestigen door een van de wethouders van Groen Links in de naburige plaats uit te nodigen voor het geven van het startsein van het straks bij de opening te vieren CO2-FEEST in de tuin. Als speciale attentie krijgen alle bezoekers een uitnodiging om lid te worden van de alternatieve energie coöperatie en last but not least een spuitbus met CO2 om daarmee ook in het eigen huis de groei en bloei van groen te stimuleren. Meld u aan! Voor de coöperatie en voor het feest! Houd op met praten en schrijven, doe er wat aan en maak er een feest van!

 9. j,e,[email protected] .nl 13 april 2018 om 17:38 - Antwoorden

  @ Marc. 13 april 10-30.
  Jouw verhaaltje over een financieel zuinige warmte pomp vind ik discutabel.
  In je voorbeeld ga je uit van doe het zelf isoleren van een woning. Natuurlijk is dat goedkoper. Maar niet de praktijk.

  Ik woon in een huis met goede isolatie en warmte terug win systeem met een gas verbruik van 800 kuub per jaar.
  Als ik van het gas af moet kan ik ook elektrische radiator kacheltjes kopen , 50 euro per stuk..
  Die 800 kuub komt overeen wat warmte betreft met 6400 kw. uur per jaar.
  Als ik voor 10.000 euro aan zon panelen koop leveren die 5000 kw per jaar.
  Dus kosten per jaar voor verwarming is nu 6400 – 5000 = 1400 kw uur x 20 cent = 280 euro.
  Goedkoper dan in jouw rekenvoorbeeld maar ook geen gezeur over een warmte pomp en bij behorende vloer verwarming.

  • Marc 13 april 2018 om 18:47 - Antwoorden

   Succes met de afschaffing van de salderingsregeling.

 10. Hetzler 13 april 2018 om 17:45 - Antwoorden

  @Marc Die € 72 miljard is het officieel nog gehanteerde getal afkomstig van de Algemene Rekenkamer. Wij zelf houden het op € 100 miljard. Zie ook Elsevier van gisteren. Er staan verschillende verhalen over warmtepompen, maar pas is op CG hier nog een kritisch artikel geschreven. Zie ook https://www.groenerekenkamer.nl/6943/huizen-verwarmen-zonder-gas-is-een-illusie/
  Voorts vervangen/besparen die € 50.000/hh niks, want het betreft de, overigens eenmalige, gehele infrastructuur van afkoppeling, ombouw/verwijdering installaties, bekabeling en netverzwaring. Daarna loopt het elektriciteitsgebruik gewoon op. Wat nu gebeurt is dat de kosten voor gas/hh kunstmatig worden verhoogd om de schijn op te houden dat windmolens nu echt concurrerend worden. Kortom, die ‘besparing’ is gewoon boerenbedrog. De Kamer hanteert bovendien € 60.000/hh. Dus zijn de berekeningen nog conservatief.

  • Marc 13 april 2018 om 18:45 - Antwoorden

   Ik schreef, die 72 miljard is achterhaald. Het rekenkamer rapport is uit 2013. Leg de verwachte MEP/SDE/SDE+ prognose uit het rekenkamer rapport maar eens langs de laatste prognose van maart 2018. Zie www rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/21/kamerbrief-over-stand-van-zaken-hernieuwde-energieproductie

   Maar ik begrijp dat data van 5 jaar uit beter uitkomt als je het bedrag zo hoog mogelijk wilt maken.

   Die 60.000 euro die de kamer hanteert is natuurlijk ook onzin. Er zijn kamervragen gesteld naar aanleiding van een project in Nijmegen betreffende de wijk Hengstdal. Hengstdal is een oude wijk waar sowieso de gasleidingen vervangen moesten worden. De PVV heeft daar kamervragen over gesteld. Zie www rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/07/13/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-ombouw-naar-gasloze-woningen-al-snel-%E2%82%AC60.000-per-woning-kost/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-ombouw-naar-gasloze-woningen-al-snel-%E2%82%AC60.000-per-woning-kost.pdf

   Het is nogal stupide om dat project te extrapoleren naar heel Nederland alsof heel Nederland een oude wijk is met verrotte gasleidingen. Dus hoezo conservatieve berekeningen? Zie tevens het voorbeeld van Boels waarbij renovatie maar 17k per woning kost.

