Een gastbijdrage van Henk de Jong.

Enkele dagen geleden lanceerde Chris Schoneveld de oproep voor “klimaatalarmisten” om met een wetenschappelijke onderbouwing te komen voor de bewering dat AGW een bewezen hypothese is. Ik vond dit een mooi initiatief en ga daarom nu even niet in op zijn stemmingmakerij met het woordgebruik van ”alarmisten” (wie zijn dat eigenlijk?) en zijn fout van de AGW-theorie een hypothese te noemen. Er werden in de reacties verschillende argumenten gegeven met wetenschappelijke onderbouwing (Het is wel teleurstellend dat Chris in zijn “nabeschouwing van de discussie” niet echt is ingegaan op veel van die argumenten, maar gewoon wat algemene overtuigingen heeft herbevestigd om de gepresenteerde onderbouwingen te kunnen negeren).

De openingszin van zijn artikel was eigenlijk best interessant: “Op Climategate.nl wordt ons dagelijks door klimaatalarmisten voor de voeten geworpen dat wij onze beweringen niet wetenschappelijk kunnen onderbouwen”.

Ik ga er nu even van uit dat de “wij” de zelfverklaarde “sceptici” zijn die zich graag distantiëren van de door de klimaatwetenschap algemeen aanvaarde AGW-theorie, en dat “klimaatalarmisten” hun omschrijving is van diegenen die het gevolg van de antropogene globale opwarming voor de maatschappij als niet te verwaarlozen beschouwen. Daarom nu ook de vraag: kunnen ‘jullie’ (dus de zelfverklaarde “sceptici”) dan ook eens met onderbouwing komen waarom jullie het terecht vinden om de AGW-theorie niet te aanvaarden? Indien je van “alarmisten” onderbouwing verwacht, dan moet van de zelfverklaarde “sceptici” toch ook onderbouwing gevraagd worden. Dit niet vragen aan de “sceptici” maar wel aan de “alarmisten”, dat zou hanteren van een dubbele standaard zijn!

Eerst nog even samenvatten: de AGW-theorie en de conclusies van de klimaatwetenschap bestaan uit verschillende opeenvolgende punten, die eenvoudig kunnen samengevat als:

1/ de globale temperatuur is de afgelopen decennia gestegen;

2/ CO2 is gestegen van 280 naar 415 ppm;

3/ de stijging in CO2 is door het verbranden van fossiele brandstoffen;

4/ de stijging in CO2 heeft een effect op de globale temperatuur;

5/ 0.8-1.2°C van die stijging in globale temperatuur sinds pre-industrieel wordt door die stijging in CO2 veroorzaakt;

6/ de temperatuur zal nog decennia (en eeuwen) blijven stijgen door de verhoging in CO2;

7/ de stijging in temperatuur zal in de volgende decennia een impact hebben op extreme weersfenomenen;

8/ de positieve effecten van de stijgende CO2 en klimaatverandering op de maatschappij zijn kleiner dan de negatieve gevolgen;

9/ door de uitstoot van CO2 nu te beperken, kunnen we de negatieve maatschappelijke impact van de klimaatverandering in de volgende decennia beperken (NB: of er ook daadwerkelijk iets moet gedaan worden, dat is een ander punt. Dat is geen wetenschap, maar beleid).

Zo goed als alle klimaatwetenschappers staan achter de AGW-theorie en deze punten. Zij erkennen dus zo goed als allemaal dat de mens de oorzaak is van de huidige klimaatopwarming en dat de maatschappelijke impact beperkter zal zijn indien we minder CO2 gaan uitstoten. Nochtans wordt door veel zelfverklaarde “sceptici” getwijfeld of er wel zo’n overgrote meerderheid van klimaatwetenschappers is. Waar is de onderbouwing van deze “sceptici”? IK wil het dus graag eens zien! Het enige argument dat hier ad nauseam wordt herhaald, zijn verdraaiingen en misinterpretaties van de studies van Cook. De andere studies die hetzelfde aantonen, worden steeds weer genegeerd (Zimmerman, Fansworth, Oreskes,Verheggen, Bray & Von Storch, Rosenberg …). Waarop baseren de zelfverklaarde “sceptici” zich dus om toch te beweren dat veel klimaatwetenschappers twijfelen aan de bijdrage van de mens aan de huidige opwarming? Waar zijn volgens hen dan al die twijfelende klimaatwetenschappers? Graag zou ik hier eindelijk eens een duidelijk antwoord over willen zien.

