kabinet klimaatbeleid mede door media over de verzonnen rampzalige opwarming Alle feiten en metingen wijzen al jaren op het tegenovergesteldeEen bijdrage van Jeroen  Hetzler.

In december 2017 verscheen dit bericht:

Climate change directly impacts the daily lives of farmers in India. A leading study conducted by 29 researchers around the world, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, has outlined how climate change is causing lower crop yields around the world. In particular, the study found that “each degree-Celsius increase in global mean temperature would, on average, reduce global yields of wheat by 6.0%, rice by 3.2%, maize by 7.4%, and soybean by 3.1%.” […]

Bron

En de werkelijkheid.

Indian farmers have planted 12 million hectares with summer-sown rice, preliminary farm ministry data for this year showed, up 25% from last year as robust monsoon rains encouraged the expansion of acreage.

Bron

En zo gaat het maar door dag in dag uit. Wij worden overspoeld door doemscenario’s gebaseerd op incidenten of op niets en mede door media over de verzonnen rampzalige opwarming. Alle feiten en metingen wijzen al jaren op het tegenovergestelde. Zie bijvoorbeeld voor het zoveelste achtereenvolgende jaar:

WORLD cereal production is poised to reach a new record level of 2790 million tonnes (Mt) in 2020 – up 9.3Mt from the May forecast – surpassing the record-high registered in 2019 by as much as 3 per cent, according to the World Food and Agriculture Organization’s (FAO) ‘Cereal Supply and Demand Brief’. […] World rice utilisation is also predicted to reach a fresh peak of 510.4Mtin 2020/21, 1.6pc up from June, based on expanding food use.

Bron

Waar zijn de hongersnoden van weleer en de verwoestende overstromingen in Bangladesh? Minnesma voorspelt niet anders dan dergelijke gruwelen. Een weldenkend mens vraagt zich dan ook af in welke waanzin wij nu leven door toedoen van NGO’s als Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda etc. en geefclubs (van ons belastinggeld!) als Oxfam, Postcodeloterij, Kaag etc. Groepsdenken, valse informatie, manipulatie en bedrog hebben geleid tot een parallel universum dat losgezongen is van de werkelijkheid. Een universum dat CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) heet. Ons Kabinet leeft in dat parallelle universum waarin politici zelfs bereid zijn gebleken de democratie af te schaffen uit angst buiten het Groepsdenken te raken. Het boek van Syp Wynia, Tegen de Onzin belicht deze schijnwereld en de Kul-Tuur waarin de meesten onzer politici leven en waarin, om met Heer Bommel te spreken, “de zure appels op de lange baan worden geschoven. Hier ligt een hoogstaand werk dat ik alle ontspoorde lezertjes op het hart wil binden.”

Het boek is een verzameling pareltjes van de meest spraakmakende artikelen van de auteur over het gasverbod, immigratie-, drugsbeleid en andere ontsporingen door onkunde, onwil, Groepsdenken en misplaatste morele verhevenheid. Wynia legt dit onder meer treffend bloot in zijn open brief aan Rutte, Wiebes en Ollongren. Het betrof de publieksconsultatie over het klimaatbeleid. Onterend was de poging van de Overheid om deze consultatie buiten beeld te houden. Dit is niet gelukt en het resultaat was ca. 75% tegen het klimaatbeleid. Wat doet het Kabinet met dit resultaat? Niets. Dit is kenmerkend voor het anti democratische optreden van dit Kabinet. Het wil immers de klimaatonzin, vervat in het begrip CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming), in stand houden onder druk van NGO’s en duurzaamheidsoligarchen door uitbuiting van de burger. Een kras staaltje van 19e -eeuws kapitalisme. Vandaar dat stiekeme gedoe en het anti democratische autoritaire optreden van tsarina Ollongren. Syp Wynia schrijft dan ook in reactie op dat burgermanifest:

Niet omdat we er veel fiducie in hebben dat het gaat helpen, want uw kabinet laat de oren als het om klimaatbeleid gaat steevast hangen naar belangen, en zelden of nooit naar de burgers. […] Nooit heeft uw kabinet duidelijk weten te maken waarom Nederland als enige land ter wereld als primaire doelstelling zou moeten hebben om woningen en andere gebouwen van het gas af te halen. […] trouwens: welk van uw regeringspartijen gaat eigenlijk de volgende verkiezingen in met het impopulaire en ineffectieve gasverbod?

Hier is geen woord Chinees bij en inderdaad lijkt zo ondertussen dit Kabinet de enige die het klimaatbeleid nog serieus neemt. Mij lijkt dit boek dan ook leerzaam op de verplichte lijst van scholieren van de middelbare school als tegenwicht van de klimaatdoctrine. Dit kunnen we wel stellen na het optreden van het raaskallende Zweedse klimaatorakeltje en het al minstens zo gemankeerde optreden van de EU, VN etc. vanwege hun vergoddelijking van dat kind dat geen benul heeft van het wetenschappelijk proces, nergens enig benul van heeft. Maar onbenul domineert het klimaatbeleid, dus is onbenul kennelijk een deugd.

Des te noodzakelijker is het benullige verstand van Syp Wynia als tegenwicht van dat steeds tirannieker klimaatbeleid. Dit Kabinet doet er beter aan om het eigen gezond verstand te gebruiken, de rug te rechten, de ter zake kundige ingenieurs en natuurkundigen te raadplegen en zich niet te laten intimideren door allerlei NGO’s en industriële lobby’s. Wat een zegen zou dit zijn!

Kortom, ik kan ‘Tegen de Onzin’ van harte aanbevelen en zie het graag in ieders hand.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

‘Tegen de onzin’, zie hier op Bolcom.