   Wat betreft het kunstmatig hooghouden van de gasprijzen, er hebben kleine aanpassingen in de EB plaatsgevonden om EB meer te laten correleren met CO2 uitstoot. Elektriciteit werd relatief gezien hoog belast en dat is bijgesteld. En ja, zo zouden warmtepompen interessanter worden. Dat heeft echter helemaal niks met windmolens te maken want windmolens concurreren op de gemiddelde stroomprijs voor belastingen.

   Ik ben hier overigens niet voor warmtepomppromotie maar om jullie slecht onderbouwde berekeningen bloot te leggen die Hans ons wil besparen. Ik snap nu ook waarom. Maar goed, het was weer ff leuk maar word nu alweer moe van het keer op keer bestrijden van de slecht onderbouwde eenzijdige verhaaltjes. Tot de volgende keer maar weer wanneer ik weer energie heb om jullie fouten te herstellen. Iemand moet het doen want de rekenwonders hier zijn helemaal niet geïnteresseerd in kloppende cijfers. Overigens kan me voortaan beter Heintje Davids noemen.

   PS, om moderatie te voorkomen heb ik de links gestript van ht** en de punt na ww* weggehaald.

   • Boels 13 april 2018 om 21:11 - Antwoorden

    @Marc:
    “Zie tevens het voorbeeld van Boels waarbij renovatie maar 17k per woning kost.”

    Voor de goed orde, het hele complex heeft stadsverwarming en geen gasaansluiting.
    Mocht de gascentrale gesloten worden dan hebben we een probleem want de stadsverwarming draait voornamelijk op restwarmte van die centrale.
    Geen idee hoeveel het zou kosten om met de warmteinhoud van een nabije plas (met een omtrek van 7 km en tot 30m diep) te benutten.
    Geschatte warmtebehoefte 10 TJ.

 11. Ronald 13 april 2018 om 18:09 - Antwoorden

  van der Heijden en Henk, ik vind jullie kritiek in dit blogje erg matig onderbouwd.
  Sterker was geweest Hans te vragen naar de keuze voor het plotje waarin hij modeluitkomsten en waarnemingen vergelijkt in de (en nu komt het) tropen ergens in het midden van de troposfeer, dus zo rond de 500 hPa (5.5 km). Alsof daar iemand woont?

  Bij ingewijden is het algemeen bekend dat weer -en klimaatmodellen het minst goed presteren in de tropen. Met de keuze voor deze klimaatzone (cherry-picking) wordt door Hans naar een voor hem gewenste situatie toegewerkt. Het ware beter geweest Hans te vragen naar eenzelfde plaatje maar dan in de extra-tropen en ‘wat dichter bij de grond’ of een globaal plaatje aan de grond. Dan was in ieder geval 1 fundament onder het verhaal weggeslagen.

  • Henk 13 april 2018 om 22:28 - Antwoorden

   Ronald, ik ben niet ingegaan op de grafiek van Hans, omdat de titel van het artikel “580 miljard” is. Dit bedrag is een bewering die Hans helemaal niet onderbouwt.

   Ik ben het met je eens dat hij best ook onderbouwing geeft voor zijn andere beweringen, maar ik wou mijn vraag heel specifiek maken, en focusseerde dus op dat bedrag. Ik verwacht immers dat in de toekomst hij nog wel eens naar zijn “580 miljard” zal willen verwijzen, dus het is beter om hem vanaf het begin erop te wijzen dat het op drijfzand is gebouwd en “fake news” is, voordat dit zijn eigen leven begint te leiden!

 12. Hetzler 13 april 2018 om 18:23 - Antwoorden

  Niet zelden is de ontnuchterende werkelijke uitermate simpel. Dit moet men dus niet verwarren met simplistisch alsof de eenvoudige werkelijkheid onjuist zou zijn.

  • J van der Heijden 13 april 2018 om 18:40 - Antwoorden

   Inderdaad Jeroen het is uitermate simpel

   “Sceptici” hebben geen enkel inhoudelijk antwoord op de overweldigende hoeveelheid klimaatwetenschap en zijn alleen maar tegen omdat ze tegen het klimaatbeleid zijn omdat ze zelf biets beters kunnen verzinneneat in hun ideologische plaatje past

   Triest zou Hans Labohm zeggen

   Oh en Hugo ik vond dat jij ook een jammer stukje had geschreven en natuurlijk triest dat je niet op kritiek in kunt gaan

   • Hugo 13 april 2018 om 19:18 - Antwoorden

    JvdH
    Wil je je eigen commentaar geven en niet voor mij sprekena.u.b.

