Klimaatillusies en feitenvrij gebabbel

Onder de titel, ‘Klimaatillusies en feitenvrij gebabbel – Nederland telt evenveel ‘klimaatdeskundigen’ als voetbalbondscoaches’, publiceerde Kees de Lange onlangs op OpinieZ een bijdrage, waarin hij het gebrek aan wetenschappelijke kennis inzake de politieke besluitvorming rond het klimaatbeleid hekelde. Ik pik er een aantal elementen uit.

Nederland is geen land dat uitmunt door brede natuurwetenschappelijke kennis. Op middelbare scholen is de belangstelling voor exacte vakken zeer beperkt, en de wis– en natuurkundefaculteiten aan universiteiten trekken weinig studenten. …

Curieus genoeg moeten we een uitzondering maken voor een fenomeen dat zich graag van het woord klimaat’wetenschap’ bedient. Het klimaat van onze planeet is een zeer ingewikkeld natuurwetenschappelijk systeem dat bestudeerd kan worden vanuit een groot aantal invalshoeken. … Betrouwbare metingen aan een systeem zo groot als de aarde zijn buitengewoon ingewikkeld en een theoretische onderbouwing van de waarnemingen is gezien de vele wetenschappelijke onzekerheden uitermate gecompliceerd.

De kloof die bestaat tussen enerzijds de waarnemingen en anderzijds de theoretische modelresultaten is dan ook enorm. Dat geldt al voor metingen die zich over een korte termijn uitstrekken, maar in nog veel sterkere mate over beschikbare meetresultaten op een geologische tijdschaal. Dat is erg vervelend, want juist betrouwbare theoretische modellen zijn nodig wil men voorspellingen over het klimaat kunnen doen. …

Complexe modellering komt niet alleen in de natuurwetenschappen voor, maar is ook gebruikelijk in de economie. De onderliggende wiskunde van complexe modellering en de bijbehorende bepaald niet verwaarloosbare problemen zijn in beide gevallen identiek. Merkwaardig genoeg leidt een kleine rondvraag in je omgeving tot de conclusie dat vrijwel niemand gelooft in de realiteitswaarde van complexe modellen die de economie over dertig jaar voorspellen, terwijl er een breed geloof bestaat in de alarmistische uitkomsten van klimaatmodellen. Je blijft je verbazen.

Ondanks de geringe natuurwetenschappelijke kennis die de Nederlandse samenleving kenmerkt, en de zeer beperkte plaats die informatie over natuurwetenschap inneemt in onze media, is het aantal klimaat’deskundigen’ in ons land van dezelfde orde van grootte als het aantal voetbalbondscoaches. Je hoort er niet bij als je niets van klimaat vindt, met als gevolg dat het feitenvrije gebabbel niet van de lucht is. …

Veel erger is dat op de plaatsen waar de beslissingen over de toekomst van onze samenleving worden genomen, onze volksvertegenwoordiging dus, de natuurwetenschappelijke kennis van een ronduit deplorabel niveau is. Het aantal leden van Eerste en Tweede Kamer met een relevante opleiding in een natuurwetenschappelijke discipline en de daarbij bijbehorende researchervaring is schrikbarend laag. Als er een onderwerp zo gecompliceerd als klimaat aan de orde is, is die situatie buitengewoon zorgwekkend. …

Een uitstekende illustratie van de klimaatgekte is het zogenaamde klimaatakkoord van Parijs. Dat een groot deel van de wereldbevolking (China, India, USA) op zijn best slechts lippendienst aan dit akkoord bewijst, maar zich er in praktische zin niets aan gelegen laat liggen, zou een kritische volksvertegenwoordiger aan het denken moeten zetten.

Onder de invloed van een enorme lobby van belanghebbenden uit zeer verschillende sectoren van onze maatschappij, die niets gemeen hebben, maar op het gebied van klimaat en energie als verdienmodel elkaar feitenvrij gevonden hebben, neuzelt ons kabinet echter met welhaast kamerbrede steun vrolijk mee in het valse koor van de proponenten van allerhande deelbelangen. De gewone burger? Hij mag de gigantische rekeningen van de wind– en zon–ongein ophoesten. …

Een uitstekend voorbeeld van recente juridische klimaatdwaasheid is de Urgendauitspraak van 2015 door de Haagse rechter. Deze rechter bepaalde dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990. Of dat technisch mogelijk is, en tegen welke kosten, is irrelevant. De zaak bevatte lastige en veelomvattende klimaat–technische vragen en de rechters gaven zelf toe niet te beschikken over deskundigheid op dit terrein. Ze hebben dan ook volgens eigen zeggen gekeken naar de ‘feiten die door het overgrote deel van de wetenschappers worden onderschreven’ en waarover de Staat en Urgenda het eens zijn.

