De mensheid wordt afgeslankt wordt geconfronteerd met een voedselcrisis. Dit voorspelt het World Economic Forum in Davos. De Superrijken.

Foto Shutterstock.

Auteur: Udo Pollmer.

Vertaling: Piet van Veghel.

De kat is uit de zak: de mensheid wordt geconfronteerd met een voedselcrisis. Dit voorspelt het World Economic Forum in Davos. De Club van Superrijken, die meer dan een halve eeuw geleden werd opgericht, is momenteel waarschijnlijk de machtigste NGO. Het hoofd ervan, professor Klaus Schwab, wordt beschouwd als een van de belangrijkste denkers die zich bezig houdt met het plannen van onze toekomst. Momenteel bereidt hij de Grote Reset (1) voor, de herstart van de wereld – het hoofdthema van het eerstvolgende Weltwirtschaft-Treffen.

Om op de toekomst voorbereid te zijn kwamen in 2015 meer dan 60 kopstukken uit het bedrijfsleven en de politiek bijeen in Washington. Daar, op het hoofdkwartier van het Wereld Natuur Fonds, wijdden ze zich aan een bedrijfsspel genaamd “Food Chain Reaction“. (4) Opgave was de simulatie van een wereldvoedselcrisis. De crisis zou 5 jaar later, in 2020, moeten beginnen en duren tot 2030. Er werden twee hongersnoden gepland, de eerste in 2022. Het zou tot een verviervoudiging van de prijzen voeren, aldus het persbericht. (9)

Vreemd! Bij voedselschaarste hebben prijzen de neiging om te exploderen. Verviervoudiging is dus een bescheiden prognose. Zulk statement veronderstelt, strikt genomen, dat eerst het tekort en vervolgens de prijzen onder controle worden gehouden. De golf van hongersnoden zou pas in 2025 ophouden, wanneer de EU haar vele milieueisen voor de boeren zou opheffen. aldus het spel. (9)

We hebben het hier niet over fantasieën, maar over de politieke en economische aankondigingen van deze machtigen. Het is nu 2020, en ziedaar, de honger is begonnen. “De COVID 19-pandemie,” schrijft Michael Fakhri, speciaal VN-rapporteur, “heeft zich snel ontwikkeld tot een hongercrisis. Het levensonderhoud van de mensen wordt gedecimeerd en ze kunnen zich geen eten meer veroorloven”.(6) In de Derde Wereld is de levensmiddelvoorziening al op veel plaatsen ingestort. De lockdown blokkeert het kostverdienen en de levering van voedsel.(7) Door de reisbeperkingen voor de oogstmedewerkers, verrotten op veel plaatsen de oogsten op het veld.

Vruchtgebruikers & oorlogwinnaars

Terug naar het persbericht van 2015. (9) Die staat niet voor niets op de Cargill-website. De onderneming nam een leidende rol op zich in het bedrijvenspel. Het handelt immers in landbouwgoederen, tarwe, soja en vlees. Cargill legde uit dat de simulatie nodig was om “plotselinge marktverstoringen te voorkomen”(9) , met andere woorden, om op een ordelijke manier geld binnen te halen bij een dreigend tekort, wil het bedrijf uit voorzorg graan opslaan, d.w.z. oppotten.

Er is nog weinig bekend over het ontstaan van de tweede crisis, die zich volgens het spel over de hele wereld zal gaan voltrekken. Op de Cyber Polygon conferentie in juli 2020 verklaarde de directeur van het World Economic Forum, Jeremy Jurgens, dat er naar zijn mening “een nieuwe crisis” zal komen. Deze zal ernstiger zijn. … Het zal sneller gaan dan wat we hebben gezien met COVID. … De impact zal groter zijn en de economische en sociale gevolgen zullen bijgevolg drastischer zijn.”(12)

Eerst komt de moraal – en dan geen eten

Een saillant detail van het gespeelde hongerspel in 2022 is een tekort aan vlees.(9) Een speciale belasting zal hierbij helpen. Wat er met de volkeren zal gebeuren, die gedestabiliseerd zijn door een tekort aan hoogwaardige voeding, die door de inflatie leegbloeden, waarvan de beschaving in zal storten, kon niet worden afgeleid uit het zakelijk spel. Het is te voorzien dat de belasting wordt gerechtvaardigd doordat men land voor het verbouwen van veevoer wil sparen om daarmee mensen te voeden.

Het tegenovergestelde is waar: juist een verbod op het houden van dieren zal tot tekorten leiden. Het lieve vee produceert op land waar geen voedsel voor de mens kan worden verbouwd – d.w.z. karige grond, weilanden, hoogvlaktes, heerlijk voedsel. Wereldwijd is 2/3 van de landbouwgrond alleen geschikt voor dieren. De boer gebruikt elk stuk land om voedsel te verbouwen, omdat hij er meer winst mee maakt dan met veevoer. Bij de verwerking van de grondstoffen worden enorme hoeveelheden fruit- en groenteafval geproduceerd, pindadoppen, bierborstel, persresten, olie-expellers en slecht broodgraan. Dit alles wordt gevoerd aan runderen, pluimvee of varkens en zij leveren melk, eieren en vlees(14).

Een gebrek aan vlees leidt meestal tot rebellie en oorlog – daarom konden de experts al in 2015 onlusten voorspellen voor 2022. Volgens Dave McLaughlin van het WWF zou dit ertoe leiden dat “sommige staten in zullen storten”.(3) In 2030 zouden we, volgens het 8-puntenplan van het World Economic Forum “veel minder vlees eten”.(2) Volgens Cargill verklaarde de Amerikaanse senator Tom Daschle, mentor van de spelers in Washington al in 2015, dat het spel “veel dichter bij de werkelijkheid staat dan u denkt”.(9)

Een humanitaire ramp blijkt dus een geplande noodtoestand te zijn, die dan waarschijnlijk voor de slachtoffers wordt geënsceneerd als straf voor “klimaatzonden”. Schwab was de eerste die de gênante schoolspijbelaarster Greta T. een internationaal forum in Davos heeft geboden. Met deze coupe kwam hij een stuk dichter bij zijn verklaarde doelstelling om een wereldwijde CO2-belasting in te voeren(10).

