Op de Facebook-pagina van Climategate.nl dook vandaag bovenstaande oude video op uit oktober 2014, waarin werd aangegeven dat uit een maatschappelijke kosten/batenanalyse was gebleken dat de toentertijd geplande windmolens een maatschappelijk verlies van 5 miljard zouden opleveren. Bovendien zouden zij de uitstoot van CO2 niet verminderen, vanwege het zogenoemde waterbedeffect. Het Centraal Planbureau (CPB) had meegewerkt aan deze studie en stond achter de conclusies.

De vraag rijst wat er met de conclusies van dit onderzoek is gebeurd. Maar dat is een retorische vraag. We weten dat de uitkomsten van dit onderzoek zijn genegeerd.

Waarvoor beschikken wij toch over een duur, doch uiterst professioneel instituut voor het uitvoeren van dit soort maatschappelijke analyses als het CPB, als er niets met hun adviezen wordt gedaan?

Kijk en huiver.