Een gastbijdrage van Nico Broekema (Democratisch Energie Initiatief).

Het ministerie van EZK is de vos die passie preekt als het gaat om de democratie.

Het ministerie van EZK faalt o.l.v. neo-liberale bewindslieden al jaren in het energievraagstuk; het is verantwoordelijk voor het leggen van de zwaarste lasten op de zwakste schouders.

Het ministerie ligt ook al jaren onder vuur vanwege het hanteren van dwangwetgeving, zoals de Crisis- en Herstelwet, waardoor burgers in hun rechtsbescherming ernstig benadeeld worden. Het paste dwang tegen burgers en gemeenteraden toe om grote windparken door te kunnen zetten.

Recent bracht professor Douwe Jan Elzinga een advies uit over de ontbrekende staatsrechtelijke grondslag voor de zogenoemde energieregio’s. Het advies van prof. Elzinga wijst uit dat RES-regio’s (RES = Regionale Energiestrategie) een staatsrechtelijk-juridische grondslag ontberen.

Douwe Jan Elzinga ziet een parallel met samenwerkingsverbanden die vrijwillig van start gingen en daarna door het rijk verplicht werden gesteld (Regionale Uitvoeringsdiensten, Veiligheidsregio’s, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio), met beperkte zeggenschap maar wél financiële verplichtingen.

In die positie zouden gemeenteraden en waterschapsbesturen niet opnieuw terecht moeten willen komen met de energieregio’s.

Het ministerie van EZK heeft het vehikel van de energieregio’s bedacht om zijn top down beleid te kunnen voortzetten.

De frame over de energieregio’s wekt de schijn van democratie. Maar hoogleraar staatsrecht Elsinga prikt dit frame door. Hij toont aan dat waar EZK mee bezig is een nieuwe aanslag is op de lokale autonomie.

Dit is ernstig, want zowel o.g.v. internationale verdragen en onze eigen Grondwet dient Nederland de lokale autonomie te respecteren.

Het ministerie van EZK heeft bij het doordrukken van verschillende windparken laten zien het niet zo nauw te nemen met de lokale democratie en de belangen van de burger.

Met het opzetje van de zogenaamde energieregio’s gaat het ministerie van EZK een behoorlijke stap verder in het uithollen van de democratische positie van onze gekozen gemeenteraden en waterschapsbesturen.

Het is in het belang van de democratie, maar ook van een goed energiebeleid, dat dit proces gestopt wordt.

Door de doordrukmacht die EZK zich heeft toegeëigend wordt het tot stand komen van een samenhangend energiebeleid geblokkeerd. Een sociaal en democratisch energiebeleid kan alleen tot stand komen door het respecteren van de lokale autonomie.

Het Democratisch Energie Initiatief treedt daar voor op en roept raden en waterschappen op niet in de val te trappen van de energieregio’s van EZK.

Zie verder het ‘Manifest 2018 Democratisch Energie Initiatief’ hier.