Rechters die zelf beseffen incompetent te zijn en niets van natuurwetenschappelijke methoden begrijpen, menen dus dat serieuze natuurwetenschap een zaak van consensus is. Eens was onwetendheid een reden tot terughoudendheid. Met een activistische rechterlijke macht is die tijd helaas voorbij. Het hoger beroep, aangetekend door de Staat, loopt nog.

Aldus Kees de Lange.

Lees verder hier.

 

 

 

Door |2018-05-04T19:01:31+00:005 mei 2018|66 Reacties

66 Comments

 1. J van der Heijden 5 mei 2018 om 08:16 - Antwoorden

  ” Klimaatillusies en feitenvrij gebabbel”

  Dat is wel ongeveer de samenvatting van de inhoud van het stukje van Kees de Lange

  Hij kijkt waarschijnlijk ook blij verrast als hij ’s morgens de deur uit stapt en niet omhoog vliegt omdat de zwaartekracht plotseling op houd

  Het verschil tussen economie en natuurkunde is nogal groot, jammer dat iemand die natuurkunde heeft gestudeerd dat niet begrijpt

  Maar het zou natuurlijk helpen als Kees de Lange zijn mening eens met een aantal nieuwe baanbrekende wetenschappelijke publicaties zou onderbouwen in plaats van wat in de ruimte te leuteren, maar ja dat is lastig (maar goed feiten ontkennen is makkelijker, daarom noemen de meeste mensen ” sceptici” ontkenners)

  During 2013 and 2014, only 4 of 69,406 authors of peer-reviewed articles on global warming, 0.0058% or 1 in 17,352, rejected AGW. Thus, the consensus on AGW among publishing scientists is above 99.99%, verging on unanimity. The U.S. House of Representatives holds 40 times as many global warming rejecters as are found among the authors of scientific articles. The peer-reviewed literature contains no convincing evidence against AGW.

  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0270467616634958

  • Marcos 5 mei 2018 om 09:06 - Antwoorden

   Don’t feed the trolls !!

   • Marcos 6 mei 2018 om 21:43 - Antwoorden

    Heijden gebruikt dus 6 aliassen om duimpje omlaag te kunnen doen. Goed gedaan jochie, maar denk jij dat iemand jou nog serieus neemt? Don’t feed this troll !!

    • Pim 6 mei 2018 om 23:11 - Antwoorden

     Nog nooit op een zinnige reactie kunnen betrappen deze Marcos. The biggest troll in town

  • Theo Haffmans 5 mei 2018 om 09:15 - Antwoorden

   ja hoor, daar hebben we hem weer: mensen die menen dat de mens het klimaat weinig beïnvloedt omschrijven als “global warming rejecters”.

  • Boels 5 mei 2018 om 10:22 - Antwoorden

   “Het verschil tussen economie en natuurkunde is nogal groot”

   De overeenkomst tussen economie en klimatologie is wel verrassend groot: beide vakgebieden proberen chaos te beschrijven.
   Het verschil zit in het erkenen en erkenning van cyclische fenomenen.
   De IPCC-klimatologie veronderstelt ten onrechte dat het huidige klimaat uniek is en voornamelijk door de mensgedreven.

   • David 5 mei 2018 om 11:11 - Antwoorden

    En het onthullende is dat die economie puur mensenwerk is terwijl wij naar de natuurwetten maar moeten gissen.
    Natuurkundigen hebben het makkelijk: dode materie zoals elektronen gedragen zich lekker voorspelbaar.
    Maar zodra iets leeft kom je voortdurend voor verrassingen te staan. Zoals het feit dat plotseling zich een raar alarmisme in de hersenen nestelt.
    Hopelijk worden in de toekomst zelflerende robots met een RESET knop uitgevoerd voor het geval dat verkeerde dingen zijn aangeleerd.

   • Ronald 5 mei 2018 om 13:12 - Antwoorden

    “De overeenkomst tussen economie en klimatologie is wel verrassend groot”

    Met als grote verschil dat natuurwetten (zijn onderdeel van klimatologische modellen) zich dag in dag uit in de dagelijkse praktijk bewijzen. Dat is keihard. En economische modellen? Boterzacht. Om te beginnen geven die laatste nooit foutenmarges bij hun uitkomsten. En dan moet je al direct op je hoede zijn. En ook dat bewijst zich iedere dag weer.

    • Hans Erren 5 mei 2018 om 19:06 - Antwoorden

     Je weet dus niet dat fysische parametriseringen tjokvol aannames zitten.

     “With four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk.”

     https://www.johndcook.com/blog/2011/06/21/how-to-fit-an-elephant/

     (Dit is een andere John Cook)

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 19:07

      “Drawing an elephant with four complex parameters” by Jurgen Mayer, Khaled Khairy, and Jonathon Howard, Am. J. Phys. 78, 648 (2010), DOI:10.1119/1.3254017.

     • Ronald 5 mei 2018 om 19:37

      Tuurlijk weet ik dat wel, Hans. Maar het wordt steeds beter. Mesoschaalmodellen zijn niet-hydrostatisch en lossen convectie expliciet op. Geen parameterisatie meer nodig. GCM’s zijn zover nog niet maar dat komt de komende decennia ook wel.

      Wat denk je, zouden economische modellen geen parameterisaties hebben? Lijkt me wel, maar iig geen foutenmarges. Boterzacht dus.

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 20:14

      Mesoschaalmodellen zijn leuk voor hindcasts. Bij forecasts hebben ze ook geen lange termijn skill. GCMs draaien op aannames, niet op fysica.

     • Ronald 5 mei 2018 om 20:27

      Nee hoor, ook prima voor forecasts, maximaal 2 dagen inderdaad. Heel nuttig hoor voor extreem weer situaties

     • Ronald 5 mei 2018 om 20:45

      Ennuh, GCM’s zitten vol met fysica. De verwachting van afgelopen woensdag gaf tot komende woensdag een streeds verder toenemende temperatuur en een daling op donderdag. So far so good. Kom daar maar eens om met je persistentie.

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 21:54

      Nee. Juist op de resolutie waar het telt is er in GCMs geparametriseert. Daarom zijn GCMs ook zo verschrikkelijk slecht met wolken.

     • Ronald 5 mei 2018 om 22:12

      Kwantificeer verschrikkelijk slecht svp

     • Erik 6 mei 2018 om 01:03

      Nee hoor, ook prima voor forecasts, maximaal 2 dagen inderdaad. Heel nuttig hoor voor extreem weer situaties

      Indrukwekkend, 2 dagen. Op naar 2100. De science is settled.

     • Ronald 6 mei 2018 om 01:09

      Ja Erik, dat is zeker indrukwekkend. Mesoschaalmodellen zijn niet bedoeld voor klimatologie, maar dat wist je natuurlijk wel?

     • Erik 6 mei 2018 om 15:22

      Google is mijn beste vriend. Voorspellen in een chaotisch systeem is hachelijk en dubieus. Wat denk je vh volgende:

      Het is duidelijk dat in de meteorologie niet alles eenvoudig is en vooral heel erg subjectief. Veel hangt af van de interpretatie van de weersvoorspeller, maar nog meer van de interpretatie en de verwachting van degene die het weerbericht ontvangt.

      Hoe zit het nou met al die wiskunde en natuurkunde? Je vergelijkingen kunnen zeer exact zijn, maar toch gevoelig voor kleine veranderingen ten gevolge van de werkelijkheid.
      In ieder geval slaan voorspellingen tot 2100 helemaal nergens op. Als je bezorgd bent over de toekomst is er maar één logische weg, adaptatie. Geologische en klimatologische processen gaan erg langzaam, daardoor alle tijd om tegenmaatregelen te nemen. Paniekvoetbal is nergens voor nodig. Maar helaas worden wij door incompetente lieden geregeerd die graag ons belasting geld in zee smijten (letterlijk).

     • Ronald 6 mei 2018 om 21:16

      Erik, wat betreft jouw cursieve tekst. Meteorologie is zowel objectief (een weermodel/computer berekent het weer voor de komende uren, dagen tot 2 weken) als subjectief. Een weermodel is namelijk niet perfect. Een ervaren meteoroloog kent de sterktes en zwaktes van het model en kan dus op subjectieve gronden de verwachting bijstellen.

      En zeker, kleine fouten in het begin van de verwachting (de analyse) kunnen na verloop van tijd uitgroeien tot grote fouten (chaostheorie).

      Maar toch, ondanks bovenstaande. Hoe verklaar jij dat het ECMWF model al een week lang een positieve trend in de temperatuur laat zien tot en met aankomende woensdag en een omslag op donderdag. Dit zit al een week lang in de verwachting en het klopt allemaal precies. Hoe verklaar je dat? Op basis van persistentie of klimaat was zo’n goede verwachting in ieder geval niet gelukt. Conclusie, een weermodel is dus veel beter dan persistentie en klimaat. En niet alleen voor deze case.

      Waarom is deze verwachting zo goed? Tipje van de sluier. Het heeft te maken met voorspelbaarheid. Waarom is deze weersituatie uitstekend voorspelbaar? 7 dagen vooruit! En dat voor een systeem dat zich chaotisch gedraagt. Probeer dat eerst eens te analyseren en begrijpen. En probeer vervolgens de vertaalslag te maken naar klimaat. Waarom zou klimaat per definitie niet voorspelbaar kunnen zijn, als je de onderliggende fysische processen goed genoeg kent? We hebben het dus niet over de weersverwachting van 13 mei 2100. Want inderdaad, de beste schatting daarvoor, op dit moment, is: klimatologie. Die van 2100 wel te verstaan.

     • Hans Erren 7 mei 2018 om 06:57

      Een weermodel berust op fysica, een klimaatmodel berust op aannames. Klimaatkunde is geen astronomie, waar je wel voorspellingen kunt doen die een eeuw later exact uitkomen.

     • Ronald 7 mei 2018 om 10:21

      Heel goed Hans dat je toch de meerwaarde van modellen inziet. Welnu, klimaatmodellen bevatten exact dezelfde fysica als weermodellen en ja uiteraard ook aannames over toekomstige uitstoot van broeikasgassen, vulkanische uitstoot, enz. Een range van aannames wel te verstaan (scenario’s) en zo krijg je een range van uitkomsten. Een heel valide methodologie om inzicht te krijgen in toekomstig klimaat en de menselijke invloed daarop. En ja, klimatologie is een stuk complexer dan astronomie, waar het gaat om de zeer grote schalen en chaostheorie niet of nauwelijks een rol speelt. Maar zoals ik hierboven aangaf, en jij erkent, kun je ook van een chaotisch systeem prima verwachtingen maken. Leg jij dat maar eens uit aan de meelezers hier.

      Wat betreft wolken hierboven, daar kom je blijkbaar niet uit. Laat me je helpen. GCM’s zijn behoorlijk goed wat betreft grootschalige (synoptisch) frontale bewolking. Veel minder daarentegen betreffende kleinschalige convectieve bewolking. Downscaling met mesoschaalmodellen (die convectie expliciet oplossen) kan dat probleem oplossen.

      Kortom, weermodellen zijn goed in grootschalige weerfenomenen. Klimaatmodellen focussen op nog veel grotere schalen dan weermodellen. In die zin hebben klimaatmodellen het veel makkelijker dan weermodellen. Waarom zou dat op voorhand geen zinvolle verwachting kunnen opleveren, van die zeer grootschalige fenomenen?

      Cruciale begrippen zijn dus: voorspelbaarheid en schalen (zowel spatieel als temporeel). Als je dat inziet begrijp je ook dat mesoschaalmodellen, GCM’s en klimaatmodellen allen een ander doel beogen, wel met allen gelijkwaardige onderliggende fysica. Pas als je dit snapt kun je begrijpen dat klimaatmodellen een toegevoegde waarde hebben voor de schalen waarvoor ze bedoeld zijn.

     • Erik 7 mei 2018 om 15:45

      Ronald,

      je zegt

      Op basis van persistentie of klimaat was zo’n goede verwachting in ieder geval niet gelukt. Conclusie, een weermodel is dus veel beter dan persistentie en klimaat.

      Neem een heel simpel geval van 7 dagen, 6 met mooi zonnig weer en de laatste regenachtig. Met mijn voorspelling, morgen hetzelfde weer als vandaag, ben ik dan een goede voorspeller met 6 uit zeven goed.
      En werken jouw modellen ook op Ijsland?

     • Ronald 7 mei 2018 om 18:02

      hahaha. Cherry-picking Erik is weer bezig. Dan nu deze:

      Erik zegt: “Neem een heel simpel geval van 7 dagen, 3 met mooi zonnig weer en de laatste 4 regenachtig. Met mijn voorspelling, morgen hetzelfde weer als vandaag, ben ik dan een goede voorspeller met 3 uit zeven goed.”

      Nee Erik, dan ben je een prutvoorspeller.

      Dat doet “mijn” weermodel veel beter. Bovendien had “mijn” model ook nog goed dat de temperatuur geleidelijk steeg de afgelopen dagen. Ook dat faalt bij jouw persistentie.

      Persistentie is de beste schatter als je niets anders tot je beschikking hebt. Maar een weermodel is een veel betere schatter.

      Globale modellen werken overal, dus ook op Ijsland, Erik.

     • Erik 7 mei 2018 om 19:03

      Ronald,

      Ik heb eens een paar weken op Ijsland rondgetoerd. Het weer was ieder half uur anders, en ook na iedere bocht in de weg. Modellen werken daar niet, tenzij je zegt dat het morgen net zo rommelig weer is als vandaag.

     • Erik 7 mei 2018 om 19:05

      Ronald

      “Neem een heel simpel geval van 7 dagen, 3 met mooi zonnig weer en de laatste 4 regenachtig. Met mijn voorspelling, morgen hetzelfde weer als vandaag, ben ik dan een goede voorspeller met 3 uit zeven goed”

      Mijn voorspelling geeft dan 2+3 =5 goed.

     • Ronald 7 mei 2018 om 19:33

      Is dat zo, Erik? Ga dat de schilder, de bouwvakker, de strandtenthouder, enz., enz. maar uitleggen wanneer ze het plannen van hun werk baseren op jouw prutmodel.

      Iedere dag even warm als de dag ervoor? Evenveel neerslag als de dag ervoor? Evenveel wind als de dag ervoor? Je bent wel snel tevreden hoor. Maar daarentegen wel heel kritisch over de prestaties van klimaatmodellen. Cherry-picking, alweer!

     • Hans Erren 7 mei 2018 om 20:59

      “Heel goed Hans dat je toch de meerwaarde van modellen inziet”
      Niet zo bijdehand Ronald, ik publiceerde 27 jaar geleden al over geofysische modelberekeningen in een peer reviewed tijdschrift. Een weermodel is fundamenteel anders dan een klimaatmodel omdat in een weermodel geen trage parametrisering zit, en juist die trage parametriseringen zijn de Neuman parameters waarmee je zelfs een olifant kunt modelleren. Een klimaatmodel is overbepaald.

     • Ronald 7 mei 2018 om 22:01

      Goed zo Hans, dan weet je dat fysica toegevoegde waarde heeft. Alleen Erik is daarvan niet overtuigd. En dan zou je ook kunnen weten dat je met een chaotisch systeem toch zinvolle verwachtingen kunt maken. Als je de spatiele en ruimtelijke schalen maar in acht neemt.

     • Hans Erren 7 mei 2018 om 22:10

      Nu nog even dat pedante toontje laten varen Ronald.. Erik en ik hebben de gemeenschappelijke visie dat er geen klimaatprobleem is. De klimaatmodellen kregen een valse start in de jaren 70 toen Budyko een gevoeligheid van 6 graden modelleerde, en James Hansen dat geloofde, de rest is geschiedenis.

     • Ronald 7 mei 2018 om 22:38

      Pedanterie is omgekeerd evenredig met de lengte van de reacties.

     • Hans Erren 8 mei 2018 om 06:54

      Als jij je ziel en zaligheid wil leggen in een model dat overbepaald is en aerosolen als stoplap gebruikt, dat aantoonbaar een te hoge gevoeligheid heeft, dat je dit wil koppelen aan een onmogelijk science fiction emissiescenario, en daarbij nog aanneemt dat al dat co2 eeuwig in de atmosfeer blijft, en óók nog eens denkt dat zon en wind dat thermageddon zullen voorkomen, dan mag dat natuurlijk.

      Maar beweer niet dat dit wetenschap is.

     • Ronald 8 mei 2018 om 09:51

      “Een weermodel is fundamenteel anders dan een klimaatmodel”. Daar denk ik toch anders over: “Despite their different purposes, climate and weather forecasting are obviously based on the same physical principles.” Zoals ik al zei, de onderliggende fysica is overeenkomstig. Het doel (de schalen, ruimtelijk en temporeel) is slechts anders; veranderingen in aerosolen, broeikasgassen, zonneactiviteit entc. zijn op tijdschalen van weermodellen (~14 dagen) onbeduidend en kun je dus negeren.

      Hans, als jij wilt wachten tot we komen tot een stelsel vergelijkingen met evenveel vergelijkingen als onbekenden, geen afhankelijkheden in de vergelijkingen, en dus een unieke oplossing op alle tijdschalen (a la astronomie), dan kan ik je bij deze melden, dat maken wij niet mee.

      Was het systeem maar overbepaald, je zult wel onderbepaald bedoelen; dan heb je immers aannames nodig om tot een oplossing te komen. In een oneindig dimensionale ruimte hebben we oneindig veel onbekenden, die fysisch wel aan elkaar gekoppeld zijn uiteraard. Maar die fysica is dusdanig complex dat de exacte vergelijkingen daarvoor niet beschikbaar zijn; minder vergelijkingen dan onbekenden dus. Dat bepaalt mede de resolutie van modellen; een lagere resolutie (focus op de grotere schalen) betekent minder onbekenden (naast lagere benodigde computerpower). Maar dus ook een minder nauwkeurige oplossing.

      En dan nog de forcering van de vergelijkingen in klimaatmodellen, de grote onbekenden van de toekomst: broeikasgassen, vulkanisme, zonneactiviteit, enz.
      Nee Hans een unieke oplossing voor 2100 gaan we niet vinden, maar daar is een klimaatmodel ook niet voor bedoeld. Maar daarmee vertel ik jou niets nieuws, hoop ik.

      RCP8.5 vind je niks. Wat verwacht jij voor x in RCPx?

    • Boels 6 mei 2018 om 01:12 - Antwoorden

     @Ronald 5 mei 2018 om 13:12
     “Met als grote verschil dat natuurwetten (zijn onderdeel van klimatologische modellen) zich dag in dag uit in de dagelijkse praktijk bewijzen.”

     Natuurkundige wetmatigheden zijn ongetwijfeld ook op chaotische natuurkundige systemen van toepassing.
     De uitdaging van de klimatologie is gelegen methoden te vinden die relaties leggen tussen momentopnamen van het vooralsnog chaotische klimaatsysteem.
     Voor mijn gevoel gaat dat niet lukken door eindeloos te middelen van oppervlaktetemperaturen.
     Wat dat betreft is toe te juichen dat het KNMI gaat kijken naar het NL-klimaat.
     (Vandaag gespeeld met de invloed van precipitatie op de temperatuur; heb je niet veel aan met alleen gehomogeniseerde oppervlakte temperaturen).

     Het voordeel van economen is dat men beleidsmakers kunnen overhalen om de belastingdruk te verhogen of te verlagen.
     Met zo’n parameter is het dan lekker rekenen 😉

    • Boels 7 mei 2018 om 08:21 - Antwoorden

     @Ronald 6 mei 2018 om 21:16:
     “Waarom zou klimaat per definitie niet voorspelbaar kunnen zijn, als je de onderliggende fysische processen goed genoeg kent?”

     Zeg nooit: nooit 😉

     Ik acht het een mankement in de denkwijze om uit te gaan van mondiale gemiddelden: details verdwijnen en daarmee ook mogelijke oorzakelijke verbanden.
     Zoals de wet van de grote aantallen, het gemiddelde is nauwelijks afhankelijk van afronden.
     Het gemiddelde van 578.568 uurwaarden De Bilt:
     9,804 stdev 6,852 round(x,1)
     9,844 stdev 6,872 round(x,0)
     9,903 stdev 7,523 round(x,-1)

     Volgens mij is diepgaand inzicht nodig in de variaties van een lokaal weerstation en die verkrijg je door uit te gaan van redelijk eenvoudige uitgangspunten.
     Met een temperatuurmodel op basis van de zonnestand, windsnelheid nul, geen neerslag, heldere hemel en insolatie is er per dag een standaard temperatuurprofiel te construeren.
     Een afwijking van dat profiel moet dan als oorzaak een verandering van één of meer genoemde parameters zijn (of van onbekende, niet gemeten parameters).

     Mij is opgevallen dat gemiddelde temperaturen als functie van de zonnestand nauwelijks verschillen tussen -20 en +20 graden elevatie van de zonnestand.

  • Erik 6 mei 2018 om 00:54 - Antwoorden

   Die 4 hadden gelijk Jan. De rest kan in de prullemand. Consensus is geen wetenschap. Helaas zijn er veel ontkenners. Mensen die de klimaatverbetering ontkennen. Laat deze koude minnenden aub naar groenland emigreren, onze regeerders voorop. Daar mag wel iets van de 100 miljard voor gebruikt worden. Laat ze op de ijsvlakten van groenland maar mooie windparken bouwen, en zonneakkers. En genieten van de lange koude poolnacht en de ijsberen.

 2. Scheffer 5 mei 2018 om 08:28 - Antwoorden

  Dan maar voor Heyden te genieten: The Consensus DEBUNKED: Top 5 “Climate Change” Myths.

  https://www.youtube.com/watch?v=QwviDPo4Rh4

  • J van der Heijden 5 mei 2018 om 09:09 - Antwoorden

   He Schever geniet maar even van de feiten over de desinformatie van Steven Crowder (oh en nat zo als alle ” sceptici” loopt hij weg voor het debat als het wat verder gaat dan het roepen van wat losse kreten, maar dat doet jij ook dus ik begrijp de aantrekkingskracht tot dat simplistische wereldbeeld)

   https://www.youtube.com/watch?v=qEylCS6-hBE

   • Ronald 5 mei 2018 om 10:02 - Antwoorden

    Een zeer nuttige link Van der Heijden. Niet vanwege de inhoud, die is mij wel bekend, maar wel vanwege het op basis van inhoudelijke argumentatie ontmaskeren van een roeptoeter. Maar gezien de bovenstaande duimpjes voor Scheffer is dat wat men graag ziet hier: roeptoeters.

    Nog maar weer eens een bewijs dat climategate geen enkele status heeft en verdiend.

    Ik hoop dat Kees de Lange het filmpje ook heeft gezien. Wellicht is het verschil tussen economie en natuurkunde hem dan wel duidelijk. Maar ik vrees het niet voor iemand die blind is voor alle techniek in zijn dagelijkse omgeving.

   • Hans Erren 5 mei 2018 om 13:27 - Antwoorden

    Ik ken crowder niet, ik ken wel al gore.

    • Ronald 5 mei 2018 om 13:35 - Antwoorden

     hou dat maar zo, Hans

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 13:39

      Kun je nog even aantonen dat opwarming catastrofale effecten zal hebben?

      Nee niet weer die science fiction van half antarctica dat in de ocaan glijdt.

     • J van der Heijden 5 mei 2018 om 14:13

      Hans,

      Kun je nog even aangeven hoeveel we CO2 gaan uitstoten tot het eind van de eeuw? En eind volgende eeuw?

      En wat de zon gaat doen?

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 14:21

      Wie zijn we JvdH?