Indien je het niet eens bent met (enkele van) de 9 puntjes hierboven, dan ben je het dus niet eens met wat zo goed als alle klimaatwetenschappers concluderen. Dat is dus een straf standpunt dat je inneemt. Carl Sagan zie ooit: “Extraordinary claims require extraordinary evidence”. Je moet dus met zeer uitzonderlijk overtuigende argumenten afkomen om je opmerkelijk standpunt te kunnen verantwoorden.

Mijn vraag is dus gelijkaardig aan wat Chris Schoneveld enkele dagen geleden vroeg: waar is ‘jullie’ wetenschappelijke onderbouwing om niet te aanvaarden dat de mens de oorzaak is van de huidige klimaatopwarming? De vraag is dus niet wat je vindt van wat de media erover schrijft, of wat het beleid doet, of wanneer het “catastrofaal” is. De vraag is over de staat van de wetenschappelijke kennis rond AGW. Je kunt dus niet verwijzen naar blogjes of youtube-clips of artikeltjes op climategate.nl (of godbetert een twitterberichtje), maar wel naar degelijke studies de gebaseerd zijn op wetenschappelijke principes en bij voorkeur gepubliceerd in een (gerenommeerd) vakblad. Ook verwijzingen naar anekdotes, lokale waarnemingen (bvb enkele gletsjers die tegen de algemene trend ingaan), of insinuaties van complotten zijn natuurlijk geen bewijzen maar zoethoudertjes om aan je eigen overtuiging te kunnen vasthouden. Verder zijn ook algemene beweringen , zoals bijvoorbeeld dat modellen onbetrouwbaar zijn, ook geen bewijs (er bestaan verschillende modellen, en je moet dan in detail uitleggen wat er in elk specifiek model verkeerd is). Verder mag je ook geen onterechte generalisaties maken: omdat je één dubieuze studie kunt identificeren, betekent helemaal nog niet dat de gehele klimaatwetenschap onbetrouwbaar zou zijn. Dus: durft er iemand de uitdaging aan te gaan?

De IPCC rapporten zijn samenvattingen van de stand van de wetenschap. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar geeft een samenvatting van de verzamelde kennis, zoals het rapport AR5. Vanuit de klimaatwetenschap komt er nooit een brede kritiek dat dit geen goede samenvatting zou zijn. Er zijn natuurlijk altijd wel individuen die het ofwel te extreem of anders te minimalistisch beschouwen. Aangezien een groot deel van de klimaatwetenschappers dus zelf blijkt te aanvaarden dat dit een goede samenvatting is, waarom daar dan nog aan twijfelen? Enkel naar de individuen luisteren die het te extreem of te minimalistisch beschouwen en de signalen van de gehele groep negeren, is jezelf misleiden. Dus wanneer je toch een individu wil geloven, dan moeten ook hier de zelfverklaarde “sceptici” met een degelijke onderbouwing voor hun twijfel komen: niet dat individu verheerlijken, maar wel in detail zijn wetenschappelijke argumenten presenteren waarom ze die ene wel geloven, maar alle anderen niet.

Verder ook nog: een goede discussie start met een duidelijke inname van een positie. Ik vraag je dan ook om helder te zijn in welk van de 9 punten hierboven je aanvaardt en dewelke je aanvecht. Mijn standpunt hierrond is: ikzelf ben geen klimaatwetenschapper, dus ik aanvaard dat klimaatwetenschappers meer over het klimaat weten dan ik. Aangezien het duidelijk is dat nagenoeg alle klimaatwetenschappers achter deze 9 punten staan, zie ik dus geen reden om aan hun conclusies te twijfelen.

Om af te sluiten, geef ik een lichte aanpassing van de afsluitende zin van Chris Schoneveld: Deze uitdaging aan de zelfverklaarde “sceptici” is bedoeld om hen het initiatief te geven om eindelijk eens hun overtuigingen te verduidelijken en te onderbouwen, waarna diegenen die de brede consensus aanvaarden de zelfverklaarde “sceptici” kunnen aanspreken op hun gebrek aan onderbouwing. De omgekeerde wereld op Climategate.nl dus, waar de zelfverklaarde “sceptici” met wetenschappelijke studies moeten afkomen. Het succes van mijn bijdrage kan afgemeten worden aan het aantal reacties met degelijke wetenschappelijke studies van de zelfverklaarde “sceptici”: hoe minder wetenschappelijke onderbouwing zij kunnen presenteren des te overtuigender mijn punt.