 13. Erik 14 april 2018 om 00:40 - Antwoorden

  Alle commentaren lezende krijg ik sterk de indruk dat een mogelijk bestaand probleem met opwarming veel minder erg is dan het klimaatbeleid van onze overheid. (het geneesmiddel is erger dan de kwaal)
  De (goed gelovige) overheid is het probleem, niet het klimaat, niet de opwarming. Onze regering is bereid onze totale welvaart, misschien ook welzijn, op te offeren aan het bestrijden van hersenschimmen.
  Tenslotte warmt het maar zeer bescheiden, niet gevaarlijk op, en je kunt verwachten dat het komende 30 jaar wel weer iets zal afkoelen door de negatieve bijdrage van AMO aan het klimaat.
  De milde temperatuur verhoging en de toenemende vergroening van de aarde moeten toegejuicht worden. Er is duidelijk sprake van klimaat verbetering, laten we dat koesteren en geen dwaze dingen doen om die verbetering ongedaan te maken. Alhoewel ik geloof dat we er geen of nauwelijks invloed op zullen hebben.
  Het warmt al duizenden jaren op, gevolgd door afkoeling en weer opwarming. Er zijn verschillende cycli werkzaam. Helaas willen de klimaatverbetering ontkenners hier niet aan. Zij blijven maar toeteren dat de wereld vergaat indien we niet naar hen luisteren en niet hun dwaze maatregelen uitvoeren.

  • Erik 14 april 2018 om 00:47 - Antwoorden

   De hoeveelheid zeeijs aan de noordpool neemt af (en aan de zuidpool toe).

   http://woodfortrees.org/plot/nsidc-seaice-n/from:1979.16/every:12/plot/nsidc-seaice-n/plot/nsidc-seaice-n/from:1979.62/every:12/plot/nsidc-seaice-n/to:2017.83/trend

   Maar is dat erg? Toch fijn dat de scheepvaart dan misschien boven azië en amerika kan varen. Dat scheelt heel veel brandstof en tijd.

   • Ronald 14 april 2018 om 01:15 - Antwoorden

    Alleen een beetje lullig voor die ijsberen van het andere blogje, maar inderdaad Erik, elluk nadeel heb ze voordeel

    • Hans Erren 14 april 2018 om 12:03 - Antwoorden

     Nu alleen nog maar aantonen dat afnemend zomerijs een negatief effect op de ijsbeerpopulatie heeft.

    • Hans Erren 14 april 2018 om 12:07 - Antwoorden

     Het schijnt namelijk dat afnemend poolijs een boost is voor zeehonden, en dat is het voedsel van ijsberen.

     Moeilijk moeilijk, multicause modeling.

     • Ronald 14 april 2018 om 12:50

      Moeilijk inderdaad, maar de uitkomst is wel duidelijk. Ik zet mijn geld op de zeehond.

      Ik denk dat een zeehond handiger is in water dan een ijsbeer, dus als het zeeijs weg is zullen de zeehonden winnen. Samengevat: russttand 1-0 voor de ijsberen, eindstand 1-5 voor de zeehonden.

     • Hans Erren 14 april 2018 om 13:11

      Prima, je schenkt dus meer vertrouwen aan foute modellen dan aan objectieve waarnemingen.

      Mag je vinden hoor.

     • Ronald 14 april 2018 om 13:26

      Zie https://www.climategate.nl/2018/04/de-ijsbeer-die-een-staartje-kreeg/ en zoek op (Ronald 13 april 2018 om 23:50). Dat lijkt me een prima model, op basis van objectieve waarnemingen, voor de verwachting van toekomstig zeeijs in het Noordpoolgebied. Maar als jij een beter model hebt hoor ik het graag.

     • Hans Erren 14 april 2018 om 18:36

      Ik schreef dus:
      “Nu alleen nog maar aantonen dat afnemend zomerijs een negatief effect op de ijsbeerpopulatie heeft.”

     • Scheffer 15 oktober 2018 om 18:30

      Ronald, de laatste alinea van jouw link zegt: “Maar sommige klimaatbevlogen wetenschappers kunnen de kritiek nog steeds niet verkroppen. En om deze te pareren, nemen zij hun toevlucht tot bedenkelijke discussiemethoden, waarbij zij er niet voor terugdeinzen om hun collega’s te belasteren en te intimideren.”

 14. ouwe kraai 15 oktober 2018 om 17:17 - Antwoorden

  hoe kom je erbij dat afkoppelen van gas €50.000 per huishouden kost?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK