Een bijdrage van André Bijkerk.

Onlangs was Bart Vreeken zo vriendelijk om de “globale straling” data van De Bilt met ons te delen met deze link om aan te tonen dat het over de laatste jaren zonniger is geworden, hetgeen natuurlijk bevorderlijk is voor de opbrengst van de zonnepanelen. We zien daar het volgende plaatje (fig1).

 

 

 

Fig 1. Globale straling kJ/cm2 De Bilt met dank aan Bart Vreeken

De jaartotalen staan in kilo joules per vierkante centimeter (kJ/cm2) aan de rechterzijde en de vraag is nu of we deze data kunnen vertalen naar een trend van zonneinstraling in watt per vierkante meter (W/m2) per decennium. Nu ben ik hopeloos in dit soort simpele sommetjes dus help me even om te zien of ik het goed doe. Van cm2 naar m2 is een factor 10.000 en met de kilo wordt dat dan een factor 10.000.000 om op joules per vierkante meter per jaar te komen. Om joules per seconde, ofwel Watt te krijgen moeten we het dus delen met het aantal seconden in een jaar (365,25 dagen x 24 uur x 3600 seconden). Dat levert uiteindelijk een conversie factor 0,32 op (0,316881…). Nu kunnen we met de jaartotalen een lineaire trend gaan ‘recessiëren’ in Excel (fig 2).

Fig 2, Jaarlijke zonne-instralingstrend tussen 1977 en 2017

Ik hoop dat ik het nu wel goed heb gedaan, maar een jaarlijkse trend van 0,341 moet een tienjarige trend opleveren van 3,41 W/m2 aan de “solar surface radiation” (SSR). Deze waarde past goed in de algemene waarnemingen elders. Over het algemeen variëren de gemeten en geschatte waarden van de recente global brightening tussen de 2-8 watt per vierkante meter per decennium. Daarnaast, voor Europa Pfeifroth et al 2018 : 1,9 – 2,4 Watt per vierkante meter per decennium, Voor de USA, 4,5 aan indirect zonlicht (Long 2015).

Dan, recent hebben we gekeken naar de oceaanopwarming en waardoor deze kon worden verklaard. Daarbij heb ik een storende fout gemaakt in de schatting van de vereiste energie stroom (flux). De correcte schatting voor Levitus et al 2009 moet zijn 0,35 W/m2. Recente bijgestelde schattingen die Lewis en Curry 2018 noemen, komen op ongeveer 0,7 W/m2 over de periode 2005-2015:

We willen nogmaals beoordelen of de opwarming van de ocean door de gemeten trend van direct zonlicht dan wel door terug gestraalde infrarood kan zijn veroorzaakt. Hierbij gaan we uit van de direct gemeten “radiative forcing by CO2 from 2000-2010” (Feldman et al 2015) trend van 0,2 W/m2 per decennium, versus de 2-8 W/m2 per decennium in de compilatie van het IPCC in fig 3.

Fig 3. De energie stroom naar de oceaan versus potentiële de energie leveranciers, A trend in infrarood terugstraling, B trend in direct zonlicht

De extra energie opgenomen door de oceanen in de periode 2005-2015 wordt gesymboliseerd door de oppervlakte van blauwe rechthoek. Fig 3A laat zien dat deze niet kan worden afgedekt door de door CO2 extra terug gestraalde infrarood energie, gesymboliseerd door de oppervlakte van de paars/roze driehoek. Daarentegen is zelfs de minimum trend van het IPCC van 2 W/m2 per decennium in de zonne-straling ruim voldoende om de blauwe rechthoek af te dekken.

Het is evident dat vermeerdering van zonneschijn door verminderende bewolkingsgraad elke hint van opwarming door broeikaseffect ruim overtreft en hiermee kan de antropogene klimaatveranderingen worden verwezen naar het rijk der sprookjes van de gebroeders Grimm en andere fabels. Wat we ook doen met uitstoot en fossiele brandstoffen en zo, de zon en wolken hebben daar geen boodschap aan en het zal geen noemenswaardig effect hebben op het klimaat.

 

Nieuwe video’s op Climategate.nl TV

Er zijn twee nieuwe video’s op Climategate.nl TV geplaatst.

  • Eén video waarin de doopceel van Arthur Rörsch, een van de vaste auteurs op Climategate.nl, op speelse wijze wordt gelicht door Ivo de Wijs, lid van de voormalige, legendarische cabaretgroep ‘Don Quischocking’.
  • Eén ‘gesproken column‘ over de hallucinerende kosten voor de Nederlandse energietransitie tot 2030 om de opwarming van de aarde te beperken. Afgezien van het feit dat die verschrikkelijke opwarming maar steeds niet wil komen, zal dit astronomische bedrag, volgens de theoretische klimaatmodellen van de mainstream, geen meetbare vermindering van de vermeende opwarming opleveren.