     • Ronald 5 mei 2018 om 14:51

      Bekijk de klimaatscenario’s Hans en bepaal voor jezelf of je dat catastrofaal vindt of niet. Misschien vind je het heerlijk. Mooi toch!

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 16:13

      Dat is geen antwoord Ronald, dat is: “zoek het even zelf uit.”

      Je hebt dus geen bewijs.

     • Ronald 5 mei 2018 om 19:42

      Geef eerst maar eens jouw definitie van ‘catastrofaal’. Als die anders is dan de mijne kunnen we praten tot sint juttemis, maar komen we geen stap verder

  • Henk dJ 5 mei 2018 om 09:13 - Antwoorden

   Het getrol van de AGW-negationisten DEBUNKED
   “20 Common Myths That Climate Scientists Often Hear”
   http://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2017/03/24/20-common-myths-that-climate-scientists-often-hear

   • Hans Erren 5 mei 2018 om 16:55 - Antwoorden

    In essentie is opwarming gunstig, dat vonden Fourier, Arrhenius en Callendar al. Deze debunker https://depts.washington.edu/ps301/myth-4-climate-change-is-good-george-reynoldson/ leunt zwaar op de Stern review, dat een onmogelijke discount rate hanteert. Echter, de aarde vergroent als gevolg van CO2, de winters worden milder, er is geen toename van extreem weer de zee stijgt 20 cm per eeuw en de oceaan wordt iets neutraler in zuurgraad.

    • Ronald 5 mei 2018 om 18:01 - Antwoorden

     Nou Hans, fantastisch toch! Wat willen we nog meer?

    • Hans Erren 5 mei 2018 om 18:26 - Antwoorden

     Dus we zijn het eens. Er is geen sprake van een klimaatprobleem dat opgelost zou moeten worden.

     • Ronald 5 mei 2018 om 19:26

      Zo is dat. Als jij geen klimaatprobleem hebt, hoef je ook niets op te lossen. Als anderen dat wel hebben is dat hun probleem. Daar hoef je toch niet jouw probleem van te maken?

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 20:04

      Uh, ik toon hierboven aan dat er geen probleem is, nu ben jij dus aan de beurt.

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 20:10

      Verkeerde plek. Antwoord hier moet zijn:
      De hele wereld en zijn oma wil mij van het gas af dwingen omdat er een klimaatprobleem zou zijn, ik heb helaas geen keus.

      Maar jij ontwijkt een antwoord, wat is het probleem?

 3. Henk dJ 5 mei 2018 om 09:26 - Antwoorden

  “Het aantal klimaat’deskundigen’ in ons land van dezelfde orde van grootte als het aantal voetbalbondscoaches. Je hoort er niet bij als je niets van klimaat vindt, met als gevolg dat het feitenvrije gebabbel niet van de lucht is.”

  Er is 1 voetbalbondcoach.
  Hans Labohm, André Blijkerk, Jeroen Hetzler, Marcel Crock, Ap Cloosterman, Arthur Rörsch,… Dat zijn er al 6 -dus 5 te veel- die bijdragen aan het “feitenvrije gebabbel”.
  EN dan heb je natuurlijk nog Boels, Chemical, Scheffer, … die ook proberen om “er bij te horen”
  🙂

  • Boels 5 mei 2018 om 10:12 - Antwoorden

   Henk dJ for climate coach 😉

  • JohnSp 5 mei 2018 om 11:58 - Antwoorden

   Zielig….

  • Jeroen 5 mei 2018 om 15:39 - Antwoorden

   @Henk dj
   De strekking van deze post gaat geloof ik in z’n geheel aan jou voorbij, Henk.

 4. Leen 5 mei 2018 om 10:54 - Antwoorden

  Ik ben groot voorstander van de opwarming van Nederland.
  Nu staat bij ons thuis de stadsverwarming in Almere (dit is in de winter een gasgestookte laagrendementsketel op afstand van Nuon), gelukkig al van mei tot oktober uit. En die periode wil ik graag oprekken van januari tot en met december: kortom nul -op-de-meter; eindelijk vrij van energieleverancier, energiebelastingen en zo. De vlag gaat dan uit en dat wordt mijn bevrijdingsdag bovenop deze 5 mei.
  Allen een fijne zonnige en windstille bevrijdingsdag gewenst.

 5. David 5 mei 2018 om 11:00 - Antwoorden

  Goed artikel dat de kern van de klimaat(beleid) problematiek aangeeft.
  Wetenschap is niet (alleen) wat wij weten maar alles wat te kwantificeren is. Sommige zaken zijn goed bekend zoals energie, mechanica, elektrotechniek, chemie waar uitstekend werkende modellen bestaan. Maar op talloze andere terreinen is hoogstens sprake van voortschrijdend inzicht zoals we zien bij het klimaat op aarde en ook bij biochemische processen. Zo bereiken ons elke 20 jaar weer gewijzigde voedingsadviezen.
  Miljarden kostend beleid, dat niet meetbaar resultaat oplevert, baseren op onvolwassen falende modellen is moeiteloos als fraude te kwalificeren. Klimaatalarmisme is geen wetenschap maar propaganda om verborgen agenda’s te verhullen. Mensen zijn opportunisten: wat voordeel en winst oplevert dat gebeurt ook. Er is groot geld en macht te verwerven te verdienen waarbij kritiek immoreel is want de planeet dient gered om onze kinderen een toekomst te gunnen. Arme kinderen !