Honger als wapen

In dit politieke spel zijn onze boeren weer eens de figuren op het schaakbord die voorop staan en als eerste worden geofferd. Het werken wordt hen al jaren onmogelijk gemaakt door onbegrijpelijke regelgeving. Drijvende krachten hiervoor waren “beschermers”, die moeizaam gekapte bossen, die in de loop der eeuwen waren omgevormd tot vruchtbaar land met vette lagen humus, teruggaven aan de natuur. Vervolgens het om zeep helpen van de gewasbescherming en bemesting, het eisen van bio, wat neer komt op gesubsidieerde misoogsten, omdat de opbrengsten maar half zo hoog zijn als bij goede teelttechnieken.

Wie profiteert van het spel zijn bedrijven als Cargill, die speculeren met tarwe, soja en maïs. Zij zullen echter binnenkort nieuwe afnemers nodig hebben voor de sojaexpeller van hun oliemolens, die tot nu toe in de troggen van de mestvarkens zijn beland. Gelukkig hebben veel jonge, voedingsbewuste dames zich al aangeboden als waardige opvolgers van de varkens. Ze strijden voor meer soja op ons menu.

Aangezien soja-eiwit vrouwelijke hormonen bevat, leidt regelmatige consumptie tot onvruchtbaarheid. Dit brengt de milieubeweging een stap dichter bij haar doel om de wereldbevolking op natuurlijke wijze te decimeren. Het idee dat de mensheid onder de 500 miljoen moet worden gehouden om het evenwicht met de natuur te bewaren is oud.(15) De Club van Rome stelde het al in 1977 voor.(8) Vandaag de dag spreken eco-activisten van “overbelasting van de aarde”(13) en een vermindering van de wereldbevolking is aan de orde van de dag.(11)

Schaakmat

De mensheid wordt afgeslankt wordt geconfronteerd met een voedselcrisis. Dit voorspelt het World Economic Forum in Davos. De Superrijken.

Udo Pollmer.

Natuurrampen kunnen meestal niet worden gepland, maar het lijkt erop dat men goed geïnformeerd is over het intreden en het verloop ervan. Deze keer was voorkennis geen hekserij: de afnemende activiteit van de zon suggereert een koud decennium en dus zijn er slechte oogsten te verwachten. De prijzen voor landbouwproducten op de grondstoffenmarkten zijn sinds het begin van het jaar gestegen.(5) Zonnefysici voorspelden jaren geleden al dat er in 2020 een aanzienlijke afkoeling zou plaatsvinden.(16, 17) Verwacht wordt dat dit tot 2030 zal aanhouden. Daarom kennen de spelers het juiste moment voor hun scenario, zodat de Great Reset zich gemakkelijker laat realiseren. De mensen zullen te horen krijgen dat de kou slechts de voorbode is van een vreselijke hittegolf.

***

 

Bronnen:

1. Schwab K, Malleret T: COVID-19: The Great Reset. World Economic Forum, Cologny 2020

2. Parker C: 8 predictions for the world in 2030. World Economic Forum, 12. November 2016

3. McLaughlin D: What gaming can teach us about food security. World Economic Forum, Pressemeldung vom 2. Dezember 2015

4. Fisher MK, Su YS: Food Chain Reaction—A Global Food Security Game. CNA 2015

5. Anon: Globale Institutionen: Es droht eine weltweite Nahrungsmittel-Knappheit. Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 21. Oktober 2020

6. Fakhri M: Opinion: The future of food must include a commitment to human rights. Devex News vom 16. Oktober 2020, aktualisiert am 5. November 2020

7. United Nations, World Food Programme: Neuer UN-Bericht: Hunger wird drastisch steigen, weil Coronavirus Leben und Lebensgrundlagen auslöscht. Pressemeldung vom 17. Juli 2020

8. Laszlo E: Goals for Mankind. Club of Rome, New American Library 1977

9. Cargill: Food Chain Reaction crisis simulation ends with global carbon tax. Cargill, Pressemeldung vom 12. November 2015

10. Pyakin V: Greta Thunberg & Fridays For Future. Fonds Konzeptueller Technologien, 23. Sept. 2019 https://fktdeutsch.wordpress.com/2019/09/23/greta-thunberg-fridays-for-future/

11. Fierz L: Wir sind zu viele – Ein Tabu. Infosperber vom 27. Jun 2019 https://www.infosperber.ch/Wirtschaft/Wir-sind-zu-viele-fur-diese-Erde

12. Jurgens J: Trust or Fear. Cyber Polygon Conference, World Economic Forum 8. July 2020 https://cyberpolygon.com/gallery/video/#EOvz1Flfrfw

13. Stoppel K: Spezies mit ungewisser Zukunft Wie viele Menschen können auf Erde leben? NTV, 11. Juli 2020

14. Pollmer U et al: Don’t go veggie. Hirzel, Stuttgart 2015

15. Global Community WebNet Ltd: Our overpopulated planet. Abgerufen am 28. Nov 2020 http://globalcommunitywebnet.com/globalcommunity/overpopulatedplanet.htm#DEB

16. Zharkova V: Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestrial cooling. Temperature 2020; 7: 217-222

17. Tabor A: Solar activity forecast for next decade favorable for exploration. NASA, Pressemeldung vom 19. Juni 2019