 6. Anton Bakker 5 mei 2018 om 12:27 - Antwoorden

  Kees, je hebt helemaal gelijk, maar gelukkig is het niet alleen in Nederland illusies en feitengebrabbel, maar in elk ontwikkeld land, die 100 miljard $ per jaar moet ophoesten voor de rest van de wereld vanaf 2020. Tegen die tijd zullen de politici mede door Trump anders gaan denken, want het is natuurlijk belachelijk dat die 100 miljard $ per jaar in zakken komt van China, India en alle arme landen, die het aan andere dingen besteden dan de CO2 te verminderen. Een keer houdt deze gekkigheid op en zullen wij weer over andere onderwerpen bakkeleien. Wat een vreselijke geld- en tijdverspilling! Dan kan climategate.nl stoppen, wat wel jammer zou zijn.

 7. Hans Erren 5 mei 2018 om 13:23 - Antwoorden

  Gevolg is dat alle aardwetenschappenfaculteiten nu huisvesting bieden aan bevlogen klimaataktivisten die de wetenschappelijke regels aan hun kaars lappen.

 8. Hetzler 5 mei 2018 om 18:54 - Antwoorden

  Interessant al die overweldigende bewijzen dat er toch echt catastrofes zich voordoen en hebben voorgedaan. Ehrlich met zijn hongersnoden in de 70’er jaren, Al Gore met zijn ijsvrije Noordpool in 2013, Bernice Notenboom met ijsvrije polen in 2017, 50 miljoen klimaatvluchtelingen in 2010 etc. Al die onheilsprofetieën berusten op gebrek aan natuurkundige bewijzen, maar slechts op emotie en falende klimaatmodellen. Economische modellen berusten voor een niet gering deel ook op psychologie en emotie. Vandaar de kortstondige leeftijd. Dit is de overeenkomst met wat hedendaagse subsidieafhankelijke klimaatwetenschap voorstelt. De relatie met natuurwetenschappelijke wetmatigheden, die wel aan verwachtingen voldoen, is aantoonbaar ver te zoeken. Klimaat’wetenschap’ in de huidige vorm is geobsedeerd door angst zaaien teneinde te voldoen aan de wensen van de lobbycratische broodheren. Dit artikel van Kees verwoordt dit.

 9. johan den haag 5 mei 2018 om 20:24 - Antwoorden

  Dan weer onder Henk dj schrijven en dan weer onder J van der Heijden. Als Schizofreen is het moeilijk standpunt bepalen.
  Ik weet dat je hier komt om te sarren. De mensheid is normaal verdeeld; elk type komt voor. Maar wellicht is het voor de site mogelijk om naast duimpje omhoog en omlaag ook een ignor knopje in te voegen. Want blijkbaar geniet je van de duimpjes omlaag. Zou je dat ook van 30 keer ignor genieten?

  Het lijkt me in ieder geval bijna onmogelijk dat je exacte wetenschapper bent.

 10. Jeroen 6 mei 2018 om 17:50 - Antwoorden

  Ik vind het eerlijk gezegd nogal kort door de bocht om rechters die niets van natuurwetenschap begrijpen of op andere -in dit artikel niet aangevoerde- gronden incompetent te noemen.

  Uitgangspunt is dat de omvang van een civiel geschil zo groot is als dat de twee partijen aangeven. Als een rechter over meer kennis beschikt, bijvoorbeeld over wetenschapsfilosofie, dan mag hij zich er niet zelfstandig op beroepen. Met andere woorden: verzuimt één der partijen een argument aan te voeren, dan mag de rechter dit niet zelf aanvullen (behoudens enkele ‘feiten van algemene kennis’). Dat is natuurlijk ook logisch. Je kunt immers van een rechter niet verwachten dat hij alwetend is op alle mogelijke vlakken, van natuurkunde, klimaatwetenschap, tot de handelspraktijken op de veemarkt. De rechter in een civiele zaak kan dus uitsluitend af gaan op de aan hem gepresenteerde feiten en onderbouwingen. Juist wanneer hij op eigen inzicht hier buiten gaat, zou je hem incompetent kunnen noemen.

  Waar ik wel kritiek op heb is de betrekkelijk makkelijke manier waarop in het vonnis de rechtbank over de machtenscheiding heen stapt (in onderdeel E van het vonnis). Terecht dat de rechtbank hier activisme wordt verweten.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK